Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Zvolenská Slatina

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
170 895€ 127 865€ 107 404€ 116 354€ 119 864€ 115 608€ 110 211€ 123 259€ 98 737€ 112 828€ 111 690€ 128 331€ 103 843€ 97 818€ 109 351€ 117 167€
02
501
Spotreba materiálu
55 936€ 52 930€ 36 221€ 46 497€ 48 843€ 48 388€ 42 575€ 49 367€ 38 834€ 48 690€ 40 173€ 52 068€ 38 431€ 32 508€ 36 193€ 55 484€
03
502
Spotreba energie
114 959€ 74 935€ 71 183€ 69 857€ 71 022€ 67 219€ 67 636€ 73 892€ 59 903€ 64 138€ 71 517€ 76 262€ 65 412€ 65 310€ 72 283€ 61 363€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 875€ 320€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
365 442€ 362 848€ 337 836€ 274 846€ 381 812€ 258 032€ 201 475€ 267 531€ 216 435€ 216 598€ 215 317€ 215 467€ 161 099€ 233 164€ 203 385€ 312 257€
07
511
Opravy a udržiavanie
79 496€ 129 704€ 58 622€ 60 503€ 162 228€ 67 584€ 49 182€ 112 046€ 48 768€ 62 428€ 75 619€ 74 389€ 34 981€ 92 897€ 73 832€ 139 904€
08
512
Cestovné
1 065€ 106€ 6€ 85€ 387€ 675€ 547€ 230€ 609€ 374€ 391€ 119€ 202€ 239€ 426€ 592€
09
513
Náklady na reprezentáciu
710€ 1 068€ 449€ 551€ 1 084€ 2 070€ 1 387€ 2 750€ 2 088€ 1 109€ 849€ 1 146€ 671€ 1 529€ 913€ 940€
10
518
Ostatné služby
284 170€ 231 970€ 278 760€ 213 707€ 218 113€ 187 703€ 150 360€ 152 506€ 164 969€ 152 688€ 138 459€ 139 813€ 125 245€ 138 499€ 128 214€ 170 821€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
363 729€ 335 500€ 342 980€ 297 345€ 281 085€ 251 476€ 238 486€ 223 716€ 208 857€ 189 650€ 183 749€ 195 394€ 198 303€ 237 605€ 227 463€ 194 854€
12
521
Mzdové náklady
247 495€ 223 585€ 218 352€ 202 962€ 192 121€ 172 502€ 160 026€ 152 145€ 144 370€ 132 653€ 128 499€ 138 846€ 139 305€ 159 503€ 168 554€ 143 966€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
87 085€ 85 147€ 84 274€ 76 395€ 71 495€ 63 638€ 60 046€ 56 698€ 54 245€ 48 846€ 47 431€ 48 409€ 48 392€ 48 129€ 50 029€ 43 143€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 695€ 2 394€ 2 394€ 2 452€ 2 159€ 1 857€ 1 650€ 457€ 478€ 538€ 531€ 705€ 578€ 797€ 857€ 750€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 213€ 24 375€ 37 959€ 15 536€ 15 311€ 13 479€ 16 764€ 14 416€ 9 764€ 7 613€ 7 289€ 7 433€ 10 028€ 29 176€ 8 023€ 6 995€
16
528
Ostatné sociálne náklady
241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
10 259€ 10 214€ 12 481€ 8 906€ 6 246€ 4 726€ 9 536€ 4 197€ 3 514€ 1 082€ 549€ 473€ 1 282€ 1 052€ 2 692€ 305€
20
538
Ostatné dane a poplatky
10 259€ 10 214€ 12 481€ 8 906€ 6 246€ 4 726€ 9 536€ 4 197€ 3 514€ 1 082€ 549€ 473€ 1 282€ 1 052€ 2 692€ 305€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
40 823€ 80 224€ 66 811€ 223 033€ 111 108€ 101 726€ 80 893€ 306 019€ 42 944€ 34 302€ 42 853€ 83 239€ 33 867€ 23 794€ 36 730€ 8 363€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 28 178€ 31 169€ 176 217€ 71 960€ 38 646€ 39 547€ 266 041€ 0€ 3€ 10 861€ 0€ 30€ 3€ 270€ 5 151€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 699€ 809€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 6 045€ 627€ 15€ 45€ 0€ 0€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 015€ 2 674€ 0€ 0€ 0€ 228€ 3 938€ 155€ 118€ 0€ 0€ 0€ 4 096€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
39 809€ 49 372€ 35 642€ 46 806€ 39 148€ 56 807€ 36 781€ 39 808€ 40 513€ 34 300€ 31 991€ 82 907€ 29 042€ 22 982€ 36 460€ 1 842€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 370€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
