Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii" [zrušená]

Firma Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii" je zrušená od 14.1.2016

Spoločnosť Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii" v roku 2015 zverejnila tržby 0 € so stratou -6 709 €.

 • IČO 00176877
 • DIČ 2021115602
 • Sídlo Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
  Národná 13 974 01 Banská Bystrica
 • Historický názov Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica (platné do: 31.7.2014) Zobraziť všetky historické názvy
 • Právna forma Družstvo
 • Predmety podnikania výkon správy domu č. súp. 843, 845 kat.úz. Banská Bystrica a s tým súvisiace zabezpečovanie prevádzky a údržby spoločných častí a spoločných zariadení domu, priľahlých pozemkov a nebytových priestorov prenechanie nebytových priestorov do nájmu fyzických a právnických osôb Všetky predmety podnikania podľa ORSR
 • Zápis Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Dr, vl.č.87/S
 • Základné imanie
  Podľa účtovnej závierky:
  715 €
 • Druh vlastníctva Družstevné
 • Historické sídla , 974 01 Banská Bystrica (platné do 28.1.1994)
Zisk
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
Tržby
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
Ostatné výnosy
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
Rozdelenie tržieb a výnosov 2015
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
Aktíva
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"
Pasíva
Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"