Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat MONITORING - automatické sledovanie zmien u vašich obchodných partnerov

Výhody a funkcie FinStat MONITORINGU
na 12 mesiacov za 95 € bez DPH (114 € s DPH)

 • monitoring firiem a živnostníkov – až do 60 000 subjektov naraz
 • údaje zo 13 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
 • automatické emailové notifikácie o dôležitých udalostiach až na 4 rôzne emailové adresy
 • online portfólio monitorovaných firiem a sledovanie histórie udalostí na časovej osi
 • až 50 typov udalostí: konkurzy, reštrukturalizácie, dlhy a nedoplatky, informácie o platcovstve DPH, Zmeny v ORSR/ZRSR/RPVS, likvidácie, platobné rozkazy, podania z Obchodného vestníka a i.
 • možnosť nastavenia notifikovania iba o udalostiach, ktoré vás zaujímajú
 • prístup a vyhľadávanie v 6 databázach udalostí: dražby, likvidácie a zrušenia, podania z Obchodného vestníka a OR SR, zmeny podľa ORSR a ŽRSR
 • 50% zľava na vyhľadávanie v Centrálnom registri exekúcií spolu s API na dopytovanie exekúcií priamo vo vašom informačnom systéme

Nezáväzný dopyt


Kontaktujte nás:

0903 531 533

S FinStat MONITORING získate:

FinStat Monitoring predstavuje najjednoduchší spôsob sledovania udalostí firiem. Sledujeme až 13 dátových zdrojov a automaticky vás upozorníme na každú novú udalosť alebo zmenu u vašich obchodných partnerov.

Ako funguje FinStat Monitoring?

 1. nahráte si firmy do monitoringu - jednotlivo podľa názvu, alebo hromadne importom zoznamu IČO
 2. vyberiete si typy notifikácií, o ktorých chcete byť upozornený emailom
  • zoznam udalostí si môžete nechať zasielať aj ako prílohu emailu vo formáte .zip, CSV alebo XLS
 3. nastavíte preposielanie notifikácií až na 4 emailové adresy
 4. dostávate automatické e-mailové notifikácie o všetkých zmenách a udalostiach v monitorovaných firmách

Udalosti, na ktoré vás Monitoring upozorní:

konkurzy a reštrukturalizácie:
 • oznámenia súdov
 • vyrovnania konkurzov
 • oznámenia správcov
 • predaj majetku – správca
informácie o platcovstve DPH:
 • zoznam platiteľov DPH
 • zoznam s dôvodmi na zrušenie registrácie
 • zoznam vymazaných platiteľov DPH
 • informácie o vlastnej daňovej povinnosti
 • informácie o nadmernom odpočte dane
zmeny v ORSR, ŽRSR, RPVS:
 • zníženie základného imania
 • zmena právnej formy
 • podania Obchodného registra
 • zmeny v Živnostenskom registri
 • zmeny v RPVS
dlhy a nedoplatky:
 • dlhy voči Finančnej správe
 • dlhy voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni
 • dlhy voči Sociálnej poisťovni
 • dlhy voči zdravotnej poisťovni Union
 • pohľadávky štátu
výkazy:
 • účtovné výkazy
 • výročné správy
 • účtovná závierka
likvidácie:
 • oznámenia a výzvy likvidátorov
 • predaj majetku – likvidácia
dražby:
 • dražby
 • dražby - správca dane
platobné rozkazy
ostatné podania z OV:
 • zlúčenia zbierky listín
 • zverejnenie použitia dane
 • zverejnenia zriaďovateľa
 • výroky audítora
 • zmluva - uzavretie informácií
 • štátna pomoc a iné programy podpory
 • údaj z registra úradov
 • valné zhromaždenie
 • verejné súťaže
 • oznámenie orgánu verejnej moci
 • rozhodnutie Protimonopolného úradu
 • cenné papiere
 • OV zapísaná zmluva
 • iné oznámenia
 • emisné podmienky dlhopisov
 • EÚ zoskupenie úz. spolupráce
 • správy podielového fondu
 • súdna exekúcia
 • opravy a zrušenia
 • upovedomenia exekútorov
 • zmena subjektu

So službou Monitoring získate prístup do online konta, v ktorom môžete jednoducho vytvoriť a spravovať portfólio vašich obchodných partnerov.

