Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
604€ 1 326€ 293€
04
511
Opravy a udržiavanie
335€ 9€ 0€
05
512
Cestovné
100€ 11€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
233€ 176€ 89€
07
518
Ostatné služby
1 234€ 2 605€ 2 473€
08
521
Mzdové náklady
14 630€ 12 213€ 13 057€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 191€ 4 298€ 4 596€
11
527
Zákonné sociálne náklady
610€ 726€ 728€
15
538
Ostatné dane a poplatky
34€ 49€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
10€
24
549
Iné ostatné náklady
173€ 187€ 176€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
23 112€ 21 583€ 21 470€
Výnosy
41
604
Tržby za predaný tovar
40€ 50€ 17€
53
644
Úroky
-0€
55
646
Prijaté dary
440€ 1 405€
58
649
Iné ostatné výnosy
10 682€ 2 697€ 3 754€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
360€ 360€
73
691
Dotácie
15 200€ 16 500€ 17 500€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
26 282€ 20 047€ 22 675€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
3 170€ -1 536€ 1 206€
76
591
Daň z príjmov
1 656€ 459€ 566€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 514€ -1 994€ 640€