FinStat Premium

Databáza firiem a finančných údajov s možnosťou exportu do Excelu

FinStat Premium je služba navrhnutá pre pomoc s optimalizovaním a zefektívnením procesov širokému spektru spoločností – od živnostníkov, cez malé a stredné firmy, až po najväčšie korporácie.

Pri zakúpení FinStat Premium za 350€ / rok získavate navyše všetky služby balíčka FinStat Monitoring v hodnote 95€ zdarma!
FINSTAT PREMIUM Vám pomôže:
 • ZNÍŽIŤ RIZIKÁ preverením obchodných partnerov
 • ZACHYTIŤ DÔLEŽITÉ ZMENY u obchodných partnerov
 • ZÍSKAŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV pomocou databázy kontaktov
 • ZVÝŠIŤ EFEKTIVITU marketingových a obchodných aktivít
 • ZJEDNODUŠIŤ získavanie a aktualizovanie dát o vašich zákazníkoch
 • VYČISTIŤ si databázu vašich zákazníkov
NAJPOUŽÍVANEJŠIE funkcie:
 • denné upozornenia na udalosti obchodných partnerov - konkurzy a reštrukturalizácie, dlhy, platobné rozkazy, zmeny v ORSR a IČ DPH
 • hromadný export aktuálnych fakturačných, finančných a dlhových údajov sledovaných firiem
 • finančné reporty a credit scoring, export finančných ukazovateľov a výkazov
 • databáza kontaktov firiem a živnostníkov s možnosťou exportov do Excelu
 • databáza novozaložených firiem s dennou aktualizáciou
FINSTAT PREMIUM obsahuje:
 • Slovenské firmy
 • databázu finančných údajov
 • databázu firiem a organizácií
 • databázu živnostníkov a SZČO
 • databázu konkurzov a reštrukturalizácií
 • databázu platobných rozkazov
 • emailové a telefónne kontakty 169 513 firiem
 • hromadné exporty z databáz do Excelu
 • monitoring kritických udalostí firiem
 • finančný report a Credit Scoring firiem
 • finančné výkazy v Exceli
 • základné API rozhranie
 • České firmy
 • databázu firiem, živnostníkov a insolvenčných konaní
 • monitoring insolvenčných konaní

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách denne
Živnostenský register zmena sídla, predmetu podnikania a zrušenie mesačne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu mesačne
zmena stavu platcovstva DPH 2x za týždeň
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x za týždeň
Dôvera poisťovňa dlhy, nedoplatky denne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky týždenne
Súdne rozhodnutia platobné rozkazy týždenne
Kontaktná databáza email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad Počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 1x mesačne

Obchodníci a obchodné oddelenia

Obchodníci využívajú FinStat Premium na vyhľadávanie nových zákazníkov a preverovanie finančného zdravia obchodných partnerov

 1. vyhľadajte potenciálnych zákazníkov pomocou 21 filtrov v Databáze firiem a organizácií
 2. exportujte vyfiltrované firmy s ich údajmi do Excelu
  • export obsahuje kontaktné, finančné a fakturačné údaje firiem
 3. sledujte novovzniknuté firmy vo vašom odvetví alebo regióne
 4. sledujte portfólio existujúcich zákazníkov

Firmy využívajú naše databázy na vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov. Obchodníci si môžu vyfiltrovať presne zacielené segmenty pomocou 21 rôznych filtrov. Obchodným zástupcom tak môžete jednoducho pripraviť vyfiltrované databázy v Exceli. V databázach sa nachádzajú aj kontaktné údaje: mená štatutárov, telefónne čísla a emailové adresy firiem.

