Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
200 683€ 159 485€ 173 086€ 129 462€ 92 958€ 163 363€ 258 527€ 106 033€ 107 747€ 82 515€ 110 709€ 88 298€ 105 451€
02
501
Spotreba materiálu
186 054€ 138 506€ 156 334€ 99 340€ 69 368€ 139 656€ 229 932€ 77 123€ 69 074€ 38 763€ 56 944€ 51 026€ 75 435€
03
502
Spotreba energie
14 629€ 20 979€ 16 752€ 30 122€ 23 590€ 23 707€ 28 595€ 28 910€ 38 674€ 43 753€ 53 764€ 37 272€ 30 017€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
501 469€ 706 471€ 611 357€ 671 294€ 633 247€ 574 575€ 594 007€ 670 255€ 592 698€ 620 411€ 558 371€ 636 070€ 503 881€
07
511
Opravy a udržiavanie
28 972€ 73 706€ 29 787€ 52 937€ 41 943€ 38 685€ 105 628€ 56 707€ 80 273€ 50 628€ 29 357€ 8 287€ 18 397€
08
512
Cestovné
4 740€ 31 943€ 33 154€ 35 568€ 34 302€ 17 058€ 30 871€ 24 620€ 37 685€ 14 926€ 53 610€ 35 198€ 50 465€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 279€ 22 347€ 11 203€ 10 614€ 4 067€ 4 359€ 2 783€ 3 531€ 1 828€ 4 695€ 2 059€ 2 292€ 2 246€
10
518
Ostatné služby
465 478€ 578 476€ 537 214€ 572 175€ 552 935€ 514 473€ 454 724€ 585 398€ 472 911€ 550 161€ 473 345€ 590 294€ 432 773€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
807 771€ 703 297€ 562 434€ 499 634€ 457 363€ 463 716€ 417 579€ 412 782€ 391 830€ 401 456€ 472 949€ 455 571€ 421 799€
12
521
Mzdové náklady
574 496€ 499 427€ 394 599€ 350 451€ 324 359€ 328 522€ 287 626€ 288 813€ 281 280€ 288 956€ 342 976€ 330 238€ 302 389€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
186 523€ 162 166€ 127 201€ 111 520€ 101 634€ 102 216€ 99 425€ 93 347€ 81 421€ 83 689€ 97 322€ 94 698€ 91 702€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 848€ 14 441€ 12 830€ 11 068€ 9 906€ 9 357€ 7 806€ 7 571€ 6 859€ 6 472€ 7 140€ 5 814€ 4 161€
15
527
Zákonné sociálne náklady
28 904€ 27 262€ 27 805€ 26 595€ 21 464€ 23 620€ 22 722€ 23 051€ 22 270€ 22 338€ 25 510€ 24 643€ 23 547€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 179€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 487€ 4 251€ 5 335€ 5 064€ 3 762€ 4 891€ 4 049€ 3 932€ 4 180€ 4 457€ 4 624€ 4 744€ 4 221€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
5 100€ 4 008€ 2 916€ 0€ 1 997€ 1 927€ 1 927€ 1 931€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 386€ 243€ 5 335€ 5 064€ 3 762€ 4 891€ 1 133€ 3 932€ 4 180€ 2 460€ 2 697€ 2 816€ 2 290€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 028€ 20 432€ 2 073€ 13 196€ 1 256€ 15 754€ 3 142€ 1€ 3 845€ 200€ 259€ 123€ 26 029€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
73€ 45€ 105€ 30€ 0€ 0€ 69€ 43€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 028€ 20 359€ 2 073€ 13 151€ 1 256€ 15 649€ 3 112€ 1€ 3 845€ 200€ 190€ 80€ 26 029€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
18 132€ 18 765€ 11 240€ 34 601€ 39 936€ 40 812€ 53 558€ 50 000€ 54 765€ 55 669€ 56 766€ 58 081€ 53 623€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 132€ 18 765€ 11 240€ 34 601€ 39 936€ 40 812€ 39 348€ 36 882€ 40 060€ 43 575€ 44 928€ 44 928€ 41 162€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 210€ 13 117€ 14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 210€ 13 117€ 14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 12 462€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 12 462€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
53€ 165€ 111€ 299€ 233€ 2 000€ 326€ 154€ 99€ 157€ 61€ 2 200€ 926€
43
563
Kurzové straty
2€ 152€ 108€ 639€ 208€ 0€ 1€ 0€ 61€ 638€
47
568
Ostatné finančné náklady
53€ 163€ 111€ 147€ 126€ 1 362€ 117€ 154€ 99€ 157€ 61€ 2 138€ 288€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
17 186€ 99 094€ 53 077€ 26 754€ 18 189€ 36 389€ 19 445€ 31 294€ 14 412€ 24 886€ 32 243€ 40 723€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
17 186€ 49 094€ 53 077€ 26 754€ 18 189€ 36 389€ 19 445€ 31 294€ 14 412€ 24 886€ 32 243€ 40 723€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 556 808€ 1 711 960€ 1 418 714€ 1 380 304€ 1 246 943€ 1 301 500€ 1 350 633€ 1 274 450€ 1 169 576€ 1 189 750€ 1 235 981€ 1 285 810€ 1 115 931€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 186€ 45 689€ 53 017€ 35 756€ 18 327€ 37 139€ 19 445€ 34 164€ 13 928€ 24 581€ 29 065€ 36 573€ 17 054€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 071€ 44 357€ 52 462€ 29 044€ 17 637€ 20 796€ 18 851€ 19 203€ 12 941€ 11 845€ 27 817€ 35 569€ 15 012€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
115€ 1 331€ 555€ 6 712€ 690€ 16 343€ 594€ 14 961€ 987€ 12 736€ 1 248€ 1 004€ 2 043€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
12 106€ 3 448€ 18 648€ 4 155€ 43€ 16 331€ 3 389€ 415€ 742€ 0€ 750€ 4 124€ 1 098 618€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 106€ 248€ 18 648€ 4 155€ 43€ 16 331€ 3 389€ 415€ 742€ 0€ 750€ 4 124€ 1 098 618€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 705€ 12 094€ 11 838€ 13 153€ 12 462€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 203€ 0€ 0€ 0€ 27€ 259€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 25€
103
663
Kurzové zisky
5€ 203€ 0€ 0€ 0€ 27€ 234€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 557 955€ 1 637 805€ 1 335 951€ 1 342 767€ 1 217 134€ 1 295 057€ 1 414 426€ 1 225 951€ 1 148 307€ 1 172 280€ 1 189 545€ 1 223 712€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 539 823€ 1 619 040€ 1 324 711€ 1 304 883€ 1 177 198€ 1 254 245€ 1 375 078€ 1 189 069€ 1 108 247€ 1 128 705€ 1 189 545€ 1 223 712€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
18 132€ 18 765€ 11 240€ 37 884€ 39 936€ 40 812€ 39 348€ 36 882€ 40 060€ 43 575€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 587 247€ 1 686 942€ 1 407 616€ 1 382 678€ 1 235 508€ 1 348 528€ 1 437 462€ 1 275 234€ 1 175 071€ 1 208 699€ 1 232 514€ 1 276 897€ 1 115 931€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
30 440€ -25 018€ -11 098€ 2 373€ -11 435€ 47 028€ 86 830€ 784€ 5 495€ 18 949€ -3 467€ -8 913€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
30 440€ -25 018€ -11 098€ 2 373€ -11 435€ 47 028€ 86 830€ 784€ 5 495€ 18 949€ -3 467€ -8 913€ 0€