Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 552 436€ 9 257 209€ 9 136 910€ 8 928 762€ 8 496 189€ 8 342 540€ 7 876 508€ 7 673 009€ 7 409 918€ 7 098 140€ 7 335 516€ 7 628 873€ 7 976 752€ 8 189 245€ 8 260 492€ 7 987 174€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 189 548€ 5 705 879€ 5 927 636€ 6 231 305€ 6 046 100€ 5 975 915€ 5 506 860€ 5 559 988€ 5 969 930€ 5 742 800€ 6 114 928€ 6 579 293€ 7 044 365€ 7 499 462€ 7 593 746€ 7 515 126€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
4 522€ 6 471€ 3 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 522€ 6 471€ 3 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
5 598 193€ 5 212 767€ 5 437 469€ 5 744 663€ 5 559 458€ 5 489 273€ 5 020 218€ 5 073 346€ 5 483 288€ 5 256 158€ 5 628 286€ 6 092 651€ 6 557 723€ 7 012 820€ 7 107 104€ 7 040 021€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 164 188€ 1 157 139€ 1 157 812€ 1 149 285€ 859 502€ 863 842€ 932 122€ 914 361€ 877 534€ 877 231€ 876 949€ 887 773€ 887 773€ 932 099€ 550 278€ 550 548€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 748 426€ 3 948 719€ 4 169 620€ 4 196 438€ 4 448 848€ 3 602 727€ 3 828 779€ 3 935 913€ 4 362 077€ 4 137 444€ 4 623 955€ 5 049 869€ 5 522 817€ 5 958 257€ 6 260 576€ 6 250 865€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
67 572€ 41 009€ 67 952€ 123 427€ 182 091€ 148 145€ 125 060€ 138 336€ 173 773€ 22 962€ 54 449€ 88 407€ 91 204€ 60 526€ 85 638€ 70 670€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 3 968€ 8 297€ 15 529€ 23 025€ 9 238€ 12 406€ 15 574€ 18 741€ 0€ 0€ 0€ 4 147€ 10 531€ 17 179€ 9 343€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
615 502€ 61 932€ 33 788€ 259 985€ 45 991€ 865 321€ 121 850€ 69 164€ 51 164€ 218 520€ 72 932€ 66 602€ 51 782€ 51 407€ 193 433€ 158 595€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
2 505€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
586 833€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 475 105€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
586 833€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 486 642€ 475 105€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 360 001€ 3 548 831€ 3 204 295€ 2 691 052€ 2 444 625€ 2 362 005€ 2 365 894€ 2 109 860€ 1 433 151€ 1 352 361€ 1 217 350€ 1 049 337€ 931 027€ 689 152€ 666 106€ 463 440€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 068€ 2 068€ 1 664€ 1 596€ 1 674€ 1 778€ 1 341€ 2 003€ 1 542€ 1 439€ 1 383€ 1 473€ 1 371€ 1 838€ 1 720€ 1 266€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 068€ 2 068€ 1 664€ 1 596€ 1 674€ 1 778€ 1 341€ 2 003€ 1 542€ 1 439€ 1 383€ 1 473€ 1 371€ 1 838€ 1 720€ 1 266€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 16€ 0€ 683€ 1 504€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 605€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 16€ 0€ 683€ 1 504€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 605€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
63 324€ 60 372€ 62 022€ 79 496€ 72 463€ 83 956€ 77 297€ 76 430€ 76 237€ 75 180€ 51 053€ 57 331€ 50 181€ 57 255€ 47 058€ 24 291€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
829€ 557€ 0€ 323€ 418€ 50€ 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 368€ 54€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
7 868€ 3 732€ 804€ 1 777€ 1 884€ 13 894€ 2 356€ 2 293€ 10 279€ 6 056€ 2 790€ 2 371€ 1 934€ 2 404€ 844€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
43 096€ 45 017€ 46 749€ 58 008€ 51 681€ 51 405€ 42 293€ 52 536€ 29 696€ 31 159€ 19 674€ 13 596€ 24 536€ 9 859€ 6 681€ 1 255€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
9 325€ 8 797€ 11 047€ 16 223€ 13 928€ 12 937€ 26 822€ 11 489€ 22 484€ 28 506€ 28 144€ 40 814€ 23 167€ 44 533€ 30 896€ 22 844€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 459€ 269€ 138€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 206€ 2 268€ 3 422€ 3 164€ 4 553€ 5 671€ 5 722€ 10 112€ 13 778€ 9 459€ 445€ 551€ 470€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 294 609€ 3 486 391€ 3 140 593€ 2 609 960€ 2 369 804€ 2 274 767€ 2 287 256€ 2 031 042€ 1 355 372€ 1 275 742€ 1 164 915€ 990 534€ 879 475€ 630 059€ 615 723€ 437 883€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
603€ 872€ 983€ 1 488€ 166€ 495€ 602€ 296€ 346€ 488€ 616€ 497€ 469€ 411€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
