Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat API - automatický prenos dát do vášho informačného systému

Naša ponuka API zahŕňa

 • až 11 rôznych druhov API: zmeny a informácie o firmách, nové účtovné závierky, priebeh konaní, zverejnenia súdnych rozhodnutí a platobných rozkazov, monitoring firiem, české firmy, exekúcie
 • údaje z viac ako 20 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
 • integrácia dát bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás
 • publikujeme podrobný changelog pri úpravách, pričom zachovávame spätnú kompatibilitu
 • neobmedzený 24 / 7 prístup v rámci nastaveného limitu
 • podporované vystupné formáty JSON a XML
 • príklady implementácie klienta pre PHP a C# (.NET, .NET Core)
 • podrobná dokumentácia jednotlivých typov API s príkladmi a popisom dopytov, odpovedí a návratových kódov
 • konzultácie s našim technickým oddelením v prípade problémov s implementáciou
 • vybrané API ponúkame v rámci balíkov FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Preskúmajte portfólio našich API a integrácií do IS:

Štandardné API

Štandardné API sú súčasťou balíkov FinStat a poskytujú na dopyt informácie o jednotlivých slovenských a českých firmách. Rozsah parametrov sa stupňuje podľa úrovne zakúpenej služby.

PREMIUM API

Základné údaje o slovenských a českých firmách

Pracujte s vždy aktuálnymi fakturačnými údajmi slovenských a českých firiem a živnostníkov priamo vo vašom informačnom systéme. Vďaka funkcii na automatické dopĺňanie názvu sa dáta o firme načítajú do vášho systému hneď po zadaní IČO alebo názvu firmy. Indikátorom vás tiež upozorníme na výskyt kritických udalostí a zmien vo firme. Keď si potrebujete overovať vašich obchodných partnerov bližšie, môžete do vášho systému pridať priamy odkaz na detaily firiem na FinState, kde nájdete detailné informácie o ich finančnom zdraví.

Využitie PREMIUM API:

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií
Parametre PREMIUM API
Slovenské firmy:
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • registračné údaje zápisu na súde
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma
 • SK NACE, odvetvie
 • príznak pozastavenej živnosti, dátum pozastavenia do
 • detailné informácie o DPH
 • bankové účty platiteľov DPH
 • index daňovej spoľahlivosti
 • indikátory výskytu:
  • konkurzného, reštrukturalizačného, likvidačného konania a oddlženia
  • dlhov: Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
  • subjektu v rizikových zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH
  • pohľadávok štátu
  • komerčných pohľadávok
  • platobných rozkazov
  • súdnych rozhodnutí
  • zmien v Obchodnom registri
  • zápisu v Registri partnerov verejného sektora
  • aktívneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
 • finančné údaje:
  • indikácia nárastu či poklesu tržieb, zisku
  • zisk za aktuálny rok
  • celkové výnosy za aktuálny rok
  • kategória obratu
 • odkazy na:
  • detail firmy na FinState
  • súdne rozhodnutia
  • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
České firmy:
 • názov, IČO
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma, druh vlastníctva
 • CZ NACE, odvetvie
 • počet zamestnancov
 • indikátor výskytu v insolvenčnom registri: konkurzy a reštrukturalizácie
 • odkaz na detail firmy na FinState

Spolu so PREMIUM API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

PREMIUM API je súčasťou služby FinStat PREMIUM.
ELITE API

Najdôležitejšie údaje o firmách

Okrem všetkých parametrov PREMIUM API táto verzia ponúka aj bližšie informácie o kritických udalostiach, kontaktné a finančné údaje firiem. Môžete tak pracovať s najdôležitejšími údajmi vašich obchodných partnerov priamo vo vlastnom informačnom systéme.

Využitie ELITE API:

 • sledovanie kritických udalostí obchodných partnerov
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • automatický import kontaktných údajov
Parametre ELITE API

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti, meno živnostníka v štruktúrovanej forme
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku, príznak pozastavenej živnosti, dátum pozastavenia od - do
 • SK NACE
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • bankové účty platiteľov DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje: email, telefón, web
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • index daňovej spoľahlivosti
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • indikácia platobného rozkazu a súdneho rozhodnutia
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • súdne rozhodnutia: počet, dátum, odporca, navrhovateľ, zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia:
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia
 • posledné dátumy zmien v konaní
Pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky:
 • indikácia pohľadávky
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum
Poverenia na vykonanie exekúcie:
 • dátum zverejnenia posledného poverenia
 • počet aktívnych poverení v pozícii povinného

