Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
197 118 261€ 208 689 911€ 201 329 047€ 182 722 080€ 221 173 623€ 217 233 912€ 193 718 569€ 196 436 740€ 156 270 767€ 178 137 089€ 178 069 806€ 232 374 334€ 196 780 337€ 178 798 496€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
22 221 344€ 22 972 512€ 25 266 467€ 26 503 752€ 30 608 479€ 34 161 945€ 33 657 368€ 30 504 362€ 31 181 217€ 34 422 093€ 28 354 804€ 13 000 221€ 13 644 638€ 13 874 413€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
3 722 637€ 3 380 994€ 4 452 002€ 4 127 592€ 9 436 564€ 12 849 922€ 13 537 021€ 16 608 381€ 21 080 640€ 23 882 413€ 16 552 749€ 273 774€ 405 611€ 1 285 021€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 897 492€ 2 826 594€ 4 452 002€ 3 569 903€ 6 770 392€ 9 327 381€ 8 921 443€ 9 602 182€ 11 940 346€ 14 174 931€ 27 953€ 42 257€ 65 960€ 821 148€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
82 744€ 0€ 0€ 557 689€ 2 666 172€ 3 520 948€ 4 516 409€ 6 039 142€ 8 623 435€ 9 645 586€ 1 347 714€ 231 517€ 319 451€ 189 254€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 742 400€ 554 400€ 0€ 0€ 0€ 1 593€ 99 169€ 967 057€ 516 858€ 61 896€ 15 177 083€ 0€ 20 200€ 274 619€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 449 414€ 17 542 225€ 18 765 172€ 20 326 868€ 19 122 622€ 19 262 729€ 18 071 054€ 11 846 688€ 8 051 284€ 8 490 387€ 9 752 762€ 10 677 154€ 11 189 734€ 12 589 391€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 692 252€ 1 521 711€ 1 459 854€ 1 528 473€ 1 195 930€ 1 069 870€ 1 908 612€ 463 894€ 463 894€ 463 894€ 475 618€ 475 618€ 462 324€ 462 324€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 715 410€ 14 443 061€ 14 042 867€ 14 712 670€ 12 406 928€ 11 617 900€ 6 627 471€ 6 414 168€ 6 856 381€ 7 302 834€ 8 668 507€ 9 453 920€ 9 439 798€ 11 054 147€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
642 208€ 1 058 719€ 2 115 836€ 2 501 652€ 3 291 529€ 3 812 992€ 827 271€ 269 302€ 287 076€ 313 532€ 482 123€ 720 847€ 965 355€ 657 378€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
293 100€ 397 131€ 416 446€ 366 128€ 420 895€ 362 389€ 341 992€ 330 198€ 166 374€ 188 125€ 11 394€ 26 768€ 57 584€ 151 248€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
81 253€ 100 915€ 672 745€ 1 160 520€ 1 769 276€ 2 378 069€ 2 986 861€ 3 619 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 182€ 70 637€ 121 092€ 171 548€ 222 003€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
23 864€ 19 360€ 56 096€ 56 096€ 36 736€ 0€ 5 306 881€ 626 778€ 106 011€ 0€ 115 119€ 0€ 264 673€ 264 294€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 2 049 293€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
166 227 115€ 180 735 005€ 175 526 711€ 155 684 241€ 190 410 737€ 182 542 104€ 157 883 292€ 163 995 304€ 121 723 205€ 139 878 982€ 149 536 136€ 219 232 783€ 183 090 610€ 164 889 804€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
206 810€ 248 663€ 61 676€ 62 588€ 51 619€ 35 865€ 36 767€ 44 594€ 29 040€ 39 042€ 42 393€ 2 425€ 12 007€ 15 762€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
206 810€ 248 663€ 61 676€ 62 588€ 51 619€ 35 865€ 36 767€ 44 594€ 29 040€ 39 042€ 42 393€ 2 425€ 12 007€ 15 762€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
107 872 097€ 113 022 627€ 112 098 035€ 116 900 225€ 123 758 328€ 130 927 165€ 123 368 284€ 100 297 777€ 99 021 562€ 101 304 116€ 111 366 252€ 118 299 562€ 127 439 446€ 143 279 990€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
