Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
27 212€ 47 829€ 44 968€ 33 578€ 29 780€ 25 684€ 24 376€ 26 066€ 31 449€ 28 129€ 32 298€ 33 922€ 23 693€ 26 766€ 31 699€ 21 410€
02
501
Spotreba materiálu
11 802€ 24 780€ 34 828€ 22 553€ 15 932€ 10 215€ 10 301€ 9 626€ 11 315€ 13 591€ 15 538€ 18 638€ 14 646€ 14 616€ 15 108€ 10 290€
03
502
Spotreba energie
15 410€ 23 049€ 10 140€ 11 025€ 13 848€ 15 469€ 14 075€ 16 440€ 20 134€ 14 538€ 16 760€ 15 284€ 9 047€ 12 150€ 16 591€ 11 120€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
61 852€ 67 477€ 51 101€ 74 231€ 53 435€ 38 732€ 34 181€ 39 473€ 56 487€ 102 508€ 74 199€ 46 293€ 27 526€ 75 969€ 21 202€ 26 720€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 004€ 7 053€ 1 210€ 19 961€ 12 470€ 342€ 700€ 2 270€ 24 555€ 5 681€ 17 280€ 10 286€ 5 993€ 43 065€ 3 630€ 9 128€
08
512
Cestovné
2 390€ 2 915€ 3 062€ 2 829€ 3 024€ 1 962€ 1 987€ 1 962€ 2 560€ 3 360€ 2 533€ 2 417€ 1 911€ 2 313€ 2 417€ 2 058€
09
513
Náklady na reprezentáciu
89€ 565€ 6€ 59€ 503€ 805€ 720€ 851€ 309€ 997€ 574€ 256€ 469€ 874€ 420€ 763€
10
518
Ostatné služby
58 368€ 56 943€ 46 824€ 51 383€ 37 438€ 35 623€ 30 774€ 34 391€ 29 063€ 92 470€ 53 812€ 33 335€ 19 153€ 29 717€ 14 735€ 14 771€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
408 075€ 411 371€ 357 778€ 321 369€ 255 067€ 206 218€ 189 590€ 176 864€ 163 514€ 150 904€ 133 969€ 121 502€ 116 331€ 116 527€ 102 068€ 93 906€
12
521
Mzdové náklady
284 125€ 285 210€ 255 091€ 229 097€ 181 772€ 142 770€ 133 926€ 125 414€ 112 986€ 104 241€ 95 848€ 88 789€ 85 319€ 72 299€ 74 865€ 68 214€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
97 225€ 101 502€ 88 589€ 79 722€ 63 369€ 50 436€ 47 650€ 42 783€ 43 099€ 38 296€ 33 495€ 28 478€ 27 607€ 40 737€ 23 628€ 22 041€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
555€ 447€ 422€ 665€ 535€ 301€ 468€ 561€ 314€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 170€ 24 213€ 13 676€ 11 886€ 9 390€ 12 710€ 7 546€ 8 106€ 7 114€ 8 367€ 4 626€ 4 234€ 3 255€ 3 491€ 3 575€ 3 585€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€ 0€ 0€ 66€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
114€ 1 694€ 1 117€ 995€ 1 155€ 476€ 401€ 1 079€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
20
538
Ostatné dane a poplatky
114€ 1 694€ 1 117€ 995€ 1 155€ 476€ 401€ 1 079€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
14 819€ 14 000€ 16 329€ 9 543€ 15 552€ 10 162€ 10 613€ 13 730€ 10 237€ 15 400€ 9 961€ 9 877€ 9 707€ 19 432€ 6 025€ 7 801€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 208€ 3€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 423€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 100€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 182€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
13 396€ 14 000€ 16 329€ 9 543€ 15 403€ 9 924€ 10 610€ 13 730€ 10 234€ 15 400€ 9 961€ 9 877€ 9 701€ 7 250€ 6 025€ 7 701€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
38 804€ 37 188€ 34 724€ 33 527€ 34 271€ 33 452€ 33 094€ 33 391€ 31 479€ 24 420€ 578€ 5 636€ 6 955€ 8 560€ 8 086€ 8 464€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 527€ 34 878€ 33 899€ 33 027€ 32 613€ 32 165€ 31 698€ 31 282€ 30 979€ 23 920€ 578€ 490€ 3 735€ 4 543€ 4 545€ 5 709€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 276€ 2 310€ 824€ 500€ 1 658€ 1 286€ 1 396€ 2 109€ 500€ 500€ 0€ 5 145€ 3 220€ 4 017€ 3 541€ 2 755€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 145€ 3 220€ 4 017€ 0€ 2 755€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 276€ 2 276€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 541€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 34€ 324€ 0€ 1 158€ 786€ 782€ 1 609€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 098€ 2 686€ 2 024€ 4 347€ 5 063€ 4 884€ 4 938€ 4 978€ 5 523€ 4 968€ 1 629€ 975€ 804€ 788€ 952€ 830€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 222€ 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 098€ 2 686€ 2 024€ 4 347€ 5 063€ 4 884€ 4 938€ 4 978€ 5 523€ 3 746€ 1 147€ 975€ 804€ 788€ 952€ 830€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 291€ 1 803€ 915€ 3 466€ 1 552€ 280€ 987€ 468€ 378€ 387€ 0€ 206€ 0€ 0€ 429€ 232€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 291€ 1 803€ 915€ 3 466€ 752€ 280€ 787€ 390€ 378€ 387€ 0€ 206€ 0€ 0€ 97€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 232€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 0€ 200€ 78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
