Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Spišská Nová Ves

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
594 787€ 652 086€ 549 095€ 574 657€ 545 940€ 567 490€ 594 065€ 509 343€ 755 334€ 902 422€ 742 669€ 670 119€ 1 032 412€ 771 800€ 725 193€ 776 268€
02
501
Spotreba materiálu
251 539€ 305 975€ 315 980€ 319 906€ 276 457€ 289 051€ 350 433€ 265 275€ 274 954€ 394 556€ 199 318€ 176 694€ 599 122€ 305 333€ 305 818€ 506 302€
03
502
Spotreba energie
343 248€ 346 111€ 233 115€ 254 751€ 269 483€ 278 439€ 243 632€ 244 067€ 480 380€ 507 865€ 543 350€ 493 425€ 433 290€ 466 467€ 419 375€ 269 966€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 221 442€ 5 271 473€ 4 893 598€ 4 299 622€ 4 127 503€ 4 043 915€ 4 020 837€ 3 548 312€ 3 063 012€ 3 080 390€ 3 247 796€ 2 950 942€ 3 210 675€ 3 314 729€ 3 932 458€ 3 783 390€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 276 201€ 1 459 326€ 1 313 333€ 1 157 876€ 966 385€ 886 065€ 1 216 832€ 895 618€ 977 725€ 896 504€ 1 144 266€ 1 075 074€ 1 234 212€ 1 084 646€ 1 907 461€ 1 738 387€
08
512
Cestovné
6 597€ 4 481€ 903€ 4 030€ 10 380€ 7 430€ 8 588€ 6 757€ 6 739€ 5 700€ 5 253€ 5 736€ 7 557€ 10 371€ 9 131€ 16 559€
09
513
Náklady na reprezentáciu
48 578€ 56 330€ 23 472€ 22 678€ 48 713€ 51 761€ 40 379€ 37 451€ 33 995€ 33 598€ 37 803€ 35 383€ 33 997€ 42 897€ 28 968€ 43 264€
10
518
Ostatné služby
3 890 067€ 3 751 336€ 3 555 890€ 3 115 038€ 3 102 025€ 3 098 659€ 2 755 038€ 2 608 487€ 2 044 553€ 2 144 588€ 2 060 474€ 1 834 749€ 1 934 909€ 2 176 815€ 1 986 898€ 1 985 180€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 850 477€ 4 484 916€ 4 170 526€ 4 098 198€ 4 016 278€ 3 738 402€ 3 340 853€ 3 096 617€ 2 973 798€ 3 018 713€ 2 813 728€ 2 774 826€ 2 712 989€ 2 502 424€ 2 413 496€ 2 199 493€
12
521
Mzdové náklady
3 400 119€ 3 136 413€ 2 937 125€ 2 839 971€ 2 817 362€ 2 600 530€ 2 343 163€ 2 155 944€ 2 073 211€ 2 104 536€ 1 959 860€ 1 935 117€ 1 921 414€ 1 807 839€ 1 742 432€ 1 610 017€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 164 893€ 1 110 293€ 1 032 048€ 1 010 510€ 988 520€ 917 083€ 824 668€ 765 929€ 736 683€ 733 842€ 694 867€ 652 275€ 633 434€ 556 152€ 536 142€ 492 843€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
51 374€ 25 329€ 23 933€ 23 491€ 24 391€ 24 865€ 25 086€ 25 205€ 25 328€ 25 803€ 26 460€ 26 653€ 26 406€ 24 004€ 21 872€ 13 991€
15
527
Zákonné sociálne náklady
209 981€ 187 994€ 172 441€ 188 157€ 174 778€ 182 157€ 140 831€ 138 819€ 130 193€ 135 034€ 126 288€ 141 226€ 124 826€ 111 579€ 108 703€ 82 642€
16
528
Ostatné sociálne náklady
24 110€ 24 887€ 4 980€ 36 069€ 11 227€ 13 767€ 7 104€ 10 719€ 8 383€ 19 498€ 6 252€ 19 556€ 6 909€ 2 850€ 4 347€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
140 308€ 109 743€ 126 330€ 113 380€ 101 007€ 61 985€ 68 628€ 65 246€ 64 332€ 58 155€ 47 861€ 53 482€ 51 491€ 7 879€ 10 387€ 13 348€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 62€ 62€ 80€ 80€ 13 807€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
140 308€ 109 743€ 126 268€ 113 318€ 100 927€ 61 905€ 54 821€ 65 246€ 64 332€ 58 155€ 47 861€ 53 482€ 51 491€ 7 879€ 10 387€ 13 348€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
553 652€ 918 277€ 656 906€ 419 231€ 456 522€ 555 217€ 1 053 571€ 770 455€ 408 217€ 1 876 871€ 263 092€ 369 318€ 630 289€ 800 415€ 1 221 286€ 970 062€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
