Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ULTIMATE - najviac nástrojov na prácu s našimi dátami

Datasety a funkcie vo FinStat ULTIMATE na 12 mesiacov za 1950€

 • údaje z 15 dátových zdrojov pripravené do štrukturovaných datasetov v CSV
 • sledovanie médií: automatické sledovanie výskytu firiem a kľúčových slov v médiách
 • osoby a funkcie vo firmách z ORSR a RPVS v jednom Exceli
 • neobmedzený počet finančných reportov spoločností aj v angličtine
 • neobmedzený počet hromadných exportov z databáz firiem a živnostníkov do Excelu aj v angličtine
 • ULTIMATE API: najvyššia verzia API služieb
 • obsahuje všetky funkcie z nižších balíkov FinStat PREMIUM a FinStat ELITE:
  • prístup do zamknutých databáz a pokročilé filtrovanie v databázach
  • hromadné exporty z databáz do Excelu
  • detailné informácie o konkurzoch, platobných rozkazoch, súdnych rozhodnutia atď.
  • história dlhov a udalostí firiem
  • finančné reporty spoločností
  • online portfólio sledovaných firiem, neobmedzený monitoring a emailové notifikácie
  • exporty finančných ukazovateľov a výkazov do Excelu

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Oproti nižším balíkom naviac získate:

ULTIMATE DATASETY

FinStat Datasety predstavujú predpripravené databázy s údajmi o slovenských firmách vo formáte CSV. Obsahujú pravidelne aktualizované dáta v štruktúrovanej forme bez ďalších nutných nákladov na udržiavanie - o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás.

Najčastejšie využitie datasetov:

 • finančná analýza
 • sektorové analýzy založené na finančných dátach 267 267 spoločností
 • výskumné práce s veľkými vzorkami dát a firiem
 • analýza a testovanie Credit Score modelov
 • vyhľadávanie príležitostí v oblasti fúzií a akvizícií (M&A)
 • analýza trhu a segmentácia zákazníkov
 • presné zacielenie obchodných a marketingových aktivít
Dataset finančných výkazov

Finančné údaje o spoločnostiach obsahujúce všetky finančné položky z účtovných závierok.

Dataset s finančnými údajmi o spoločnostiach obsahuje všetky finančné položky z účtovných závierok vyše 228 tisíc spoločností.

K dispozícií máme 3 rôzne datasety finančných výkazov:
 • Dataset finančných výkazov - všetky položky účtovných závierok spoločností (formát - šablóna z roku 2011)
 • Datasety finančných výkazov podľa šablón
  • šablóna typu 2011 - dataset obsahujúci údaje zo všetkých typov šablón konvertované do typu 2011
  • nové účtovné závierky typu 2014 (obsahuje spoločnosti vykazujúce v iba šablóne typu 2014)
  • mikro účtovné závierky (obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne mikro)
  • finančné výkazy finančných inštitúcií (obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne finančných inštitúcií)
 • Dataset finančných výkazov - aktíva s brutto hodnotami - všetky položky aktív zo súvahy spoločností, doplnených o predchádzajúce obdobie, aktíva v brutto hodnotách a korekciu
Obsah datasetov finančných výkazov
 • všetky položky zo súvahy pre aktuálny a predchádzajúci rok - aktíva a pasíva
 • všetky položky z výkazu ziskov a strát pre aktuálny a predchádzajúci rok - náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • Dataset finančných výkazov - aktíva s brutto hodnotami obsahuje aj:
  • všetky položky Aktív zo súvahy za aktuálne obdobie
  • všetky položky Aktív zo súvahy za predchádzajúce obdobie
  • všetky položky Aktív Brutto
  • všetky položky Aktív Korekcia
 • základné údaje: názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
Dataset finančných a pomerových ukazovateľov

Dataset vypočítaných finančných ukazovateľov, kontaktných údajov a kritických udalostí.

Dataset kompletne vypočítaných finančných a pomerových ukazovateľov obsahuje viac ako 75 finančných ukazovateľov. Poskytuje teda údaje o zadlženosti, rentabilite, likvidite či credit scoring. Je tak možné pracovať s už vopred vypočítanými finančnými ukazovateľmi všetkých spoločností.

