Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špeciálna základná škola, Michalská 55/77, Markušovce [zrušená]

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.08.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
236 969€ 288 128€ 282 461€ 290 102€ 298 510€ 312 385€ 305 647€ 295 081€ 220 080€ 201 646€ 202 001€ 209 851€ 186 221€ 25 887€ 18 288€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
236 969€ 242 953€ 249 563€ 257 960€ 266 357€ 274 754€ 268 095€ 258 876€ 184 059€ 165 810€ 175 581€ 185 352€ 161 506€ 2 305€ 2 461€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
236 969€ 242 953€ 249 563€ 257 960€ 266 357€ 274 754€ 268 095€ 258 876€ 184 059€ 165 810€ 175 581€ 185 352€ 161 506€ 2 305€ 2 461€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€ 354€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
234 415€ 240 399€ 249 209€ 257 606€ 266 003€ 274 400€ 267 741€ 258 522€ 183 705€ 165 456€ 175 227€ 184 998€ 161 152€ 1 951€ 2 107€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 200€ 2 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
43 888€ 31 613€ 30 920€ 31 000€ 36 469€ 36 327€ 34 545€ 34 713€ 35 707€ 26 355€ 24 391€ 23 484€ 23 582€ 15 728€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
43 888€ 31 613€ 30 920€ 31 000€ 36 469€ 36 327€ 34 348€ 34 713€ 35 707€ 26 355€ 24 391€ 23 484€ 23 582€ 15 728€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
43 888€ 31 613€ 30 920€ 31 000€ 36 469€ 36 327€ 34 348€ 34 713€ 35 707€ 26 355€ 24 391€ 23 484€ 23 582€ 15 728€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 287€ 1 286€ 1 222€ 1 154€ 1 162€ 1 225€ 1 661€ 1 308€ 129€ 65€ 108€ 1 232€ 0€ 100€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 287€ 1 286€ 1 222€ 1 154€ 1 162€ 1 225€ 1 661€ 1 308€ 129€ 65€ 108€ 1 232€ 0€ 100€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
236 969€ 288 128€ 282 461€ 290 102€ 298 510€ 312 385€ 305 647€ 295 081€ 220 080€ 201 646€ 202 001€ 209 851€ 186 221€ 25 887€ 18 288€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 672€ 1 969€ 1 222€ 1 154€ 1 162€ 1 225€ 1 857€ 1 308€ -2 808€ -3 705€ -2 389€ -3 080€ -1 176€ -835€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 672€ 1 969€ 1 222€ 1 154€ 1 162€ 1 225€ 1 857€ 1 308€ -2 808€ -3 705€ -2 389€ -3 080€ -1 176€ -835€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 672€ 1 969€ 1 222€ 1 154€ 1 162€ 1 225€ 1 857€ 1 308€ -2 808€ -3 705€ -2 389€ -3 080€ -1 176€ -835€ -2 456€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 672€ -297€ 747€ 68€ -8€ -63€ -632€ 549€ 4 116€ 897€ -1 316€ 691€ -1 903€ -341€ 1 621€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
236 969€ 286 456€ 280 493€ 288 880€ 297 356€ 311 223€ 304 421€ 293 224€ 218 772€ 204 454€ 205 706€ 212 240€ 189 300€ 27 063€ 19 124€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 938€ 3 770€ 2 497€ 3 133€ 1 176€ 742€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 742€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 938€ 3 770€ 2 497€ 3 133€ 1 176€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
236 969€ 242 953€ 249 563€ 257 960€ 266 357€ 274 754€ 268 095€ 258 876€ 184 059€ 165 810€ 175 581€ 185 352€ 161 506€ 2 305€ 2 461€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
236 969€ 242 953€ 249 563€ 257 960€ 266 357€ 274 754€ 268 095€ 258 876€ 184 059€ 165 810€ 175 581€ 185 352€ 161 506€ 2 305€ 2 461€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
216€ 237€ 941€ 1 180€ 692€ 22€ 424€ 182€ 240€ 341€ 25€ 254€ 196€ 516€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
216€ 237€ 941€ 1 180€ 692€ 22€ 424€ 182€ 240€ 341€ 25€ 254€ 196€ 516€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
43 287€ 30 692€ 29 979€ 29 819€ 35 777€ 36 305€ 33 924€ 34 531€ 35 466€ 26 013€ 24 366€ 24 407€ 23 386€ 15 406€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
0€ 0€ 1 178€ 0€ 193€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
104€ 82€ 78€ 41€ 46€ 832€ 1 039€ 739€ 357€ 516€ 212€ 450€ 30€ 19€
163
12.
Zamestnanci (331)
22 608€ 15 984€ 15 642€ 16 735€ 20 117€ 19 809€ 18 417€ 18 606€ 19 497€ 14 812€ 14 046€ 13 238€ 11 909€ 9 359€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
16 332€ 11 809€ 11 581€ 10 719€ 12 780€ 12 851€ 12 000€ 12 644€ 12 798€ 9 004€ 8 686€ 8 112€ 9 417€ 5 017€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 244€ 2 818€ 2 679€ 2 325€ 2 835€ 2 813€ 2 469€ 2 542€ 2 814€ 1 681€ 1 422€ 1 430€ 2 030€ 816€