276 816€ 283 539€ 321 833€ 308 065€ 306 074€ 375 883€ 320 867€ 325 012€ 391 978€ 527 324€ 527 226€ 528 902€ 545 726€ 524 378€ 516 263€ 473 887€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
262 423€ 274 112€ 302 285€ 307 465€ 303 704€ 299 860€ 306 820€ 323 578€ 381 405€ 520 422€ 520 469€ 523 426€ 540 426€ 521 670€ 510 841€ 473 743€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 393€ 9 428€ 19 549€ 600€ 2 370€ 76 023€ 14 047€ 1 434€ 10 574€ 6 902€ 6 757€ 5 475€ 5 300€ 2 708€ 5 422€ 144€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 144€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 900€ 1 200€ 600€ 600€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 272€ 1 150€ 5 263€ 6 757€ 5 475€ 5 300€ 2 708€ 5 422€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
12 493€ 8 228€ 18 949€ 0€ 1 120€ 74 773€ 12 797€ 162€ 9 424€ 1 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
20 118€ 22 628€ 23 290€ 24 285€ 25 413€ 26 554€ 28 168€ 29 067€ 29 946€ 30 597€ 31 533€ 32 832€ 33 324€ 36 121€ 35 384€ 50 833€
42
562
Úroky
17 979€ 20 253€ 20 777€ 22 078€ 23 263€ 24 677€ 25 722€ 26 932€ 28 055€ 28 723€ 29 874€ 31 115€ 30 986€ 33 716€ 33 716€ 34 602€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 139€ 2 375€ 2 512€ 2 207€ 2 150€ 1 877€ 2 445€ 2 135€ 1 891€ 1 874€ 1 659€ 1 718€ 2 338€ 2 405€ 1 668€ 16 231€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
642 299€ 591 451€ 495 324€ 478 061€ 547 783€ 517 138€ 425 221€ 399 553€ 346 087€ 341 124€ 315 872€ 251 268€ 225 319€ 206 404€ 194 795€ 173 893€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
563 120€ 525 404€ 442 776€ 416 173€ 487 127€ 435 305€ 321 296€ 309 354€ 270 524€ 262 879€ 241 122€ 240 331€ 215 451€ 196 642€ 194 795€ 173 893€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
39 919€ 34 351€ 20 142€ 37 972€ 28 356€ 52 619€ 80 925€ 71 657€ 60 463€ 65 171€ 62 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
39 260€ 31 697€ 32 406€ 23 915€ 32 300€ 29 214€ 23 000€ 18 542€ 15 100€ 13 075€ 11 926€ 10 936€ 9 868€ 9 762€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 890 382€ 1 814 270€ 1 707 959€ 1 730 895€ 1 779 386€ 1 651 142€ 1 414 858€ 1 678 353€ 1 338 498€ 1 453 506€ 1 428 789€ 1 435 906€ 1 302 763€ 1 360 336€ 1 326 063€ 1 331 559€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 988€ 1 594€ 2 181€ 2 249€ 2 611€ 3 426€ 6 509€ 7 463€ 7 462€ 672€ 693€ 819€ 125€ 0€ 1 603€ 545€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 988€ 1 594€ 2 181€ 2 249€ 2 611€ 3 426€ 6 509€ 7 463€ 7 462€ 672€ 693€ 819€ 125€ 0€ 728€ 225€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 875€ 320€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 636€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 636€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 552 227€ 1 492 544€ 1 426 095€ 1 435 376€ 1 430 660€ 1 412 705€ 1 292 348€ 1 229 498€ 1 067 243€ 960 387€ 898 821€ 889 069€ 798 012€ 683 696€ 786 082€ 840 343€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 308 600€ 1 257 811€ 1 198 146€ 1 160 407€ 1 177 147€ 1 106 576€ 1 014 265€ 959 760€ 842 238€ 772 244€ 719 482€ 711 112€ 635 438€ 527 339€ 629 870€ 674 214€
82
633
Výnosy z poplatkov
243 626€ 234 733€ 227 949€ 274 969€ 253 512€ 306 130€ 278 083€ 269 738€ 225 005€ 188 143€ 179 339€ 177 957€ 162 574€ 156 357€ 156 212€ 166 129€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
