Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat API - Automatický prenos dát do vášho informačného systému

Naša ponuka API zahŕňa

 • až 7 rôznych druhov API: zmeny a informácie o firmách, nové účtovné závierky, priebeh konaní, zverejnenia súdnych rozhodnutí a platobných rozkazov, monitoring firiem, české firmy, exekúcie
 • údaje z viac ako 20 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
 • integrácia dát bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás
 • publikujeme podrobný changelog pri úpravách, pričom zachovávame spätnú kompatibilitu
 • neobmedzený 24 / 7 prístup v rámci nastaveného limitu
 • podporované vystupné formáty JSON a XML
 • príklady implementácie klienta pre PHP a C# (.NET, .NET Core)
 • podrobná dokumentácia jednotlivých typov API s príkladmi a popisom dotazov, odpovedí a návratových kódov
 • konzultácie a našim technickým oddelením v prípade problémov s implementáciou
 • vybrané API ponúkame v rámci balíkov FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Preskúmajte portfólio našich API:

PREMIUM API

Základné údaje o slovenských a českých firmách

Pracujte s vždy aktuálnymi fakturačnými údajmi slovenských a českých firiem a živnostníkov priamo vo vašom informačnom systéme. Vďaka funkcii autocomplete sa dáta o firme načítajú do vášho systému automaticky po zadaní IČO alebo názvu firmy. Indikátorom vás tiež upozorníme na výskyt kritických udalostí a zmien vo firme. Keď si potrebujete overovať vášich obchodných partnerov bližšie, môžete do vášho systému pridať priamy odkaz na detaily firiem na FinState, kde nájdete detailné informácie o ich finančnom zdraví.

Využitie PREMIUM API:

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií
Parametre PREMIUM API
Slovenské firmy:
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • registračné údaje zápisu na súde
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma
 • SK NACE, odvetvie
 • príznak pozastavenej živnosti
 • indikátory výskytu:
  • konkurzné, reštrukturalizačné, likvidačné konania a oddlženia
  • dlhy: Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový a Colný úrad
  • pohľadávky štátu
  • platobného rozkazu
  • súdnych rozhodnutí
  • zmeny v Obchodnom registri
  • zápisu v Registri partnerov verejného sektora
 • finančné údaje:
  • indikácia nárastu či poklesu tržieb, zisku a straty
  • zisk za aktuálny rok
  • celkové výnosy za aktuálny rok
  • kategória obratu
 • odkazy na:
  • detail firmy na FinState
  • súdne rozhodnutia
  • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
  • osoby vo firme na FinState
České firmy:
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma, druh vlastníctva
 • CZ NACE, odvetvie
 • počet zamestnancov
 • indikátor výskytu v insolvenčnom registri: konkurzy a reštrukturalizácie
 • odkaz na detail firmy na FinState

Spolu s PREMIUM API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií.

PREMIUM API je súčasťou služby FinStat PREMIUM.
ELITE API

Najdôležitejšie údaje o firmách

Okrem všetkých parametrov PREMIUM API táto verzia ponúka aj bližšie informácie o kritických udalostiach, kontaktné a finančné údaje firiem. Môžete tak pracovať s najdôležitejšími údajmi vašich obchodných partnerov priamo vo vlastnom informačnom systéme.

Využitie ELITE API:

 • sledovanie kritických udalostí obchodných partnerov
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • automatický import kontaktných údajov
Parametre ELITE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti, meno živnostníka v štruktúrovanej forme
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku, príznak pozastavenej živnosti
 • SK NACE, predmet podnikania
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje: email, telefón, web
 • zoznam pobočiek
 • odkaz na detail firmy na FinState
Osoby:
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:
 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového a Colného úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • indikácia platobného rozkazu a súdneho rozhodnutia
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • súdne rozhodnutia: počet, dátum, odporca, navrhovateľ, zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia:
 • indikácia oddlženia, konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia
 • posledné dátumy zmien konaní
Pohľadávky štátu:
 • indikácia pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • celkové výnosy
 • ROA výnosy
 • kategória obratu
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • pomer cudzích zdrojov
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív
 • návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť
 • odpisy
Finančné ukazovatele za posledné 2 roky:
 • credit scoring
 • hrubá marža

Spolu s ELITE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií.

ELITE API je súčasťou služby FinStat ELITE.
ULTIMATE API

Kompletné údaje o firmách

ULTIMATE API predstavuje najrozsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame ako súčasť služby FinStat ULTIMATE. Okrem všetkých parametrov verzií PREMIUM a ELITE obsahuje najkomplexnejšie finančné údaje spoločností a detailné informácie o osobách a funkciách vo firmách, konkurzoch a reštrukturalizáciách. Informácie o konaniach čerpáme z Registra úpadcov, Obchodného vestníka a Obchodného registra.

