Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
145 331 776€ 144 008 507€ 139 657 194€ 137 940 022€ 137 049 109€ 136 708 363€ 132 876 426€ 133 261 052€ 134 195 476€ 136 107 889€ 137 611 475€ 139 450 302€ 135 130 476€ 117 098 404€ 107 374 238€ 104 026 388€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
115 506 764€ 116 307 519€ 115 931 723€ 111 662 791€ 112 784 302€ 113 846 898€ 108 924 166€ 109 001 770€ 109 844 074€ 110 936 135€ 114 356 531€ 115 461 292€ 110 524 527€ 95 003 539€ 87 299 245€ 81 485 851€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
137 797€ 163 816€ 113 734€ 20 629€ 19 454€ 26 364€ 27 546€ 24 972€ 55 715€ 73 338€ 136 134€ 202 483€ 248 786€ 219 472€ 219 940€ 238 458€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
32 568€ 24 990€ 33 887€ 15 152€ 10 803€ 14 058€ 16 691€ 21 667€ 48 858€ 58 578€ 76 832€ 112 986€ 149 819€ 116 626€ 142 183€ 145 320€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
100 249€ 133 826€ 34 247€ 5 477€ 8 651€ 12 306€ 10 855€ 3 305€ 6 857€ 14 760€ 26 047€ 54 741€ 82 087€ 87 580€ 74 193€ 93 138€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
4 980€ 5 000€ 45 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 255€ 34 755€ 16 880€ 15 266€ 3 564€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
109 155 324€ 109 930 112€ 109 604 398€ 105 441 766€ 106 564 452€ 107 625 138€ 102 701 223€ 102 763 395€ 103 574 955€ 104 403 758€ 105 029 375€ 105 501 305€ 100 355 387€ 84 006 080€ 76 431 973€ 70 868 251€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
62 215 890€ 62 510 533€ 62 421 367€ 62 535 862€ 62 551 584€ 62 738 066€ 62 941 915€ 63 059 475€ 63 125 465€ 63 108 146€ 62 513 040€ 62 414 240€ 57 657 070€ 46 764 144€ 45 823 354€ 42 563 450€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
275 346€ 269 846€ 269 846€ 264 846€ 264 846€ 264 846€ 260 346€ 230 903€ 230 903€ 241 331€ 123 560€ 123 560€ 123 560€ 123 560€ 123 560€ 123 560€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
42 174 051€ 41 078 310€ 40 556 344€ 40 640 190€ 40 896 667€ 41 368 527€ 35 067 796€ 35 396 262€ 36 078 087€ 35 279 575€ 37 371 842€ 34 266 435€ 29 203 988€ 27 477 689€ 25 913 567€ 24 357 549€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
522 217€ 612 274€ 777 280€ 929 704€ 1 176 590€ 1 413 818€ 1 654 342€ 1 821 033€ 2 019 482€ 2 227 997€ 2 559 698€ 1 119 429€ 1 306 230€ 1 371 530€ 1 473 807€ 1 775 625€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
42 510€ 89 543€ 169 891€ 228 397€ 245 050€ 270 612€ 350 209€ 483 399€ 618 241€ 722 305€ 848 414€ 42 770€ 72 280€ 74 738€ 107 039€ 71 995€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
97 868€ 101 847€ 106 568€ 112 216€ 117 959€ 123 833€ 130 115€ 136 812€ 143 567€ 151 115€ 156 096€ 148 794€ 148 658€ 19 821€ 24 606€ 24 686€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
3 827 441€ 5 267 759€ 5 303 102€ 730 551€ 1 311 756€ 1 445 435€ 2 296 501€ 1 635 511€ 1 359 211€ 2 673 289€ 1 456 724€ 7 386 077€ 11 843 601€ 8 174 598€ 2 959 401€ 1 951 386€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 213 644€ 6 213 591€ 6 213 591€ 6 200 396€ 6 200 396€ 6 195 396€ 6 195 396€ 6 213 404€ 6 213 404€ 6 459 039€ 9 191 022€ 9 757 504€ 9 920 354€ 10 777 987€ 10 647 332€ 10 379 142€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
531 007€ 531 007€ 531 007€ 531 007€ 531 007€ 526 007€ 526 007€ 537 210€ 537 210€ 782 845€ 3 513 690€ 3 614 138€ 3 409 431€ 4 100 064€ 3 843 075€ 3 582 952€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 6 805€ 6 805€ 6 805€ 6 805€ 13 610€ 13 610€ 13 610€ 14 749€ 480 782€ 580 132€ 747 132€ 873 466€ 865 399€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