107 872 097€ 113 022 627€ 112 098 035€ 116 900 225€ 123 758 328€ 130 927 165€ 123 368 284€ 100 297 777€ 99 021 562€ 101 304 116€ 111 366 252€ 118 299 562€ 127 439 446€ 143 203 080€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76 910€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
48 816€ 118 315€ 137 803€ 344 449€ 132 260€ 421 356€ 93 157€ 45 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
48 816€ 118 315€ 137 803€ 344 449€ 132 260€ 421 356€ 93 157€ 45 938€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
48 911 214€ 59 678 167€ 52 963 540€ 31 916 468€ 59 791 334€ 43 558 127€ 27 905 006€ 55 874 752€ 21 597 552€ 37 566 161€ 36 926 640€ 99 799 457€ 54 637 790€ 20 771 299€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
31 412 646€ 43 162 516€ 23 465 163€ 2 702 099€ 1 510 977€ 691 388€ 4 291 893€ 5 521€ 7 251€ 10 070€ 2 438€ 132€ 17 195 228€ 20 770 510€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
52 922€ 9 437€ 8 070€ 15 428€ 7 270€ 7 887€ 1 057 511€ 19 906€ 15 896€ 33 342€ 10 534€ 620€ 884€ 788€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
616€ 219€ 753€ 640€ 58€ 461€ 343€ 255€ 1 093€ 0€ 744€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
17 445 030€ 16 505 995€ 29 489 555€ 29 198 301€ 58 273 029€ 42 858 392€ 22 555 260€ 55 849 325€ 21 574 149€ 37 521 655€ 36 913 669€ 99 797 961€ 37 441 678€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
9 188 178€ 7 667 232€ 10 265 657€ 6 460 510€ 6 677 197€ 7 599 592€ 6 480 078€ 7 732 243€ 1 075 051€ 969 663€ 1 200 851€ 1 131 340€ 1 001 365€ 822 753€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 286€ 1 282€ 4 079€ 1 251€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
9 188 178€ 7 667 232€ 10 265 657€ 6 460 510€ 6 677 197€ 7 599 592€ 6 480 078€ 7 720 957€ 1 073 770€ 965 584€ 1 199 600€ 1 131 340€ 1 001 365€ 822 753€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 669 802€ 4 982 395€ 535 869€ 534 087€ 154 406€ 529 863€ 2 177 909€ 1 937 073€ 3 366 345€ 3 836 014€ 178 866€ 141 330€ 45 089€ 34 280€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 669 802€ 4 982 395€ 535 869€ 534 087€ 154 406€ 529 863€ 2 177 909€ 1 937 073€ 3 366 345€ 3 836 014€ 178 866€ 141 330€ 45 089€ 34 280€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
197 118 261€ 208 689 911€ 201 329 047€ 182 722 080€ 221 173 623€ 217 233 912€ 193 718 569€ 196 436 740€ 156 270 767€ 178 137 089€ 178 069 806€ 232 374 334€ 196 780 337€ 178 798 496€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-31 260 719€ -17 655 481€ -39 223 628€ -38 659 177€ -164 799 107€ -91 475 499€ -42 102 532€ -15 399 306€ 1 738 584€ 3 199 511€ -218 198€ -129 053€ -390 161€ -368 973€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-31 260 719€ -17 655 481€ -39 223 628€ -38 659 177€ -164 799 107€ -91 475 499€ -42 102 532€ -15 399 306€ 1 738 584€ 3 199 511€ -218 198€ -129 053€ -390 161€ -368 973€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-17 655 481€ -39 386 651€ -38 687 794€ -164 599 191€ -40 865 019€ -43 782 483€ -15 402 251€ 1 735 449€ 3 250 990€ -218 198€ -129 053€ -361 600€ -659 301€ -105 028€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-13 605 239€ 21 731 170€ -535 834€ 125 940 014€ -123 934 089€ -47 693 016€ -26 700 281€ -17 134 755€ -1 512 405€ 3 417 709€ -89 145€ 232 547€ 269 140€ -263 944€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
228 302 562€ 226 273 922€ 240 522 025€ 221 346 737€ 385 955 458€ 308 692 451€ 234 828 595€ 211 835 989€ 154 532 182€ 174 937 578€ 178 288 004€ 232 469 127€ 197 136 230€ 179 147 709€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