 • adresy sídla všetkých spoločností
 • najrýchlejšia databáza novozaložených firiem
 • 119 984 firiem s emailovým kontaktom
 • 154 696 firiem s telefónnym kontaktom
 • 169 513 firiem s emailom alebo telefónnym kontaktom
 • exportovanie kontaktov do Excelu
Databáza kontaktov ponúka:
 1. vyhľadajte nových zákazníkov pomocou filtrov v Databáze firiem a organizácií
 2. exportujte vyfiltrovaný zoznam firiem s kontaktnými údajmi do Excelu
 3. vytvorte presne cielené segmenty zákazníkov pre vašich obchodných zástupcov
 4. vaši obchodní zástupcovia môžu následne kontaktovať spoločnosti

Finanční manažéri a ekonomické oddelenia

Ekonomické oddelenia využívajú službu FinStat Premium hlavne na preverovanie finančného zdravia spoločností, s ktorými spolupracujú. Dôležité nie je len preveriť si firmu na začiatku, ale dostávať aj aktuálne informácie počas celej dĺžky spolupráce. FinStat Premium slúži aj na sledovanie obchodných partnerov vašej firmy - pomocou automatických emailových notifikácií budete informovaní o všetkých zmenách vo firmách (alebo u živnostníkov), ktorých monitorujete. Popis sledovaných zdrojov

Taktiež je dôležité aby ekonomické oddelenie - hlavne účtovníci - boli informovaní o aktuálnych fakturačných údajoch. Pri vyššom počte obchodných partnerov je náročnejšie udržiavať databázu aktuálnu - či je, alebo nie je firma platcom DPH, aktuálna fakturačná adresa, IČO, DIČ... Aj na kontrolu fakturačných údajov a hromadné prečistenie databázy je tu služba FinStat Premium.

Ekonomické oddelenia využívajú FinStat Premium na:
 • zistenie finančnej kondície pomocou finančného reportu a Credit Scoringu
 • sledovanie neobmedzeného počtu obchodných partnerov
 • možnosť stiahnuť si aktuálne dáta portfólia firiem do Excelu
 • automatické mailové notifikácie o konkurzoch a dlhoch firiem
 • zaradenie sledovaných firiem do zoznamov pre jednoduchšiu administráciu (napr. zoznam dodávateľov, odberateľov...)
 • integráciu dát z FinStatu do svojho softvéru pomocou CSV/XLS exportov alebo API rozhrania

Analytici a konzultanti

FinStat Premium je možné využívať na analýzy jednotlivých firiem a trhových segmentov. FinStat Premium je možné využiť aj pri tvorbe rôznych analýz - napr., ak by ste chceli vedieť, akú pozíciu má vaša firma v odvetví, v ktorom pôsobíte alebo koľko firiem vzniklo/zaniklo vo vašom odvetví a podobne. Na tvorbu rôznych analýz máte možnosť výberu z 20 filtrov - finančné, odvetvové, regionálne, štatistické (počet zamestnancov...) atď. Viac o filtroch Taktiež si môžete zostaviť rebríček firiem podľa rôznych finančných ukazovateľov.

Analytici využívajú FinStat Premium na:
 • vyhľadávanie potenciálnych firiem na akvizíciu
 • zisťovanie potenciálu pri vstupe na nový trh
 • analýzu konkurencie
 • odvetvové analýzy
 • finančné analýzy
 • credit risk analýzy
Firmy si môžete pridať do zoznamov, a potom ich porovávať podľa finančných ukazovateľov a rôznych parametrov. Všetky zoznamy sa dajú exportovať do Excelu.

Právne profesie a advokátske kancelárie

Pre právne profesie a advokátske kancelárie FinStat Premium ponúka nástroje na sledovanie konaní o úpadku spoločností - slovenských aj českých firiem a fyzických osôb (nepodnikateľov), súdnych rozhodnutí a ich ďalších kritických udalostí.

Sledujte kritické udalosti spoločností

Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov: Obchodný vestník, Obchodný register a Register úpadcov.
 • Informácie o všetkých konaniach z týchto zdrojov spájame a zverejňujeme v prehľadnej databáze Konkurzov a reštrukturalizácií.
Platobné rozkazy
 • Overte si solventnosť a finančné zdravie firiem aj na základe existencie vydaných platobných rozkazov.
 • Nad plným znením jednotlivých platobných rozkazov nájdete najdôležitejšie informácie zosumarizované v prehľadnej hlavičke.

Sledovanie priebehu insolvenčných konaní českých firiem

V Premium máte k dispozícii databázu českých insolvenčných konaní. Priebeh konaní môžete sledovať v samostatnom moninitoringu českých firiem (samostatne si môžete nastaviť aj skupiny firiem a alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií).

