Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
166 660€ 140 338€ 133 326€ 115 306€ 129 181€ 133 401€ 112 128€ 149 242€ 129 275€ 143 640€ 112 468€ 104 455€ 107 082€ 109 340€
02
501
Spotreba materiálu
70 180€ 68 791€ 74 660€ 50 962€ 66 362€ 70 929€ 46 950€ 82 975€ 56 111€ 66 097€ 39 439€ 55 743€ 39 468€ 49 359€
03
502
Spotreba energie
96 480€ 71 547€ 55 704€ 64 344€ 62 819€ 61 741€ 65 178€ 63 778€ 73 164€ 77 542€ 73 029€ 48 712€ 67 365€ 59 118€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 249€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 2 962€ 0€ 0€ 731€ 0€ 2 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 863€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
228 174€ 207 840€ 301 287€ 333 066€ 233 858€ 234 595€ 221 226€ 248 396€ 233 830€ 205 330€ 379 866€ 507 096€ 270 872€ 268 472€
07
511
Opravy a udržiavanie
76 000€ 33 162€ 47 233€ 117 327€ 21 345€ 25 298€ 4 493€ 18 011€ 3 023€ 66 072€ 110 695€ 386 306€ 145 383€ 179 480€
08
512
Cestovné
427€ 221€ 521€ 833€ 854€ 635€ 606€ 2 289€ 258€ 535€ 440€ 502€ 674€ 564€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 324€ 2 775€ 28 799€ 8 213€ 6 009€ 6 168€ 15 053€ 3 915€ 2 506€ 1 055€ 18 767€ 3 745€ 1 826€ 4 846€
10
518
Ostatné služby
147 423€ 171 683€ 224 734€ 206 692€ 205 651€ 202 494€ 201 073€ 224 180€ 228 043€ 137 668€ 249 964€ 116 543€ 122 989€ 83 582€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
292 630€ 269 046€ 274 013€ 264 301€ 210 597€ 220 425€ 189 792€ 213 427€ 177 852€ 262 966€ 203 833€ 197 289€ 186 185€ 170 217€
12
521
Mzdové náklady
209 310€ 189 836€ 193 832€ 187 831€ 146 623€ 157 575€ 136 873€ 152 063€ 126 118€ 188 337€ 135 389€ 148 396€ 137 695€ 124 676€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
71 817€ 66 361€ 67 264€ 63 290€ 51 721€ 52 600€ 44 325€ 51 139€ 43 795€ 61 633€ 57 561€ 42 036€ 40 651€ 38 737€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 931€ 1 787€ 1 872€ 1 656€ 1 505€ 1 470€ 1 449€ 1 654€ 1 440€ 2 069€ 2 197€ 2 015€ 1 949€ 1 892€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 572€ 11 063€ 11 046€ 11 524€ 10 749€ 8 780€ 7 145€ 8 571€ 6 500€ 10 926€ 8 686€ 4 842€ 5 424€ 4 282€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 466€ 630€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 213€ 1 793€ 422€ 731€ 67 775€ 702€ 176€ 1 584€ 1 109€ 120€ 0€ 0€ 880€ 498€
18
531
Daň z motorových vozidiel
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 193€ 1 793€ 422€ 731€ 67 775€ 702€ 176€ 1 584€ 1 109€ 120€ 0€ 0€ 880€ 498€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
45 263€ 32 913€ 85 617€ 26 751€ 26 605€ 21 555€ 14 932€ 13€ 9€ 222€ 100€ 99€ 0€ 963€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
75€ 49€ 56 413€ 723€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
110€ 30€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 9€ 25€ 100€ 99€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 2 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
45 075€ 32 829€ 29 144€ 26 027€ 24 529€ 21 288€ 14 932€ 0€ 0€ 197€ 0€ 0€ 0€ 963€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
213 396€ 236 691€ 235 003€ 407 971€ 189 635€ 173 616€ 169 362€ 171 766€ 222 077€ 223 878€ 211 105€ 163 025€ 141 568€ 127 431€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
210 246€ 233 566€ 232 180€ 406 177€ 187 841€ 171 822€ 169 362€ 170 766€ 209 959€ 206 311€ 148 965€ 163 025€ 141 568€ 127 431€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 150€ 3 125€ 2 823€ 1 794€ 1 794€ 1 794€ 0€ 1 000€ 12 118€ 17 567€ 62 140€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 4 433€ 9 912€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 150€ 3 125€ 2 823€ 1 794€ 1 794€ 1 794€ 0€ 0€ 7 685€ 7 635€ 62 140€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
15 346€ 19 384€ 20 335€ 17 610€ 21 015€ 23 530€ 20 582€ 40 236€ 30 411€ 36 256€ 32 435€ 26 285€ 23 667€ 24 597€
42
562
Úroky
8 176€ 8 722€ 13 088€ 10 937€ 11 985€ 14 990€ 15 357€ 23 145€ 19 784€ 19 765€ 21 527€ 15 069€ 15 707€ 18 755€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 169€ 10 662€ 7 247€ 6 657€ 9 029€ 8 541€ 5 225€ 17 091€ 10 621€ 16 492€ 10 908€ 11 216€ 7 960€ 5 842€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 993€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 993€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
316 413€ 335 673€ 339 814€ 354 201€ 291 283€ 227 568€ 221 129€ 222 143€ 223 663€ 225 488€ 224 544€ 183 738€ 258 263€ 227 577€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
316 413€ 335 673€ 339 764€ 317 621€ 291 283€ 227 568€ 221 129€ 222 094€ 223 663€ 224 488€ 224 544€ 183 738€ 258 263€ 225 586€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 50€ 36 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 991€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 281 095€ 1 243 677€ 1 389 817€ 1 519 936€ 1 169 949€ 1 035 391€ 949 327€ 1 046 806€ 1 018 225€ 1 097 900€ 1 165 344€ 1 181 987€ 988 517€ 929 095€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