554 263€ 584 047€ 508 955€ 481 057€ 395 876€ 319 888€ 298 181€ 296 050€ 299 066€ 326 715€ 252 633€ 218 411€ 185 016€ 248 042€ 170 461€ 159 629€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 943€ 18 518€ 18 568€ 15 649€ 11 428€ 9 888€ 8 124€ 784€ 3 713€ 563€ 1 533€ 1 641€ 1 914€ 2 521€ 2 390€ 2 357€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 660€ 18 412€ 18 472€ 14 894€ 11 361€ 9 768€ 7 831€ 770€ 3 713€ 563€ 1 533€ 1 641€ 1 914€ 2 521€ 2 390€ 2 357€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
283€ 106€ 96€ 755€ 68€ 121€ 293€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 432€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
253 116€ 244 809€ 226 884€ 212 298€ 213 117€ 192 687€ 180 580€ 173 383€ 148 457€ 137 847€ 121 805€ 99 976€ 94 874€ 93 138€ 113 935€ 119 664€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
240 620€ 234 973€ 217 417€ 205 517€ 206 556€ 186 170€ 174 042€ 162 463€ 141 999€ 132 470€ 116 479€ 96 631€ 92 940€ 87 278€ 111 183€ 116 212€
82
633
Výnosy z poplatkov
12 496€ 9 836€ 9 467€ 6 781€ 6 561€ 6 517€ 6 538€ 10 920€ 6 458€ 5 377€ 5 326€ 3 345€ 1 934€ 5 860€ 2 752€ 3 452€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 999€ 2 391€ 553€ 1 719€ 6 108€ 5 038€ 5 603€ 5 854€ 521€ 969€ 145€ 318€ 1 157€ 1 543€ 39€ 796€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 32€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 15€ 10€ 10€ 50€ 88€ 0€ 33€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 998€ 2 359€ 553€ 1 679€ 6 108€ 5 038€ 5 603€ 5 839€ 521€ 954€ 135€ 308€ 1 107€ 1 442€ 39€ 763€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
626€ 603€ 630€ 2 215€ 500€ 657€ 1 138€ 500€ 500€ 0€ 5 145€ 3 220€ 4 017€ 3 541€ 2 742€ 2 456€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
626€ 603€ 630€ 2 215€ 500€ 657€ 1 138€ 500€ 500€ 0€ 5 145€ 3 220€ 4 017€ 3 541€ 2 742€ 2 456€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 145€ 3 220€ 4 017€ 3 206€ 0€ 2 456€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 335€ 2 742€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
126€ 103€ 130€ 1 715€ 0€ 30€ 601€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
28€ 26€ 839€ 0€ 0€ 888€ 0€ 135€ 223€ 44€ 1 080€ 116€ 110€ 316€ 161€ 2 357€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 10€ 41€ 76€ 116€ 110€ 121€ 137€ 133€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365€
108
668
Ostatné finančné výnosy
28€ 26€ 839€ 0€ 0€ 7€ 0€ 127€ 213€ 4€ 1 004€ 0€ 0€ 195€ 24€ 1 859€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
298 876€ 321 848€ 280 835€ 247 860€ 167 703€ 118 669€ 119 907€ 117 454€ 160 685€ 165 975€ 135 641€ 117 172€ 75 293€ 123 143€ 74 743€ 69 640€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 210€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
266 400€ 270 204€ 249 429€ 217 903€ 137 146€ 89 901€ 91 244€ 88 791€ 132 002€ 143 736€ 135 181€ 116 847€ 75 010€ 122 860€ 72 423€ 69 474€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
29 055€ 29 055€ 29 055€ 28 896€ 28 843€ 28 768€ 28 663€ 28 663€ 28 683€ 4 976€ 460€ 325€ 283€ 283€ 2 110€ 166€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 262€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 561€ 2 364€ 2 351€ 1 060€ 1 713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 861€ 20 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
573 587€ 588 196€ 528 310€ 479 742€ 398 856€ 327 828€ 315 353€ 298 110€ 314 099€ 305 398€ 265 349€ 222 442€ 177 365€ 224 202€ 194 010€ 197 702€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 323€ 4 149€ 19 355€ -1 315€ 2 981€ 7 940€ 17 172€ 2 060€ 15 033€ -21 317€ 12 716€ 4 032€ -7 651€ -23 840€ 23 549€ 38 073€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 323€ 4 149€ 19 355€ -1 315€ 2 981€ 7 940€ 17 172€ 2 060€ 15 032€ -21 317€ 12 716€ 4 032€ -7 651€ -23 840€ 23 534€ 38 073€