Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat API

Automatický prenos dát do vášho informačného systému

FinStat API – vyťažené parametre až zo 14 dátových zdrojov v jednom rozhraní. Naše API umožňuje integrovať dáta bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás.

Najčastejšie využitie finstat API

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softvéroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Služba FinStat API je vhodná na pravidelné sťahovanie alebo overovanie údajov o existujúcich obchodných partneroch. Funguje na základe dopytovania firiem zaslaním IČO z Vášho informačného systému. V prípade, že IČO nepoznáte, pomocou funkcie autocomplete si viete firmy dopytovať aj zadaním ich názvu. Dáta, ktoré potrebujete, môžu byť aktualizované pravidelne (mesačne), alebo podľa potreby (napr. pri vystavovaní dokladu, otvorení profilu zákazníka...).

FinStat API je integrované do viacerých informačných systémov, napríklad:

 • SAP
 • Microsoft Dynamics
 • Asseco Solutions
 • QI (DC concept)
 • EcoSun
 • Oberon
 • Superfaktúra
 • eso-es
 • ABRA Gen
 • BiWare
 • KARAT software
 • webové aplikácie, eshopy a CRM
 • na mieru programované desktopové aplikácie (ERP/CRM)
 • viac o integrácii

Verzie API

Základné API

 • fakturačné dáta, indikátory kritických udalostí, zmien v ORSR, poklesu/nárastu tržieb
 • v cene služby FinStat Premium za 350€/rok viac o Premium
Parametre základného API

Ďalšie verzie API

 • Základné API na české firmy

  V základnom API na české firmy ponúkame:

  • IČO a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
  • CZ NACE (kód, popis, skupina, divízia)
  • adresa sídla (ulica, číslo a PSČ, obec, okres, kraj), dátum vzniku a zániku
  • odvetvie podľa FinStat kategorizácie
  • právna forma, počet zamestnancov a druh vlastníctva
  • upozornenie na insolvenčné konanie firmy (konkurzy a reštrukturalizácie)

 • Daily Diff - denný zmenový súbor

  DailyDiff poskytuje možnosť ako získať prístup ku všetkým dátam rozšíreného API bez nutnosti každý deň dopytovať IČO firmy na zmeny. Nakoľko sa zmenový súbor obsahujúci posledné údaje vygeneruje každý deň, je tento balík vhodný na import novovzniknutých firiem, alebo na import všetkých firiem, u ktorých v ten deň nastala zmena
 • Monitoring API

  Pridávanie a odoberanie firiem vo webovom FinStat Monitoringu:
  Pomocou Monitoring API si môžete automaticky nastaviť množinu sledovaných subjektov a ako odpoveď dostávať udalosti vo všetkých monitorovaných firmách.

Porovnanie parametrov balíkov FinStat API

Základné
API
Rozšírené
API
Ultimate
API
Základné API
IČO, DIČ, IČ DPH a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
Paragraf podľa ktorého je spoločnosť registrovaná pre DPH
SK NACE číselný kód, textový popis kódu, divízia a skupina
Zápis v ORSR: číslo vložky
Odvetvie podľa FinStat kategorizácie
Obratová kategória - zaradenie spoločností do príslušnej kategórie tržieb
Adresa sídla (ulica a číslo, PSČ, obec, krajina)
Dátum vzniku a zániku firmy
Upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach
Odkaz na podstránku s detailmi dlhov, konkurzov, likvidácií
Upozornenia na dlhy z finančnej správy a poisťovní
Platobné rozkazy – indikácia, či existuje a odkaz na zoznam platobných rozkazov
Upozornenia na zmeny v ORSR za posledné 3 mesiace, odkaz na podania z ORSR
Indikácia: nárast/pokles tržieb
Indikácia: nárast/pokles zisku a strata
Indikácia: súdne rozhodnutia - či firma vystupuje ako odporca v súdnych konaniach
Indikácia: súdne rozhodnutia - či firma vystupuje ako navrhovateľ v súdnych konaniach
Súdne Rozhodnutia - odkaz na záložku firmy "Súdne rozhodnutia" na FinState
FinStat Premium a FinStat Monitoring v cene
Rozšírené API
Regionálne zaradenie: okres, kraj
Meno živnostníkov v štruktúrovanej forme (zoznam titulov pred menom, meno, zoznam titulov za menom, všetky ostatné slová za menom)
Výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
Zisk a tržby za dva roky – presné číslo
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
- Zisk
- Tržby
- Aktíva
- Vlastný kapitál
- Základné imanie
- EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
- EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
- Pridaná hodnota
- Návratnosť kapitálu
- Návratnosť aktív
- Celková zadlženosť
Finančné ukazovatele za posledné 2 roky:
- Hrubá marža
- Credit scoring
Druh vlastníctva
Kontaktné údaje (email, telefón, web)
Presné údaje zo zoznamov dlžníkov (colné a daňové nedoplatky daňovému úradu, nedoplatky preddavku poistného zdravotných poisťovní), hodnota dlhu a dátum detekcie dlhu)
Rozsah počtu zamestnancov
Zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
Súdne Rozhodnutia počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca
Súdne Rozhodnutia počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako navrhovateľ
Súdne Rozhodnutia počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako zástupca
Dátum posledného zverejneného súdneho rozhodnutia
Rozsah počtu zamestnancov textovo popísaný
Rok, za ktorý sú uvedené finančné ukazovatele
Posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
Informácia, či je subjekt živnostník
Zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy (štát, kraj, okres, mesto, ulica s číslom, PSČ a typ adresy)
Právna forma
Ultimate API
Celé meno a adresa osôb vo firmách
Zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
Dátum začatia a ukončenia platnosti funkcie
Zápis v ORSR- oddiel zložka
Spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
Základné imanie a výška jeho splatenia
Finančné údaje za posledné 4 roky:

