Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Politika cookies

Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť FinStat, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov , Slovenská republika, IČO: 47 165 367, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 89268/B (ďalej ako „Spoločnosť“) považuje údaje návštevníkov a používateľov svojej webovej stránky (ďalej ako „dotknuté osoby“) za kľúčovú hodnotu. Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie najvyššieho štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť okrem iného najmä podľa ustanovenia článku 12 nariadenia GDPR vypracovala tento dokument zameraný na informovanie dotknutých osôb o spôsobe fungovania webovej stránky spoločnosti FinStat, s. r. o., používania súborov cookies a spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookies na webovom sídle spoločnosti https://finstat.sk/ (resp. na všetkých relevantných doménach, ktoré fungujú len ako jeho jazykového mutácie s relevantným obsahom v príslušnom jazyku).

Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb. Tento dokument popisuje základné členenie súborov cookies, spôsob ich funkcie a spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookies Spoločnosťou.

I. Čo je to cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.

II. Kategórie súborov cookie

Spoločnosť využíva na svojej webovej lokalite nasledovné typy súborov cookies:

1. Nevyhnutné / technické a autentifikačné cookies

Nevyhnutné súbory cookies napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookies by webová lokalita nefungovala správne a preto na ich využívanie nie je potrebné získanie Vášho súhlasu. Doba uchovávania týchto cookies predstavuje v niektorých prípadoch dobu vypršania konkrétnej relácie, inak v prípade technických maximálne 24 hodín a v prípade autentifikačných cookies maximálne 2 týždne.

2. Štatistické cookies

Štatistické súbory cookies pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich. Na využívanie štatistických cookies Vás najskôr vyzveme k udeleniu súhlasu. V prípade, ak nám súhlas neudelíte, nebudeme tieto súbory cookies využívať. Ak nám súhlas na využívanie súborov cookies bude udelený, nepresiahne doba ich využívania 13 mesiacov.

III. Odvolanie súhlasu a Vaše práva

Touto cestou Vás informujeme, že v prípadoch, keď ste nám udelili súhlas na využívanie konkrétnych druhov cookies, ste oprávnení kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to kliknutím na tlačidlo Odvolať súhlas, pričom odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov (súborov cookies) uskutočnenú pred jeho odvolaním.

Ďalej máte právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR), právo žiadať o preskúmanie individuálneho rozhodnutia, ktoré by bolo založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov (článok 22 GDPR).

Záleží nám na zachovaní integrity a dôvernosti Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie nielen prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ale aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť práva dotknutej osoby prostredníctvom písomnej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon dotknutá osoba žiada Spoločnosť. Žiadosti o výkon práva určené Spoločnosti môžete posielať na našu elektronickú adresu: podnety@finstat.sk.

Každá doručená žiadosť o výkon práva bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.

IV. Správa súborov cookie

Ak používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, môže ich vypnúť v nastaveniach svojho webového prehliadača. Webový prehliadač môže používateľ nastaviť aj tak, aby ho informoval vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookie do jeho počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.

Viac informácií o zobrazení súborov cookie uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo zakázania nájde používateľ na stránke pomocníka internetového prehliadača, ktorý používa.

Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po udelení Vášho súhlasu.