Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
289 270€ 267 886€ 198 861€ 153 032€ 133 495€ 168 766€ 156 494€ 180 058€ 149 746€ 131 153€ 159 729€ 128 126€ 148 378€ 126 113€ 151 326€ 160 640€
02
501
Spotreba materiálu
82 695€ 44 465€ 98 066€ 28 174€ 43 232€ 69 731€ 45 903€ 74 858€ 62 745€ 41 337€ 43 452€ 40 735€ 45 521€ 29 575€ 36 673€ 79 331€
03
502
Spotreba energie
206 575€ 223 420€ 100 795€ 124 858€ 90 262€ 99 035€ 110 590€ 105 200€ 87 001€ 89 815€ 116 277€ 87 391€ 102 857€ 96 538€ 114 653€ 81 309€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
288 823€ 243 187€ 262 368€ 162 304€ 138 016€ 171 724€ 118 029€ 119 632€ 175 077€ 98 094€ 113 835€ 116 679€ 70 316€ 105 904€ 100 885€ 80 544€
08
512
Cestovné
5 170€ 5 231€ 2 426€ 2 331€ 4 104€ 4 337€ 4 256€ 3 829€ 6 002€ 5 429€ 5 765€ 8 381€ 7 116€ 7 166€ 3 684€ 1 256€
09
513
Náklady na reprezentáciu
6 424€ 11 339€ 13 152€ 7 899€ 8 866€ 11 101€ 4 346€ 7 589€ 5 723€ 7 352€ 10 622€ 7 203€ 3 295€ 2 069€ 2 427€ 60€
10
518
Ostatné služby
277 229€ 226 617€ 246 790€ 152 074€ 125 046€ 156 286€ 109 427€ 108 214€ 163 352€ 85 313€ 97 448€ 101 095€ 59 905€ 96 669€ 94 774€ 79 228€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
713 970€ 621 923€ 584 759€ 657 703€ 587 591€ 476 821€ 444 356€ 422 627€ 367 941€ 336 496€ 313 301€ 321 247€ 334 407€ 313 471€ 289 088€ 275 944€
12
521
Mzdové náklady
515 158€ 454 872€ 418 315€ 483 287€ 424 922€ 346 151€ 321 059€ 307 693€ 263 776€ 241 236€ 225 202€ 234 252€ 243 972€ 230 330€ 210 865€ 199 850€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
173 880€ 146 769€ 147 818€ 157 485€ 149 191€ 118 793€ 111 391€ 103 113€ 93 091€ 86 520€ 78 988€ 78 875€ 80 596€ 75 338€ 70 766€ 67 572€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 053€ 5 496€ 4 821€ 3 566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 653€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 879€ 14 786€ 13 805€ 13 365€ 13 478€ 11 877€ 11 906€ 11 821€ 11 073€ 8 739€ 9 111€ 8 121€ 9 839€ 7 803€ 7 457€ 6 869€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€ 505€ 1 739€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€ 505€ 1 739€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 734€ 47 753€ 495€ 704€ 2 866€ 3 406€ 1 203€ 2 324€ 2 360€ 1 425€ 34 609€ 2 578€ 1 565€ 195€ 1 267€ 3 137€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
235€ 44 994€ 116€ 287€ 0€ 936€ 192€ 873€ 1 441€ 818€ 1 710€ 2 245€ 1 555€ 195€ 146€ 1 539€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 163€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 499€ 2 759€ 379€ 417€ 2 866€ 2 470€ 1 012€ 1 452€ 919€ 607€ 736€ 334€ 10€ 0€ 1 121€ 1 560€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
348 126€ 245 709€ 252 354€ 246 834€ 248 881€ 200 342€ 185 899€ 160 095€ 170 892€ 199 272€ 210 133€ 177 803€ 121 237€ 394 466€ 134 043€ 173 931€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
305 749€ 218 939€ 224 281€ 221 960€ 224 326€ 181 368€ 168 730€ 142 669€ 156 507€ 199 272€ 210 133€ 177 803€ 121 237€ 394 466€ 80 675€ 157 831€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
42 377€ 26 771€ 28 073€ 24 874€ 24 554€ 18 974€ 17 169€ 17 425€ 14 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53 368€ 16 100€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 24 554€ 18 974€ 17 169€ 17 425€ 14 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
36 649€ 23 741€ 27 987€ 24 874€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 000€ 16 100€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 728€ 3 030€ 86€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38 368€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
42 532€ 29 393€ 33 066€ 34 444€ 33 695€ 37 312€ 31 588€ 39 612€ 44 317€ 37 427€ 35 925€ 36 555€ 36 360€ 31 701€ 29 766€ 31 264€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 636€ 16 571€
43
563
Kurzové straty
0€ 65€ 0€ 0€ 24€ 5€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
42 532€ 29 328€ 33 066€ 34 444€ 33 670€ 37 307€ 31 588€ 39 612€ 42 878€ 37 362€ 35 925€ 36 555€ 36 360€ 31 701€ 27 089€ 14 693€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
174 947€ 175 451€ 141 751€ 142 329€ 129 378€ 119 030€ 123 768€ 139 157€ 133 725€ 125 130€ 123 793€ 111 443€ 103 244€ 98 378€ 99 030€ 105 686€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
163 847€ 163 451€ 131 251€ 127 829€ 117 145€ 104 630€ 111 268€ 128 957€ 119 725€ 114 730€ 113 593€ 98 383€ 96 229€ 91 628€ 86 767€ 102 350€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
