Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat a GDPR

Od 25. mája 2018 je účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Nariadenie GDPR prináša nové pravidlá pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

GDPR zásadne neovplyvní naše služby, pretože pracujeme hlavne s dátami o právnických osobách. Našim cieľom je zvyšovanie transparentnosti, umožnenie vykonania ľahkého a rýchleho preverenia obchodného partnera z pohľadu kredit-risku, overenie, či konateľ alebo člen predstavenstva obchodnej spoločnosti nie je len nastrčenou osobou, umožňujeme automatické načítavanie údajov do zmlúv a faktúr pre zjednodušenie administratívnych procesov a podobne.

V rámci toho však dochádza aj k spracúvaniu niektorých osobných údajov fyzických osôb, najmä spoločníkov, členov štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb, likvidátorov, konečných užívateľov výhod a iných. Preto sme si dali vypracovať právnu analýzu, ktorá skúma možnosti spracúvania osobných údajov fyzických osôb pochádzajúcich z verejných registrov.

Zo záveru právnej analýzy vyplýva, že nariadenie GDPR nevylučuje možnosť spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré pochádzajú z otvorených dát. Takéto spracúvanie osobných údajov má však svoje limity a pravidlá. Preto musíme starostlivo preskúmať, aké výhody prináša FinStat svojim užívateľom a tiež to, aké nepriaznivé zásahy do súkromia môžu pociťovať osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú.

K ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Prichystali sme pre vás podstránky, ktoré sa tejto téme venujú podrobnejšie:

Oznámenie o ochrane osobných údajov »

V tomto oznámení popisujeme kto sme, ako a prečo nakladáme s osobnými údajmi, aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a ako nás (a príslušné dozorné orgány) môžete kontaktovať.

Zodpovedná osoba »

Na súlad spracúvania osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba, ktorou je Data Protection Services s.r.o. V tejto časti nájdete jej kontaktné údaje.

Konferencia a právna analýza »

FinStat dlhodobo spolupracuje so štátnymi inštitúciami aj odbornou verejnosťou na riešení problematiky otvorených dát a ich vzťahu ku GDPR. V tejto sekcii nájdete právnu analýzu, články z médií a vyjadrenia odborníkov.

Zákazníci »

Na tejto podstránke nájdete podrobnosti o zásadách spracovávania osobných údajov zákazníkov a registrovaných používateľoch webstránky https://finstat.sk/.

Dotknuté osoby »

V tejto časti nájdete bližšie informácie o spracovaní osobných údajov po 25. máji 2018. Nájdete tu aj formulár, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor na zverejnenie Vašich osobných údajov.

Časté otázky o GDPR »

Máte otázky týkajúce sa spracovávania osobných údajov na FinState? Zhrnuli sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky.

Politika cookies »

Politika cookies obsahuje informácie o spôsobe používania súborov cookies a spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookies na webovom sídle spoločnosti https://finstat.sk/.

Prečo je pre Vás finstat.sk dôležitý? Povedzte nám svoj názor »

Pracujete s údajmi z FinStatu? Vyplnením formulára nám pomôžete odôvodniť spracovanie vybraných osobných údajov fyzických osôb. Napíšte nám svoje skúsenosti, postrehy a názory, prečo je pre Vás portál finstat.sk prínosný, ako Vám pomáha pri práci a za akým účelom najviac portál finstat.sk využívate.

Prečo je pre Vás FinStat dôležitý? Povedzte nám svoj názor:

Napíšte nám, ako používate FinStat

Každým Vašim podnetom sa budeme zaoberať a vyhodnotíme ho.