Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Integrujte FinStat a HitHorizons dáta do Microsoft ekosystému

Prepojte vaše Microsoft produkty s databázami slovenských alebo európskych spoločností a automaticky získavajte dáta o vašich obchodných partneroch. Naše API vám pomôže rozšíriť funkcionalitu vašich softvérov, eliminovať manuálne chyby, zefektívniť automatizáciu procesov a tvoriť pokročilé analýzy a vizualizácie.

 • Rozšírte funkcionalitu Power BI, Power Automate, Power Apps, Teams, Dynamics či iného CRM podľa vašich predstáv
 • Získajte dáta o 75 miliónoch spoločností zo 60 krajín Európy s HitHorizons API
 • Čerpajte detailne zaostrené dáta na slovenský a český trh vďaka FinStat API
 • Naši integrační partneri sa postarajú o bezproblémové prepojenie nášho API s vašim systémom
Obohaťte váš Microsoft ekosystém dátami od FinStatu a HitHorizons

Microsoft Dynamics

Základom každého CRM systému je kvalitná databáza. Pomocou API od FinStatu a HitHorizons naplníte váš Microsoft Dynamics alebo iný CRM o databázu slovenských alebo európskych firiem. Vďaka funkciám autocomplete a prediktívnym výsledkom nájdete konkrétnu firmu za pár sekúnd, nemusíte tak vedieť aké má firma ID, eliminujte manuálne chyby a šetrite čas pri vytváraní účtov a leadov. Porovnajte a doplňte vaše existujúce záznamy s našou aktualizovanou databázou, stačí jedna API integrácia, aby ste získali dáta, ktoré potrebujete na vyhľadávanie vašich budúcich obchodných partnerov.

Vyskúšajte si zadarmo test drive hotového riešenia HitHorizons Dynamics 365 Extension bez nutnosti nastavovania vlastného predplatného Azure alebo Dynamics 365.

Microsoft Power BI

Vytvárajte prepracované reporty, štatistiky a prehľady o slovenských firmách založených na detailných finančných a odvetvových databázach FinStatu. Vďaka HitHorizons sa môžete zamerať na rozmanité vizualizácie podľa industry, sales, employees na európskej úrovni. Hlavná výhoda integrácie našich dát do Power BI je vytváranie automatizovaných reportov, pri ktorých dokážete mať aktualizovaný prehľad na pár klikov.

Microsoft Teams

Vyhľadávajte, zobrazujte a zdieľajte údaje o firmách priamo v chatoch, online meetingoch či tímových konverzáciách Microsoft Teams. Pomocou nášho API môžete vytvoriť aplikácie na mieru potrebám vášho tímu ako napríklad zdieľanie fakturačných a kontaktných údajov, finančné dáta slovenských firiem alebo európske dáta o tržbách a počte zamestnancoch.

Vyskúšajte si bezplatnú aplikáciu HitHorizons Teams App.

Power Platform Connector

Obohaťte svoje low-code aplikácie a workflows dátami o viac ako pol milióna slovenských firiem a o vyše 75 miliónov európskych firiem. Využitím funkcie ako autocomplete search a automatické vyplňovanie údajov, sa vyhnete chybám pri zadávaní dát a ušetríte čas na dôležitejšie úlohy. Pre jednoduchšiu integráciu HitHorizonts API sme vytvorili Power Platform connector na prepojenie s aplikáciami Power Apps, Power Automate a Logic Apps.

FinStat API

FinStat API ponúkame prostredníctvom jednotlivých balíkov FinStat a poskytujú na dopyt informácie o jednotlivých slovenských a českých firmách. Rozsah parametrov sa stupňuje podľa úrovne zakúpenej služby.