Využitie ULTIMATE API:

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
 • automatický import kontaktných údajov do vášho systému
Parametre ULTIMATE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:
 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • zápis a zrušenie v Obchodnom registri
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • adresa registrového súdu
Osoby a funkcie:
 • celé mená a adresy osôb vo firmách
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • dátum začatia a ukončenia platnosti funkcie
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme, osoby aj z Registra partnerov verejného sektora
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:
 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového a colného úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca
Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia a likvidácie:
 • detailné informácie o konaniach:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • stav konania
  • lehoty
  • správca
 • upozornenia o oddlženiach, konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Pohľadávky štátu:
 • upozornenie na pohľadávky štátu
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • kategória obratu
 • celkové výnosy
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
 • EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
 • pridaná hodnota
 • ROE - návratnosť kapitálu
 • ROA - návratnosť aktív
 • celková zadlženosť
 • personálne náklady
 • odpisy
 • daňové pohľadávky a dotácie
 • kurzové zisky
 • kurzové straty
Finančné ukazovatele za posledné 2 roky:
 • hrubá marža
 • credit scoring

Spolu s ULTIMATE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií.

ULTIMATE API je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.
Denné zmenové súbory

Každý deň novinky všetkých firiem

Každý deň generujeme dva zmenové súbory (.zip), ktoré obsahujú všetky parametre nových účtovných závierok a zmeny vo firmách a živnostníkoch z viac ako 20 zdrojov.

K dispozícii máme 2 druhy zmenových súborov:

 • Denný zmenový súbor – aktualizácia databázy bez nutnosti dopytovania jednotlivých subjektov
 • Denný zmenový súbor účtovných závierok – denné sledovanie obsahu novozverejnených účtovných závierok spoločností

Využitie denných zmenových súborov:

 • hromadná denná aktualizácia databázy obchodných partnerov
 • monitorovanie zmien u obchodných partnerov, zákazníkov a dodávateľov
 • sledovanie novozaložených firiem a živností
 • denné sledovanie obsahu novozverejnených účtovných závierok spoločností
 • dostupné vo všetkých typoch šablón účtovných závierok
Parametre denných zmenových súborov

Denný zmenový súbor

 • názov firmy / meno živnostníka
 • IČO, DIČ
 • IČ DPH a detailné informácie o DPH:
  • čislo IČ DPH
  • paragraf
  • dátum detekovania firmy v zozname subjektov s dôvodom na zrušenie DPH
  • dátum detekovania firmy v Zozname vymazaných platiteľov DPH
 • zápis v okresnom súde / číslo živnostenského registra
 • adresa, kraj, okres
 • odvetvie, právna forma, druh vlastníctva
 • SK NACE
 • dátumy vzniku / zániku
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, email, web
 • indikátor dlhov, konkurzov, likvidácií
 • odkaz na podrobné informácie o zoznamoch dlžníkov, konkurzov alebo likvidácií
 • zoznam dlhov
 • platobné rozkazy: upozornenie, zoznam platobných rozkazov, odkaz na podrobné informácie
 • podania Obchodného registra: indikátor zmeny za posledné 3 mesiace, odkaz na podrobné informácie
 • počet zamestnancov
 • finančné dáta
  • credit scoring
  • zisk za aktuálny a predchádzajúci rok
  • celkové výnosy za aktuálny a predchádzajúci rok
  • pomer cudzích zdrojov za aktuálny rok
  • hrubá marža za aktuálny rok
  • ROA výnosov za aktuálny rok
  • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • odkaz na detail na FinState

Denný zmenový súbor účtovných závierok

 • IČO, názov firmy
 • účtovné obdobie: rok, dátum od / do
 • dátum zverejnenia
 • zdroj závierky
 • formát exportovanej závierky, originálny formát závierky
 • všetky položky zo súvahy pre aktuálny rok:
  • aktíva
  • pasíva
 • všetky položky z výkazu ziskov a strát pre aktuálny a predchádzajúci rok
  • náklady
  • výnosy
  • výsledok hospodárenia

API obsahuje informácie o konkurzných, reštrukturalizačných a iných konaniach slovenských firiem, organizácií a živnostníkov z Obchodného vestníka, Obchodného registra a Registra úpadcov. Po dopytovaní dostanete informácie konaní za posledných 10 dní naraz v jednej odpovedi.

