Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 539 380€ 2 170 446€ 632 538€ 661 174€ 675 384€ 618 923€ 408 293€ 415 483€ 436 077€ 454 964€ 475 375€ 298 236€ 299 097€ 333 768€ 316 199€ 331 176€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 496 565€ 1 540 072€ 611 238€ 640 880€ 667 185€ 588 950€ 404 129€ 411 255€ 433 625€ 452 601€ 465 705€ 296 876€ 294 613€ 325 534€ 302 759€ 308 902€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
13 092€ 14 676€ 15 850€ 14 504€ 15 907€ 179€ 299€ 419€ 439€ 921€ 1 872€ 2 869€ 3 866€ 3 964€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 228€ 502€ 776€ 1 072€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
13 092€ 14 676€ 13 160€ 14 504€ 15 907€ 179€ 299€ 419€ 0€ 482€ 1 205€ 1 928€ 2 651€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 2 690€ 0€ 0€ 0€ 0€ 439€ 439€ 439€ 439€ 439€ 2 892€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 386 486€ 1 428 409€ 497 831€ 528 819€ 553 721€ 491 214€ 306 273€ 313 280€ 335 630€ 354 124€ 366 276€ 196 450€ 193 190€ 224 013€ 205 202€ 211 345€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
26 532€ 26 532€ 26 532€ 26 532€ 26 532€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 33€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 349 495€ 431 840€ 457 335€ 437 665€ 464 665€ 295 288€ 305 292€ 311 675€ 333 400€ 135 092€ 147 244€ 159 396€ 171 548€ 184 713€ 179 037€ 190 599€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
876€ 1 536€ 2 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 177€ 758€ 1 875€ 3 187€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
9 582€ 0€ 9 868€ 19 756€ 29 644€ 316€ 940€ 1 564€ 2 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 968 501€ 1 899€ 44 866€ 32 880€ 195 569€ 0€ 0€ 218 991€ 218 991€ 37 013€ 21 424€ 38 501€ 24 249€ 17 526€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
96 987€ 96 987€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
96 987€ 96 987€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€ 97 557€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
40 987€ 629 298€ 20 203€ 19 235€ 7 183€ 29 502€ 3 448€ 3 798€ 2 003€ 2 223€ 9 329€ 1 278€ 4 260€ 8 133€ 13 276€ 22 174€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
16 364€ 3 150€ 6 224€ 7 287€ 3 127€ 1 539€ 1 414€ 3 154€ 1 125€ 1 377€ 1 276€ 1 055€ 1 305€ 1 843€ 1 487€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 138€ 557€ 0€ 0€ 201€ 29€ 2 422€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 603€ 1 879€ 5 035€ 5 226€ 1 976€ 1 210€ 932€ 328€ 788€ 212€ 546€ 725€ 663€ 978€ 866€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
3 306€ 714€ 1 189€ 2 061€ 950€ 301€ 483€ 405€ 338€ 1 165€ 730€ 330€ 642€ 865€ 621€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
24 623€ 626 148€ 13 978€ 11 947€ 4 056€ 27 962€ 2 034€ 644€ 877€ 846€ 8 053€ 223€ 2 955€ 6 290€ 11 789€ 21 709€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 019€ 1 196€ 1 675€ 1 788€ 1 240€ 363€ 7€ 26€ 6€ 4€ 1 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
22 603€ 624 952€ 8 613€ 8 739€ 1 654€ 27 402€ 1 791€ 344€ 735€ 549€ 6 402€ 82€ 2 846€ 6 161€ 11 430€ 21 709€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 3 691€ 1 421€ 1 163€ 198€ 236€ 274€ 137€ 292€ 215€ 140€ 109€ 129€ 359€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 828€ 1 076€ 1 098€ 1 059€ 1 016€ 472€ 716€ 430€ 449€ 140€ 341€ 82€ 224€ 101€ 164€ 100€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 828€ 1 076€ 1 098€ 1 059€ 1 016€ 472€ 716€ 430€ 449€ 140€ 341€ 82€ 224€ 101€ 164€ 100€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 539 380€ 2 170 446€ 632 538€ 661 174€ 675 384€ 618 923€ 408 293€ 415 483€ 436 077€ 454 964€ 475 375€ 298 236€ 299 097€ 333 768€ 316 199€ 331 176€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