9 917€ 3 358€ 57€ 0€ 512€ 146€ 46 680€ 12 525€ 4 743€ 13 458€ 12 714€ 0€ 0€ 664€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
415€ 298€ 57€ 0€ 374€ 111€ 0€ 0€ 3 016€ 12 134€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
92€ 0€ 0€ 0€ 138€ 0€ 46 357€ 11 958€ 1 308€ 130€ 0€ 0€ 0€ 664€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
9 410€ 3 060€ 0€ 0€ 0€ 35€ 324€ 566€ 419€ 1 194€ 12 714€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 207 989€ 1 189 146€ 1 214 201€ 1 083 893€ 984 814€ 963 480€ 873 470€ 757 079€ 743 217€ 767 525€ 716 073€ 565 475€ 753 512€ 828 122€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 124 881€ 1 101 403€ 1 122 333€ 997 990€ 912 230€ 887 382€ 793 334€ 709 266€ 679 460€ 702 345€ 669 813€ 522 984€ 717 894€ 741 220€
82
633
Výnosy z poplatkov
83 108€ 87 743€ 91 868€ 85 903€ 72 583€ 76 098€ 80 136€ 47 813€ 63 757€ 65 180€ 46 260€ 42 491€ 35 618€ 86 902€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
85 105€ 75 993€ 150 439€ 76 796€ 113 213€ 82 258€ 94 192€ 110 263€ 81 714€ 8 792€ 86 634€ 137 796€ 84 465€ 29 310€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 624€ 903€ 6 144€ 3 210€ 5 333€ 4 979€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 298€ 3 672€ 275€ 370€ 33€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1 828€ 195€ 1 390€ 354€ 40 811€ 5 849€ 2 281€ 14 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
83 277€ 75 798€ 149 049€ 76 443€ 72 402€ 76 409€ 91 912€ 95 499€ 76 090€ 7 591€ 76 818€ 134 311€ 78 762€ 24 298€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 125€ 2 823€ 1 794€ 1 794€ 1 794€ 0€ 1 000€ 12 118€ 17 547€ 24 342€ 0€ 0€ 4 922€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 125€ 2 823€ 1 794€ 1 794€ 1 794€ 0€ 1 000€ 12 118€ 17 547€ 24 342€ 0€ 0€ 4 922€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 12 118€ 9 912€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 125€ 2 823€ 1 794€ 1 794€ 1 794€ 0€ 0€ 0€ 7 635€ 24 342€ 0€ 0€ 4 922€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
512€ 565€ 1 087€ 669€ 486€ 254€ 94€ 1 122€ 169€ 59€ 21€ 51€ 3 967€ 1 825€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
83€ 85€ 635€ 594€ 453€ 254€ 69€ 92€ 57€ 59€ 21€ 51€ 274€ 1 693€
103
663
Kurzové zisky
2€ 45€ 0€ 9€ 27€ 0€ 4€ 29€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
427€ 397€ 334€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 37€ 117€ 67€ 6€ 0€ 20€ 1 000€ 100€ 0€ 0€ 0€ 3 693€ 132€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 967€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 523€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 967€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 523€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 000€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
318 057€ 325 947€ 340 503€ 504 380€ 231 361€ 310 833€ 764 934€ 335 900€ 297 312€ 283 724€ 474 898€ 490 203€ 424 661€ 579 995€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
37 751€ 37 751€ 38 817€ 75 503€ 37 751€ 38 796€ 40 764€ 41 353€ 42 554€ 55 673€ 42 769€ 49 056€ 49 304€ 54 903€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
45 457€ 41 386€ 41 386€ 57 480€ 16 093€ 31 584€ 14 544€ 14 801€ 14 825€ 37 821€ 18 539€ 26 473€ 20 877€ 23 335€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
86 190€ 71 693€ 75 041€ 68 229€ 30 569€ 49 985€ 45 704€ 67 470€ 44 064€ 129 044€ 179 306€ 328 548€ 277 197€ 89 356€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
137 082€ 135 797€ 125 731€ 248 135€ 124 017€ 156 055€ 170 435€ 194 762€ 176 015€ 51 633€ 225 514€ 65 288€ 65 289€ 401 281€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 4 550€ 11 510€ 473 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 7 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 127€ 0€ 0€ 715€ 3 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
11 566€ 39 192€ 52 503€ 50 485€ 22 215€ 19 775€ 20 267€ 17 514€ 19 854€ 9 553€ 8 770€ 10 838€ 11 994€ 11 120€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 624 705€ 1 597 832€ 1 709 047€ 1 667 532€ 1 332 179€ 1 356 971€ 1 793 871€ 1 229 007€ 1 144 703€ 1 097 900€ 1 320 863€ 1 193 525€ 1 271 527€ 1 439 916€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
343 609€ 354 155€ 319 230€ 147 597€ 162 230€ 321 581€ 844 544€ 182 201€ 126 477€ 0€ 155 519€ 11 538€ 283 010€ 510 821€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 74€ 291€ 0€ 0€ 1 167€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
343 609€ 354 155€ 319 230€ 147 597€ 162 230€ 321 576€ 844 469€ 181 910€ 126 477€ 0€ 154 352€ 11 538€ 283 010€ 510 821€