319 363€ 695 167€ 41 047€ 183 586€ 40 670€ 146 704€ 598 935€ 193 510€ 121 529€ 1 640 160€ 138 235€ 47 174€ 345 122€ 527 214€ 973 751€ 352 970€
23
542
Predaný materiál
198€ 223€ 940€ 310€ 67€ 158€ 138€ 108€ 602€ 1 662€ 1 717€ 1 449€ 1 673€ 657€ 589€ 793€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92 670€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 60€ 0€ 15€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 198€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
108 544€ 43 543€ 317 578€ 40 431€ 101 946€ 95 962€ 92 699€ 85 645€ 101 139€ 47 349€ 12 508€ 90 327€ 65 431€ 86 375€ 103 009€ 31 414€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
123 906€ 178 746€ 297 341€ 194 505€ 313 739€ 312 195€ 268 566€ 491 193€ 184 946€ 187 037€ 109 001€ 229 468€ 217 872€ 186 169€ 143 819€ 225 734€
28
549
Manká a škody
1 641€ 598€ 0€ 398€ 0€ 0€ 502€ 0€ 0€ 664€ 1 631€ 0€ 131€ 0€ 103€ 359 151€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 763 264€ 1 923 969€ 1 746 219€ 1 677 177€ 1 677 063€ 1 679 805€ 1 658 862€ 1 763 690€ 1 717 269€ 1 904 483€ 1 875 780€ 2 019 937€ 1 693 617€ 1 768 589€ 1 863 467€ 3 529 675€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 558 634€ 1 634 203€ 1 602 195€ 1 576 765€ 1 577 015€ 1 492 851€ 1 472 697€ 1 507 497€ 1 712 829€ 1 736 265€ 1 657 887€ 1 419 270€ 1 325 573€ 1 352 850€ 1 503 735€ 1 470 693€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
204 630€ 289 766€ 144 023€ 100 412€ 100 048€ 186 954€ 168 156€ 256 193€ 4 440€ 168 219€ 217 894€ 594 805€ 368 044€ 415 739€ 359 732€ 2 058 982€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
115 631€ 249 455€ 77 037€ 46 452€ 100 048€ 169 777€ 145 904€ 256 193€ 4 392€ 76 727€ 184 426€ 115 582€ 216 750€ 205 300€ 280 646€ 618 499€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
88 998€ 40 311€ 66 986€ 53 960€ 0€ 17 177€ 22 252€ 0€ 48€ 91 492€ 33 468€ 479 223€ 151 294€ 210 439€ 79 086€ 1 440 483€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 862€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 008€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 862€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
162 472€ 89 864€ 73 899€ 66 628€ 76 546€ 85 681€ 100 782€ 110 331€ 141 295€ 153 537€ 1 682 801€ 434 015€ 192 017€ 138 222€ 72 393€ 105 597€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 13 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 466 208€ 268 207€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
156 847€ 43 572€ 12 213€ 16 773€ 24 939€ 34 524€ 47 262€ 58 209€ 92 123€ 101 007€ 103 727€ 124 032€ 159 729€ 69 867€ 46 725€ 69 428€
43
563
Kurzové straty
13€ 2€ 2€ 23€ 19€ 5€ 2€ 10€ 2€ 0€ 0€ 1€ 40€ 12€ 122€ 36€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 612€ 46 290€ 48 073€ 49 832€ 51 587€ 51 153€ 53 519€ 52 112€ 49 170€ 52 530€ 1 112 867€ 41 776€ 32 248€ 68 343€ 25 546€ 36 133€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
17 164 302€ 15 266 075€ 13 720 235€ 12 299 608€ 13 185 938€ 12 293 238€ 11 107 187€ 10 278 831€ 9 830 812€ 9 353 550€ 9 497 462€ 9 445 694€ 9 284 290€ 9 849 217€ 8 555 750€ 7 084 013€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
14 759 526€ 13 032 640€ 11 544 396€ 10 574 082€ 11 396 698€ 10 580 308€ 9 506 745€ 8 959 967€ 8 317 631€ 8 301 654€ 8 477 274€ 8 358 877€ 8 004 388€ 8 015 155€ 7 267 900€ 6 651 576€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