Obsah datasetu finančných výkazov:
 • popis všetkých finančných ukazovateľov nájdete tu: zoznam finančných ukazovateľov
 • základné údaje: názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy v poisťovniach a finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
Dataset trendov

Dataset zobrazujúci trendy hodnôt zisku a tržieb za 5 rokov.

Daset spoločností zobrazujúci trendy hodnôt zisku a tržieb za 5 rokov.

Obsah datasetu trendov tržieb a zisku za 5 rokov:
 • tržby za posledných 5 rokov
 • zisk za posledných 5 rokov
 • rozsah počtu zamestnancov zo Štatistického úradu za posledných 5 rokov
 • presný počet zamestnancov - ak je dostupný
 • základné údaje: názov, IČO, kraj
 • odvetvie a SK NACE
 • dátum vzniku a zániku spoločnosti
Dataset firiem a organizácií

Dataset základných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Databáza základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ich regionálne a odvetvové členenie, základné finančné údaje, kontaktné údaje, mená a adresy štatutárov a informácie o konkurzoch, a reštrukturalizáciách.

Obsah datasetu firiem a organizácií:
 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie a SK NACE a počet zamestnancov
 • kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
 • aktíva, zisk, tržby, výnosy, EBITDA a 2 credit - skóringové modely
 • právna forma a druh vlastníctva
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • zápis v ORSR – oddiel, vložka
 • prevádzky a ich adresy
Dataset živnostníkov

Základné, fakturačné a ďalšie údaje, kontakty a kritické udalosti.

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, kontaktné údaje, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Obsah datasetu živnostníkov:
 • základné údaje: názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie a SK NACE a rozsah zamestnancov
 • kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
 • zrušenia a pozastavenia živností
 • informácie o kritických udalostiach:
  • zoznamy Finančnej správy v rámci platcovstva DPH
  • konkurzy a iné konania (oddlženia)
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • prevádzky a ich adresy
Dataset dlžníkov

Dataset firiem u ktorých je zaznamenaný dlh voči poisťovniam alebo Finančnej správe.

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaný dlh voči zdravotným poisťovniam alebo Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, majú platobný rozkaz, alebo je zaznamenané konkurzné a reštrukturalizačné konanie.

V datasete sú popísané informácie o jednotlivých udalostiach.

Obsah datasetu dlžníkov:
 • názov, IČO
 • okres a kraj
 • dátum vzniku a zániku
 • zrušenie a likvidácie
 • deň zverejnenia podania z Obchodného Vestníka, ktorý hovorí o výmaze z OR
 • informácie o dlhoch voči:
  • Sociálna poisťovňa
  • Finančná správa
  • Union
  • Dôvera
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • informácie o platobných rozkazoch
  • suma
  • dátum
  • počet
  • oblasť
  • celková suma
 • informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • druh posledného konania
  • súd
  • dátum začiatku konania
  • spisová značka
  • posledná udalosť
  • koniec konania
  • zdroj údajov
  • oznámenia správcov: typ, suma, dátum
Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

V špecálnych datasetoch kontaktov sú všetky telefónne čísla a emailové adresy rozdelené do samostatných buniek, čo Vám umožňuje pohodlnejšie pracovať s kontaktnými údajmi firiem a živnostníkov.

Získajte kontakty až na 178 536 firiem a 104 923 živnostníkov.

K dispozícií máme 4 rôzne datasety kontaktov:
 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem
 • Dataset telefónnych kontaktov SZČO
 • Dataset emailových kontaktov SZČO
Obsah datasetov kontaktov:
 • telefónne/emailové kontakty, každý jeden v samostatnej bunke - až do 50 rôznych kontaktov subjektu
 • názov firmy/živnostníka
 • adresa
 • SK NACE – odvetvová klasifikácia
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy/živnostníka
Dataset kritických udalostí

Dataset všetkých slovenských firiem s akoukoľvek kritickou udalosťou.

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaná akákoľvek kritická udalosť (platobný rozkaz, záložné právo, konkurzné a reštrukturalizačné konanie alebo dlhy voči Sociálnej, zdravotnej poisťovni a Finančnej správe).

V datasete sú rozšírené informácie o jednotlivých kritických udalostiach. Momentálne v database evidujeme vyše 570 tisíc záznamov o vyše 233 tisíc subjektoch.

