Databáza slovenských firiem a organizácií

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

PREMIUM filtre
Názov   IČO Mesto Kraj Zamestnanci Tržby Dátum vzniku
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
00416126
Rimavská Sobota banskobystrický 2 31.12.1976
Slovenský syndikát novinárov
00178501
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský 5-9 31.12.1976
Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV
00178730
Bratislava -
mestská časť Karlova Ves
bratislavský nezistený 31.12.1976
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
00178985
Bratislava -
mestská časť Karlova Ves
bratislavský nezistený 31.12.1976
Krúžok moderných filológov pri SAV
00178951
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Združenie technických a športových činností Slovenskej republiky
00177482
Bratislava -
mestská časť Petržalka
bratislavský 1 31.12.1976
Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov jagdterierov
00418544
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza
00416118
Prievidza trenčianský 3-4 31.12.1976
Slovenská geologická spoločnosť pri SAV
00178713
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok, Mestský výbor Bratislava
00419559
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Okresný výbor demokratickej strany
00460389
Košice -
mestská časť Staré Mesto
košický nezistený 31.12.1976
Územné koordinačné centrum zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností
00419079
Bratislava -
mestská časť Nové Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky
00177725
Prešov prešovský nezistený 31.12.1976
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Košice-okolie
00418871
Košice -
mestská časť Sever
košický 1 31.12.1976
Jednota slovenských právnikov
00178560
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra
00415987
Nitra nitriansky 2 31.12.1976
Krajský výbor demokratickej strany
00460401
Košice -
mestská časť Staré Mesto
košický nezistený 31.12.1976
Slovenská sociologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
00179001
Bratislava -
mestská časť Staré Mesto
bratislavský nezistený 31.12.1976
Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia
00418757
Liptovský Mikuláš žilinský 1 31.12.1976
Únia žien Slovenska - Okresná organizácia
zrušená 00417386
Košice -
mestská časť Juh
košický 0 31.12.1976