Finančné údaje

 • celkové výnosy
 • ROA výnosy
 • kategória obratu
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • pomer cudzích zdrojov
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív
 • návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť
 • odpisy
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
 • hrubá marža

Spolu so ELITE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

ELITE API je súčasťou služby FinStat ELITE.
ULTIMATE API

Kompletné údaje o firmách

ULTIMATE API predstavuje najrozsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame ako súčasť služby FinStat ULTIMATE. Okrem všetkých parametrov verzií PREMIUM a ELITE obsahuje najkomplexnejšie finančné údaje spoločností a detailné informácie o osobách a funkciách vo firmách, konkurzoch a reštrukturalizáciách. Informácie o konaniach čerpáme z Registra úpadcov, Obchodného vestníka a Obchodného registra.

Využitie ULTIMATE API:

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
 • automatický import kontaktných údajov do vášho systému
Parametre ULTIMATE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:
 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • bankové účty platiteľov DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • zápis a zrušenie v Obchodnom registri
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • adresa registrového súdu
 • celé mená, adresy a dátumy narodenia osôb vo firmách
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme, osoby aj z Registra partnerov verejného sektora
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
 • koneční užívatelia výhod z Registra právnických osôb
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:
 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • index daňovej spoľahlivosti
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca
Konkurzy, reštrukturalizácie, oddlženia a likvidácie:
 • detailné informácie o konaniach:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • stav konania
  • lehoty
  • aktuálny správca konania
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky:
 • indikácia pohľadávky
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum
Poverenia na vykonanie exekúcie:
 • dátum zverejnenia posledného poverenia
 • počet aktívnych poverení v pozícii povinného
 • detail poverenia:
  • spisová značka
  • oprávnený
  • exekútor
  • typ nároku
  • dátum zverejnenia na Registri poverení
  • link na detail poverenia
  • súd
  • číslo poverenia

Finančné údaje

 • kategória obratu
 • celkové výnosy
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
 • EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
 • pridaná hodnota
 • ROE - návratnosť kapitálu
 • ROA - návratnosť aktív
 • celková zadlženosť
 • personálne náklady
 • odpisy
 • daňové pohľadávky a dotácie
 • kurzové zisky
 • kurzové straty
 • hrubá marža
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05

Spolu so ULTIMATE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

ULTIMATE API je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.

Zahraničné API

API na zahraničné firmy vám pomôže získavať informácie o firmách za hranicami Slovenska

V4 API

Informácie o fakturačných dátach vrátane VAT firiem zo štátov V4

Pomocou V4 API, ktoré vzniklo v spolupráci s našim európskym projektom www.HitHorizons.com, získate základné a fakturačné dáta o firmách na území krajín V4, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska a Francúzska.

Ako V4 API na FinState funguje:

 • po zakúpení služby V4 API dostanete API kľúče
 • po integrácii môžete pridávať základné a fakturačné dáta (vrátane VAT) k firmám vo Vašej databáze
 • vyhľadávajte firmy pomocou názvu, adresy alebo identifikačných údajov
 • overujte platnosť a aktuálnosť VAT s oficiálnym registrom
 • V4 API Vám urýchli vyhľadávanie nových firiem vďaka automatickému dopĺňaniu názvu spoločnosti
V4 API obsahuje databázu krajín:
 • Slovensko
 • Česko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Veľká Británia
 • Nemecko
 • Rakúsko
 • Francúzsko
Krajiny V4 Ďalšie krajiny
Dostupné parametre Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Veľká Británia Nemecko Rakúsko Francúzsko
Databáza firiem a živnostníkov len firmy len firmy len firmy len aktívne firmy
Identifikačné číslo spoločnosti
Daňové identifikačné číslo a IČ DPH (VAT Number) len platitelia
DPH
Názov spoločnosti / živnosti
Adresa, región a krajina sídla len adresa sídla len adresa sídla len adresa sídla len adresa sídla
Dátum vzniku / zániku
Iný identifikátor

Špeciálne API

Špeciálne API sme vyvinuli pre prácu s podrobnými finančnými údajmi všetkých firiem a pre detailné sledovanie priebehov všetkých dôležitých konaní priamo vo vašom informačnom systéme.

API na účtovné výkazy firiem

Aktuálne finančné údaje slovenských firiem

Automaticky si sťahujte do Vášho informačného systému všetky typy šablón závierok za všetky dostupné roky.

