Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika vzniku a zániku firiem a živnostníkov

Denne aktualizovaná online štatistika čerpá údaje z Obchodného a Živnostenského registra, ktoré FinStat prepočítava a vizualizuje v grafoch. Údaje sú aktuálne ku dňu 10. 12. 2023.

Štatistika vzniku a zániku firiem

V štatistike vzniku a zániku firiem sú zahrnuté nasledujúce právne formy: spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstvá a európske družstvá.

Prehľad vzniku a zániku firiem v rokoch 2012 až 2023

Počet zaniknutých firiem dosiahol maximum v roku 2021. Vysoký počet zaniknutých firiem, 16 275, bol do veľkej miery spôsobený legislatívnymi zmenami. Cieľom Ministerstva spravodlivosti bolo vyčistenie Obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v Obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Zvýšený počet zaniknutých firiem bol aj po zavedení daňových licencií v roku 2013. Od roka 2018 klesal počet zrušených firiem na hodnoty spred roka 2014.

Prehľad vzniku a zániku firiem po mesiacoch v rokoch 2012 až 2023

V grafe je viditeľný prudký nárast počtu zaniknutých firiem v novembri 2021, kedy bolo „čistenie“ Obchodného registra. Vysoký nárast počtu vzniknutých firiem bol v októbri 2013, krátko pred zmenou spôsobu požadovaného splatenia základného imania. Podľa úpravy Obchodného zákonníka prestalo byť od toho času možné splatiť základné imanie v hotovosti k rukám správcu vkladu, už bolo nutné poukázať ho na osobitný účet v banke.

Vznik a zánik právnických osôb podľa právnej formy

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku všetkých právnických osôb, vrátane neziskových organizácií a nadácií, príspevkových a rozpočtových organizácií a iných, od roku 2012.

Prehľad počtu vzniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Najčastejšie vznikajúcou právnou formou je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá výrazne prevažuje v každom roku. Od roku 2017 taktiež začali vďaka novelizácii Obchodného zákonníka vznikať jednoduché spoločnosti na akcie.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Vzniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Akciová spoločnosť 282 260 178 226 230 224 208 186 201 214 163 157
Družstvo 33 51 33 52 60 68 80 63 43 71 56 69
Iné organizácie a združenia 2 344 2 720 3 622 2 941 2 878 2 934 2 975 3 161 2 444 2 624 2 733 1 910
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 55 65 56 81 82 67 85
Komanditná spoločnosť 159 192 190 66 77 75 70 50 39 32 38 41
Neziskové organizácie a nadácie 320 235 253 377 275 205 166 127 140 143 117 124
Politické strany 3 2 6 2 0 2 1 9 1 1 4 5
Príspevkové a rozpočtové organizácie 35 33 69 39 22 25 38 39 33 37 50 33
Spoločnosť s ručením obmedzeným 19 951 26 733 12 887 12 448 18 061 19 794 19 703 20 555 18 954 19 243 20 048 20 440
Verejná obchodná spoločnosť 16 22 22 22 26 81 34 24 18 20 11 9
Zahraničné právnické osoby 172 160 159 167 168 168 179 136 119 150 130 123
Spolu 23 315 30 408 17 419 16 340 21 797 23 631 23 519 24 406 22 073 22 617 23 417 22 996

Prehľad počtu zaniknutých právnických osôb po rokoch podľa právnych foriem

Ako už bolo spomenuté, vysoký nárast počtu zaniknutých firiem, najmä spoločností s ručením obmedzeným, bol spôsobený „čistením“ Obchodného registra. V roku 2020 nie je ani pri jednej právnej forme badať výrazne zvýšený zánik firiem v súvislosti s pandémiou COVID-19.

odznačit všetky

Jednotlivé právne formy môžete v grafe zobraziť alebo skryť kliknutím na ich názov v legende.
Čísla uvedené nad stĺpcami vyjadrujú celkové počty za označené právne formy.

Zaniknuté právnické osoby 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Akciová spoločnosť 282 272 214 271 288 200 201 169 154 899 239 151
Družstvo 79 74 78 88 74 61 48 53 38 452 102 34
Iné organizácie a združenia 290 367 331 293 265 570 268 693 292 1 481 232 195
Jednoduchá spoločnosť na akcie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Komanditná spoločnosť 28 14 17 55 51 50 48 43 46 53 68 28
Neziskové organizácie a nadácie 68 72 71 59 103 92 97 76 53 40 39 32
Politické strany 0 1 2 1 2 3 1 1 0 3 0 0
Príspevkové a rozpočtové organizácie 163 109 112 57 61 40 43 55 34 62 23 49
Spoločnosť s ručením obmedzeným 4 377 4 460 6 777 8 418 8 367 8 557 4 981 3 879 3 927 13 847 5 725 4 447
Verejná obchodná spoločnosť 28 37 49 49 49 47 36 29 34 39 151 81
Zahraničné právnické osoby 89 83 118 109 110 106 94 86 79 108 390 447
Spolu 5 404 5 489 7 769 9 400 9 370 9 726 5 817 5 085 4 658 16 985 6 970 5 468

Štatistika vzniku a zániku živností

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách sú uvedené prehľady vzniku a zániku živnostníkov a SZČO od roku 2012.

Prehľad vzniku a zániku živností v rokoch 2012 až 2023

Počet nových živností má v posledných rokoch rastúci trend a za pozorované obdobie bol aj napriek pandémii COVID-19 najvyšší v roku 2022. V roku 2019 narástol počet zaniknutých živností takmer na hodnotu z roku 2013. V rokoch 2020 a 2021 prevýšil počet vzniknutých živností počet zaniknutých živností (podobne ako v rokoch 2017 a 2018). Najvyšší počet vzniknutých živností za cele sledované obdobie bol v júni 2021 a počet zaniknutých živností bol najvyšší v decembri 2013.

Databáza novozaložených firiem

V databáze nájdete všetky slovenské firmy zoradené podľa dátumu vzniku od najnovších. Vo free verzii môžete použiť základné filtre a zoraďovať firmy podľa dátumu vzniku.

Najnovšie firmy na Slovensku
nová firma AKPK s.r.o. 8.12.2023
nová firma DK - plants s. r. o. 7.12.2023
nová firma AUGUSTA plus, s.r.o. 7.12.2023
nová firma TOKYNO s. r. o. 7.12.2023
nová firma RENDAX s.r.o 7.12.2023
nová firma LAVI SK s. r. o. 7.12.2023
Zobraziť databázu novozaložených firiem »

Výmazy firiem z ORSR

Databáza podaní z ORSR zobrazuje slovenské firmy, v ktorých nastala zmena, vznikli, alebo zanikli. V tejto databáze si môžete zrušené firmy zoraďovať podľa dátumu zverejnenia zrušenia.

Čerstvo zrušené firmy na Slovensku
zrušená firma QUADRIFOGLIO s.r.o. 6.12.2023
zrušená firma Palindrom s.r.o. v likvidácii 6.12.2023
zrušená firma REHATECH, s.r.o. v likvidácii 6.12.2023
zrušená firma AKME , s. r. o. 6.12.2023
zrušená firma leading market, s.r.o. 6.12.2023
zrušená firma Trenčiansky Mestský Pivovar s. r. o. 6.12.2023
Zobraziť databázu výmazov firiem »

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.