Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
22 879 767€ 20 694 321€ 19 913 946€ 20 050 156€ 19 436 886€ 17 640 159€ 15 691 232€ 15 719 569€ 15 827 988€ 15 800 647€ 16 019 317€ 15 309 331€ 16 269 439€ 16 590 010€ 17 100 847€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
16 537 162€ 15 666 732€ 15 691 510€ 16 324 893€ 15 906 760€ 14 841 175€ 12 855 675€ 12 947 228€ 12 963 769€ 12 995 689€ 13 309 427€ 13 390 781€ 14 253 783€ 14 334 020€ 14 796 878€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
12 803€ 1€ 11 460€ 28 592€ 47 516€ 67 135€ 11 982€ 3 013€ 4 170€ 9 929€ 18 669€ 28 627€ 12 054€ 8 860€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
12 803€ 1€ 11 460€ 28 592€ 47 516€ 28 195€ 11 982€ 3 013€ 4 170€ 9 929€ 18 669€ 28 627€ 12 054€ 8 860€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
38 940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 524 359€ 15 666 731€ 15 680 049€ 16 296 301€ 15 859 244€ 14 774 040€ 12 843 693€ 12 944 215€ 12 963 769€ 12 991 519€ 13 299 498€ 13 372 112€ 14 225 156€ 14 321 966€ 14 788 018€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 298 426€ 1 298 426€ 1 298 768€ 1 298 768€ 1 298 768€ 1 298 768€ 1 102 736€ 1 102 736€ 1 102 736€ 1 102 736€ 1 102 736€ 1 137 961€ 1 166 342€ 1 166 342€ 1 166 342€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 985 931€ 11 273 083€ 11 344 878€ 11 557 732€ 11 543 183€ 10 348 088€ 10 624 230€ 10 593 666€ 10 874 496€ 11 158 626€ 11 440 324€ 11 722 355€ 11 991 242€ 12 297 300€ 12 556 478€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 151 330€ 2 053 296€ 2 017 559€ 2 016 486€ 1 444 778€ 1 040 956€ 986 654€ 949 276€ 967 093€ 702 604€ 689 983€ 436 656€ 599 848€ 573 630€ 841 107€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 011€ 5 135€ 26 458€ 57 330€ 95 937€ 134 544€ 22 671€ 836€ 1 313€ 4 796€ 39 073€ 75 140€ 117 543€ 12 673€ 19 009€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
6 081€ 12 390€ 18 699€ 13 504€ 18 130€ 22 756€ 27 382€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 085 662€ 1 036 791€ 992 387€ 1 365 986€ 1 470 498€ 1 939 295€ 88 703€ 284 197€ 0€ 0€ 350 180€ 272 020€ 205 082€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 305 197€ 5 014 344€ 4 213 641€ 3 702 617€ 3 518 780€ 2 788 607€ 2 806 955€ 2 516 551€ 2 375 575€ 2 154 608€ 2 059 683€ 1 897 379€ 1 975 441€ 2 179 043€ 2 301 849€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 254 104€ 590 468€ 606 244€ 454 700€ 452 747€ 449 355€ 445 275€ 374 893€ 346 104€ 348 016€ 320 161€ 337 375€ 408 305€ 153 190€ 214 737€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 177 600€ 515 813€ 537 830€ 378 446€ 385 259€ 385 207€ 387 412€ 374 893€ 346 104€ 348 016€ 320 161€ 337 375€ 408 305€ 153 190€ 214 737€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
76 504€ 74 655€ 68 414€ 76 253€ 67 488€ 64 148€ 57 863€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 761 896€ 3 423 745€ 2 898 757€ 2 939 265€ 2 694 853€ 2 233 638€ 2 125 347€ 2 120 156€ 1 995 226€ 1 787 297€ 1 732 006€ 1 554 088€ 1 547 009€ 1 928 026€ 1 930 592€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
186 200€ 175 965€ 183 097€ 162 892€ 212 939€ 142 139€ 156 604€ 57 448€ 44 666€ 49 747€ 97 062€ 86 324€ 84 658€ 59 050€ 87 292€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
92€ 886€ 179€ 719€ 200€ 37€ 3 128€ 190€ 36 655€ 11 105€ 75 824€ 690€ 5 143€ 1 076€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 575 603€ 3 246 894€ 2 714 839€ 2 773 083€ 2 480 409€ 2 086 241€ 1 963 422€ 2 062 708€ 1 950 369€ 1 700 896€ 1 623 838€ 1 391 940€ 1 461 661€ 1 863 833€ 1 842 224€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
643€ 2 570€ 1 305€ 5 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
2 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 289 197€ 1 000 132€ 708 639€ 308 653€ 371 180€ 105 615€ 236 334€ 21 503€ 34 246€ 19 294€ 7 516€ 5 916€ 20 127€ 97 827€ 156 520€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
8 208€ 8 459€ 6 096€ 7 117€ 5 957€ 2 453€ 2 537€ 4 835€ 988€ 734€ 724€ 607€ 340€ 409€ 108€
087
2.
