Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
6 541 222€ 7 230 800€ 5 820 841€ 5 946 118€ 4 894 420€ 4 789 072€ 4 615 034€ 4 038 399€ 3 790 261€ 3 922 105€ 3 592 133€ 3 256 865€ 3 326 426€ 3 410 939€ 3 631 290€
02
501
Spotreba materiálu
4 775 683€ 5 615 882€ 4 217 225€ 4 248 118€ 3 405 070€ 3 371 742€ 3 482 093€ 3 347 631€ 3 138 318€ 3 131 384€ 2 614 928€ 2 371 548€ 2 480 816€ 2 490 097€ 3 253 437€
03
502
Spotreba energie
665 442€ 684 492€ 633 593€ 660 140€ 573 840€ 597 102€ 595 240€ 662 986€ 625 167€ 770 538€ 959 472€ 884 469€ 841 433€ 912 266€ 369 827€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
1 682€ 1 388€ 871€ 745€ 848€ 4 176€ 8 576€ 8 026€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 100 097€ 930 426€ 970 023€ 1 037 860€ 915 510€ 820 228€ 537 701€ 26 100€ 25 389€ 19 313€ 16 988€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 117 709€ 1 235 814€ 1 128 216€ 1 124 545€ 825 787€ 793 558€ 927 830€ 932 762€ 875 866€ 660 249€ 664 887€ 688 513€ 806 608€ 672 449€ 624 282€
07
511
Opravy a udržiavanie
247 654€ 392 397€ 350 579€ 301 353€ 204 403€ 255 387€ 391 428€ 431 575€ 347 877€ 132 331€ 163 886€ 167 788€ 222 878€ 223 317€ 237 474€
08
512
Cestovné
19 409€ 6 277€ 10 038€ 16 327€ 17 022€ 16 018€ 15 772€ 24 397€ 19 097€ 14 539€ 11 663€ 13 578€ 18 086€ 6 538€ 5 989€
09
513
Náklady na reprezentáciu
476€ 2 080€ 669€ 1 847€ 869€ 353€ 609€ 540€ 121€ 845€ 131€ 129€ 301€ 18 891€ 195€
10
518
Ostatné služby
850 170€ 835 059€ 766 931€ 805 018€ 603 493€ 521 800€ 520 020€ 476 251€ 508 771€ 512 534€ 489 207€ 507 018€ 565 342€ 423 703€ 380 625€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
19 165 111€ 17 085 468€ 14 827 636€ 13 366 929€ 11 381 601€ 10 904 849€ 10 254 964€ 8 764 604€ 8 133 976€ 7 614 016€ 7 365 305€ 6 769 487€ 6 806 634€ 6 140 052€ 5 930 471€
12
521
Mzdové náklady
14 484 808€ 12 472 553€ 10 840 627€ 9 754 192€ 8 340 641€ 8 022 424€ 7 562 703€ 6 459 335€ 5 960 080€ 5 575 119€ 5 407 875€ 4 935 930€ 5 033 481€ 4 522 851€ 4 360 673€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 355 958€ 4 305 124€ 3 740 233€ 3 370 114€ 2 859 975€ 2 738 036€ 2 559 508€ 2 196 716€ 2 046 963€ 1 924 717€ 1 827 532€ 1 692 645€ 1 675 895€ 1 522 686€ 1 475 012€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
446€ 423€ 1 232€ 1 432€ 1 289€ 1 203€ 321€ 204€ 173€ 1 368€ 2 252€ 2 403€ 2 553€ 3 805€ 3 831€
15
527
Zákonné sociálne náklady
322 250€ 307 368€ 245 544€ 241 192€ 179 695€ 143 186€ 132 431€ 108 349€ 126 760€ 112 811€ 127 646€ 138 509€ 94 705€ 90 710€ 90 956€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
35 874€ 34 599€ 31 116€ 30 210€ 30 165€ 30 576€ 31 073€ 29 003€ 30 012€ 28 867€ 28 093€ 28 162€ 20 416€ 19 930€ 26 764€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
15 462€ 15 462€ 15 462€ 15 462€ 15 462€ 15 379€ 15 379€ 15 379€ 15 379€ 14 841€ 14 426€ 18 439€ 19 200€ 18 790€ 19 040€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 412€ 19 137€ 15 654€ 14 748€ 14 703€ 15 197€ 15 694€ 13 624€ 14 633€ 14 026€ 13 667€ 9 723€ 1 216€ 1 140€ 7 724€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
23 959€ 87 586€ 17 554€ 44 231€ 2 495 935€ 270 965€ 18 955€ 89 186€ 144 746€ 109 985€ 97 837€ 643 487€ 85 485€ 44 393€ 67 588€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 24 108€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