Výhody a funkcie:

 • portfólio jednoducho vytvoríte hromadným importom zoznamu IČO
 • sledovať môžete až 60 000 subjektov, ktoré môžete ľubovoľne pridávať a odoberať
 • ku každej firme si môžete zaznačiť poznámku
 • aktuálne finančné a fakturačné údaje sledovaných firiem nájdete zobrazené v prehľadnej tabuľke
 • jednoducho zostavíte rebríčky firiem podľa tržieb, zisku alebo zadlženosti
 • môžete vyhľadávať v histórii udalostí, ktoré sú zobrazené v prehľadnej časovej osi
 • zoznam sledovaných firiem si môžete vyexportovať do Excelu – ako zálohu alebo pre ďalšiu prácu offline

S Monitoringom získate aj prístup do databáz dôležitých udalostí, v ktorých môžete vyhľadávať podľa konkrétneho typu udalosti alebo podania.

Databázy udalostí:

Databáza dlhov a kritických udalostí
 • dlhy
 • konkurzy
 • reštrukturalizácie
 • platobné rozkazy a i.
Databáza likvidácií a zrušení
 • aktívne spoločnosti
 • zrušené spoločnosti
 • vymazané spoločnosti
 • ukončené likvidácie
 • zmeny názvu „v likvidácii“
Databáza podaní z Obchodného vestníka
 • 32 rôznych typov podaní
Databáza podaní z Obchodného registra
 • zmeny zápisu
 • nové zápisy
 • výmazy
 • zbierky listín
Databáza zmien podľa ORSR a ŽRSR
 • vznik
 • zánik
 • prerušenie živnosti
 • vznik/zánik konkurzu/likvidácie/reštrukturlizácie
 • zmeny adresy/názvu/osoby/výšky základného imania a i.
Databáza dražieb
 • dražby
 • správci dane
 • súdni exekútori

Pravidelne aktualizujeme desiatky rôznych udalostí z týchto dátových zdrojov:

dátový zdroj aktualizácia udalosti
Obchodný vestník denne konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby...
Register účtovných závierok denne hospodárske výsledky firiem
Obchodný register denne zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách
Register úpadcov denne informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
Živnostenský register denne zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie
Register právnickych osôb týždenne SK NACE kód, nové živnosti
Register partnerov verejného sektora týždenne koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu
Finančná správa denne zmena stavu platcovstva DPH
2x týždenne dlhy voči daňovému úradu, nadmerné odpočty dane, vlastná daňová povinnosť
Sociálna poisťovňa 2x týždenne dlhy, nedoplatky
Všeobecná zdravotná poisťovňa 2x týždenne dlhy, nedoplatky
Union 2x týždenne dlhy, nedoplatky
Súdne rozhodnutia týždenne platobné rozkazy
Centrálny register pohľadávok štátu týždenne pohľadávky štátu
Centrálny register exekúcií na vyžiadanie údaje o exekúciách firiem a osôb

Ako náš zákazník získate 50% zľavu na vyhľadávanie exekúcií v Centrálnom registri exekúcií, oproti ktorému navyše poskytujeme tieto výhody:

 • základná cenová hladina za vyhľadávanie na FinState je iba 1 € bez DPH (1,20 € s DPH), pričom základná cenová hladina za vyhľadanie v Centrálnom registri exekúcií je 2 € bez DPH (2,40 € s DPH)
 • exekúcie firmy si viete pohodlne vyhľadať v samostatnej záložke v detaile firmy
 • možnosť hromadného lustrovania exekúcií
 • históriu vyhľadávaní aj detailov exekúcií máte uloženú vo svojom konte
 • zoznam exekúcií môžete stiahnuť do Excelu a ďalej s ním pracovať, alebo súbor importovať do vášho softvéru
 • vyhľadávať v zozname vašich exekúcií môžete na viacerých miestach:
  • detail firmy – zoznam exekúcií konkrétnej spoločnosti
  • história vašich hľadaní – všetky vaše historické dopyty zoznamov a detailov konkrétnych exekúcií
  • zoznam vyhľadaných spoločností – všetky firmy, pre ktoré ste v minulosti vyhľadali exekúcie

API na vyhľadávanie exekúcií

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:
 1. na vyžiadanie dostanete API kľúče
 2. objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 3. vyhľadáte osoby alebo firmy v Registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z kreditu odčíta 1 €
 4. informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom:
  IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania

Pridajte sa k našim spokojným klientom

Finstat je veľmi dobrý pomocník na preverenie si potencionálnych zákazníkov. Vaše služby využívame pravidelne a oceňujeme aktualizáciu všetkých potrebných informácií. V minulosti sme využívali rôzne podobné služby, no Vaša je pre nás najviac vyhovujúca.
quote
ERSON Recycling, s.r.o.
Mgr. Adriana Marčeková, konateľ spoločnosti
ERSON Recycling, s.r.o.