Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 037 632€ 1 080 462€ 583 952€ 487 886€ 479 952€ 479 144€ 497 286€ 504 575€ 513 394€ 517 434€ 334 744€ 331 457€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
995 976€ 1 052 258€ 547 870€ 448 031€ 451 639€ 464 395€ 477 152€ 490 420€ 501 110€ 510 237€ 325 559€ 323 109€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
936 986€ 993 268€ 488 880€ 389 041€ 394 047€ 405 405€ 418 162€ 431 430€ 442 120€ 451 247€ 266 569€ 265 518€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
128 193€ 128 446€ 128 446€ 41 829€ 42 054€ 42 074€ 42 074€ 42 394€ 42 394€ 42 474€ 42 474€ 42 474€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
497 045€ 494 103€ 117 063€ 103 781€ 111 802€ 122 178€ 133 952€ 145 916€ 157 880€ 170 111€ 37 671€ 43 107€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0€ 0€ 59€ 569€ 1 529€ 2 491€ 3 474€ 4 458€ 3 184€ 0€ 2 136€ 4 275€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
311 748€ 370 720€ 243 312€ 242 862€ 238 662€ 238 662€ 238 662€ 238 662€ 238 662€ 238 662€ 184 288€ 175 662€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 57 591€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 57 591€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 57 591€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 58 990€ 57 591€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
40 398€ 26 794€ 34 786€ 38 759€ 27 799€ 14 541€ 19 785€ 13 834€ 11 926€ 7 086€ 8 873€ 8 125€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 073€ 2 705€ 1 250€ 3 035€ 7 444€ 12 298€ 11 272€ 8 951€ 6 470€ 4 876€ 5 055€ 3 434€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 1 039€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
67€ 210€ 0€ 46€ 528€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
2 480€ 775€ 691€ 1 012€ 1 888€ 3 694€ 3 351€ 2 845€ 2 374€ 1 938€ 1 650€ 1 270€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
526€ 682€ 559€ 1 978€ 5 029€ 8 604€ 7 920€ 6 106€ 4 096€ 2 938€ 3 405€ 2 164€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
37 325€ 24 089€ 33 536€ 35 724€ 20 355€ 2 243€ 8 513€ 4 883€ 5 456€ 2 210€ 3 818€ 4 691€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
87€ 787€ 276€ 678€ 239€ 14€ 525€ 297€ 63€ 89€ 174€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
179€ 119€ 85€ 77€ 205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
37 059€ 23 183€ 33 175€ 34 969€ 19 912€ 2 229€ 7 988€ 4 586€ 5 393€ 2 121€ 3 636€ 4 691€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 257€ 1 410€ 1 296€ 1 096€ 514€ 208€ 349€ 321€ 358€ 111€ 312€ 223€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
643€ 796€ 682€ 482€ 514€ 208€ 349€ 321€ 358€ 111€ 312€ 223€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
614€ 614€ 614€ 614€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 037 632€ 1 080 462€ 583 952€ 487 886€ 479 952€ 479 144€ 497 286€ 504 575€ 513 394€ 517 434€ 334 744€ 331 457€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
303 530€ 289 195€ 266 091€ 161 841€ 146 578€ 138 057€ 146 477€ 144 294€ 145 985€ 143 349€ 149 492€ 145 003€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 1 399€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
303 530€ 289 195€ 266 091€ 161 841€ 146 578€ 136 658€ 145 078€ 142 896€ 144 586€ 141 950€ 148 093€ 145 003€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
289 195€ 266 091€ 161 841€ 147 047€ 136 658€ 145 078€ 142 896€ 144 586€ 141 952€ 148 094€ 145 001€ 145 796€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
14 335€ 23 104€ 104 250€ 14 795€ 9 919€ -8 420€ 2 182€ -1 691€ 2 634€ -6 144€ 3 092€ -793€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
192 999€ 188 810€ 3 712€ 4 702€ 6 682€ 7 581€ 10 454€ 13 076€ 13 355€ 142 322€ 13 216€ 14 142€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
432€ 330€ 300€ 250€ 250€ 800€ 1 950€ 2 529€ 1 551€ 1 679€ 1 159€ 525€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 159€ 525€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
432€ 330€ 300€ 250€ 250€ 800€ 1 950€ 2 529€ 1 551€ 1 679€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
170 962€ 177 380€ 394€ 249€ 115€ 84€ 84€ 84€ 84€ 204€ 300€ 467€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
170 787€ 176 979€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
176€ 401€ 394€ 249€ 115€ 84€ 84€ 84€ 84€ 204€ 300€ 467€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
11 604€ 11 100€ 3 018€ 3 264€ 3 722€ 2 445€ 2 513€ 2 900€ 2 501€ 4 360€ 2 287€ 2 020€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 684€ 863€ 516€ 804€ 194€ 0€ 0€ 0€ 42€ 2 185€ 35€ 48€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
6 192€ 6 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 109€ 2 241€ 1 405€ 1 383€ 2 080€ 1 404€ 1 438€ 1 725€ 1 278€ 1 261€ 1 289€ 1 216€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 333€ 1 407€ 895€ 880€ 1 263€ 787€ 811€ 867€ 882€ 628€ 618€ 558€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
286€ 398€ 202€ 197€ 186€ 255€ 264€ 308€ 299€ 286€ 345€ 198€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 939€ 2 595€ 4 251€ 5 907€ 7 563€ 9 219€ 136 079€ 9 470€ 11 130€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 939€ 4 251€ 5 907€ 7 563€ 9 219€ 7 479€ 9 470€ 11 130€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 939€ 1 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128 600€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
541 103€ 602 457€ 314 149€ 321 342€ 326 692€ 333 506€ 340 355€ 347 204€ 354 054€ 231 763€ 172 036€ 172 312€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
541 103€ 602 457€ 314 149€ 321 342€ 326 692€ 333 506€ 340 355€ 347 204€ 354 054€ 231 763€ 172 036€ 172 312€