230 898€ 340 334€ 323 912€ 547 680€ 348 456€ 262 044€ 273 900€ 618 611€ 178 240€ 175 869€ 188 413€ 173 499€ 164 349€ 164 634€ 162 229€ 155 565€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 150 755€ 145 022€ 80 710€ 173 374€ 80 600€ 76 500€ 448 100€ 0€ 175€ 13 950€ 0€ 70€ 203€ 1 540€ 9 272€
85
642
Tržby z predaja materiálu
375€ 349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 819€ 887€ 15€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 55€ 59€ 0€ 421€ 422€ 780€ 435€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 239€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
230 523€ 189 175€ 178 831€ 466 970€ 174 661€ 181 023€ 196 620€ 170 076€ 178 240€ 175 694€ 174 463€ 173 499€ 163 221€ 163 544€ 160 674€ 146 293€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 727€ 1 190€ 3 314€ 2 072€ 3 006€ 4 559€ 1 587€ 5 515€ 1 581€ 6 877€ 5 582€ 6 704€ 2 708€ 5 422€ 144€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 727€ 1 190€ 3 314€ 2 072€ 3 006€ 4 559€ 1 587€ 5 515€ 1 581€ 6 877€ 5 582€ 6 704€ 2 708€ 5 422€ 144€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 144€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 600€ 600€ 1 250€ 1 250€ 1 250€ 1 272€ 1 150€ 1 130€ 6 877€ 5 582€ 6 704€ 2 708€ 5 422€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 527€ 590€ 2 714€ 822€ 1 756€ 3 309€ 316€ 4 365€ 451€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
130 101€ 0€ 0€ 7€ 87€ 140€ 244€ 575€ 226€ 4 752€ 4 532€ 12 301€ 6 121€ 1 535€ 2 724€ 28 658€
102
662
Úroky
29 910€ 0€ 0€ 7€ 87€ 140€ 244€ 575€ 226€ 4 752€ 4 532€ 6 794€ 6 121€ 1 535€ 2 724€ 4 108€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
100 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 506€ 0€ 0€ 0€ 24 550€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
322 548€ 256 587€ 340 852€ 232 266€ 295 451€ 300 228€ 247 952€ 475 569€ 240 245€ 278 455€ 275 244€ 307 721€ 152 437€ 182 876€ 160 844€ 68 542€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
167 480€ 72 835€ 161 271€ 65 958€ 57 387€ 56 208€ 60 046€ 60 964€ 70 937€ 61 123€ 58 652€ 92 580€ 56 063€ 105 711€ 80 746€ 26 038€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
69 776€ 96 881€ 125 923€ 124 791€ 165 948€ 147 491€ 156 986€ 384 619€ 140 182€ 189 284€ 189 015€ 189 036€ 75 515€ 9 330€ 24 764€ 25 994€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 169€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 892€ 21 662€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 185€ 4 210€ 1 420€ 612€ 664€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
85 293€ 86 871€ 53 658€ 41 517€ 72 116€ 96 528€ 30 920€ 29 987€ 29 126€ 28 047€ 27 576€ 21 920€ 16 649€ 18 523€ 11 891€ 15 846€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 243 488€ 2 092 249€ 2 096 354€ 2 219 650€ 2 080 270€ 1 983 103€ 1 822 540€ 2 337 231€ 1 494 996€ 1 427 011€ 1 373 285€ 1 390 112€ 1 123 752€ 1 038 163€ 1 113 626€ 1 122 339€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
353 106€ 277 978€ 388 395€ 488 755€ 300 883€ 331 960€ 407 683€ 658 878€ 156 498€ -26 494€ -55 504€ -45 794€ -179 011€ -322 173€ -212 437€ -209 220€
136
591
Splatná daň z príjmov
5 788€ 0€ 0€ 1€ 16€ 26€ 46€ 96€ 28€ 898€ 855€ 1 260€ 463€ 251€ 352€ 119€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
347 318€ 277 978€ 388 395€ 488 754€ 300 867€ 331 934€ 407 637€ 658 782€ 156 470€ -27 392€ -56 359€ -47 054€ -179 474€ -322 424€ -212 789€ -209 339€