Vytvorte si portfóliá svojich klientov

Alternatívne emailové adresy
 • Nastavte si až 8 alternatívnych emailových adries na preposielanie dôležitých udalostí vo firmách vašim kolegom.
Skupiny firiem
 • Rozdelte si vašich obchodných partnerov až do 8 rôznych skupín a pre 4 z nich nastavte alternatívne emailové adresy.

Marketingové oddelenia

Marketéri používajú FinStat Premium na vytváranie zoznamu spoločností - potenciálnych zákazníkov, strategické plánovanie kampaní a identifikovanie správneho času na kontaktovanie obchodných partnerov marketingovými kampaňami.

Skúmajte trh a analyzujte konkurenciu

Zistite svoju pozíciu na trhu
 • Zistite aké je vaše postavenie na trhu v porovnaní s konkurenčnými firmami pomocou odvetvových analýz, ktoré zostavíte jednoducho pomocou filtrov v databáze hospodárskych výsledkov spoločností.

Vytvorte kvalitné zoznamy cieľových spoločností
pre váš predajný tím

Pokročilé vyhľadávanie
 • Identifikujte potenciálnych zákazníkov pomocou pokročilého filtrovania spoločností. Segmentujte použitím 21 rôzych odvetvových, geografických, finančných alebo veľkostných kritérií.
Skupiny spoločností
 • Vytvorte si a udržujte zoznamy potenciálnych obchodných partnerov pre posilnenie vášho obchodného dosahu.

Zlepšite angažovanosť kampaní

Notifikácie
 • Dostávajte aktuálne informácie o zmenách v predstavenstve a dôležitých udalostiach spoločností, a majte tak prehľad o vyhliadkach a posúďte, aká je pravdepodobnosť, že spoločnosti kúpia vaše produkty alebo služby.

Iniciujte marketing v tom správnom čase

Profily spoločností
 • Jednotlivé profily spoločností poskytujú informácie o ich finančnom zdaví, aktuálnych aj historických udalostiach a opise podnikateľskej činnosti.
Kontaktné informácie
 • Získajte kontaktné informácie zahrňujúce telefónne čísla, emailové adresy a adresy spoločností.

Rozšírená funkcionalita databáz

Rozšírené filtrovanie

Kombinujte jednotlivé filtre vo všetkých databázach a vyhľadajte tak požadované firmy, živnostníkov, konania alebo platobné rozkazy za pár sekúnd.

Názov Free Premium
Odvetvie
Kraje
Tržby
Počet zamestnancov
Firmy s poslednými dostupnými údajmi za rok
Firmy s údajmi za rok
SK NACE
Okresy
Zisk
EBITDA
Čistý pracovný kapitál
Druh vlastníctva
Aktíva
Vlastný kapitál
Dátum založenia firmy
Monitorované firmy
Stav firmy (zrušená/nezrušená)
Názov Free Premium
Odvetvia
Kraje
Tržby
Právna forma
SK NACE
Predmety podnikania
Okres
Zisk
Vlastný kapitál
Základné imanie
Druh vlastníctva
Aktíva
Počet zamestnancov
Kontaktné údaje
Prevádzky
Dátum založenia firmy
Platitelia DPH
Udalosti vo firmách
Dátum udalostí
Monitorované firmy
Stav firmy (zrušená/nezrušená)
Názov Free Premium
Odvetvia
Kraje
Právna forma
SK NACE
Predmety podnikania
Okres
Počet zamestnancov
Kontaktné údaje
Prevádzky
Dátum založenia
Aktivita živnostníka podľa ŽRSR
Platitelia DPH
Udalosti živnostníkov
Monitorovaní živnostníci
Názov Free Premium
Spisová značka
Druh konania
Úpadca
Súd
Kraj
Dátum prvého záznamu
Okres
Subjekty
Aktuálni správcovia
Všetci správcovia
Vyhlásenie konkurzu/povolenie reštrukturalizácie
Stav konania
Dátum posledného záznamu
Monitorované subjekty
Názov Free Premium
Odvetvie
Kraje
Okres
Súdy
Sudcovia
Oblasti právnej úpravy
Povahy rozhodnutia
Odkazované predpisy
Dátum podania od - do
Monitorované firmy

Komplexné informácie o firmách a živnostníkoch

So službou Premium získate prístup ku kompletným informáciám z našich databáz.