5 682 584€ 5 682 584€ 5 682 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 662 584€ 5 930 791€ 5 930 791€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 930 791€ 5 930 791€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
29 787 066€ 27 683 262€ 23 706 071€ 26 260 305€ 24 244 143€ 22 839 832€ 23 933 926€ 24 238 859€ 24 316 233€ 25 153 283€ 23 220 191€ 23 961 800€ 24 586 365€ 22 081 895€ 20 056 324€ 22 535 242€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
90 680€ 104 130€ 126 832€ 184 128€ 172 268€ 186 810€ 196 628€ 335 754€ 348 621€ 417 219€ 385 200€ 374 214€ 373 168€ 282 931€ 55 759€ 31 864€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
90 680€ 104 130€ 126 832€ 184 128€ 172 268€ 186 810€ 196 628€ 335 754€ 348 621€ 416 219€ 383 337€ 372 920€ 371 873€ 281 636€ 54 464€ 30 486€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 863€ 1 295€ 1 295€ 1 295€ 1 295€ 1 378€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
24 735 380€ 24 152 703€ 20 687 659€ 20 731 991€ 20 025 450€ 20 294 195€ 21 297 170€ 20 574 188€ 20 590 526€ 20 232 474€ 20 700 487€ 21 381 214€ 21 724 694€ 14 807 165€ 13 510 969€ 12 673 487€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
252 501€ 120 527€ 129 547€ 93 852€ 76 565€ 83 768€ 80 657€ 73 165€ 58 469€ 14 313€ 27 952€ 50 855€ 26 336€ 6 444€ 39 425€ 6 095€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
24 482 878€ 24 032 177€ 20 558 112€ 20 638 139€ 19 948 885€ 20 210 427€ 21 216 513€ 20 501 023€ 20 532 057€ 20 218 161€ 20 672 535€ 21 330 359€ 21 606 266€ 14 800 721€ 13 471 544€ 12 667 392€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92 092€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 3 319€ 6 639€ 9 958€ 13 278€ 853€ 853€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 3 319€ 6 639€ 9 958€ 13 278€ 853€ 853€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 113 643€ 1 046 601€ 798 977€ 1 050 604€ 715 357€ 663 111€ 661 282€ 680 759€ 743 122€ 772 558€ 834 084€ 911 467€ 1 383 921€ 2 608 186€ 1 164 464€ 1 706 969€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
38 848€ 35 873€ 36 114€ 36 103€ 38 851€ 39 406€ 43 623€ 52 348€ 63 328€ 61 366€ 70 338€ 75 717€ 71 217€ 81 381€ 77 817€ 107 048€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 593€ 604€ 764€ 851€ 908€ 909€ 909€ 909€ 969€ 3 884€ 4 420€ 4 166€ 1 036€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
332 934€ 478 702€ 259 890€ 418 911€ 218 855€ 208 224€ 208 404€ 197 470€ 220 074€ 266 901€ 284 061€ 319 971€ 420 991€ 2 037 802€ 438 402€ 684 741€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
73 002€ 57 299€ 85 502€ 93 123€ 40 308€ 46 440€ 38 967€ 39 822€ 46 950€ 59 953€ 61 217€ 61 795€ 86 821€ 60 685€ 83 349€ 42 484€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
15 423€ 13 661€ 3 094€ 751€ 0€ 28€ 20€ 48€ 253€ 212€ 544€ 0€ 831€ 1 402€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 842€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
653 436€ 461 067€ 414 377€ 501 035€ 416 458€ 367 969€ 368 408€ 389 982€ 411 608€ 383 217€ 417 015€ 451 172€ 428 851€ 422 496€ 560 730€ 506 527€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 88€ 281€ 281€ 1 009€ 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 371 326€ 0€ 0€ 365 133€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 847 363€ 2 379 827€ 2 092 603€ 4 293 582€ 3 331 068€ 1 695 716€ 1 778 846€ 2 648 152€ 2 633 963€ 3 731 032€ 1 297 101€ 1 288 266€ 1 088 762€ 4 364 473€ 5 269 926€ 7 946 866€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 18 176€ 756€ 878€ 440€ 120€ 204€ 72€ 1 230€ 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 279€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 847 363€ 2 379 827€ 2 074 428€ 4 292 826€ 3 330 190€ 1 695 276€ 1 778 724€ 2 647 947€ 2 633 891€ 3 729 802€ 1 296 850€ 1 288 266€ 1 088 762€ 4 364 473€ 5 269 926€ 7 946 587€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 862€ 5 862€ 54 353€ 175 203€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 862€ 5 862€ 54 353€ 175 203€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