Využitie API:

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • analýza počtu firiem so schváleným reštrukturalizačným plánom, ktoré aj tak skončili v konkurznom konaní
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
Parametre API na monitoring konaní
 • konkurzy a reštrukturalizácie:
  • konanie: dátum, typ, stav, spisová značka
  • lehota konania – dátum, typ
  • úpadca - IČO, názov, adresa
  • vydavateľ podania – meno, funkcia
  • odosielateľ - meno
  • navrhovateľ – IČO, adresa
  • správca – meno, adresa
  • súd – názov, adresa
  • identifikačné číslo spisu
  • ukončenie – stav, dôvod
  • povaha
  • dátum zmeny
  • posledná lehota konania - dátum a typ
 • súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
  • meno a IČO
  • dátum zverejnenia
  • povaha rozhodnutia
  • ID žalovaného
  • navrhovateľ
 • odkaz na detail na FinState
API na synchronizáciu portfólia na Finstate

Jednoduché prepojenie portfólií vo vašom IS a na FinState

API na synchronizáciu portfólia na Finstate Automaticky pridávajte monitorované firmy do FinStatu priamo z vášho informačného systému.

Ako API na synchronizáciu portfólia na Finstate funguje:

 • po zakúpení služby FinStat PREMIUM, FinStat ELITE alebo FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • vo svojom konte si môžete nastaviť emailové notifikácie
 • po integrácii automaticky pridávate alebo odoberáte subjekty do portfólia vo vášom informačnom systéme
 • zmeny sa automaticky synchronizujú, takže môžete vždy pracovať s aktuálnym zoznamom vašich obchodných partnerov aj na FinState
Monitoring API je súčasťou služieb FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE
API na vyhľadávanie exekúcií

Informácie o exekúciách priamo vo Vašom informačnom systéme

Dopytujte exekúcie priamo vo vašom informačnom systéme s 50% zľavou vďaka nášmu API na vyhľadávanie exekúcií. Ako náš zákazník máte základnú cenovú hladinu za vyhľadávanie iba 1€ - základná cenová hladina za vyhľadanie v Centrálnom registri exekúcií je 2€.

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:

 • po zakúpení služby FinStat PREMIUM , FinStat ELITE alebo FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 • vyhľadáte osoby alebo firmy v registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z kreditu odčíta 1€
 • informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom: IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania
API na vyhľadávanie exekúcií je súčasťou služieb FinStat PREMIUM, FinStat ELITE a FinStat ULTIMATE

Integrácie FinStat API do informačných systémov

FinStat API je možné prepojiť/integrovať s akýmkoľvek informačným systémom alebo softvérom. Naše API je prepojené s desiatkami ERP, CRM, webovými aplikáciami a rôznymi softvérmi.

Integrácia do SAP

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou ORIWIN Vám prinášame možnosť prepojenia údajov FinStatu priamo s dátami vo Vašom systéme SAP. Integrácia je navrhnutá pre ULTIMATE API, ktoré je súčasťou balíka FinStat ULTIMATE, a predstavuje najvyššiu verziu našich API služieb.

SAP
Integrácia ULTIMATE API v jednom rozhraní Vášho informačného systému Vám umožní:
 • vytvárať a zakladať nových dodávateľov, odberateľov, objednávky a faktúry priamo v systéme SAP s aktuálnymi údajmi
 • jednoducho monitorovať a posudzovať finančné zdravie obchodných partnerov:
  detailné informácie o kritických udalostiach firiem ako konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, atď. máte priamo vo svojom portfóliu firiem

Viac o integrácii »

Integrácie do Microsoft Dynamics

Byznys CRM

Byznys CRM s.r.o. je dynamická spoločnosť špecializujúca se na oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi a optimalizáciou ďalších kľúčových firemných procesov. Pomáha svojim klientom zvyšovať produktivitu zamestnancov hlavne v oddeleniach obchodu, marketingu a služieb zákazníkom, ale i v iných ťažiskových oblastiach.

Viac o integrácii: www.byznyscrm.cz

Integrácia Finstat API do Microsoft Dynamics od Byznys CRM
essence

Česká spoločnosť špecializujúca sa na návrh a implementáciu vysokokvalitných informačných systémov. Vďaka konkrétnym konkurenčným výhodám, osvedčeným postupom a silnému partnerstvu s divíziou Business Solutions spoločnosti Microsoft dnes Essence pracuje pre viac ako 100 prestížnych klientov v 10 krajinách.