Personálne náklady
Odpisy
Daňové pohľadávky a dotácie
Kurzové zisky
Kurzové straty
Adresa registrového súdu
Konanie prokúry a štatutárov
Zoznam webových adries
Historické adresy sídiel spoločnosti
Dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
Informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Možnosť ďalších podrobných údajov z ORSR, prípadne viacero finančných ukazovateľov, alebo iné požadované dáta (zo zdrojov, ktoré máme spracované)

Integrácie FinStat API do informačných systémov

FinStat API je možné prepojiť/integrovať s akýmkoľvek informačným systémom alebo softvérom. Naše API je prepojené s desiatkami ERP, CRM, webovými aplikáciami a rôznymi softvérmi.

Integrácia do SAP

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou ORIWIN Vám prinášame možnosť prepojenia údajov FinStatu priamo s dátami vo Vašom systéme SAP. Integrácia je navrhnutá pre ULTIMATE API, ktoré je súčasťou balíka FinStat ULTIMATE, a predstavuje najvyššiu verziu našich API služieb.

SAP
Integrácia ULTIMATE API v jednom rozhraní Vášho informačného systému Vám umožní:
 • vytvárať a zakladať nových dodávateľov, odberateľov, objednávky a faktúry priamo v systéme SAP s aktuálnymi údajmi
 • jednoducho monitorovať a posudzovať finančné zdravie obchodných partnerov:
  detailné informácie o kritických udalostiach firiem ako konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, atď. máte priamo vo svojom portfóliu firiem

Viac o integrácii »

Integrácie do Microsoft Dynamics

Byznys CRM

Byznys CRM s.r.o. je dynamická spoločnosť špecializujúca se na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi a optimalizáciou ďalších kľúčových firemných procesov. Pomáha svojim klientom zvyšovať produktivitu zamestnancov hlavne v oddeleniach obchodu, marketingu a služieb zákazníkom, ale i v iných ťažiskových oblastiach.

Viac o integrácii: www.byznyscrm.cz

Integrácia Finstat API do Microsoft Dynamics od Byznys CRM
essence

Česká spoločnosť špecializujúca sa na návrh a implementáciu vysokokvalitných informačných systémov. Vďaka konkrétnym konkurenčným výhodám, osvedčeným postupom a silnému partnerstvu s divíziou Business Solutions spoločnosti Microsoft dnes Essence pracuje pre viac ako 100 prestížnych klientov v 10 krajinách.

Viac o spoločnosti: www.essencebs.cz

exe.sk

Už 25 rokov sme hrdým partnerom spoločnosti Microsoft. Od predaja licencií a integrácie systémových riešení sme sa po rokoch skúseností pustili aj do prekladateľských služieb a lokalizácie softvéru. Dnes máme za sebou stovky komplexných a veľmi úspešných projektov, pričom nezabúdame na naše začiatky a s rešpektom hľadíme dopredu.