Hospodárske výsledky slovenských firiem

Okrem zoznamu 229 389 spoločností s finančnými údajami o nich vidíte v prehľadných tabuľkách aj nasledujúce údaje:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • finančné ukazovatele
 • EBITDA
Databáza slovenských firiem a organizácií

Naša kompletná, denne aktualizovaná databáza slovenských firiem a organizácií obsahuje 410 027 firiem. Táto najrýchlejšia databáza novozaložených firiem obsahuje aj kontaktnú databázu, v ktorej nájdete:

 • adresy sídla a prevádzok spoločností
 • 119 984 firiem s emailovým kontaktom
 • 154 696 firiem s telefónnym kontaktom
 • spolu až 169 513 firiem s emailovým alebo telefónnym kontaktom
Databáza živnostníkov

Naša databáza živnostníkov obsahuje 815 977 záznamov. Navyše tu nájdete:

 • adresy sídla a prevádzok živnostníkov
 • kontaktné údaje na viac ako 96. tisíc živnostníkov

Hromadné exporty z databáz

FinStat Premium obsahuje niekoľko druhov hromadných exportov do Excelu. Jedným kliknutím si môžete naraz stiahnuť všetky dostupné dáta o firmách a živnostníkoch jednoducho bez ručného prepisovania.

Dáta o firmách v Exceli

Hromadné dáta o firmách v Exceli poskytujeme z dvoch databáz, a to z Databázy hospodárskych výsledkov slovenských firiem a Databázy firiem a organizácií.

Stiahnuť dáta o firmách z našich databáz do Excelu môžete hromadne. Vo vyexportovaných súboroch môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • v jednom Exceli stiahnete údaje až o 1000 firmách naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o firmách

Hospodárske výsledky slovenských firiem

 • databáza všetkých firiem so zverejnenými finančnými výkazmi za aspoň jeden rok
 • obsahuje finančné a fakturačné údaje firiem a finančné ukazovatele
Export obsahuje:
 • finančné údaje: zisk, tržby, aktíva, EBITDA, vlastné imanie, výška daní, pridaná hodnota, čistý dlh, čistý pracovný kapitál
 • finančné ukazovatele: ROE, dlh/EBITDA, záväzky/EBITDA, Credit Scoring, marže, zadlženosť, likvidita, zisková marža, doba splácania záväzkov
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • štatutári
 • druh vlastníctva
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • indikátor platcovstva DPH
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, platobné rozkazy, likvidácie, zrušenia, konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov: presný počet aj rozsahy počtu
 • regionálne členenie: kraj, okres

Slovenské firmy a organizácie

 • databáza všetkých - aj novozaložených - slovenských firiem a organizácií
 • obsahuje základné finančné a fakturačné údaje firiem a dostupné kontaktné údaje spoločností
Export obsahuje:
 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • finančné údaje: zisk, tržby, základné imanie
 • dátum vzniku a zániku
 • regionálne členenie: kraj, okres
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • počet pobočiek
 • druh vlastníctva
 • štatutári
 • indikátor platcovstva DPH
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, platobné rozkazy, likvidácie, zrušenia, konkurzy a reštrukturalizácie
 • počet zamestnancov: presný počet aj rozsahy počtu
 • prevádzky: názvy a adresy

Dáta o živnostníkoch v Exceli

Stiahnite si hromadne dáta o žívnostníkoch z našej databázy do Excel súboru, v ktorom môžete ďalej filtrovať, vytvárať grafy a vlastné makrá.

 • počet stiahnutí je neobmedzený
 • stiahnúť si môžete údaje až o 1000 živnostníkoch naraz
 • sťahujete vždy aktuálne údaje o živnostníkoch
Export obsahuje:
 • fakturačné údaje: IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla
 • regionálne členenie: kraj, okres
 • indikátory kritických udalostí: dlhy, konkurzy a reštrukturalizácie, zrušenia, likvidácie
 • rozsah počtu zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • indikátor pozastavenej živnosti
 • odvetvové členenie: SK Nace, odvetvie
 • kontaktné údaje: telefónne čislo, emailová adresa, web
 • indikátor platcovstva DPH
 • prevádzky: názvy a adresy

Detail spoločnosti

S FinStat Premium vidíte kompletný profil firmy so všetkými finančnými a kontaktnými údajmi na jednom mieste. Informácie sú logicky rozdelené do kategórií - záložiek, v ktorých sa jednoducho zorientujete a rýchlo nájdete to, čo hľadáte.

