Pozemkové spoločenstvo "URBARIÁT" Opiná

Spoločnosť Pozemkové spoločenstvo "URBARIÁT" Opiná bola založená 01. januára 0001

  • IČO 31989560
  • DIČ 2021834012
  • Sídlo Pozemkové spoločenstvo "URBARIÁT" Opiná
    30 04447
  • Právna forma Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.