37 947€ 17 726€ 19 399€ 16 927€ 20 664€ 21 633€ 18 334€ 20 422€ 35 169€ 18 471€ 34 752€ 27 210€ 19 584€ 12 970€ 18 669€ 5 295€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
16 872€ 17 161€ 17 255€ 15 110€ 20 664€ 20 866€ 16 952€ 16 808€ 20 097€ 18 471€ 17 048€ 15 442€ 11 084€ 7 979€ 7 055€ 2 476€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
21 075€ 565€ 2 144€ 1 817€ 0€ 767€ 1 382€ 3 615€ 15 072€ 0€ 17 705€ 11 768€ 8 500€ 4 991€ 11 614€ 2 819€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
145 331 776€ 144 008 507€ 139 657 194€ 137 940 022€ 137 049 109€ 136 708 363€ 132 876 426€ 133 261 052€ 134 195 476€ 136 107 889€ 137 611 475€ 139 450 302€ 135 130 476€ 117 098 404€ 107 374 238€ 104 026 388€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
112 348 078€ 110 155 824€ 108 224 748€ 108 657 624€ 107 265 571€ 106 543 828€ 106 047 005€ 105 925 685€ 105 138 394€ 104 939 369€ 104 963 424€ 105 866 202€ 101 497 638€ 91 975 582€ 88 607 532€ 86 056 829€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 731 983€ 1 771 545€ 1 666 187€ 2 523 821€ 2 393 165€ 2 124 975€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 731 983€ 1 771 545€ 1 666 187€ 2 523 821€ 2 393 165€ 2 124 975€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
112 348 078€ 110 155 824€ 108 224 748€ 108 657 624€ 107 265 571€ 106 543 828€ 106 047 005€ 105 925 685€ 105 138 394€ 104 939 369€ 102 231 441€ 104 094 657€ 99 831 451€ 89 451 761€ 86 214 367€ 83 931 854€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
110 113 227€ 108 185 082€ 108 379 902€ 107 226 908€ 106 508 566€ 106 004 300€ 105 918 285€ 105 103 582€ 104 783 738€ 102 208 829€ 104 102 737€ 99 808 769€ 89 462 590€ 85 896 479€ 83 951 267€ 82 242 564€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 234 851€ 1 970 743€ -155 154€ 1 430 716€ 757 005€ 539 528€ 128 720€ 822 103€ 354 656€ 2 730 541€ -1 871 296€ 4 285 888€ 10 368 861€ 3 555 282€ 2 263 100€ 1 689 290€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 037 845€ 12 497 100€ 10 299 588€ 9 686 676€ 9 398 461€ 9 088 895€ 4 930 911€ 4 518 205€ 5 393 650€ 6 260 173€ 5 458 507€ 5 905 256€ 11 344 258€ 11 244 495€ 8 360 426€ 3 084 566€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
140 007€ 277 521€ 77 037€ 67 328€ 137 568€ 207 297€ 194 404€ 256 193€ 4 392€ 76 727€ 184 426€ 115 582€ 216 750€ 210 300€ 289 668€ 622 774€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
140 007€ 277 521€ 77 037€ 67 328€ 137 568€ 207 297€ 194 404€ 256 193€ 4 392€ 76 727€ 184 426€ 115 582€ 216 750€ 210 300€ 289 668€ 622 774€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 320 986€ 730 438€ 794 269€ 2 199 860€ 1 660 806€ 125 088€ 36 879€ 201 608€ 464 547€ 72 998€ 41 915€ 137 070€ 0€ 2 725 570€ 3 414 074€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
964 654€ 454 104€ 596 129€ 2 099 809€ 1 644 906€ 125 088€ 36 183€ 201 608€ 464 547€ 72 998€ 41 706€ 137 070€ 0€ 2 725 570€ 3 414 074€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
356 332€ 276 334€ 198 140€ 100 051€ 15 900€ 0€ 696€ 0€ 0€ 0€ 209€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
134 203€ 155 045€ 185 073€ 201 273€ 202 318€ 4 452 699€ 1 343 762€ 221 400€ 230 990€ 239 464€ 248 160€ 255 681€ 263 292€ 275 176€ 282 625€ 292 547€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