Finančný report

Vo finančnom reporte nájdete zosumarizované najdôležitejšie údaje, ktoré vám pomôžu preveriť finančné zdravie firmy:

 • finančný prehľad
 • stav v zoznamoch dlžníkov
 • stav prípadného konkurzného a reštrukturalizačného konania
 • Credit Scoring
 • grafy s finančnými ukazovateľmi
FinStat Premium
Finančný report firmy v PDF

Štruktúrovaná forma finančného reportu konkrétnej spoločnosti vám je s FinStat Premium kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie v prehľade spoločnosti. Jednoducho ho stiahnete do PDF a pošlete svojím kolegom.


Finančné ukazovatele

Pri spoločnostiach nájdete finančné ukazovatele zadĺženosti, likvidity, rentability a efektívnosti. Viac ako 60 finančných ukazovateľov si môžete prezrieť online alebo jedným kliknutím stiahnuť do Excelu.

FinStat Premium

Finančné výkazy

Všetky zverejnené finančné výkazy spoločnosti v štrukturovanej forme máte k dispozícii online v prehľade firmy.

Finančné výkazy v Exceli

Stiahnite si výkazy a vytvárajte v Exceli vlastné makrá, grafy a výpočty. Exportovať môžete nasledujúce súbory s finančnými dátami konkrétnej spoločnosti:

 • finančné výkazy spoločnosti za jednotlivé roky v slovenčine, angličtine alebo nemčine
 • všetky finančné výkazy spoločnosti v jednom súbore + finančné ukazovatele spoločnosti v slovenčine, angličtine alebo nemčine
FinStat Premium

Kritické udalosti

S Premium máte pri každej firme prehľad o aktuálnych a historických záznamoch o krirických udalostiach.

Konkurzy a reštrukturalizácie
 • komplexné informácie o konaniach z 3 zdrojov (Obchodný vestník, Obchodný register, Register úpadcov) na jednom mieste
 • denne aktualizované
 • všetky podania týkajúce sa konkrétneho konania sú zatriedené pod jednou spisovou značkou
Dlhy a nedoplatky

Sledujte nielen aktuálne, ale aj historické dlhy spoločnosti. Zistite či spoločnosti dlh rastie alebo klesá, či sa nové záznamy objavujú každý mesiac alebo je vyskytujúci sa dlh iba jednorazovou udalosťou.

 • dlhy a nedoplatky voči zdravotným poisťovniam - Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • dlhy a nedoplatky voči Sociálnej poisťovni
 • daňové dlhy voči Finančnej správe
Platobné rozkazy
 • zverejnené platobné rozkazy, ktoré boli vydané voči spoločnosti prehľadne v jednej tabuľke
 • plné znenie jednotlivých platobných rozkazov

Udalosti vo firme

Všetky informácie o aktuálnych a historických udalostiach vo firme nájdete prehľadne zatriedené v troch záložkách.

Obchodný register

Nájdete tu všetky podania, ktoré sa týkajú spoločnosti:

 • zmena adresy sídla a prevádzok
 • zmena názvu
 • zmena vkladu
 • zmena predstavenstva, dozornej rady, akcionárov a prokúry
 • zmena predmetov podnikania
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • likvidácie
 • výmaz firmy
Udalosti vo firme

Na časovej osi chronologicky usporiadané všetky udalosti vo firme od jej vzniku.

 • podania z Obchodného registra
 • podania z Obchodného vestníka
 • podania z Finančnej správy
 • zverejnenie účtovných závierok
 • súdne rozhodnutia
 • konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodný vestník

Všetky podania z Obchodného vestníka, ktoré sa týkajú spoločnosti na jednom mieste.