Využitie API:

 • automatický import hospodárskych výsledkov firiem do vášho systému
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • vypracovanie sektorových a iných analýz vďaka možnosti pracovať so všetkými dostupnými finančnými ukazovateľmi naraz
 • tvorba vlastných kreditných, skoringových a predikčných modelov
Parametre API na účtovné výkazy firiem
 • všetky riadky aktív a pasív závierok podľa zvolenej šablóny
 • všetky účtovné závierky za dostupné roky v originálnych šablónach a aj konvertované do jednotného typu šablóny 2011
API na sledovanie dôležitých udalostí

Sledovanie priebehu konkurzných a iných dôležitých konaní

API Vám umožní sledovať priebeh a zmeny stavov konkurzných a iných konaní v celej databáze FinStatu bez nutnosti sťahovať všetky typy zmien, či dopytovať všetky IČO. Na jeden dopyt Vám zašleme všetky zmeny v konaniach, ktoré nastali za posledných 10 dní.

Využitie API:

 • sledovanie zmien stavov konkurzných konaní
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • sledovanie priebehu oddlžení
 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
 • analýza kritických udalostí
 • analýza konkurzov podľa regionálneho zaradenia
Parametre API na sledovanie dôležitých udalostí
 • IČO, adresa, regionálne zaradenie subjektu, navrhovateľa, správcu, veriteľa a povinného
 • adresa a región súdu
 • typ konania a udalosti
  • konkurzné konania
  • platobné rozkazy a iné súdne rozhodnutia
  • poverenia na vykonanie exekúcie
  • záložné práva
 • aktuálny stav konania
 • dátum zverejnenia udalosti
 • dátum a dôvod ukončenia konania
 • odkaz na podrobnosti o konaní na FinState
 • identifikačné číslo podania, informácia o výdajcovi a odosielateľovi podania

Denné zmenové súbory

Denné zmenové súbory vám bez nutnosti dopytovať konkrétne IČO denne vygenerujú podrobné informácie o dôležitých udalostiach a zmenách.

Denný zmenový súbor s rozšírenými údajmi o firmách

Sledovanie najdôležitejších zmien v celej databáze

Udržujte si Vašu databázu firiem a živnostníkov aktuálnu bez nutnosti denne dopytovať všetky IČO na zmeny. Každý deň Vám vygenerujeme súbor, ktorý obsahuje najdôležitejšie zmeny vo finančných a fakturačných údajoch a kritických udalostiach v celej FinStat databáze za posledných 24 hodín.

Využitie API:

 • import novozaložených firiem a živnostníkov
 • denný import všetkých firiem, u ktorých nastala zmena
 • automatický import kontaktných údajov
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
Parametre Denného zmenového súboru s rozšírenými údajmi o firmách

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti / živnosti
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • SK NACE
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje firiem: email, telefón, web
 • detail firmy na FinState
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia a platobné rozkazy
 • indikácia platobného rozkazu, neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia

Finančné údaje

Finančné údaje za 2 roky
 • zisk
 • tržby
 • hrubá marža
 • pomer cudzích zdrojov
 • ROA
Denný zmenový súbor s podrobnými údajmi o firmách

Sledovanie podrobností, vrátane zmien štatutárov, stavu a priebehu konkurzných konaní a iných kritických udalostí

Denný zmenový súbor s podrobnými údajmi o firmách predstavuje najobsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame. Bez nutnosti dopytovať konkrétne IČO Vám denne vygeneruje podrobné informácie o zmenách v osobách a ich funkciách, o aktivite firiem a živnostníkov a zachytí aj priebeh kritických a dôležitých udalostí.

Využitie API:

 • import novozaložených firiem a živnostníkov
 • hromadný import podrobných údajov o firmách do vášho systému
 • denný import všetkých firiem, u ktorých nastala zmena
 • automatický import kontaktných údajov
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • identifikácia spoločností, ktoré majú zvýšenú pravdepodobnosť úpadku
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
Parametre Denného zmenového súboru s podrobnými údajmi o firmách

Všeobecné info

 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • adresa registrového súdu
 • zápis, dátum vzniku a zániku z viacerých zdrojov
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje firiem: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • celé mená a adresy osôb vo firmách z Obchodného registra
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme
 • koneční užívatelia výhod a indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:
 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • výskyt v DPH zoznamoch Finančnej správy
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia a platobné rozkazy
 • detailné informácie o konaniach z Obchodného registra, Obchodného vestníka a Registra úpadcov:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • aktuálny stav
  • dôležité dátumy
  • lehoty
  • správca
 • indikácia likvidácie firmy už od prvej zmienky Obchodnom registri
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciác
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Pohľadávky štátu
 • upozornenie na pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