126 999€ 140 876€ 154 180€ 166 903€ 179 074€ 4 439 346€ 1 327 501€ 212 475€ 222 660€ 232 375€ 241 682€ 250 568€ 259 096€ 267 220€ 275 021€ 282 485€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 204€ 14 169€ 30 893€ 34 370€ 23 244€ 13 353€ 11 241€ 4 875€ 7 304€ 7 090€ 6 478€ 5 113€ 4 196€ 6 692€ 6 331€ 5 597€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 020€ 4 050€ 1 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 264€ 1 273€ 4 465€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 726 935€ 1 642 995€ 1 865 444€ 1 170 256€ 1 084 854€ 1 506 286€ 1 070 057€ 941 647€ 881 202€ 989 748€ 924 716€ 958 753€ 5 532 092€ 1 953 489€ 992 360€ 1 084 552€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
387 966€ 705 129€ 830 994€ 260 107€ 239 259€ 358 580€ 213 172€ 180 806€ 108 855€ 208 137€ 132 924€ 164 913€ 4 739 314€ 1 156 339€ 182 677€ 204 121€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
672 755€ 531 702€ 495 957€ 484 382€ 486 198€ 478 208€ 469 209€ 473 278€ 508 596€ 513 348€ 522 333€ 548 510€ 534 055€ 535 583€ 524 614€ 547 681€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
14 153€ 13 997€ 13 050€ 12 557€ 11 990€ 315 022€ 91 418€ 10 185€ 9 714€ 9 319€ 8 920€ 8 593€ 9 107€ 8 339€ 7 463€ 7 137€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
313€ 94€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
238 194€ 59 257€ 138 463€ 102 011€ 30 938€ 49 349€ 23 789€ 29 607€ 20 725€ 21 908€ 30 044€ 20 946€ 26 047€ 40 214€ 49 750€ 49 455€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
227 975€ 176 233€ 179 678€ 170 294€ 175 258€ 172 205€ 150 660€ 137 912€ 125 518€ 131 270€ 116 460€ 119 604€ 125 448€ 121 308€ 110 362€ 170 017€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
150 445€ 116 641€ 118 087€ 114 007€ 113 868€ 102 972€ 99 361€ 89 957€ 85 539€ 83 156€ 81 294€ 76 512€ 77 353€ 67 182€ 62 859€ 77 078€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 371€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 627€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
35 134€ 26 829€ 28 709€ 26 842€ 27 343€ 29 950€ 22 448€ 19 531€ 17 022€ 19 590€ 14 745€ 16 256€ 18 141€ 21 363€ 13 744€ 29 063€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 13 113€ 60 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 232€ 3 020€ 17 995€ 3 419€ 0€ 3 161€ 40 891€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
7 715 715€ 9 691 099€ 7 377 764€ 6 047 959€ 6 312 915€ 2 797 525€ 2 285 810€ 2 897 356€ 3 812 519€ 4 881 237€ 4 059 291€ 4 438 170€ 5 332 124€ 6 079 960€ 3 381 699€ 1 084 693€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
6 647 025€ 7 697 439€ 5 637 206€ 4 384 422€ 5 237 779€ 2 063 767€ 1 670 980€ 2 283 220€ 2 895 460€ 3 902 757€ 3 247 998€ 2 294 953€ 3 041 927€ 3 792 969€ 2 802 468€ 875 571€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 068 690€ 1 183 660€ 930 559€ 853 537€ 1 075 136€ 733 758€ 614 830€ 614 137€ 917 059€ 978 480€ 811 292€ 2 143 216€ 2 290 197€ 2 286 991€ 579 231€ 209 122€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 810 000€ 810 000€ 810 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
21 945 853€ 21 355 583€ 21 132 858€ 19 595 722€ 20 385 077€ 21 075 640€ 21 898 511€ 22 817 161€ 23 663 431€ 24 908 346€ 27 189 543€ 27 678 844€ 22 288 580€ 13 878 327€ 10 406 280€ 14 884 993€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 7 060€ 0€ 126€ 0€ 3 265€ 5 870€ 7 384€ 8 907€ 122€ 0€ 0€ 9 029€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
21 945 853€ 21 355 583€ 21 132 858€ 19 595 722€ 20 378 017€ 21 075 640€ 21 898 384€ 22 817 161€ 23 660 167€ 24 902 476€ 27 182 159€ 27 669 936€ 22 288 458€ 13 878 327€ 10 406 280€ 14 875 964€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€