11 100€ 12 000€ 10 500€ 14 500€ 12 233€ 14 400€ 12 400€ 10 200€ 14 000€ 10 400€ 10 200€ 13 060€ 7 015€ 6 750€ 12 263€ 3 336€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 859 402€ 1 631 301€ 1 473 655€ 1 397 350€ 1 273 988€ 1 177 401€ 1 061 336€ 1 063 506€ 1 044 057€ 928 996€ 991 324€ 894 431€ 815 625€ 1 070 228€ 805 910€ 832 885€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
93 552€ 46 439€ 41 244€ 34 872€ 45 106€ 28 584€ 32 227€ 48 198€ 29 706€ 26 563€ 26 300€ 28 116€ 26 480€ 42 423€ 37 125€ 31 014€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 483€ 6 774€
67
602
Tržby z predaja služieb
93 552€ 46 439€ 41 244€ 34 872€ 45 106€ 28 519€ 32 227€ 48 198€ 29 706€ 26 563€ 26 300€ 28 116€ 26 480€ 42 423€ 32 642€ 24 240€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 138 644€ 1 047 702€ 957 092€ 910 234€ 864 572€ 782 529€ 755 882€ 675 067€ 612 474€ 572 324€ 556 932€ 528 955€ 498 229€ 443 764€ 502 019€ 532 823€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
137 671€ 146 364€ 141 708€ 141 521€ 123 401€ 123 111€ 122 736€ 123 604€ 123 278€ 122 225€ 118 842€ 114 848€ 111 750€ 113 826€ 103 981€ 104 195€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 000 973€ 901 338€ 815 384€ 768 713€ 741 171€ 659 418€ 633 146€ 551 464€ 489 197€ 450 100€ 438 090€ 414 107€ 386 479€ 329 938€ 398 038€ 428 628€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
173 376€ 2 215 272€ 112 459€ 144 836€ 134 318€ 185 549€ 126 197€ 179 538€ 103 631€ 234 486€ 192 398€ 161 805€ 134 668€ 138 615€ 76 066€ 95 654€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 720€ 2 072 100€ 1 955€ 23 154€ 0€ 51 663€ 4 315€ 49 394€ 21 487€ 149 979€ 119 388€ 71 898€ 65 123€ 6 890€ 7 090€ 28 012€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 10€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
166 656€ 143 172€ 110 504€ 121 682€ 134 318€ 133 886€ 121 882€ 130 144€ 82 144€ 84 507€ 73 009€ 89 907€ 69 545€ 131 725€ 68 963€ 67 632€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 741€ 28 710€ 24 874€ 24 554€ 19 060€ 19 899€ 14 734€ 15 038€ 484€ 2 193€ 32 163€ 0€ 0€ 15 000€ 16 100€ 10 854€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
23 741€ 28 710€ 24 874€ 24 554€ 19 060€ 19 899€ 14 734€ 15 038€ 484€ 2 193€ 32 163€ 0€ 0€ 15 000€ 16 100€ 10 854€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 741€ 27 987€ 24 874€ 24 554€ 18 974€ 19 899€ 14 695€ 14 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 000€ 16 100€ 10 854€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 724€ 0€ 0€ 86€ 0€ 39€ 884€ 484€ 2 193€ 32 163€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 068€ 473€ 227€ 69€ 30€ 1€ 2€ 19€ 61€ 3€ 5€ 9€ 16€ 11€ 64€ 184€
102
662
Úroky
1 068€ 473€ 227€ 69€ 30€ 1€ 2€ 15€ 61€ 3€ 5€ 9€ 16€ 11€ 64€ 184€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
306 112€ 231 987€ 281 979€ 364 167€ 256 533€ 120 969€ 133 949€ 221 143€ 223 055€ 146 103€ 115 968€ 263 193€ 545 378€ 106 050€ 85 111€ 57 971€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 2 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
161 644€ 80 463€ 162 404€ 98 535€ 161 865€ 39 653€ 27 577€ 83 622€ 80 235€ 17 020€ 19 564€ 157 639€ 496 312€ 46 156€ 43 817€ 8 850€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
99 779€ 116 007€ 95 894€ 241 271€ 65 133€ 63 224€ 89 561€ 108 998€ 99 424€ 100 446€ 71 426€ 83 043€ 39 391€ 48 823€ 30 619€ 28 856€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 334€ 0€ 0€ 940€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 927€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
44 690€ 35 447€ 23 681€ 24 361€ 27 264€ 18 091€ 16 811€ 28 523€ 43 397€ 28 637€ 24 979€ 22 511€ 8 341€ 11 071€ 10 675€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 736 492€ 3 570 583€ 1 417 875€ 1 478 733€ 1 319 617€ 1 137 532€ 1 062 991€ 1 139 003€ 969 412€ 981 673€ 923 767€ 982 078€ 1 204 771€ 745 863€ 716 485€ 728 500€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-122 910€ 1 939 282€ -55 780€ 81 383€ 45 630€ -39 870€ 1 654€ 75 497€ -74 645€ 52 677€ -67 558€ 87 647€ 389 146€ -324 365€ -89 425€ -104 385€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 13 261€ 11 956€ 2€ 13€ 28€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-122 910€ 1 939 282€ -55 780€ 81 383€ 45 630€ -39 870€ 1 654€ 75 497€ -74 647€ 52 677€ -67 558€ 74 386€ 377 190€ -324 367€ -89 438€ -104 413€