Viac o spoločnosti: www.exe.sk

HT Solution

Slovenský výrobca a dodávateľ podnikového informačného systému eso/es overeného priemyslom. Manažérske dashboardy a analýzy, optimalizácia zásob, riadené sklady, WMS, MRP, CRP, Kanban a veľa ďalšieho. Analýza podnikových procesov, identifikácia úzkych miest. Zvýšenie miery automatizácie, zavedenie princípov štíhlej výroby. 22 ročné skúsenosti.

Viac o informačnom systéme eso/es: www.htsolution.sk

Integrácia Finstat API v ESO od HT Solution

Sme spoločnosť DUPLEX s.r.o. a od svojho vzniku sa venujeme firemným digitálnym riešeniam. V súčasnej ére digitálnej transformácie spájame cloudové aplikácie v jeden celok a vytvárame firemné riešenia pre ľudí, ktorý chcú žiť a pracovať lepšie.

Sme autorizovaným partnerom Podia od spoločnosti CITRIX Systems. Toto fantastické riešenie, ktoré spolupracuje s mnohými najobľúbenejšími aplikáciami ako napr. Dropbox, Google Drive, Google Calendar, Microsoft Office 365 a mnohými ďalšími upravujeme pre slovenské a české firmy.

Na našej stránke shifra.sk si môžte bezplatne stiahnuť free CRM riešenie, ktoré je prispôsobené k integrácii s FinStat.

Viac o spoločnosti: www.shifra.sk

Integrácia Finstat API do CRM systému PODIO
DCIT

Ťažiskovým produktom Spoločnosti DCIT s.r.o. je informačný systém QI. QI je elastický podnikový informačný systém, ktorý je celkom ojedinelý svojou celkovou koncepciou, vysokou koncentráciou špičkových technológií a progresívnou licenčnou politikou. Jeho základnou vlastnosťou je schopnosť prispôsobovať sa zmenám okolia a potrebám zákazníka za plnej prevádzky. Navyše obsahuje vývojové prostredie pre rýchly vývoj a implementáciu aplikácií. QI nie je odborovo orientovaný a je úspešne využívaný subjektmi všetkých veľkostí, a to v oblastiach obchodu, služieb, ekonomiky, výroby aj štátnej správy.

Viac o informačnom systéme QI: www.dcit.sk

Integrácia Finstat API v QI od DCIT
Exalogic

Hlavným predmetom činnosti firmy EXALOGIC je tvorba vlastného účtovného softvéru OBERON na platforme Microsoft Windows, ktorý komplexne rieši účtovnú agendu pre malé a stredne veľké firmy z rôznych oblastí podnikania.

Viac o informačnom systéme Oberon: www.exalogic.sk

Integrácia Finstat API v Oberon od Exalogic
Superfaktúra.sk

Jednoduchá (napriek tomu pomerne komplexná) online aplikácia na správu agendy malých a stredných firiem a živnostníkov. Správa vydaných (faktúry, cenové ponuky, dodacie listy, ...) a prijatých dokladov (náklady). Prehľady fakturácie a cashflow, automatizácia procesov a párovania platieb, online platobné tlačidlá priamo na faktúrach, exporty pre účtovné programy.

Viac o spoločnosti: www.superfaktura.sk

Integrácia Finstat API v Superfaktúra.sk
Q-invoice

Q-invoice je online fakturačný systém, ktorý vznikol v Holandskom Haagu. Dlhoročné skúsenosti, tisícky spokojných klientov a silná pozícia na európskom trhu boli hlavné dôvody pre to, aby sme priniesli Q-invoice aj slovenským klientom. Q-invoice je systém, v ktorom si podnikateľ vie vystaviť akýkoľvek doklad, nie iba faktúry - cenové ponuky, objednávky, proforma faktúry, dobropisy atď. Okrem dokladov má používateľ prehľad o podnikaní, má možnosť prijímať online platby, prezerať si rôzne výkazy a celkovo si zautomatizovať agendu čo najviac.