500€ 10 903€ 9 077€ 7 707€ 20 402€ 8 337€ 6 284€ 3 717€ 4 494€ 4 495€ 13 435€ 12 230€ 5 960€ 5 880€ 49 558€ 39 470€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
2 403 980€ 2 222 532€ 2 166 727€ 1 717 696€ 1 767 074€ 1 703 256€ 1 592 689€ 1 314 171€ 1 507 965€ 1 046 465€ 1 006 753€ 1 073 947€ 1 273 942€ 1 828 182€ 1 238 292€ 392 967€
61
587
Náklady na ostatné transfery
296€ 0€ 35€ 124€ 1 765€ 1 337€ 1 469€ 976€ 722€ 936€ 0€ 640€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
30 450 704€ 28 716 403€ 25 936 809€ 23 548 501€ 24 186 797€ 23 025 734€ 21 944 784€ 20 142 824€ 18 954 069€ 20 348 122€ 20 171 189€ 18 718 332€ 18 807 780€ 19 153 275€ 18 794 492€ 18 461 846€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
16 067€ 22 251€ 9 885€ 10 596€ 10 147€ 22 363€ 56 794€ 56 281€ 55 302€ 54 234€ 52 345€ 49 630€ 54 626€ 55 458€ 52 630€ 76 617€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 067€ 22 251€ 9 885€ 10 596€ 10 147€ 22 363€ 56 794€ 56 281€ 55 302€ 54 234€ 52 345€ 49 630€ 54 626€ 55 458€ 52 630€ 76 617€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
22 884 223€ 21 445 539€ 19 656 365€ 19 210 947€ 19 017 141€ 17 791 320€ 16 350 776€ 15 509 687€ 14 145 674€ 12 963 454€ 12 379 432€ 13 199 733€ 13 237 627€ 13 228 464€ 12 663 206€ 13 240 335€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
20 743 539€ 19 710 492€ 17 979 152€ 17 499 884€ 17 597 701€ 16 215 605€ 14 790 626€ 13 874 400€ 12 564 731€ 11 373 918€ 10 797 309€ 11 663 545€ 11 886 295€ 11 803 282€ 11 123 837€ 11 652 139€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 140 684€ 1 735 047€ 1 677 213€ 1 711 062€ 1 419 440€ 1 575 716€ 1 560 150€ 1 635 287€ 1 580 944€ 1 589 536€ 1 582 123€ 1 536 188€ 1 351 332€ 1 425 182€ 1 539 369€ 1 588 196€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 556 575€ 3 020 185€ 1 746 170€ 2 093 539€ 1 797 911€ 2 057 639€ 2 517 065€ 2 472 625€ 2 112 795€ 5 393 407€ 2 928 846€ 6 807 114€ 13 494 324€ 5 344 086€ 3 491 132€ 3 585 512€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 238 744€ 1 516 053€ 255 962€ 414 949€ 225 356€ 506 727€ 925 806€ 927 958€ 316 210€ 2 605 733€ 741 448€ 176 031€ 358 947€ 2 177 286€ 294 339€ 662 393€
85
642
Tržby z predaja materiálu
5 655€ 5 747€ 5 966€ 5 003€ 9 597€ 8 192€ 6 448€ 7 512€ 14 725€ 4 131€ 3 869€ 3 362€ 3 077€ 1 882€ 1 036€ 3 528€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 144€ 952€ 3 316€ 19 586€ 6 358€ 2 741€ 807€ 505€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
54 683€ 43 274€ 38 115€ 69 966€ 34 518€ 54 433€ 70 376€ 45 961€ 67 834€ 24 242€ 36 548€ 32 398€ 35 808€ 43 574€ 48 169€ 53 160€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 72€ 468€ 625€ 768€ 235€ 123€ 142€ 112€ 509€ 670€ 1 008€ 538€ 1 018€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 256 348€ 1 454 158€ 1 442 739€ 1 583 566€ 1 521 457€ 1 484 778€ 1 513 392€ 1 490 567€ 1 713 885€ 2 759 188€ 2 146 472€ 6 594 653€ 13 095 484€ 3 120 806€ 3 146 570€ 2 866 431€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
368 897€ 69 044€ 323 711€ 143 702€ 377 015€ 218 327€ 289 509€ 165 592€ 198 944€ 219 099€ 185 610€ 281 861€ 271 527€ 350 018€ 676 253€ 1 549 013€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
368 897€ 69 044€ 316 906€ 143 702€ 377 015€ 218 327€ 289 509€ 165 592€ 198 944€ 219 099€ 185 610€ 281 861€ 271 527€ 350 018€ 676 253€ 1 549 013€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