Finančné údaje
 • kategória obratu
 • zisk za 2 roky
 • tržby za 2 roky
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • credit scoring
Denný zmenový súbor na finančné výkazy

Sledovanie novozverejnených účtovných závierok

Pomocou tohto API budete mať vo svojej databáze vždy najnovšie finančné údaje firiem. Každý deň Vám vygenerujeme súbor obsahujúci údaje všetkých riadkov tých účtovných závierok, ktoré boli zverejnené za posledných 24 hodín.

Využitie API:

 • hromadná denná aktualizácia hospodárskych výsledkov firiem
 • jednoduchý import do systému vďaka konverzii všetkých šablón
 • vypracovanie sektorových a iných analýz vďaka možnosti pracovať so všetkými dostupnými finančnými ukazovateľmi naraz
 • tvorba vlastných kreditných, skoringových a predikčných modelov
Parametre Denného zmenového súboru na finančné výkazy
 • všetky riadky aktív a pasív novozverejnených závierok
 • všetky položky závierok konvertovaných do šablóny typu 2011

Doplnkové API

Doplnkové API vám pomôžu šetriť čas tým, že vám umožnia vykonávať vybrané operácie na FinState priamo z vášho informačného systému.

API na synchronizáciu portfólia na Finstate

Jednoduché prepojenie portfólií vo vašom IS a na FinState

Automaticky pridávajte monitorované firmy do FinStatu priamo z vášho informačného systému.

Ako API na synchronizáciu portfólia na Finstate funguje:

 • po zakúpení služby FinStat PREMIUM, FinStat ELITE alebo FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • vo svojom konte si môžete nastaviť emailové notifikácie
 • po integrácii môžete pridávať alebo odoberať subjekty do portfólia, prípadne do monitorovanej skupiny, priamo vo vašom informačnom systéme
 • informácie o zmenách a udalostiach v monitorovaných firmách sa vám zobrazia priamo vo vašom informačnom systéme
 • zmeny sa automaticky synchronizujú, takže môžete vždy pracovať s aktuálnym zoznamom vašich obchodných partnerov aj na FinState
API na synchronizáciu portfólia je súčasťou služieb FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE
API na automatické dopĺňanie podľa názvu

Automatické doplňovanie názvov spoločností

API na automatické dopĺňanie podľa názvu je doplnková funkcia PREMIUM API, ELITE API a ULTIMATE API. S jeho pomocou nepotrebujete na získanie údajov o firme poznať jej IČO.

Ako API na automatické dopĺňanie podľa názvu funguje:

 • Po zadaní aspoň 3 začiatočných písmen z názvu spoločnosti sa vám zobrazí 10 najpravdepodobnejších možností, z ktorých si jednoducho vyberiete tú, ktorú hľadáte
 • Do systému sa Vám následne dotiahnu údaje o zvolenej firme
API na vyhľadávanie exekúcií

Informácie o exekúciách priamo vo Vašom informačnom systéme

Dopytujte exekúcie priamo vo vašom informačnom systéme vďaka nášmu API na vyhľadávanie exekúcií za cenu 1,60 € bez DPH (1,92 € s DPH).

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:

 • FinStat PREMIUM, FinStat ELITE alebo FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 • vyhľadáte osoby alebo firmy v registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z vášho kreditu odčíta 1,60 €
 • informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom: IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania
API na vyhľadávanie exekúcií je súčasťou služieb FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE
API na Inteligentný reporting

Sledovanie kľúčových udalostí a zmien na slovenskom trhu

Získavajte reporty o dôležitých zmenách v službe Inteligentný reporting priamo do Vášho informačného systému

Ako funguje API na inteligentný reporting:

 • služba FinStat Inteligentný reporting Vám denne zasiela denne emailové notifikácie o sledovaných zmenách a udalostiach
 • po zakúpení API však môžete získavať tieto reporty aj automatizovane
 • vo webovom rozhraní služby si vyberiete typ udalostí, ktoré chcete sledovať a nastavíte si vlastné filtrovacie kritériá
 • po integrácii môžete dopytovať zoznam nových reportov, alebo všetkých vygenerovaných reportov za posledných 90 dní, priamo vo Vašom informačnom systéme

Integrácie FinStat API do informačných systémov

FinStat API je možné integrovať s akýmkoľvek informačným systémom alebo softvérom – či už s komerčnými alebo vlastnými in-house riešeniami. Pozrite si zoznam niektorých prepojení FinStat API s ERP, CRM, webovými aplikáciami a rôznymi softvérmi našich zákazníkov.

