Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ANALÝZY

Náš tím analytikov vypracuje ekonomické analýzy na mieru priamo pre potreby Vašej spoločnosti

Analýzy Vám pomôžu:
 • preveriť vybrané spoločnosti na základe finančných, kritických či regionálnych údajov
 • zhodnotiť finančnú výkonnosť Vašich obchodných partnerov
 • porovnať sa s konkurenciou na trhu
 • otestovať Vaše kreditné modely a navrhnúť ich zlepšenie
 • overiť správnosť údajov v životopise alebo upozorniť na riziká súvisiace s históriou podnikania osoby
Kontaktujte nás:
0903 531 533

Nezáväzný dopyt

Preskúmajte naše portfólio detailných analýz prispôsobených pre Vaše potreby:

Analýzy firiem

Náš odborný tím sa zameria na dôkladnú analýzu a porovnanie firiem v rôznych odvetviach alebo regiónoch. Vďaka mnohoročným skúsenostiam a prístupom k dátam vieme poskytnúť zrozumiteľné a užitočné informácie pre manažérov a podnikateľov. Analýzy môžu byť použité na rôzne účely, ako napríklad na sledovanie trendov v rámci odvetvia, na zisťovanie silných a slabých stránok firiem, alebo na identifikáciu nových trhových príležitostí.

Dátová analýza portfólia obchodných partnerov

Vyhodnotíme finančnú výkonnosť Vašich súčasných alebo potenciálnych obchodných partnerov na základe finančných a právnych informácií. Poskytneme Vám detailný prehľad o portfóliu Vašich obchodných partnerov a upozorníme Vás na potenciálne riziká.

Analýzy vybraných skupín firiem

Porovnáme spoločnosti z vybraného sektora na základe finančných, kritických či regionálnych údajov. Pripravíme detailný rozbor odvetvia, identifikujeme kľúčových hráčov, zhodnotíme ich finančnú situáciu a perspektívu, odhalíme ovládajúce osoby a nepriznané dôležité prepojenia a upozorníme na riziká a problémy.

Výhody pre Vás:

 • Identifikácia silných a slabých stránok portfólia Vašich obchodných partnerov
 • Monitorovanie trendov a rozvoja v konkrétnom odvetví
 • Sledovanie konkurenčnej pozície

Screening osôb

Brief Risk Assessment a Pre-employment Screening sú v súčasnosti čoraz častejšie využívané nástroje preverovania osôb v mnohých firmách a organizáciách. Screening osôb výrazne pomáha minimalizovať riziká, ktoré so sebou prináša výber zamestnanca alebo obchodného partnera. Okrem preverenia jednotlivých kandidátov na zamestnanie ponúkame aj expertízu zameranú na vyhodnocovanie rizík na základe kľúčových indícií z histórie overovanej osoby.

Brief Risk Assessment

Zhodnotíme kľúčové informácie o histórii a podnikaní určenej osoby a upozorníme na riziká, kritické indície alebo iné problematické skutočnosti.

Pre-employment Screening

Dôkladne overíme pravdivosť a správnosť údajov v životopise kandidáta na kľúčovú manažérsku pozíciu vo Vašej spoločnosti. Preveríme jeho reputáciu, minulosť, nepriznané neštandardné prepojenia, podnikanie či finančnú situáciu

Výhody pre Vás:

 • Minimalizácia rizík pre organizácie
 • Overovanie spoľahlivosti
 • Znižovanie nákladov

FinStat Background Investigation

Vypracujeme pre Vás hĺbkovú analýzu podnikových praktík a väzieb, ktorá pomôže ochrániť Vás a Vašu spoločnosť pred rizikami súvisiacimi s utajovanými skutočnosťami a problémami Vašich obchodných partnerov. Máme výborné vzťahy s renomovanými osobnosťami v slovenských a českých médiách, analytických think-tankoch, neziskových organizáciách a podnikovom sektore a disponujeme unikátnymi informačnými zdrojmi. Tieto zdroje pokrývajú široké spektrum od verejne dostupných až po zdroje, ktoré sú ťažko prístupné a za ich využívanie sa platí.

Výhody pre Vás:

 • Analýza finančnej situácie obchodných partnerov
 • Odhalenie skrytých väzieb a skutočných vlastníkov firiem
 • Preverenie reputácie a integrity kľúčových osôb
 • Identifikácia rizikových oblastí spoločnosti
 • Súhrn všetkých relevantných informácií o obchodných partneroch

Prípady, ako sme klientom pomohli:

Zahraničný investor dostal veľmi lákavú ponuku, ale radšej nás požiadal o jej overenie. Zistili sme, že za finančnou skupinou s profesionálnou webovou prezentáciou a medzinárodnými ambíciami sa skrýval bývalý policajt z Nitry, ktorý horlivo hľadal kapitál pre svoje neúspešné firmy.


Veľkopodnikateľ neplatil svojim dodávateľom, čo obhajoval sľubnými projektami v juhovýchodnej Ázii, ktoré mali zlepšiť situáciu jeho spoločnosti. Dva roky pred bankrotom sme veriteľa informovali, že plány jeho dlžníka na východe zlyhali a že spoločnosť, ktorú sme preverovali, prenáša nehnuteľný majetok na príbuzné subjekty.

Investičná skupina bola pripravená podpísať spoluprácu s dvoma podnikateľmi, ktorí jej sľubovali výhodné príležitosti na ruskom trhu. Avšak ukázalo sa, že títo podnikatelia sú skutočne podvodníci, ktorí stratili svoj majetok, zbankrotovali a súdy ich nedokážu nájsť na žiadnej adrese.


Klient veril, že jeho vedúca marketingu bola zlákaná konkurenciou prostredníctvom príbuzných. V skutočnosti však jej odchod zavinili akcionári, ktorým dlhé roky viedla diskrétnu firmu v daňovom raji, aby skryla nehnuteľný majetok pred veriteľmi.

Kreditné modely

Poskytujeme komplexnú analýzu výkonnosti kreditných modelov a odhaľujeme oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie. Identifikujeme riziká a zabezpečíme, že používate najnovšie a najpresnejšie kreditné modely, čím minimalizujete straty a zlepšíte celkovú výkonnosť. Na základe analýzy obrovského množstva dát Vám navrhneme kvalitný a spoľahlivý systém hodnotenia obchodných partnerov.

Vývoj kreditných modelov

Preveríme portfólio Vašich odberateľov, navrhneme a vypracujeme model vyhodnocovania ich bonity, aby ste mohli pravidelne a systematicky preverovať riziká spojené s ich potenciálnou platobnou neschopnosťou.

Testovanie kreditných modelov a procesov

Otestujeme Vaše metodické postupy a vyhodnocovací proces a navrhneme ich zlepšenie.

Výhody pre Vás:

 • Minimalizácia rizík
 • Zlepšenie spoľahlivosti kreditných modelov
 • Zvýšenie efektivity aplikovaním najnovších a najpresnejších kreditných modelov