249 455€ 56 161€ 67 328€ 116 692€ 169 777€ 156 884€ 207 694€ 4 392€ 76 727€ 180 674€ 115 582€ 216 750€ 210 300€ 284 668€ 557 931€ 150 564€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
119 442€ 12 883€ 249 578€ 27 010€ 207 238€ 61 443€ 81 815€ 161 200€ 122 217€ 38 425€ 70 029€ 65 111€ 61 227€ 65 350€ 118 322€ 1 398 449€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 6 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 6 805€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
329 079€ 74 227€ 394 173€ 67 833€ 76 468€ 31 205€ 41 608€ 42 348€ 35 675€ 130 571€ 228 751€ 235 382€ 34 113€ 877 682€ 36 444€ 99 058€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 30 205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 100 000€ 205 947€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2 852€ 0€ 0€ 519€ 6 549€ 6 283€ 8 008€ 9 868€ 10 635€ 6 411€ 3 711€ 4 875€ 10 425€ 4 838€ 11 068€ 41 842€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 16€ 87€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
326 227€ 74 227€ 358 860€ 67 314€ 69 919€ 24 922€ 33 600€ 32 480€ 25 040€ 24 160€ 125 040€ 24 560€ 23 680€ 872 844€ 25 360€ 56 205€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 5 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 924€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
5 531 221€ 6 055 900€ 3 651 352€ 3 452 680€ 3 666 072€ 3 445 383€ 2 819 036€ 2 720 490€ 2 762 260€ 4 241 076€ 2 525 616€ 2 431 425€ 2 089 065€ 2 853 771€ 4 140 084€ 1 609 458€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 966 662€ 848 192€ 930 035€ 952 034€ 523 328€ 467 941€ 462 967€ 390 180€ 426 388€ 624 780€ 450 813€ 537 358€ 608 614€ 1 263 651€ 1 155 756€ 364 656€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
658 807€ 1 273 213€ 741 864€ 750 899€ 752 726€ 806 235€ 893 849€ 817 689€ 824 617€ 2 244 169€ 723 439€ 633 687€ 312 993€ 146 129€ 1 868 963€ 119 650€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 638€ 217 500€ 28 448€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90 823€ 86 558€ 188 600€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 043€ 69 907€ 4 789€ 7 499€ 248 384€ 2 948€ 3 985€ 15 614€ 94 382€ 23 734€ 1 956€ 54 557€ 26 614€ 4 328€ 1 593€ 1 925€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
41 769€ 25 808€ 22 392€ 26 638€ 27 165€ 26 295€ 27 349€ 25 036€ 24 613€ 22 648€ 21 835€ 35 382€ 19 519€ 14 778€ 8 429€ 2 273€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 841 940€ 3 838 780€ 1 952 272€ 1 715 610€ 2 114 470€ 2 141 964€ 1 430 887€ 1 471 972€ 1 392 259€ 1 325 745€ 1 327 573€ 1 170 442€ 1 093 687€ 1 116 562€ 990 337€ 932 354€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
32 686 063€ 30 687 145€ 25 781 655€ 24 979 295€ 24 944 754€ 23 566 238€ 22 074 787€ 20 967 024€ 19 310 650€ 23 079 742€ 18 300 600€ 23 005 146€ 29 181 282€ 22 709 479€ 21 059 749€ 20 159 993€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 235 359€ 1 970 743€ -155 154€ 1 430 795€ 757 958€ 540 504€ 130 004€ 824 200€ 356 582€ 2 731 620€ -1 870 589€ 4 286 814€ 10 373 502€ 3 556 204€ 2 265 257€ 1 698 147€
136
591
Splatná daň z príjmov
508€ 0€ 0€ 79€ 952€ 976€ 1 284€ 2 096€ 1 926€ 1 080€ 708€ 925€ 4 641€ 922€ 2 157€ 8 857€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 234 851€ 1 970 743€ -155 154€ 1 430 716€ 757 005€ 539 528€ 128 720€ 822 103€ 354 656€ 2 730 541€ -1 871 296€ 4 285 888€ 10 368 861€ 3 555 282€ 2 263 100€ 1 689 290€