Viac o spoločnosti: www.q-invoice.sk

Integrácia Finstat API v Q-invoice
Q-invoice

Spoločnosť SUNSOFT plus spol. s r.o. sa zaoberá vývojom a implementovaním podnikových informačných systémov už 25 rokov. Ťažiskovým produktom je v súčasnosti informačný systém EsoSun, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti v oblasti internej, obchodnej - vzťahov so zákazníkmi (CRM) a servisnej, riadenie projektov, údržby strojov a zariadení (CMMS a VTZ). V spojení s ERP systémom (PU, OASIS) poskytuje ucelený nástroj pre spoločnosti s rôznym zameraním. Umožňuje flexibilne zobrazovať dáta s vlastnými pohľadmi, vlastným dizajnom vstupných formulárov a vlastnými analytickými výstupmi.

Viac o spoločnosti: www.sunsoft.sk

Integrácia Finstat API v EcoSun
shoptet

Shoptet je jedným z najväčších poskytovateľov e-shopového riešení s viac ako 10 000 aktívnymi obchodmi v Českej republike i na Slovensku. Spoločne s integrovaným pokladničným systémom ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenie pre predaj na internete aj v prevádzkach, a to v pohodlí prehliadača - bez nutnosti nakupovať drahé zariadenia. V rámci svojho neustáleho vývoja sa snaží dbať na aktuálne trendy aj spätnú väzbu od svojich zákazníkov, ktorým navyše poskytuje prvotriednu technickú podporu.

Viac o spoločnosti: www.shoptet.cz

Integrácia Finstat API v Shoptet
jaspravim

Jaspravim.sk prichádza na POMOC. Vytvára bezpečné miesto, kde sa stretneš s kupujúcimi a predajcami z celého Slovenska. Jaspravim.sk ti umožní svojím koníčkom sa aj uživiť. Nakupuj, predávaj a zarábaj bezpečne služby doručiteľné cez internet a na ďiaľku, ako aj originálne ručne vyrábané produkty. FinStat API sme integrovali v našej pokladni a v profile nakupujúcich, ktorí tak nemusia vypĺňať firemné údaje.

Všetky informácie na www.jaspravim.sk

Integrácia Finstat API v Jaspravím
KARAT Software

Informačný systém KARAT vám umožní úspešne plánovať a rozhodovať. Povedie vás k efektívnemu využívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. Pozícia popredného dodávateľa informačných systémov v ČR nás zaväzuje, aby sme aj vám pomohli obstát a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

Všetky informácie na www.karatsoftware.sk

Integrácia Finstat API v informačnom systéme KARAT
IS Optivus

Sme spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. , zameraná na vývoj a správu informačného systému Optivus pre malé a stredné spoločnosti. V Optivuse sme spojili dlhoročné skúsenosti z vývoja špecializovaných informačných systémov spolu s potrebou firiem rýchlo a efektívne spracovať informácie o zákazníkoch a vlastnej činnosti. Vznikol modulárny systém, ktorý používa najmodernejšie znalosti z oblasti spracovania údajov. To všetko je v modernom dizajne s príjemným komfortom ovládania.

Podrobnejšie informácie o IS Optivus nájdete na našej stránke www.optivus.sk a samozrejme radi ho predstavíme prostredníctvom prezentácie. Viac o našej spoločnosti sa dozviete na stránke www.akcent.sk.

Integrácia Finstat API v informačnom systéme Optivus
IS Optivus

Aurus je slovenský výrobca podnikových informačných systémov. Aurus EKONOMIKA je treťou generáciou Aurus ERP systému, ktorý je vhodný pre podniky s výrobnou a obchodnou činnosťou ľubovoľnej veľkosti. Má jedinečne prepracované odvetvové riešenia pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Systém je intuitívny, efektívne a rýchlo implementovateľný.

Viac na www.aurus.sk

Integrácia Finstat API v podnikovom informačnom systéme Aurus
Zoznam ďalších integrácií:
 • SAP
 • Asseco Solutions
 • ABRA Gen
 • BiWare

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat nám pomohol rozšíriť funkcionalitu v našom informačnom systéme QI a priniesť našim zákazníkom všetky dostupné informácie o obchodných partneroch vrátene overenia ich solventnosti a to jedným klikom priamo z QI.
quote
DC Concept a.s. - Informačný systém QI
Róbert Wittner, Obchodný manažer pre Slovensko
DC Concept a.s. - Informačný systém QI
Asseco Solutions WebSupport Intrum Justitia iTender QI SWS Profesia Cheque Dejeuner Davar Edenred Lexika Shoptet

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBU
FINSTAT API?

Zavolajte nám, alebo
napíšte email

0903 531 533
info@finstat.sk