Viac o spoločnosti: www.essencebs.cz

exe.sk

Už 25 rokov sme hrdým partnerom spoločnosti Microsoft. Od predaja licencií a integrácie systémových riešení sme sa po rokoch skúseností pustili aj do prekladateľských služieb a lokalizácie softvéru. Dnes máme za sebou stovky komplexných a veľmi úspešných projektov, pričom nezabúdame na naše začiatky a s rešpektom hľadíme dopredu.

Viac o spoločnosti: www.exe.sk

HT Solution

Slovenský výrobca a dodávateľ podnikového informačného systému eso/es overeného priemyslom. Manažérske dashboardy a analýzy, optimalizácia zásob, riadené sklady, WMS, MRP, CRP, Kanban a veľa ďalšieho. Analýza podnikových procesov, identifikácia úzkych miest. Zvýšenie miery automatizácie, zavedenie princípov štíhlej výroby. 22 ročné skúsenosti.

Viac o informačnom systéme eso/es: www.htsolution.sk

Integrácia Finstat API v ESO od HT Solution

Sme spoločnosť DUPLEX s.r.o. a od svojho vzniku sa venujeme firemným digitálnym riešeniam. V súčasnej ére digitálnej transformácie spájame cloudové aplikácie v jeden celok a vytvárame firemné riešenia pre ľudí, ktorý chcú žiť a pracovať lepšie.

Sme autorizovaným partnerom Podia od spoločnosti CITRIX Systems. Toto fantastické riešenie, ktoré spolupracuje s mnohými najobľúbenejšími aplikáciami ako napr. Dropbox, Google Drive, Google Calendar, Microsoft Office 365 a mnohými ďalšími upravujeme pre slovenské a české firmy.

Na našej stránke shifra.sk si môžte bezplatne stiahnuť free CRM riešenie, ktoré je prispôsobené k integrácii s FinStat.

Viac o spoločnosti: www.shifra.sk

Integrácia Finstat API do CRM systému PODIO
DCIT

Ťažiskovým produktom Spoločnosti DCIT s.r.o. je informačný systém QI. QI je elastický podnikový informačný systém, ktorý je celkom ojedinelý svojou celkovou koncepciou, vysokou koncentráciou špičkových technológií a progresívnou licenčnou politikou. Jeho základnou vlastnosťou je schopnosť prispôsobovať sa zmenám okolia a potrebám zákazníka za plnej prevádzky. Navyše obsahuje vývojové prostredie pre rýchly vývoj a implementáciu aplikácií. QI nie je odborovo orientovaný a je úspešne využívaný subjektmi všetkých veľkostí, a to v oblastiach obchodu, služieb, ekonomiky, výroby aj štátnej správy.

Viac o informačnom systéme QI: www.dcit.sk

Integrácia Finstat API v QI od DCIT
Exalogic

Hlavným predmetom činnosti firmy EXALOGIC je tvorba vlastného účtovného softvéru OBERON na platforme Microsoft Windows, ktorý komplexne rieši účtovnú agendu pre malé a stredne veľké firmy z rôznych oblastí podnikania.

Viac o informačnom systéme Oberon: www.exalogic.sk

Integrácia Finstat API v Oberon od Exalogic
Superfaktúra.sk

Jednoduchá (napriek tomu pomerne komplexná) online aplikácia na správu agendy malých a stredných firiem a živnostníkov. Správa vydaných (faktúry, cenové ponuky, dodacie listy, ...) a prijatých dokladov (náklady). Prehľady fakturácie a cashflow, automatizácia procesov a párovania platieb, online platobné tlačidlá priamo na faktúrach, exporty pre účtovné programy.

Viac o spoločnosti: www.superfaktura.sk

Integrácia Finstat API v Superfaktúra.sk
Q-invoice

Q-invoice je online fakturačný systém, ktorý vznikol v Holandskom Haagu. Dlhoročné skúsenosti, tisícky spokojných klientov a silná pozícia na európskom trhu boli hlavné dôvody pre to, aby sme priniesli Q-invoice aj slovenským klientom. Q-invoice je systém, v ktorom si podnikateľ vie vystaviť akýkoľvek doklad, nie iba faktúry - cenové ponuky, objednávky, proforma faktúry, dobropisy atď. Okrem dokladov má používateľ prehľad o podnikaní, má možnosť prijímať online platby, prezerať si rôzne výkazy a celkovo si zautomatizovať agendu čo najviac.