135 811€ 161 414€ 167 064€ 166 023€ 150 491€ 130 083€ 154 472€ 163 376€ 172 504€ 192 667€ 205 760€ 192 527€ 191 926€ 226 410€ 243 939€ 265 155€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
135 811€ 161 414€ 167 064€ 166 023€ 150 491€ 130 083€ 154 472€ 163 376€ 172 504€ 192 667€ 205 760€ 192 527€ 191 926€ 226 410€ 243 939€ 265 155€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
161 414€ 167 064€ 166 023€ 150 491€ 156 574€ 154 472€ 163 376€ 172 504€ 192 667€ 205 760€ 192 527€ 191 927€ 226 430€ 244 805€ 265 561€ 267 908€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-25 603€ -5 650€ 1 041€ 15 533€ -6 084€ -24 389€ -8 904€ -9 128€ -20 163€ -13 093€ 13 234€ 599€ -34 504€ -18 395€ -21 622€ -2 753€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
777 047€ 1 429 971€ 97 063€ 101 252€ 283 327€ 310 642€ 76 399€ 77 723€ 105 001€ 256 893€ 263 695€ 99 261€ 100 323€ 99 989€ 64 410€ 57 689€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 200€ 1 200€ 750€ 750€ 750€ 720€ 720€ 720€ 720€ 0€ 6 196€ 7 742€ 6 199€ 6 679€ 6 915€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 915€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 200€ 1 200€ 750€ 750€ 750€ 720€ 720€ 720€ 720€ 0€ 6 196€ 7 742€ 6 199€ 6 679€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 902€ 1 040€ 401€ 4 777€ 587€ 27 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 405€ 984€ 0€ 9 920€ 9 958€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 902€ 1 040€ 401€ 4 777€ 587€ 27 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 405€ 984€ 0€ 9 920€ 9 958€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
583 758€ 590 877€ 0€ 275€ 993€ 825€ 871€ 831€ 696€ 798€ 749€ 682€ 623€ 353€ 1 231€ 265€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
581 164€ 589 618€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 593€ 1 259€ 0€ 275€ 993€ 825€ 871€ 831€ 696€ 798€ 749€ 682€ 623€ 327€ 342€ 232€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 889€ 33€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
78 022€ 739 721€ 21 996€ 17 550€ 16 541€ 22 581€ 14 238€ 11 618€ 13 537€ 12 498€ 9 170€ 9 200€ 11 197€ 15 144€ 9 130€ 10 986€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
45 352€ 708 105€ 3 916€ 2 671€ 2 557€ 985€ 1 536€ 583€ 4 471€ 3 370€ 703€ 10€ 2 564€ 5 072€ 0€ 232€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
16 205€ 16 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 53€ 0€ 253€ 168€ 308€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 54€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
9 265€ 8 610€ 10 341€ 8 249€ 7 792€ 12 970€ 7 336€ 6 520€ 5 162€ 5 191€ 4 815€ 5 753€ 4 968€ 5 941€ 5 173€ 5 510€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
5 700€ 5 491€ 6 107€ 5 058€ 4 893€ 5 505€ 4 520€ 3 537€ 3 218€ 3 320€ 3 114€ 2 913€ 3 127€ 3 590€ 3 071€ 4 182€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 500€ 1 267€ 1 632€ 1 319€ 1 131€ 2 813€ 845€ 978€ 685€ 614€ 539€ 523€ 484€ 541€ 886€ 1 062€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
111 165€ 97 133€ 73 916€ 77 899€ 264 456€ 259 193€ 60 571€ 64 554€ 90 049€ 243 597€ 247 580€ 81 233€ 81 320€ 77 813€ 37 214€ 36 480€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
102 178€ 93 149€ 69 933€ 73 916€ 65 244€ 65 627€ 56 587€ 60 571€ 86 066€ 86 319€ 247 580€ 81 233€ 81 317€ 77 807€ 37 206€ 36 480€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
8 987€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 199 212€ 193 566€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 157 278€ 0€ 0€ 3€ 6€ 8€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
626 521€ 579 061€ 368 412€ 393 899€ 241 567€ 178 198€ 177 421€ 174 385€ 158 572€ 5 404€ 5 919€ 6 448€ 6 848€ 7 369€ 7 850€ 8 332€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
626 521€ 579 061€ 368 412€ 393 899€ 241 567€ 178 198€ 177 421€ 174 385€ 158 572€ 5 404€ 5 919€ 6 448€ 6 848€ 7 369€ 7 850€ 8 332€