7 778 977€ 9 798 948€ 9 739 669€ 10 238 955€ 10 265 605€ 64 588 904€ 23 455 593€ 16 469 705€ 604 117€ 607 626€ 250 408€ 199 929€ 399 974€ 325 479€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
7 778 977€ 9 798 948€ 9 739 669€ 10 238 955€ 10 265 605€ 64 588 904€ 16 212 976€ 9 227 088€ 207 904€ 207 904€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
7 242 617€ 7 242 617€ 396 214€ 399 722€ 250 408€ 199 929€ 399 974€ 325 479€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
186 475 920€ 204 412 723€ 199 778 885€ 185 426 120€ 205 291 132€ 219 141 375€ 190 389 222€ 186 715 095€ 151 770 363€ 173 226 346€ 175 801 250€ 231 098 364€ 195 721 724€ 177 848 791€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
15 490 007€ 14 975 527€ 28 105 253€ 27 925 673€ 34 644 097€ 38 031 147€ 12 383 169€ 55 912 956€ 21 590 301€ 37 556 091€ 36 924 203€ 99 798 581€ 37 442 562€ 788€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
170 985 913€ 189 383 195€ 171 673 632€ 157 500 446€ 170 457 432€ 180 629 169€ 177 806 052€ 130 802 140€ 130 177 801€ 135 664 313€ 138 877 047€ 131 299 782€ 158 279 162€ 177 848 003€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
54 000€ 189 603€ 481 059€ 200 000€ 2 262€ 5 943€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
177 140€ 118 474€ 161 453€ 198 448€ 130 659€ 121 893€ 99 104€ 147 896€ 152 850€ 78 450€ 100 693€ 98 593€ 118 494€ 85 031€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
94 640€ 111 474€ 144 058€ 121 448€ 53 659€ 44 893€ 87 104€ 120 896€ 100 850€ 78 450€ 100 693€ 98 593€ 118 494€ 85 031€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
82 500€ 7 000€ 17 395€ 77 000€ 77 000€ 77 000€ 12 000€ 27 000€ 52 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
33 870 525€ 11 943 778€ 30 842 018€ 25 483 215€ 170 268 062€ 24 840 279€ 20 884 676€ 8 503 293€ 2 004 852€ 1 025 156€ 2 135 653€ 1 072 241€ 896 038€ 888 408€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 046 721€ 853 916€ 680 536€ 664 901€ 392 743€ 716 630€ 198 618€ 59 814€ 117 798€ 122 259€ 984 015€ 55 435€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
220 025€ 41 336€ 76 628€ 206 857€ 196 895€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
392 713€ 595 574€ 1 029 964€ 290 318€ 484 759€ 480 797€ 252 382€ 200 060€ 167 769€ 43 405€ 59 678€ 0€ 0€ 171 517€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22 056 554€ 3 223 561€ 19 298 343€ 19 279 248€ 163 157 086€ 16 716 016€ 14 312 203€ 1 073 128€ 823 846€ 25 961€ 3 820€ 5 562€ 9 551€ 420 657€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 177 765€ 1 061 723€ 711 681€ 645 427€ 618 886€ 539 963€ 427 664€ 393 265€ 440 015€ 498 129€ 484 038€ 581 675€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
941€ 293€ 1 174€ 242€ 479€ 277€ 232€ 245€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
800 583€ 685 932€ 492 080€ 443 529€ 426 092€ 368 530€ 286 719€ 276 173€ 238 664€ 289 786€ 244 549€ 226 061€ 229 142€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
223 723€ 217 124€ 138 247€ 123 531€ 118 932€ 98 370€ 75 009€ 68 032€ 78 224€ 93 369€ 85 762€ 78 752€ 67 092€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
35€ 3 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
6 131 915€ 5 305 619€ 8 489 993€ 4 036 019€ 5 069 085€ 5 919 696€ 6 117 307€ 6 160 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
39 610€ 116 461€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
76 419€ 71 469€ 30 650€ 34 520€ 17 272€ 16 960€ 992 506€ 57€ 0€ 0€ 34 260€ 34 268€ 19 760€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
76 419€ 71 469€ 30 650€ 34 520€ 17 272€ 16 960€ 992 506€ 57€ 0€ 0€ 34 260€ 34 268€ 19 760€