5 632€ 4 204€ 6 527€ 20 699€ 7 426€ 16 922€ 7 962€ 10 183€ 17 615€ 7 788€ 8 435€ 17 171€ 27 092€ 22 138€ 31 416€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 483€ 12 580€ 2 483€ 17 451€ 49 127€ 60€ 0€ 0€ 0€ 370€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 55 768€ 541€ 157€ 2 481 181€ 199 345€ 3 545€ 2 120€ 109 983€ 72 447€ 66 421€ 257 198€ 11 256€ 1 499€ 11 977€
26
546
Odpis pohľadávky
857€ 400€ 27€ 110€ 2 921€ 0€ 1 108€ 7 984€ 2 832€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 787€ 14 686€ 8 004€ 5 485€ 7 300€ 5 471€ 7 287€ 16 470€ 17 148€ 27 308€ 19 728€ 368 836€ 21 870€ 12 346€ 21 363€
28
549
Manká a škody
349€ 40€ 100€ 101€ 60 413€ 2 333€ 332€ 281€ 51€ 56€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 053 162€ 919 770€ 951 516€ 868 283€ 714 234€ 619 761€ 568 735€ 571 980€ 807 127€ 829 993€ 878 185€ 796 669€ 812 872€ 1 113 045€ 1 977 046€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
977 210€ 919 770€ 951 516€ 868 283€ 714 234€ 619 761€ 568 735€ 571 980€ 519 914€ 527 272€ 538 653€ 515 547€ 495 245€ 810 983€ 1 694 069€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
75 952€ 287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 627€ 302 062€ 282 977€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 278 404€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 753€ 287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 627€ 302 062€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
70 256€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 573€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
24 751€ 22 510€ 21 797€ 20 197€ 18 557€ 13 903€ 15 654€ 2 402€ 5 346€ 17 543€ 31 083€ 72 485€ 92 181€ 3 898€ 3 737€
42
562
Úroky
100€ 147€ 91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 2 401€ 6 091€ 66 859€ 89 541€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
34€ 54€ 84€ 19€ 19€ 0€ 1€ 18€ 6€ 16€ 107€ 41€ 65€ 690€ 676€
47
568
Ostatné finančné náklady
24 617€ 22 309€ 21 622€ 20 178€ 18 537€ 13 903€ 15 653€ 2 384€ 5 306€ 15 126€ 24 885€ 5 585€ 2 576€ 3 207€ 3 061€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
27 961 789€ 26 616 547€ 22 798 675€ 21 400 513€ 20 360 699€ 17 422 685€ 16 432 244€ 14 428 335€ 13 787 334€ 13 182 759€ 12 657 523€ 12 255 667€ 11 950 623€ 11 404 705€ 12 261 178€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
24 343 644€ 22 451 616€ 20 986 315€ 19 609 819€ 17 242 113€ 15 405 815€ 15 137 952€ 13 601 807€ 12 521 222€ 12 171 842€ 11 140 886€ 9 761 867€ 9 425 139€ 9 354 462€ 9 533 688€
67
602
Tržby z predaja služieb
23 098 581€ 21 402 024€ 19 899 079€ 18 432 227€ 16 201 356€ 14 471 685€ 14 524 366€ 13 560 357€ 12 482 417€ 12 142 988€ 11 116 846€ 9 761 867€ 9 425 139€ 9 354 462€ 9 533 688€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 245 064€ 1 049 592€ 1 087 235€ 1 177 592€ 1 040 757€ 934 130€ 613 585€ 41 450€ 38 805€ 28 854€ 24 039€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
402 986€ 393 122€ 329 392€ 340 872€ 315 645€ 332 945€ 365 899€ 372 923€ 376 117€ 373 717€ 266 642€ 217 898€ 195 834€ 170 997€ 153 455€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
402 986€ 393 122€ 329 392€ 340 872€ 315 645€ 332 945€ 365 899€ 372 923€ 376 117€ 373 717€ 266 642€ 217 898€ 195 834€ 170 997€ 153 455€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
62 019€ 292 924€ 48 956€ 4 284 882€ 3 611 625€ 66 258€ 53 810€ 82 366€ 32 881€ 37 660€ 73 388€ 2 053 599€ 294 987€ 32 645€ 45 749€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