94€ 63€ 31€ 38€ 64€ 49€ 23€ 30€ 0€ 1€ 9€ 0€ 45€ 3€ 146€ 727€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 293 912€ 3 485 456€ 3 139 579€ 2 608 434€ 2 369 574€ 2 274 224€ 2 286 631€ 2 030 717€ 1 355 026€ 1 275 252€ 1 164 290€ 990 037€ 878 961€ 629 645€ 615 577€ 437 156€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 887€ 2 499€ 4 979€ 6 405€ 5 463€ 4 619€ 3 754€ 3 161€ 6 837€ 2 979€ 3 238€ 242€ 1 360€ 631€ 640€ 8 608€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 887€ 2 499€ 4 979€ 6 135€ 4 263€ 3 399€ 2 639€ 2 061€ 2 537€ 1 879€ 2 472€ 226€ 498€ 430€ 640€ 812€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 270€ 1 200€ 1 220€ 1 115€ 1 100€ 4 300€ 1 100€ 767€ 16€ 862€ 201€ 0€ 7 796€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 552 436€ 9 257 209€ 9 136 910€ 8 928 762€ 8 496 189€ 8 342 540€ 7 876 508€ 7 673 009€ 7 409 918€ 7 098 140€ 7 335 516€ 7 628 873€ 7 976 752€ 8 189 245€ 8 260 492€ 7 987 174€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
7 567 234€ 7 219 915€ 6 941 937€ 6 553 542€ 6 064 788€ 5 763 938€ 5 432 018€ 5 035 918€ 4 377 136€ 4 220 666€ 4 248 058€ 4 304 418€ 5 895 579€ 6 119 348€ 6 059 949€ 6 260 911€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 11 537€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
7 567 234€ 7 219 915€ 6 941 937€ 6 553 542€ 6 064 788€ 5 763 938€ 5 432 018€ 5 024 381€ 4 365 599€ 4 209 129€ 4 236 521€ 4 292 880€ 5 884 042€ 6 107 811€ 6 048 412€ 6 260 911€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
7 219 915€ 6 941 937€ 6 553 542€ 6 064 788€ 5 763 921€ 5 432 004€ 5 024 381€ 4 365 599€ 4 209 129€ 4 236 521€ 4 292 880€ 4 339 934€ 6 063 516€ 6 430 235€ 6 261 201€ 6 470 250€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
347 318€ 277 978€ 388 395€ 488 754€ 300 867€ 331 934€ 407 637€ 658 782€ 156 470€ -27 392€ -56 359€ -47 054€ -179 474€ -322 424€ -212 789€ -209 339€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
950 134€ 968 056€ 1 026 183€ 1 074 321€ 1 060 016€ 1 143 951€ 1 146 071€ 1 199 811€ 1 251 802€ 1 273 996€ 1 270 599€ 1 317 876€ 1 385 490€ 1 403 829€ 1 500 441€ 1 480 398€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 900€ 1 200€ 600€ 600€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 272€ 1 150€ 5 263€ 6 757€ 5 475€ 5 300€ 2 708€ 5 422€ 144€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 757€ 5 475€ 5 300€ 2 708€ 5 422€ 144€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 900€ 1 200€ 600€ 600€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 272€ 1 150€ 5 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
66 525€ 26 270€ 32 659€ 17 739€ 25 044€ 30 000€ 0€ 149€ 0€ 0€ 390€ 18 991€ 1 188€ 16 326€ 50€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
66 525€ 26 270€ 32 659€ 17 739€ 25 044€ 30 000€ 0€ 149€ 0€ 0€ 390€ 18 991€ 1 188€ 16 326€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
738 154€ 799 128€ 913 107€ 968 076€ 1 020 979€ 1 072 385€ 1 119 961€ 1 167 890€ 1 215 615€ 1 264 352€ 1 256 145€ 1 302 354€ 1 347 413€ 1 392 564€ 1 435 034€ 503€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
738 154€ 798 972€ 912 791€ 967 811€ 1 020 808€ 1 072 317€ 1 119 841€ 1 167 796€ 1 215 609€ 1 264 271€ 1 255 776€ 1 302 023€ 1 347 030€ 1 392 166€ 1 434 571€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 156€ 315€ 266€ 171€ 68€ 120€ 94€ 6€ 80€ 368€ 330€ 383€ 398€ 463€ 503€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
143 554€ 81 818€ 20 177€ 28 265€ 12 743€ 40 316€ 24 860€ 30 650€ 34 887€ 4 381€ 7 698€ 9 656€ 13 786€ 7 369€ 43 659€ 2 725€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
43 122€ 22 867€ 18 352€ 21 554€ 12 294€ 11 962€ 18 478€ 30 025€ 11 170€ 4 381€ 7 698€ 9 656€ 11 778€ 7 369€ 33 842€ 399€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
60 387€ 58 899€ 0€ 528€ 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 1 442€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 27€ 267€ 59€ 81€ 102€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 329€ 2 326€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 050€ 25€ 1 558€ 6 124€ 124€ 2 088€ 6 382€ 596€ 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
20 646€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 435€ 0€ 12 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
12 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 268€ 0€ 8 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 921€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 462€ 0€ 2 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 59 641€ 59 641€ 59 641€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 476 976€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 476 976€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 59 641€ 59 641€ 59 641€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 035 069€ 1 069 238€ 1 168 790€ 1 300 898€ 1 371 384€ 1 434 651€ 1 298 419€ 1 437 280€ 1 780 980€ 1 603 478€ 1 816 859€ 2 006 579€ 695 683€ 666 068€ 700 102€ 245 865€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 035 069€ 1 069 238€ 1 168 790€ 1 300 898€ 1 371 384€ 1 434 651€ 1 298 419€ 1 437 280€ 1 780 980€ 1 603 478€ 1 816 859€ 2 006 579€ 695 683€ 666 068€ 699 898€ 245 865€