Informácie o firme

Zoznamy platcov dph a finančnej správy

Overenie IČ DPH:

 • IČ DPH s konkrétnym paragrafom
 • história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
  • kedy bolo IČ DPH odobraté alebo pridelené
 • upozornenie na výskyt firmy v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
 • možnosť hromadného exportu fakturačných údajov, vrátane IČ DPH, do Excelu
Zamestnanci

V tabuľke nájdete trend vývoja počtu zamestnancov, mzdových a osobných nákladov na jedného zamestnanca spolu s pridanou hodnotou na zamestnanca po jednotlivých rokoch.

Graficky zobrazené informácie o zamestnancoch:

 • počet zamestnancov
 • hodnoty na zamestnanca
 • celkové osobné náklady spoločnosti
Prevádzky

Nájdete tu zoznam všetkých prevádzok spoločnosti. Obsahuje:

 • adresy
 • predmety podnikania

České firmy a živnostníci

Informácie o českých firmách a živnostníkoch ponúkame v troch databázach.

Databáza českých firiem
 • 886 tis. českých firiem a organizácií
 • adresy sídiel českých spoločností
Databáza českých živnostníkov
 • 2.6 mil. českých živnostníkov a fyzických osôb
Databáza českých insolvenčných konaní
 • denné notifikácie o priebehu a zmenách v insolvenčných konaniach českých firiem

Monitoring českých firiem

Sledujeme český insolvenčný register a upozorníme vás emailom vždy, keď nastane zmena v insolvenčnom konaní niektorej z vami monitorovaných firiem.

Nezávisle od nastavení pre slovenské firmy môžete:

 • pridať subjekty do monitoringu
 • exportovať zoznam sledovaných firiem do Excelu
 • nastaviť preposielanie notifikácií až na 8 emailov
 • nastaviť až 8 skupín firiem a pre 4 z nich môžete nastaviť dve alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií

Automatické sledovanie zmien vo firmách - monitoring

Súčasťou služby Premium je aj monitoring neobmedzeného počtu slovenských a českých firiem. Sledujeme za vás zmeny u vašich obchodných partnerov, zákazníkov a dodávateľov, a pri každej dôležitej udalosti vás upozorníme emailovou notifikáciou.

Ako monitoring funguje?

 1. pridajte si firmy do monitoringu
 2. rozdeľte firmy do rôznych skupín

  pre prehľadnú administráciu sledovaných firiem si ich môžete zaradiť až do 8 rôznych skupín

  ku 4 skupinám môžete nastaviť po dve alternatívne emailové adresy na preposielanie notifikácií

 3. pridajte ku firmám poznámky

  ku každej sledovanej spoločnosti si môžete pridať vlastnú poznámku

  v exporte sledovaných spoločností do Excelu sa poznámky nachádzajú v samostatnom stĺpci, čo vám umožňuje spoločnosti filtrovať aj podľa nich

 4. nastavte alternatívne emailové adresy na preposielani notifikácií

  z vášho konta Premium môžete nastaviť až 8 alternatívnych adries na preposielanie notifikácií o udalostiach vo firme

 5. exportujte údaje o sledovaných firmách do Excelu

  Export obsahuje základné finančné a fakturačné údaje vami monitorovaných firiem a živnostníkov, poznámky a zaradenie do skupín, informácie o dlhoch a nedoplatkoch, platobných rozkazoch a indikátor konkurzov a reštrukturalizácií vo formáte .CSV.

  1. pridajte si vašich obchodných partnerov do svojho Premium konta hromadne nahratím zoznamu IČO

  2. zatrieďte firmy až do 8 rôznych skupín a pridajte k jednotlivým firmám vlastné poznámky

  3. exportujte vždy aktuálne informácie o vašich obchodných partneroch do Excelu

  4. filrujte podľa finančných kritérií, kritických udalostí, informácií o spoločnosti, zaradenia do vašich skupín a podľa vašich poznámok

 6. exportujte udalosti sledovaných firiem do Excelu

  Pomocou exportu zoznamu udalostí vašich obchodných partnerov do .CSV ich môžete zoraďovať a filtrovať podľa rozšírených kritérií.