417€ 3 163€ 0€ 4 202€ 2 016€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
15 879€ 8 715€ 32 656€ 29 559€ 25 762€ 29 973€ 16 375€ 19 078€ 26 568€ 22 026€ 18 622€ 25 921€ 61 073€ 27 884€ 41 213€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
650€ 390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 375€ 400€ 0€ 0€ 523€ 81€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
660€ 94€ 0€ 0€ 412€ 324€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
45 490€ 283 819€ 16 301€ 4 255 323€ 3 585 447€ 36 286€ 36 059€ 63 288€ 6 313€ 14 574€ 51 509€ 2 027 678€ 229 189€ 2 253€ 4 212€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 946€ 302 961€ 282 666€ 254 826€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 946€ 302 961€ 282 666€ 254 826€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 248 699€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
287 213€ 302 721€ 339 531€ 281 122€ 317 627€ 302 062€ 278 404€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 319€ 899€ 4 262€ 6 126€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
23 499€ 16 434€ 20 633€ 25 640€ 24 139€ 24 959€ 7 883€ 33 718€ 26 716€ 25 995€ 61 366€ 61 488€ 38 509€ 16 875€ 3 823€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 210€ 547€ 349€ 297€ 330€ 270€ 259€
103
663
Kurzové zisky
28€ 9€ 0€ 20€ 5€ 11€ 3€ 8€ 67€
108
668
Ostatné finančné výnosy
23 471€ 16 434€ 20 624€ 25 640€ 24 139€ 24 959€ 7 883€ 33 718€ 26 507€ 25 428€ 61 012€ 61 180€ 38 177€ 16 597€ 3 496€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 611 133€ 3 236 475€ 1 411 386€ 921 289€ 680 507€ 595 558€ 558 827€ 493 607€ 462 747€ 393 088€ 411 757€ 418 481€ 426 494€ 772 846€ 1 699 580€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
67 648€ 29 655€ 130 851€ 62 578€ 19 533€ 38 035€ 4 929€ 5 000€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
760 557€ 790 375€ 839 155€ 761 989€ 605 111€ 499 023€ 452 154€ 433 229€ 385 978€ 373 435€ 381 280€ 376 088€ 396 216€ 737 174€ 1 640 004€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 627 653€ 2 246 246€ 354 379€ 5 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 673€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
83 280€ 45 213€ 26 816€ 26 816€ 19 699€ 966€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
30 944€ 5 664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 681€ 94 538€ 36 556€ 42 241€ 14 294€ 37 505€ 84 960€ 40 981€ 44 165€ 3 383€ 5 948€ 11 956€ 1 889€ 9 394€ 7 617€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
30 371€ 24 783€ 23 628€ 22 374€ 21 870€ 20 031€ 16 784€ 14 397€ 12 604€ 16 270€ 24 529€ 30 437€ 28 388€ 26 278€ 25 287€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
28 443 281€ 26 390 571€ 22 796 683€ 25 182 502€ 21 874 029€ 16 425 535€ 16 124 371€ 14 871 634€ 13 722 404€ 13 341 834€ 12 235 160€ 12 831 280€ 10 683 924€ 10 630 492€ 11 691 120€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
481 492€ -225 976€ -1 992€ 3 781 989€ 1 513 330€ -997 149€ -307 874€ 443 299€ -64 930€ 159 075€ -422 362€ 575 613€ -1 266 699€ -774 213€ -570 058€
136
591
Splatná daň z príjmov
424€ 752€ 1 539€ 1 178€ 763€ 636€ 8 490€ 1 321€ 128€ 104€ 66€ 56€ 63€ 51€ 49€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
481 069€ -226 727€ -3 532€ 3 780 810€ 1 512 567€ -997 785€ -316 364€ 441 978€ -65 058€ 158 971€ -422 428€ 575 557€ -1 266 761€ -774 264€ -570 107€