PREMIUM API

Základné údaje o slovenských a českých firmách

Pracujte s vždy aktuálnymi fakturačnými údajmi slovenských a českých firiem a živnostníkov priamo vo vašom informačnom systéme. Vďaka funkcii na automatické dopĺňanie názvu sa dáta o firme načítajú do vášho systému hneď po zadaní IČO alebo názvu firmy. Indikátorom vás tiež upozorníme na výskyt kritických udalostí a zmien vo firme. Keď si potrebujete overovať vašich obchodných partnerov bližšie, môžete do vášho systému pridať priamy odkaz na detaily firiem na FinState, kde nájdete detailné informácie o ich finančnom zdraví.

Využitie PREMIUM API

 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Parametre PREMIUM API

Slovenské firmy:

 • názov, IČO, DIČ a IČ DPH
 • registračné údaje zápisu na súde
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma
 • SK NACE, odvetvie
 • príznak pozastavenej živnosti
 • indikátory výskytu:
  • konkurzného, reštrukturalizačného, likvidačného konania a oddlženia
  • dlhov: Finančná správa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
  • subjektu v rizikových zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH
  • pohľadávok štátu
  • komerčných pohľadávok
  • platobných rozkazov
  • súdnych rozhodnutí
  • zmien v Obchodnom registri
  • zápisu v Registri partnerov verejného sektora
 • finančné údaje:
  • indikácia nárastu či poklesu tržieb, zisku
  • zisk za aktuálny rok
  • celkové výnosy za aktuálny rok
  • kategória obratu
 • odkazy na:
  • detail firmy na FinState
  • súdne rozhodnutia
  • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

České firmy:

 • názov, IČO
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku
 • právna forma, druh vlastníctva
 • CZ NACE, odvetvie
 • počet zamestnancov
 • indikátor výskytu v insolvenčnom registri: konkurzy a reštrukturalizácie
 • odkaz na detail firmy na FinState

Spolu so PREMIUM API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

PREMIUM API je súčasťou služby FinStat PREMIUM.
ELITE API

Najdôležitejšie údaje o firmách

Okrem všetkých parametrov PREMIUM API táto verzia ponúka aj bližšie informácie o kritických udalostiach, kontaktné a finančné údaje firiem. Môžete tak pracovať s najdôležitejšími údajmi vašich obchodných partnerov priamo vo vlastnom informačnom systéme.

Využitie ELITE API

 • sledovanie kritických udalostí obchodných partnerov
 • práca s najnovšími finančnými údajmi firiem
 • analyzovanie údajov všetkých vašich obchodných partnerov naraz
 • automatický import kontaktných údajov

Parametre ELITE API

Všeobecné info

 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • názov spoločnosti, meno živnostníka v štruktúrovanej forme
 • adresa a krajina sídla
 • dátum vzniku / zániku, príznak pozastavenej živnosti
 • SK NACE, predmet podnikania
 • právna forma, druh vlastníctva
 • detailné informácie o DPH
 • rozsah počtu zamestnancov
 • kontaktné údaje: email, telefón, web
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora

Odkazy na:

 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState

Kritické udalosti

Dlhy, Finančná správa a Obchodný register:

 • indikácia dlhu z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, Daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch finančnej správy ohľadom IČ DPH

Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:

 • indikácia platobného rozkazu a súdneho rozhodnutia
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • súdne rozhodnutia: počet, dátum, odporca, navrhovateľ, zástupca

Konkurzy, reštrukturaliácie, oddlženia:

 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie, likvidácia
 • posledné dátumy zmien v konaní

Pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky:

 • indikácia pohľadávky
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • celkové výnosy
 • ROA výnosy
 • kategória obratu

Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:

 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • pomer cudzích zdrojov
 • základné imanie
 • EBIT
 • EBITDA
 • pridaná hodnota
 • návratnosť aktív
 • návratnosť kapitálu
 • celková zadlženosť
 • odpisy
 • credit scoring
 • hrubá marža

Spolu so ELITE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

ELITE API je súčasťou služby FinStat ELITE.
ULTIMATE API

Kompletné údaje o firmách

ULTIMATE API predstavuje najrozsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame ako súčasť služby FinStat ULTIMATE. Okrem všetkých parametrov verzií PREMIUM a ELITE obsahuje najkomplexnejšie finančné údaje spoločností a detailné informácie o osobách a funkciách vo firmách, konkurzoch a reštrukturalizáciách. Informácie o konaniach čerpáme z Registra úpadcov, Obchodného vestníka a Obchodného registra.

