Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
32 990€ 26 133€ 36 576€ 29 253€ 31 222€ 26 862€ 20 794€ 22 442€ 17 900€ 23 101€ 17 362€ 15 449€ 21 811€ 55 998€
02
501
Spotreba materiálu
21 920€ 15 287€ 21 153€ 16 539€ 21 913€ 21 495€ 14 990€ 18 115€ 12 194€ 8 930€ 13 583€ 14 885€ 17 503€ 55 069€
03
502
Spotreba energie
6 068€ 5 300€ 6 034€ 5 383€ 5 028€ 5 367€ 5 805€ 4 327€ 5 706€ 14 171€ 3 779€ 564€ 4 308€ 929€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
5 001€ 5 546€ 9 390€ 7 331€ 4 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
34 504€ 21 938€ 25 198€ 24 993€ 32 705€ 23 649€ 114 284€ 21 434€ 21 102€ 17 371€ 37 342€ 34 049€ 37 921€ 4 813€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 421€ 1 672€ 169€ 66€ 10 775€ 318€ 355€ 527€ 1 177€ 295€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
759€ 1 026€ 596€ 580€ 235€ 576€ 1 254€ 1 218€ 429€ 229€ 2 632€ 692€ 2 430€ 1 324€
09
513
Náklady na reprezentáciu
488€ 83€ 1 084€ 727€ 380€ 941€ 452€ 853€ 906€ 432€ 415€ 426€ 814€ 468€
10
518
Ostatné služby
29 836€ 19 157€ 23 350€ 23 619€ 21 315€ 21 814€ 112 224€ 18 836€ 18 589€ 16 415€ 34 295€ 32 931€ 34 677€ 3 021€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
113 092€ 112 909€ 112 183€ 110 503€ 99 375€ 96 470€ 89 182€ 72 892€ 59 169€ 54 416€ 73 384€ 78 925€ 66 236€ 55 899€
12
521
Mzdové náklady
77 813€ 82 681€ 78 375€ 79 590€ 73 386€ 72 609€ 66 272€ 54 764€ 43 840€ 41 581€ 58 481€ 65 089€ 54 137€ 45 144€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
31 634€ 26 476€ 30 562€ 27 235€ 23 349€ 23 093€ 22 121€ 17 502€ 14 965€ 12 457€ 14 533€ 13 490€ 11 770€ 10 622€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 290€ 2 458€ 2 375€ 2 335€ 1 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 355€ 1 293€ 870€ 1 343€ 822€ 768€ 789€ 627€ 364€ 377€ 370€ 346€ 329€ 133€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 517€ 2 907€ 291€ 16€ 55€ 48€ 428€ 0€ 63€ 2 499€ 53€ 46€ 14€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 517€ 2 907€ 291€ 16€ 55€ 48€ 428€ 0€ 63€ 2 499€ 53€ 46€ 14€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 856€ 6 486€ 4 436€ 5 106€ 2 183€ 876€ 1 267€ 1 658€ 596€ 3 832€ 5 892€ 774€ 0€ 266€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 88€ 0€ 0€ 119€ 0€ 40€ 288€ 0€ 726€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 80€ 521€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 133€ 0€ 774€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 5€ 3€ 596€ 2 973€ 5 892€ 0€ 0€ 166€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61€ 1 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 856€ 6 398€ 4 436€ 5 007€ 1 543€ 876€ 1 161€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
80 310€ 78 173€ 75 775€ 75 291€ 73 261€ 74 824€ 73 183€ 73 320€ 79 177€ 75 832€ 0€ 0€ 0€ 332€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
79 310€ 77 317€ 74 988€ 74 494€ 72 506€ 74 069€ 72 564€ 72 701€ 76 547€ 73 757€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 000€ 857€ 787€ 796€ 755€ 755€ 619€ 619€ 2 630€ 2 075€ 0€ 0€ 0€ 332€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
785€ 785€ 787€ 784€ 755€ 755€ 571€ 571€ 2 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
215€ 72€ 0€ 12€ 0€ 0€ 48€ 48€ 291€ 2 075€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
954€ 3 879€ 1 912€ 5 103€ 569€ 705€ 689€ 959€ 1 321€ 2 988€ 2 245€ 2 405€ 3 870€ 7 733€
42
562
Úroky
133€ 826€ 268€ 359€ 371€ 476€ 444€ 685€ 1 072€ 1 558€ 1 766€ 2 024€ 1 660€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
821€ 3 052€ 1 644€ 4 744€ 198€ 229€ 245€ 274€ 249€ 1 430€ 479€ 381€ 2 210€ 7 733€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 350€ 5 010€ 7 436€ 1 456€ 4 958€ 4 704€ 1 518€ 3 234€ 1 600€ 0€ 2 500€ 1 500€ 1 386€ 3 187€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 30€ 456€ 456€ 288€ 144€ 168€ 234€ 0€ 0€ 500€ 0€ 1 386€ 3 187€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 350€ 4 980€ 6 980€ 1 000€ 4 670€ 4 560€ 1 350€ 3 000€ 1 600€ 0€ 2 000€ 1 500€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