 • 1CLICK - integračný partner One Click Business Solutions s.r.o.
 • BusinessReport CRM od firmy EasySoft, spol. s r.o.
 • Creative Solution od firmy CS WEB, s.r.o.
 • EcoSun od firmy SUNSOFT plus spol. s r.o.
 • evoloop od spoločnosti COMTEC s.r.o.
 • Optivus od firmy AKCENT NOVA s.r.o.
 • Podio - integračný partner DUPLEX s.r.o.
 • Systeem od spoločnosti Opium.systems s. r. o.
1CLICK BusinessReport CRM Creative Solution EcoSun everloop Optivus
Podio Opium.
ABRA Gen Asseco HELIOS iNuvio Aurus EKONOMIKA BMD Business Software Humanet Karat OBERON QI SAP

Integrácia do SAP

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou ORIWIN Vám prinášame možnosť prepojenia údajov FinStatu priamo s dátami vo Vašom systéme SAP. Integrácia je navrhnutá pre ULTIMATE API, ktoré je súčasťou balíka FinStat ULTIMATE, a predstavuje najvyššiu verziu našich API služieb.

Integrácia ULTIMATE API v jednom rozhraní Vášho informačného systému Vám umožní:

 • vytvárať a zakladať nových dodávateľov, odberateľov, objednávky a faktúry priamo v systéme SAP s aktuálnymi údajmi
 • jednoducho monitorovať a posudzovať finančné zdravie obchodných partnerov:
  • detailné informácie o kritických udalostiach firiem ako konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, atď. máte priamo vo svojom portfóliu firiem
Viac o integrácii do SAP
 • DMS Flow aplikácia na správu a riadenie dokumentov od firmy uniCORE, s.r.o.
 • Superfaktúra.sk online fakturačný systém od firmy superfaktura.sk, s.r.o.
DMS Flow Superfaktúra.sk

V spolupráci s našimi integračnými partnermi eSOLUTION, Itaps, MetaApp, Opium.systems, Millennium a Teron Solutions vám prinášame možnosť prepojenia API priamo s vaším Microsoft ekosystémom. Naše dáta vám pomôžu rozšíriť funkcionalitu vašich softvérov, eliminovať manuálne chyby, zefektívniť automatizáciu procesov a tvoriť pokročilé analýzy a vizualizácie.

 • Rozšírte funkcionalitu Power BI, Power Automate, Power Apps, Teams, Dynamics
 • Získajte dáta o 75 miliónoch spoločností zo 60 krajín Európy s HitHorizons API
 • Čerpajte detailne zaostrené dáta na slovenský a český trh vďaka FinStat API
 • Naši integrační partneri sa postarajú o bezproblémové prepojenie nášho API s vašim systémom:
eSOLUTIONS s.r.o.
ITAPS s. r. o.
MetaApp s.r.o.
Millennium, spol. s r. o.
Opium.systems s.r.o.
Teron Solutions s.r.o.

Modul POHODA FinStat

od integračného partnera BHIT CZ s.r.o

Pre prácu s aktuálnymi údajmi o firmách v ES Pohoda E1 sme s firmou BHIT vyvinuli modul, ktorý implementuje funkcie FinStatu. Pomôže Vám prímárne s troma funkciami:

 • zakladanie nových partnerov: možné vyhľadávanie firmy podľa IČO alebo názvu; po vyhľadaní sa zobrazia základné údaje o firme + indikátory kritických udalostí
 • hromadná aktualizácia partnerov: automatická aktualizácia adries alebo možnosť ručného rozhodovania medzi uloženými adresami v ES POHODA a zmenami z FinStatu
 • zisťovanie bonity partnerov: zobrazenie informácií o insolvenciách na FinState vybranej firmy
Viac o module
Pohoda

Pridajte sa k našim spokojným klientom

S Finstatom je ukážková spolupráca! Ako po ľudskej, tak aj po technickej stránke. Na všetky špecifické otázky a problémy sme vždy dostali relevantné odpovede a riešenia.
quote
SuperFaktúra.sk, s.r.o.
Braňo Šimo, spoluzakladateľ
SuperFaktúra.sk, s.r.o.