Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
119 687€ 109 600€ 105 373€ 102 271€ 97 772€ 81 766€ 71 588€ 61 805€ 61 800€ 61 130€ 65 868€ 58 631€ 68 857€ 67 422€ 63 050€ 58 380€
02
501
Spotreba materiálu
69 454€ 64 848€ 71 579€ 65 669€ 63 642€ 53 667€ 40 861€ 31 841€ 31 648€ 29 132€ 31 774€ 25 954€ 28 470€ 31 830€ 27 162€ 34 502€
03
502
Spotreba energie
50 233€ 44 752€ 33 795€ 36 602€ 34 129€ 28 099€ 30 726€ 29 964€ 30 152€ 31 998€ 34 044€ 32 677€ 40 387€ 35 592€ 35 646€ 23 162€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 242€ 716€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
118 814€ 122 609€ 98 896€ 73 336€ 72 197€ 71 140€ 74 257€ 78 953€ 61 586€ 51 574€ 50 279€ 86 213€ 51 174€ 167 594€ 54 240€ 42 799€
07
511
Opravy a udržiavanie
928€ 6 338€ 6 055€ 2 437€ 5 578€ 3 369€ 4 902€ 8 024€ 1 945€ 2 933€ 5 233€ 5 499€ 2 915€ 6 388€ 2 091€ 3 597€
08
512
Cestovné
114€ 23€ 0€ 0€ 3€ 61€ 134€ 28€ 170€ 47€ 53€ 79€ 92€ 47€ 29€ 150€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 436€ 4 389€ 3 864€ 1 811€ 3 400€ 584€ 1 309€ 1 333€ 560€ 92€ 584€ 460€ 1 158€ 945€ 99€ 862€
10
518
Ostatné služby
114 335€ 111 859€ 88 976€ 69 088€ 63 215€ 67 125€ 67 912€ 69 568€ 58 911€ 48 502€ 44 410€ 80 174€ 47 009€ 160 214€ 52 021€ 38 190€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
470 749€ 407 296€ 424 183€ 377 639€ 338 471€ 316 838€ 273 041€ 271 460€ 247 267€ 241 775€ 224 905€ 208 197€ 201 038€ 203 695€ 210 448€ 194 006€
12
521
Mzdové náklady
348 098€ 294 788€ 318 729€ 280 728€ 252 329€ 239 812€ 203 399€ 201 859€ 184 607€ 180 596€ 167 582€ 159 633€ 154 856€ 156 778€ 162 103€ 150 123€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
119 021€ 109 214€ 103 175€ 96 210€ 85 497€ 74 836€ 67 446€ 67 547€ 61 129€ 59 816€ 56 176€ 47 411€ 45 106€ 45 738€ 46 981€ 42 782€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 630€ 3 294€ 2 279€ 702€ 645€ 2 190€ 2 196€ 2 054€ 1 530€ 1 363€ 1 148€ 1 153€ 1 076€ 1 179€ 1 364€ 1 101€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 35€ 1 529€ 495€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 35€ 1 529€ 495€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 557€ 7 336€ 7 124€ 6 528€ 6 216€ 5 798€ 5 084€ 5 037€ 5 079€ 5 087€ 4 398€ 4 279€ 3 427€ 4 608€ 71 761€ 2 896€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
580€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 390€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 977€ 7 203€ 7 124€ 6 528€ 6 216€ 5 798€ 5 084€ 5 037€ 5 079€ 5 087€ 4 398€ 4 279€ 3 427€ 4 608€ 2 371€ 2 730€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
214 962€ 222 281€ 192 742€ 196 199€ 195 815€ 152 819€ 147 504€ 149 951€ 168 253€ 182 762€ 166 451€ 148 413€ 146 378€ 95 615€ 64 431€ 63 515€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
213 232€ 222 281€ 192 742€ 196 199€ 195 815€ 152 819€ 147 504€ 149 951€ 148 890€ 166 313€ 148 793€ 132 690€ 134 967€ 87 768€ 51 372€ 46 145€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 364€ 16 449€ 17 658€ 15 723€ 11 411€ 7 847€ 13 059€ 17 370€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 364€ 16 449€ 17 658€ 15 723€ 11 411€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 847€ 13 059€ 17 370€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
40 367€ 38 929€ 31 002€ 23 656€ 29 714€ 24 154€ 24 963€ 17 303€ 31 547€ 25 902€ 16 343€ 15 680€ 8 342€ 9 586€ 6 231€ 7 861€
42
562
Úroky
12 467€ 9 440€ 9 314€ 9 850€ 10 348€ 11 054€ 11 618€ 12 516€ 12 645€ 24 077€ 14 628€ 14 280€ 5 638€ 2 828€ 0€ 3 912€
47
568
Ostatné finančné náklady