Využitie ULTIMATE API

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
 • automatický import kontaktných údajov do vášho systému

Parametre ULTIMATE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:

 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • zápis a zrušenie v Obchodnom registri
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • adresa registrového súdu
 • celé mená a adresy osôb vo firmách
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme, osoby aj z Registra partnerov verejného sektora
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora

Odkazy na:

 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:

 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH

Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:

 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca

Konkurzy, reštrukturalizácie, oddlženia a likvidácie:

 • detailné informácie o konaniach:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • stav konania
  • lehoty
  • aktuálny správca konania
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania

Pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky:

 • indikácia pohľadávky
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum

Finančné údaje

 • kategória obratu
 • celkové výnosy
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy

Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:

 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
 • EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
 • pridaná hodnota
 • ROE - návratnosť kapitálu
 • ROA - návratnosť aktív
 • celková zadlženosť
 • personálne náklady
 • odpisy
 • daňové pohľadávky a dotácie
 • kurzové zisky
 • kurzové straty
 • hrubá marža
 • credit scoring

Spolu so ULTIMATE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

ULTIMATE API je súčasťou služby FinStat ULTIMATE.

HitHorizons API

HitHorizons je európska online platforma od firmy FinStat, ktorý zhromažduje dáta o vyše 75 miliónoch spoločností zo 60 krajín Európy. Cieľom HitHorizons je zjednodušiť nespracované dáta z verejných zdrojov na cenné informácie pre všetkých. Jedným so spôsobov prezentácie dát je prostredníctvom API, ktoré obsahujú jednotlivé parametre.

 • Meno firmy
 • Národný identifikátor a jeho typ
 • Registrovaná adresa: Ulica, poštové smerovacie číslo, mesto, štát / provincia, krajina
 • Obchodná činnosť: kód SIC, kód miestnej činnosti so systémom klasifikácie
 • Vznik vlastníctva – rok
 • Typ spoločnosti
 • Typ miesta
 • URL na profil spoločnosti na HitHorizons.com
 • Tržby v EUR, USD a miestnej mene (s kódom miestnej meny)
 • Údaj o presnosti tržieb a počte zamestnancov
 • Počet zamestnancov v spoločnosti
 • Miestny a celkový počet zamestnancov v odbore
 • Analýzy sektoru tržieb a zamestnancov (v EUR, definované viacerými kombináciami údajov o polohe a odvetvovej klasifikácie):
  • Počet spoločností v sektore
  • Medián, min. a max. tržby v sektore
  • Medián, min., max. a súčet počtu zamestnancov v sektore
  • Veľkosť trhu
  • HitHorizons size ranking spoločnosti podľa tržieb a počtu zamestnancov
  • URL na kompletné sektorové analýzy: podľa tržieb a počtu zamestnancov

Analytické data tržieb a počtu zamestnancov vo vybranom sektore:

 • Počet spoločností s údajmi
 • Min, max, priemery a mediány
 • Histogramy
 • HitHorizons size ranking indikujúci postavenie firmy v sektore podľa tržieb a počtu zamestnancov

Integrátori

O bezproblémové prepojenie FinStat a HitHorizons API s produktami od Microsoftu sa vám postarajú naši partneri:

Teron Solutions s.r.o. MetaApp s.r.o. ITAPS s. r. o.
Microsoft Silver Partner

FinStat je hrdým Silver Partnerom spoločnosti Microsoft

Spoločne s našimi partnermi Vám pomôžeme nahrať dáta o
slovenských a európskych firmách do vášho Microsoft ekosystému.
Dohodnite si nezáväzný online hovor s našimi Microsoft špecialistami:

Kontaktná osoba
Matej Kužma

Matej Kužma
matej.kuzma@finstat.sk