Obsah datasetu kritických udalostí:
 • základné údaje: názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • adresa: ulica, mesto, PSČ, okres
 • regionálne a odvetvové členenie a SK NACE
 • dátum vzniku a zániku spoločnosti
 • dátum výmazu z Obchodného vestníka, dátum zrušenia a likvidácie
 • údaje o kritickej udalosti
  • typ kritickej udalosti
  • dátum detekcie udalosti
  • suma
  • identifikátor
 • informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • Súd
  • Dátum začiatku konania
  • Dátum vyhlásenia konkurzu resp. povolenia reštrukturalizácie
  • Dátum ukončenia
  • Suma
  • Zdroj údajov
  • oznámenia správcov
   • druh
   • dátum posledného oznámenia správcov
   • dátum
 • informácie o platobných rozkazoch
  • navrhovateľ (IČO, názov)
  • oblasť právnej úpravy

Správy z médií o firmách, osobách a produktoch na FinState

Monitorujte zmienky o firmách, osobách a produktoch z novín, časopisov, rozhlasov a televízií. Pri každej firme uvidíte, čo sa o nej píše, cez vyhľadávanie môžete sledovať zmienky o vašich konkurentoch a do automatického sledovania si môžete pridať vaše značky.

Prečo je dobré sledovať firmy v médiách?

 • zaznamenajte vďaka médiám problém vo firme ešte skôr, ako oficiálne začne konkurzné konanie
 • zistite, ako médiá informujú o Vašich obchodných partneroch
 • zachyťte všetky správy o Vašej spoločnosti, predstaviteľoch, produktoch a značkách
 • sledujte trh, na ktorom pôsobíte a zmienky o nových trhových príležitostiach
 • zhromažďujte informácie o zaujímavých osobách alebo o Vašej konkurencii
Mediálne zdroje

Denne nahrávame nové správy až z 94 mediálnych zdrojov: televízie, rozhlas, denníky, regionálne noviny, časopisy a internetové magazíny. V týchto správach a článkoch vyhľadáme zmienky o kľúčových slovách a súvisiace články zobrazujeme priamo na FinState (názvy Vašich produktov, mená osôb, názvy firiem, ...).

 • denne aktualizované články a správy zo všetkých zdrojov, ktoré sa týkajú konkrétnej spoločnosti na jednom mieste - v samostatnej záložke v detaile firmy
 • povinne zverejnené regulované informácie v celoštátnych denníkoch

Médiá na FinState prinášame v spolupráci s Newton media. Newton media

Sledujte čo sa píše o vašich obchodných partneroch alebo o konkurencii

 • Médiá v detaile firmy
  • články a správy zo všetkých zdrojov, ktoré sa týkajú konkrétnej spoločnosti nájdete na jednom mieste - v samostatnej záložke v detaile firmy
 • Vyhľadávanie v médiách
  • nestrácajte čas čítaním nepotrebných informácií a získajte iba články a správy, ktoré sú pre Vás relevantné
  • vyhľadávanie na základe kľúčových slov, ktoré robíme automaticky za Vás - jedným klikom za pár sekúnd získate všetky články a správy, v ktorých sa Vami hľadaný výraz nachádza
 • Automatické sledovanie výskytu kľúčových slov
  • sledujte správy, v ktorých sa nachádzajú Vami zadané kľúčové slová, a to súčasne v 94 spravodajských zdrojoch
  • každodenne aktualizované správy máte k dispozícii vo svojom konte
  • denné a mesačné štatistiky výskytu kľúčových slov

Export osôb a funkcií z ORSR a RPVS

FinStat Ultimate obsahuje funkciu, ktorá vám vygeneruje hromadný export so všetkými osobami a ich funkciami z monitorovaného portfólia firiem.
FinStat Ultimate
Hromadné dáta o osobách a funkciách vo firmách sa dajú použiť aj na účely AML reportovania.

Ako export osôb funguje?

 1. naimportujete si firmy do Finstatu, alebo použijete existujúce portfólio monitorovaných firiem
 2. jedným kliknutím spustíte export vo formáte CSV
 3. vygenerovaný export príde na vašu emailovú adresu

Čo export osôb obsahuje?

