Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ANALÝZY

Náš odborný tím vám vypracuje obsiahle ekonomické analýzy, porovnávacie štúdie alebo spracuje dáta priamo pre potreby vašej spoločnosti.

Vyberte si z nášho portfólia analýz na mieru:

Analýza aktuálnej situácie odvetví priamo ovplyvnených COVID-19

vypracujeme podrobnú analýzu dopadu opatrení zavedených kvôli pandémii CVD podľa vašich požiadaviek. Pozrite si našu analýzu veľkosti ovplyvneného trhu a jeho aktuálnu situáciu tu

Predikcia vývoja ekonomiky a vybraných odvetví v súvislosti s pandémiou COVID-19

vyhodnotíme vplyv pandémie na vybrané odvetvia, vaše budúce podnikanie a situáciu vašich obchodných partnerov.

Vývoj skóringových modelov

preveríme portfólio vašich odberateľov a navrhneme a vypracujeme model vyhodnocovania ich bonity, aby ste mohli pravidelne a systematicky preverovať riziká spojené s ich potenciálnou platobnou neschopnosťou.

Testovanie skóringových modelov a procesov

preveríme vaše metodické postupy a vyhodnocovací proces a navrhneme ich zlepšenie.

Dátová analýza portfólia obchodných partnerov

vyhodnotíme finančnú výkonnosť vašich obchodných partnerov na základe finančných a kritických údajov. Upozorníme vás na riziká, a navrhneme metodiku, ako systematicky monitorovať ich finančnú stabilitu.

Analýzy vybraných skupín firiem

porovnáme spoločnosti z vybraného sektora na základe finančných, kritických či regionálnych údajov. Pripravíme detailný rozbor odvetvia, identifikujeme kľúčových hráčov, zhodnotíme ich finančnú situáciu a perspektívu, odhalíme ovládajúce osoby a nepriznané dôležité prepojenia a upozorníme na sektorové riziká a problémy.

Porovnanie s konkurenciu na relevantnom trhu

zistíme, kto sú vaši najvýznamnejší konkurenti v rámci vášho odvetvia alebo regiónu. Zmapujeme ich výkonnosť, preskúmame skryté stránky podnikania a porovnáme ich s finančnou kondíciou vašej spoločnosti.

Identifikácia potenciálnych klientov

na základe vopred zadefinovaných kvantifikovateľných znakov zmapujeme firmy z preddefinovaných odvetví a identifikujeme potenciálnych a finančne atraktívnych zákazníkov, ktorí by sa mohli zaujímať o vaše tovary, výrobky alebo služby.

Brief Risk Assessment

Zhodnotíme kľúčové informácie o histórii a podnikaní určenej osoby a upozorníme na riziká, kritické indície alebo problematické skutočnosti.

Preverenie konečného vlastníka

prešetríme podnikanie, vzťahy, majetkové pomery, kauzy, indície o nekalom konaní i neobvyklé väzby. Preveríme vlastnícke prepojenia portfólia firiem, vrátane zlúčených a nástupnických spoločností.

Pre - employment Screening

dôkladne overíme pravdivosť a správnosť údajov v životopise kandidáta na kľúčovú manažérsku pozíciu vo vašej spoločnosti - preveríme jeho reputáciu, minulosť, nepriznané neštandardné prepojenia, podnikanie či finančnú situáciu.

FinStat Background Investigation

detailne preveríme vami určenú spoločnosť, odhalíme neštandardné väzby a pozadie podnikania, preskúmame históriu a zhodnotíme finančnú situáciu.

Skonzultujte vaše špecifické potreby priamo s našim hlavným analytikom

Kontaktná osoba

Pavol Suďa - hlavný analytik Pavol Suďa Hlavný analytik obchod@finstat.sk