27 900€ 29 489€ 21 688€ 13 806€ 19 366€ 13 100€ 13 345€ 4 787€ 18 902€ 1 825€ 1 715€ 1 400€ 2 704€ 6 758€ 6 231€ 3 949€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
973 136€ 908 051€ 859 321€ 779 630€ 740 185€ 652 515€ 596 436€ 584 559€ 575 531€ 568 230€ 528 246€ 521 412€ 479 382€ 548 555€ 471 690€ 369 952€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
18 129€ 11 554€ 10 427€ 8 681€ 11 123€ 8 508€ 7 756€ 7 671€ 8 611€ 9 155€ 8 547€ 8 156€ 7 787€ 8 737€ 7 636€ 7 287€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
18 129€ 11 554€ 10 427€ 8 681€ 11 123€ 8 508€ 7 756€ 7 671€ 8 611€ 9 155€ 8 547€ 8 156€ 7 787€ 8 737€ 7 636€ 7 287€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
568 078€ 560 540€ 507 736€ 487 584€ 472 225€ 457 292€ 412 202€ 395 810€ 341 650€ 333 890€ 308 359€ 299 556€ 296 537€ 274 386€ 335 049€ 283 585€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
473 581€ 489 068€ 448 789€ 430 532€ 421 566€ 384 480€ 361 987€ 348 031€ 298 996€ 276 725€ 263 526€ 248 033€ 246 838€ 214 235€ 259 821€ 261 213€
82
633
Výnosy z poplatkov
94 497€ 71 472€ 58 947€ 57 052€ 50 659€ 72 812€ 50 216€ 47 779€ 42 654€ 57 165€ 44 833€ 51 524€ 49 699€ 60 151€ 75 228€ 22 372€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
89 496€ 56 940€ 56 698€ 56 856€ 53 796€ 58 786€ 59 297€ 59 297€ 59 297€ 62 393€ 62 808€ 62 808€ 62 808€ 44 062€ 12 410€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
89 496€ 56 940€ 56 698€ 56 856€ 53 796€ 58 786€ 59 297€ 59 297€ 59 297€ 62 393€ 62 808€ 62 808€ 62 808€ 44 062€ 12 410€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 364€ 16 449€ 17 451€ 15 833€ 16 981€ 8 596€ 11 507€ 12 510€ 11 933€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 364€ 16 449€ 17 451€ 15 833€ 16 981€ 8 596€ 11 507€ 12 510€ 11 933€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 364€ 16 449€ 17 451€ 15 833€ 16 981€ 8 596€ 0€ 12 510€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 507€ 0€ 11 933€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
232€ 356€ 1 147€ 1 560€ 232€ 0€ 1 727€ 4 799€ 14 858€ 1 022€ 15 069€ 19 670€ 80 096€ 895€ 2 519€ 69 599€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 6€ 15€ 20€ 26€ 25€ 63€ 151€ 158€
108
668
Ostatné finančné výnosy
232€ 356€ 1 147€ 1 560€ 232€ 0€ 1 727€ 4 787€ 14 852€ 1 006€ 15 049€ 19 644€ 80 071€ 832€ 2 368€ 69 441€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
287 671€ 240 109€ 272 390€ 218 776€ 177 554€ 115 435€ 106 551€ 116 497€ 113 719€ 110 508€ 121 615€ 129 810€ 214 649€ 188 487€ 72 368€ 160 750€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
189 083€ 132 397€ 163 408€ 110 825€ 70 401€ 43 105€ 37 718€ 47 413€ 45 324€ 42 075€ 48 764€ 68 663€ 146 804€ 148 709€ 44 403€ 160 750€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
83 895€ 93 019€ 95 484€ 100 041€ 96 231€ 72 330€ 68 833€ 69 083€ 68 396€ 68 333€ 67 850€ 60 146€ 66 845€ 39 778€ 27 965€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 693€ 14 693€ 13 498€ 7 910€ 10 922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 5 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
963 606€ 869 500€ 848 398€ 773 458€ 714 931€ 640 021€ 587 534€ 603 437€ 554 584€ 534 419€ 532 230€ 536 981€ 670 473€ 528 074€ 442 492€ 533 154€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-9 529€ -38 552€ -10 924€ -6 172€ -25 255€ -12 494€ -8 902€ 18 879€ -20 947€ -33 811€ 3 984€ 15 569€ 191 091€ -20 481€ -29 198€ 163 202€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-9 529€ -38 552€ -10 924€ -6 172€ -25 255€ -12 494€ -8 902€ 18 879€ -20 947€ -33 811€ 3 984€ 15 569€ 191 091€ -20 481€ -29 198€ 163 202€