 • IČO a názov firmy
 • typ funkcie: štatutár, spoločník
 • funkcie z ORSR a RPVS: konateľ, pokurista, konečný užívateľ výhod a podobne
 • meno osoby
 • adresu osoby: ulica, PSČ, mesto, štát
 • dátum vzniku funkcie
 • zaradenie do vašej skupiny

Aké osoby a funkcie sa v exporte nachádzajú?

 • štatutári: konatelia, prokuristi, atď.
 • spoločníci, akcionári
 • komplementári, komanditisti a pod.
 • koneční užívatelia výhod
 • osoby z dozornej rady
 • osoby z predstavenstva

FinStat ULTIMATE ponúka nasledujúce dáta v angličtine:

 • finančné reporty spoločností do PDF
 • export z databázy hospodárskych výsledkov firiem do Excelu
 • export z databázy firiem a organizácií do Excelu
 • export z databázy živnostníkov do Excelu
 • export z databázy partnerov verejného sektora do Excelu
 • export finančných výkazov firiem do Excelu
 • export dát monitorovaných firiem do Excelu
 • export udalostí monitorovaných firiem do Excelu

ULTIMATE API

FinStat ULTIMATE API je vhodné na pravidelné sťahovanie alebo overovanie údajov o existujúcich obchodných partneroch. Získate vyťažené parametre až zo 14 dátových zdrojov v jednom rozhraní bez ďalších nákladov na udržovanie.
 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Parametre ULTIMATE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:

 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • dátum vzniku a zániku
 • druh vlastníctva, právna forma, SK NACE
 • kontaktné údaje: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • zápis v ORSR
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • adresa registrového súdu

Osoby:

 • celé mená a adresy osôb vo firmách
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • dátum začatia a ukončenia platnosti funkcie
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:

 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového a colného úradu a na zmeny v ORSR
 • presné údaje zo zoznamov dlžníkov (colné a daňové nedoplatky daňovému úradu, nedoplatky preddavku poistného zdravotných poisťovní), hodnota dlhu a dátum detekcie dlhu
 • výskyt v zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH

Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:

 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca

Konkurzy a reštrukturaliácie:

 • upozornenia o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaniach
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Finančné údaje

Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:

 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
 • EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
 • pridaná hodnota
 • návratnosť kapitálu
 • návratnosť aktív
 • celková zadlženosť
 • personálne náklady
 • odpisy
 • daňové pohľadávky a dotácie
 • kurzové zisky
 • kurzové straty

Finančné ukazovatele za posledné 2 roky:

 • hrubá marža
 • credit scoring

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Ministerstvo financií SR
Finančná správa SR
Sociálna poisťovňa
Obchodný register SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie mesačne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu mesačne
zmena stavu platcovstva DPH 2x za týždeň
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x za týždeň
Dôvera poisťovňa dlhy, nedoplatky denne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky týždenne
Súdne rozhodnutia platobné rozkazy týždenne
Kontaktná databáza email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad Počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 1x mesačne

Naši zákazníci a FinStat ULTIMATE

FinStat má pre nás význam ako nástroj pre prácu s klientmi a nástroj na rozvoj podnikania. Pri práci so zákazníkmi je našim cieľom poskytovať im najlepšiu podporu čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom. V súčasnosti používame FinStat na riešenie úloh, ktoré boli v minulosti vykonávané analytikmi, ktorým ich realizovanie zaberalo oveľa viac času. FinStat dnes používame na získanie prehľadu o slovenskom trhu, čo bolo v minulosti nedostupné. Niektoré oblasti, v ktorých je FinStat obzvlášť prínosný, sú na mieru tvorené exkluzívne prieskumy trhu a finančné porovnávanie lokálnych spoločností.

Skrátene: informácie, ktoré FinStat poskytuje, podporujú jednoduché identifikovanie nových obchodných príležitostí a udržiavanie a posilnenie našej konkurenčnej výhody na trhu.

quote
KPMG, Slovensko
Kenneth Ryan, Partner
KPMG, Slovensko
Allianz Slovenská poisťovňa Dr. Max Generali Slovensko Microsoft Poštová banka Soltec Ekonomická univerzita v Bratislave Verlag Dashofer Viessmann Východoslovenská energetika Z+M servis Univerzita Mateja Bela VGD Žilinská univerzita Západoslovenská energetika Finančná správa