  1. stiahnite si vždy aktuálne, chronologicky zoradené udalosti o vašich obchodných partneroch do Excelu

  2. filtrujte podľa názvu spoločnosti, dátumu udalosti, vašich poznámok či typu podania alebo udalosti

  3. importujte vyfiltrovaný zoznam firiem do vašich systémov


Zoznam udalostí, na ktoré vás monitoring upozorní

Udalosť údaje čerpáme z aktualizujeme

konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby...
Obchodný vestník
Register úpadcov
Obchodný register

denne
zverejnenie hospodárskych výsledkov firiem Register účtovných závierok denne
zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách Obchodný register denne
zmeny sídla, predmetu podnikania a zrušenie Živnostenský register mesačne
sledovanie dlhov voči daňovému úradu Finančná správa 2x mesačne
zmeny stavu platcovstva DPH Finančná správa 2x za týždeň

dlhy a nedoplatky v poisťovniach
Sociálna poisťovňa
Dôvera
Union
Všeobecná zdravotná poisťovňa
2x za týždeň
denne
týždenne
týždenne
platobné rozkazy Súdne rozhodnutia týždenne
zmeny v insolvenčných konaniach českých firiem Insolvenčný register denne

FinStat API rozhranie

Balík Premium obsahuje základné API na automatické prepojenie s vašim informačným systémom slúži na prenos dát z FinStatu do vášho softvéru.

Základné API obsahuje:
 • IČO a názov spoločnosti, odkaz na detail firmy na FinState
 • DIČ a IČ DPH
 • adresa a krajina sídla, dátum vzniku
 • upozornenie o konkurzných, reštrukturalizačných a likvidačných konaní
 • upozornenia na dlhy z finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového a colného úradu
 • upozornenia na zmeny v ORSR
 • indikácia: nárast/pokles tržieb
 • indikácia: nárast/pokles zisku a straty
FinStat Premium
Najčastejšie využitie:
 • automatický import a aktualizácia dát o zákazníkoch v CRM a ERP softwaroch
 • automatické dopĺňanie fakturačných údajov pri pridávaní zákazníkov
 • automatické dopĺňanie a overovanie fakturačných údajov pri registrácii zákazníkov do webových aplikácií

Ako objednať službu FinStat Premium?

Zavolajte / pošlite email

Vaše otázky ohľadom služby Premium nám pošlite na info@finstat.sk alebo zavolajte na 0903 531 533.

Objednať ihneď

V prípade záujmu o okamžité objednanie, odošlite online objednávku

Objednať

Nezáväzný dopyt

Vyplňte nezáväzný dopyt nachádzajúci sa v pravej časti tejto stránky a my Vás budeme kontaktovať.

Multilicencia

Pre väčšie tímy ponúkame možnosť zvýhodneného zakúpenia viacerých účtov Premium. Vaši kolegovia tak môžu využívať všetky výhody Premium vo svojom konte – sledovať vlastné portfolio spoločností, neobmedzene exportovať z našich databáz, manažovať vlastné skupiny firiem a emailové adresy pre posielanie notifikácií.

Výhody multilicencie:
 • manažujte svoje firmy na spoločnej platforme ako vaši kolegovia avšak s vlastnými nastaveniami
 • každé oddelenie môže mať svoje prihlasovacie údaje
Počet prístupových účtov Zaplatíte Ušetríte
1 350€
2 450€ 250€
3 550€ 500€
10 750€ 2750€

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat nám uľahčil a zrýchlil prácu pri kreditnej analýze našich obchodných partnerov. Používame FinStat Premium hlavne na exportovanie účtovných závierok do Excelu, kde si ďalej robíme vlastné analýzy.

Oproti iným databázam je FinStat flexibilnejší, rýchlejší, aktuálnejší, a za veľmi priaznivú cenu.

quote
Západoslovenská energetika, a.s.
Martin Harcek, Risk Officer
Západoslovenská energetika, a.s.
ZSE OMV Google Baumit KPMG ABB Enel Orange Hilti NN Slovensko CRH Martinus Karcher Martinus Slovak parcel service Euler hermes Profesia

Nezáväzný dopyt

ALEBO

Potrebujete poradiť?

Získajte FinStat PREMIUM len za
350€ na 12 mesiacov