281 573€ 257 435€ 263 807€ 251 721€ 244 327€ 228 138€ 301 346€ 195 940€ 180 928€ 180 039€ 138 778€ 133 148€ 131 238€ 128 228€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
14 384€ 13 814€ 20 599€ 19 030€ 14 145€ 6 791€ 12 973€ 7 112€ 5 789€ 6 989€ 8 887€ 5 836€ 6 157€ 4 846€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 713€ 2€ 66€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 382€ 5 293€ 6 311€ 7 159€ 7 281€ 6 791€ 12 973€ 7 112€ 5 789€ 6 989€ 6 887€ 5 123€ 6 155€ 4 780€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
8 001€ 8 522€ 14 288€ 11 872€ 6 864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 870€ 1 430€ 1 869€ 4 091€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 870€ 1 430€ 1 869€ 4 091€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
177 741€ 169 187€ 165 979€ 163 427€ 148 040€ 146 676€ 135 993€ 118 418€ 113 647€ 110 531€ 18 290€ 11 956€ 18 863€ 14 539€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
164 672€ 157 142€ 155 080€ 153 464€ 137 786€ 136 355€ 125 192€ 108 057€ 103 796€ 100 856€ 18 290€ 11 956€ 18 863€ 14 539€
82
633
Výnosy z poplatkov
13 069€ 12 044€ 10 900€ 9 964€ 10 254€ 10 321€ 10 801€ 10 361€ 9 851€ 9 675€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
7 980€ 7 235€ 5 726€ 6 617€ 3 504€ 3 232€ 2 025€ 2 603€ 1 775€ 1 943€ 0€ 0€ 192€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 742€ 0€ 0€ 163€ 650€ 59€ 240€ 0€ 1 452€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 975€ 6 493€ 5 726€ 6 617€ 3 341€ 2 582€ 1 967€ 2 363€ 1 755€ 391€ 0€ 0€ 192€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
785€ 787€ 796€ 0€ 755€ 571€ 581€ 3 748€ 3 139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
785€ 787€ 796€ 0€ 755€ 571€ 581€ 3 748€ 2 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 570€ 739€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
785€ 787€ 784€ 0€ 755€ 571€ 571€ 1 768€ 1 864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 10€ 1 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
616€ 0€ 152€ 0€ 6€ 1 117€ 1 098€ 4€ 1 118€ 5 807€ 10 001€ 1€ 280€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 1€ 4€ 5€ 2€ 1€ 1€ 1€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 067€ 0€ 1 113€ 1 186€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
616€ 0€ 0€ 0€ 6€ 1 117€ 30€ 0€ 0€ 4 619€ 10 000€ 0€ 279€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 631€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 631€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
87 321€ 84 397€ 79 305€ 73 514€ 71 325€ 73 955€ 161 868€ 69 942€ 70 314€ 68 075€ 152 179€ 248 305€ 107 356€ 18 522€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
16 665€ 14 833€ 11 507€ 6 341€ 4 854€ 7 514€ 95 675€ 2 771€ 3 621€ 2 187€ 152 179€ 244 805€ 107 356€ 1 593€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 510€ 2 922€ 1 157€ 249€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 929€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 196€ 249€ 0€ 978€ 500€ 0€ 0€ 3 500€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
67 146€ 66 642€ 66 642€ 66 924€ 66 275€ 66 193€ 66 193€ 66 193€ 66 193€ 65 888€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
288 826€ 275 419€ 272 557€ 262 589€ 239 645€ 233 773€ 316 409€ 205 918€ 195 783€ 193 345€ 189 357€ 266 098€ 132 848€ 38 538€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 254€ 17 984€ 8 751€ 10 868€ -4 683€ 5 636€ 15 063€ 9 978€ 14 855€ 13 306€ 50 579€ 132 950€ 1 610€ -89 690€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 8€ 0€ 37€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 254€ 17 984€ 8 743€ 10 868€ -4 720€ 5 636€ 15 063€ 9 977€ 14 854€ 13 306€ 50 579€ 132 950€ 1 610€ -89 690€