Ceniny (213)
492€ 518€ 284€ 484€ 484€ 626€ 354€ 254€ 284€ 496€ 514€ 646€ 368€ 440€ 255€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 280 496€ 991 155€ 702 259€ 301 052€ 364 739€ 102 536€ 233 443€ 16 414€ 32 973€ 18 063€ 6 278€ 4 663€ 19 419€ 96 978€ 156 157€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
37 408€ 13 245€ 8 796€ 22 645€ 11 346€ 10 376€ 28 602€ 255 790€ 488 644€ 650 350€ 650 207€ 21 170€ 40 215€ 76 947€ 2 120€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
37 408€ 13 245€ 8 796€ 22 645€ 11 346€ 10 376€ 28 602€ 255 790€ 488 644€ 650 350€ 650 207€ 21 170€ 40 215€ 76 947€ 2 120€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
22 879 767€ 20 694 321€ 19 913 946€ 20 050 156€ 19 436 886€ 17 640 159€ 15 691 232€ 15 719 569€ 15 827 988€ 15 800 647€ 16 019 317€ 15 309 331€ 16 269 439€ 16 590 010€ 17 100 847€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-751 782€ -1 232 851€ -961 146€ -957 614€ -4 738 425€ -5 592 789€ -4 585 140€ -4 268 776€ -4 710 755€ -4 645 696€ -4 795 483€ -4 350 182€ -4 906 568€ -3 123 606€ -2 320 414€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-751 782€ -1 232 851€ -961 146€ -957 614€ -4 738 425€ -5 592 789€ -4 585 140€ -4 268 776€ -4 710 755€ -4 645 696€ -4 795 483€ -4 350 182€ -4 906 568€ -3 123 606€ -2 320 414€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 232 851€ -1 006 123€ -957 614€ -4 738 425€ -6 250 991€ -4 595 004€ -4 268 776€ -4 710 755€ -4 645 696€ -4 804 667€ -4 373 055€ -4 925 738€ -3 639 807€ -2 349 341€ -1 750 307€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
481 069€ -226 727€ -3 532€ 3 780 810€ 1 512 567€ -997 785€ -316 364€ 441 978€ -65 058€ 158 971€ -422 428€ 575 557€ -1 266 761€ -774 264€ -570 107€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
21 944 282€ 21 170 004€ 20 425 646€ 20 557 770€ 23 728 850€ 22 754 432€ 20 107 526€ 19 848 493€ 20 406 367€ 20 308 779€ 20 680 007€ 19 518 769€ 21 017 831€ 19 547 182€ 19 236 796€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
5 696€ 287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 627€ 302 062€ 278 404€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
1 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
2 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 278 404€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
864€ 287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 627€ 302 062€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
15 235 556€ 14 681 662€ 15 210 066€ 15 855 966€ 15 457 647€ 14 304 869€ 12 621 805€ 12 642 957€ 12 614 579€ 12 621 558€ 12 874 993€ 13 138 998€ 13 520 147€ 13 840 793€ 14 417 154€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
15 230 556€ 14 681 662€ 15 210 066€ 15 855 966€ 15 457 647€ 14 304 869€ 12 621 805€ 12 642 957€ 12 614 579€ 12 621 558€ 12 874 993€ 13 138 998€ 13 520 147€ 13 840 793€ 14 417 154€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