Viac o spoločnosti: www.q-invoice.sk

Integrácia Finstat API v Q-invoice
Q-invoice

Spoločnosť SUNSOFT plus spol. s r.o. sa zaoberá vývojom a implementovaním podnikových informačných systémov už 25 rokov. Ťažiskovým produktom je v súčasnosti informačný systém EsoSun, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti v oblasti internej, obchodnej - vzťahov so zákazníkmi (CRM) a servisnej, riadenie projektov, údržby strojov a zariadení (CMMS a VTZ). V spojení s ERP systémom (PU, OASIS) poskytuje ucelený nástroj pre spoločnosti s rôznym zameraním. Umožňuje flexibilne zobrazovať dáta s vlastnými pohľadmi, vlastným dizajnom vstupných formulárov a vlastnými analytickými výstupmi.

Viac o spoločnosti: www.sunsoft.sk

Integrácia Finstat API v EcoSun
shoptet

Shoptet je jedným z najväčších poskytovateľov e-shopového riešení s viac ako 10 000 aktívnymi obchodmi v Českej republike i na Slovensku. Spoločne s integrovaným pokladničným systémom ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenie pre predaj na internete aj v prevádzkach, a to v pohodlí prehliadača - bez nutnosti nakupovať drahé zariadenia. V rámci svojho neustáleho vývoja sa snaží dbať na aktuálne trendy aj spätnú väzbu od svojich zákazníkov, ktorým navyše poskytuje prvotriednu technickú podporu.

Viac o spoločnosti: www.shoptet.cz

Integrácia Finstat API v Shoptet
jaspravim

Jaspravim.sk prichádza na POMOC. Vytvára bezpečné miesto, kde sa stretneš s kupujúcimi a predajcami z celého Slovenska. Jaspravim.sk ti umožní svojím koníčkom sa aj uživiť. Nakupuj, predávaj a zarábaj bezpečne služby doručiteľné cez internet a na ďiaľku, ako aj originálne ručne vyrábané produkty. FinStat API sme integrovali v našej pokladni a v profile nakupujúcich, ktorí tak nemusia vypĺňať firemné údaje.

Všetky informácie na www.jaspravim.sk

Integrácia Finstat API v Jaspravím
KARAT Software

Informačný systém KARAT vám umožní úspešne plánovať a rozhodovať. Povedie vás k efektívnemu využívaniu zdrojov. Uľahčí komunikáciu a riadenie. Zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, financií, marketingu či logistiky. Pozícia popredného dodávateľa informačných systémov v ČR nás zaväzuje, aby sme aj vám pomohli obstát a víťaziť na dnešnom turbulentnom trhu.

Všetky informácie na www.karatsoftware.sk

Integrácia Finstat API v informačnom systéme KARAT
IS Optivus

Sme spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. , zameraná na vývoj a správu informačného systému Optivus pre malé a stredné spoločnosti. V Optivuse sme spojili dlhoročné skúsenosti z vývoja špecializovaných informačných systémov spolu s potrebou firiem rýchlo a efektívne spracovať informácie o zákazníkoch a vlastnej činnosti. Vznikol modulárny systém, ktorý používa najmodernejšie znalosti z oblasti spracovania údajov. To všetko je v modernom dizajne s príjemným komfortom ovládania.

Podrobnejšie informácie o IS Optivus nájdete na našej stránke www.optivus.sk a samozrejme radi ho predstavíme prostredníctvom prezentácie. Viac o našej spoločnosti sa dozviete na stránke www.akcent.sk.

Integrácia Finstat API v informačnom systéme Optivus
IS Optivus

Aurus je slovenský výrobca podnikových informačných systémov. Aurus EKONOMIKA je treťou generáciou Aurus ERP systému, ktorý je vhodný pre podniky s výrobnou a obchodnou činnosťou ľubovoľnej veľkosti. Má jedinečne prepracované odvetvové riešenia pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Systém je intuitívny, efektívne a rýchlo implementovateľný.

Viac na www.aurus.sk

Integrácia Finstat API v podnikovom informačnom systéme Aurus
Zoznam ďalších integrácií:
 • SAP
 • Asseco Solutions
 • ABRA Gen
 • BiWare

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat nám pomohol rozšíriť funkcionalitu v našom informačnom systéme QI a priniesť našim zákazníkom všetky dostupné informácie o obchodných partneroch vrátene overenia ich solventnosti a to jedným klikom priamo z QI.
quote
DC Concept a.s. - Informačný systém QI
Róbert Wittner, Obchodný manažer pre Slovensko
DC Concept a.s. - Informačný systém QI
ABRA Pelikan Solitea Slovanet Viessmann Zlavomat ANASOFT DHL WebSupport marsann Union pwc Edenred SuperFaktura Slovnaft decodom intrum justitia Ptacek AVIS STRABAG Dovera STAVMAT GENERALI TatraSoft