Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finstat Inteligentný reporting - sledujte kľúčové udalosti a zmeny na slovenskom trhu

Všetky scenáre služby Inteligentný reporting na 12 mesiacov za 2 000 € bez DPH (2 000 € bez DPH, 2 400 € s DPH)

 • sledovanie dôležitých zmien a udalostí neobmedzeného počtu firiem na slovenskom trhu
 • denné emailové notifikácie o sledovaných zmenách a udalostiach aj v Exceli
 • možnosť dokúpenia API na získavanie reportov automatizovane
 • 90-dňová história zaslaných reportov
Kontaktujte nás:
0903 531 533

Nezáväzný dopyt

Bližšie informácie o službe:

Inteligentný reporting Vám umožňuje na dennej báze sledovať dôležité udalosti všetkých firiem a živnostníkov na slovenskom trhu. Pri tvorbe scenára si jednoducho zadefinujete typ sledovaných udalostí a následne Vám budú reporty denne zasielané emailom alebo automaticky prostredníctvom API.

Využitie Inteligentného reportingu:

 • Efektívne oslovujte potenciálnych zákazníkov, aj novovzniknuté firmy pôsobiace vo vybraných regiónoch
 • Získajte prehľad o vznikajúcich firmách, v ktorých pôsobia záujmové osoby
 • Informujte sa o zánikoch firiem z vybraných krajov, ako aj o zánikoch firiem s právnym nástupcom
 • Sledujte všetky zmeny v konkurzných konaniach fyzických a právnických osôb, vrátane zmien stavov a lehôt
 • Identifikujte spoločnosti v reštrukturalizácii a odhaľte tie, ktoré môžu skončiť v konkurze
 • Získajte dáta o novo zverejnených dražbách podľa regiónu, predmetu dražby a i.

Scenáre Inteligentného reportingu:

Dobrovoľné dražby

Získajte prehľad o nových dražbách zverejnených v Obchodnom vestníku.

Sledujte všetky zverejnenia dorovoľných dražieb v Obchodnom vestníku, alebo si ich typ zadefinujte pomocou filtrov.

Dobrovoľné dražby filtrujte podľa:
 • informácií o dražobníkoch
 • informácií o navrhovateľoch
 • ľubovoľných kľúčových slov, napríklad o predmetoch dražieb
Dražby súdny exekútor a správca dane

Informujte sa o nových dražbách zverejnených v Obchodnom vestníku.

Sledujte všetky dražby typu Správca dane alebo Súdny exekútor zverejnené v Obchodnom vestníku, alebo si ich vyfiltrujte.

Dražby špecifikujte podľa:
 • informácií o exekútoroch, zastupujúcich exekútoroch a vlastníkoch
 • reálnej a znaleckej hodnoty predmetu dražby
 • správcu dane
 • ľubovoľných kľúčových slov, napríklad o predmetoch dražieb
Vzniky firiem

Zisťovanie nových firiem zapísaných do Obchodného registra.

Získajte prehľad o všetkých novovzniknutých firmách, alebo si špecifikujte typ nových firiem, o ktorých chcete byť informovaní.

Novovzniknuté firmy filtrujte podľa:
 • regionálneho členenia
 • registračných údajov
 • osôb, ktoré figurujú vo firme
 • konkrétneho zoznamu firiem
 • predmetu podnikania a i.
Zániky firiem

Identifikujte firmy, ktoré zanikajú výmazom alebo zrušením z Obchodného registra.

Udržujte si prehľad o všetkých firmách zaniknutých výmazom a zrušením, alebo si špecifikujte typ zaniknutých firiem, o ktorých chcete byť informovaní.

Zaniknuté firmy špecifikujte podľa:
 • typu zániku (výmaz alebo zrušenie)
 • regionálneho členenia
 • registračných údajov
 • konkrétneho zoznamu firiem
 • predmetu podnikania a i.
Konkurzné konania právnických osôb

Sledovanie informácií o konkurzných konaniach právnických osôb (firiem a organizácií).

Udržujte si prehľad o všetkých zmenách v konkurzných konaniach právnických osôb, alebo si ich typ vyfiltrujte.

Konkurzné konania filtrujte podľa:
 • informácií o úpadcoch, navrhovateľoch a správcoch
 • konkrétnej zmeny v konaniach (stav konania, lehota)
 • zverejnenia konkrétneho typu podania v Obchodnom vestníku
Konkurzné konania fyzických osôb

Informujte sa o priebehu konkurzných konaní a oddlžení živnostníkov a fyzických osôb .

Sledujte všetky zmeny v oddlženiach a konkurzných konaniach fyzických osôb, alebo si ich špecifikujte.

Konkurzné konania filtrujte podľa:
 • informácií o úpadcoch, navrhovateľoch a správcoch
 • konkrétnej zmeny v konaniach (stav konania, lehota)
 • zverejnenia konkrétneho typu podania v Obchodnom vestníku
Reštrukturalizačné konania

Sledovanie zmien v reštrukturalizačných konaniach právnických osôb.

Zachyťte všetky zmeny v reštrukturalizačných konaniach právnických osôb, alebo si špecifikujte.

Reštrukturalizačné konania filtrujte podľa:
 • informácií o úpadcoch, navrhovateľoch a správcoch
 • konkrétnej zmeny v konaniach (stav konania, lehota)
 • zverejnenia konkrétneho typu podania v Obchodnom vestníku

Získavajte reporty o dôležitých zmenách v službe Inteligentný reporting priamo do Vášho informačného systému

Ako funguje API na inteligentný reporting:

 • služba FinStat Inteligentný reporting Vám denne zasiela denne emailové notifikácie o sledovaných zmenách a udalostiach
 • po zakúpení API však môžete získavať tieto reporty aj automatizovane
 • vo webovom rozhraní služby si vyberiete typ udalostí, ktoré chcete sledovať a nastavíte si vlastné filtrovacie kritériá
 • po integrácii môžete dopytovať zoznam nových reportov, alebo všetkých vygenerovaných reportov za posledných 90 dní, priamo vo Vašom informačnom systéme