383 192€ 424 306€ 441 266€ 521 868€ 608 875€ 186 885€ 137 142€ 97 039€ 95 238€ 83 153€ 125 580€ 180 324€ 275 177€ 235 054€ 377 099€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
294 349€ 323 781€ 353 213€ 382 620€ 412 053€ 20 912€ 62 737€ 141 143€ 218 967€ 353 051€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
86 214€ 96 203€ 82 084€ 139 248€ 196 823€ 186 885€ 137 142€ 97 039€ 95 238€ 79 556€ 61 171€ 37 291€ 20 255€ 11 220€ 13 341€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 630€ 4 323€ 5 969€ 3 597€ 43 497€ 80 296€ 113 778€ 4 867€ 10 706€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
6 319 837€ 6 064 036€ 4 774 313€ 4 179 935€ 7 662 327€ 8 262 678€ 7 348 578€ 7 108 498€ 7 409 337€ 7 301 347€ 7 339 902€ 5 918 326€ 4 891 820€ 3 156 213€ 4 164 138€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 065 900€ 3 525 928€ 2 517 688€ 2 016 785€ 2 333 188€ 2 588 921€ 1 922 329€ 1 735 284€ 2 011 973€ 2 263 935€ 3 384 301€ 3 103 400€ 2 502 416€ 2 181 844€ 1 388 315€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
56 006€ 48 532€ 45 275€ 44 039€ 37 899€ 30 469€ 30 627€ 28 999€ 29 177€ 28 684€ 28 044€ 28 399€ 27 984€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
873€ 323€ 323€ 323€ 323€ 323€ 2 502€ 1 542€ 75€ 0€ 30€ 30€ 0€ 121€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
796 197€ 737 404€ 935 932€ 940 589€ 4 264 084€ 927 272€ 729 430€ 729 454€ 729 146€ 619 840€ 552 428€ 507 339€ 174 157€ 96 211€ 11 703€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 330 670€ 962 216€ 703 917€ 650 817€ 553 117€ 524 090€ 494 875€ 442 511€ 397 172€ 374 372€ 369 781€ 320 995€ 341 158€ 302 067€ 298 057€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
499 891€ 610 451€ 442 870€ 412 502€ 351 572€ 3 652 171€ 3 637 537€ 3 597 432€ 3 616 260€ 3 327 604€ 2 142 229€ 1 166 665€ 1 290 737€ 260 668€ 1 029 238€
166
15.
Daň z príjmov (341)
424€ 493€ 460€ 1 128€ 722€ 492€ 694€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
532 974€ 167 723€ 111 145€ 106 830€ 88 219€ 518 644€ 530 584€ 568 674€ 618 221€ 679 711€ 853 544€ 781 700€ 546 062€ 307 748€ 1 431 082€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
36 904€ 10 965€ 16 704€ 6 923€ 33 204€ 20 295€ 4 602€ 7 388€ 7 126€ 9 576€ 9 797€ 9 276€ 7 675€ 5 624€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 2 013 060€ 2 013 060€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 2 013 060€ 2 013 060€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 687 267€ 757 168€ 449 447€ 450 001€ 446 461€ 478 516€ 168 847€ 139 852€ 132 376€ 137 565€ 134 792€ 140 743€ 158 176€ 166 434€ 184 465€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 166 434€ 184 465€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 687 267€ 757 168€ 449 447€ 450 001€ 446 461€ 478 516€ 168 847€ 139 852€ 132 376€ 137 565€ 134 792€ 140 743€ 158 176€ 0€ 0€