Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
62 083 549€ 56 247 551€ 70 483 596€ 60 763 185€ 57 582 071€ 49 659 987€ 31 185 542€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
62 089 731 € 55 758 418 € 71 391 965 € 61 347 126 € 55 159 468 € 48 845 657 € 32 182 585 € 26 383 419 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
45 481 533€ 41 250 955€ 56 627 413€ 48 324 467€ 47 965 143€ 40 576 526€ 24 031 391€ 18 250 590€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 574 894€ 12 886 266€ 13 829 649€ 12 228 853€ 8 483 729€ 9 063 793€
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 650€ 23 013€ 14 986€ 273€ 50€ 7 143 917€ 6 524 452€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
13 700€ -485 700€ 914 083€ 598 738€ -2 415 204€ -800 000€ 1 000 000€ 264 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 083 884€ 5 834€ 194 795€ 1 123 890€ 1 340 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
954€ 1 860€ 5 338€ 7 277€ 4 377€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
61 636 552 € 55 309 882 € 70 821 239 € 60 782 443 € 54 583 528 € 48 246 111 € 31 607 627 € 25 808 931 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 412 859€ 40 208 121€ 54 831 937€ 46 585 330€ 43 961 078€ 38 482 851€ 23 383 230€ 17 431 786€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 799 012€ 11 509 339€ 13 384 262€ 11 832 758€ 7 201 762€ 7 908 954€ 6 009 843€ 5 069 792€
14
D.
Služby
451 223€ 502 032€ 638 404€ 667 462€ 858 839€ 822 993€ 943 326€ 755 267€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
783 525 € 956 514 € 939 758 € 833 566 € 727 316 € 575 795 € 497 577 € 473 031 €
16
E.1.
Mzdové náklady
564 187€ 689 626€ 671 696€ 592 621€ 521 560€ 408 002€ 348 137€ 333 401€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
194 008€ 238 629€ 232 642€ 204 483€ 179 774€ 142 986€ 121 980€ 116 718€
19
E.4.
Sociálne náklady
25 330€ 28 259€ 35 420€ 36 462€ 25 982€ 24 807€ 27 460€ 22 912€
20
F.
Dane a poplatky
21 412€ 21 873€ 21 872€ 20 418€ 18 639€ 15 456€ 14 969€ 14 808€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 141 458€ 1 131 895€ 848 455€ 530 116€ 635 095€ 365 806€ 715 813€ 751 143€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 141 458€ 1 131 895€ 848 455€ 530 116€ 635 095€ 365 806€ 715 813€ 751 143€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
905 300€ 4 444€ 185 859€ 1 056 900€ 1 290 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
50 435€ 123 594€ 95 072€ 104 374€ 42 029€ 8 406€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 063€ 24 373€ 28 513€ 31 862€ 19 525€ 32 227€ 34 463€ 23 104€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
453 179 € 448 536 € 570 726 € 564 683 € 575 940 € 599 546 € 574 958 € 574 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 425 683 € 1 455 042 € 2 531 528 € 2 066 781 € 2 012 039 € 1 625 521 € 1 838 909 € 1 782 197 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 518 € 3 433 € 5 714 € 14 796 € 7 399 € 14 330 € 2 956 € 7 586 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
176 € 1 € 24 € 31 € 133 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
176€ 1€ 24€ 31€ 133€
42
XII.
Kurzové zisky
7 518€ 3 257€ 5 714€ 14 667€ 7 398€ 14 306€ 2 925€ 2 566€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
129€ 4 887€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
213 961 € 202 908 € 211 058 € 198 174 € 209 373 € 255 902 € 278 686 € 275 586 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
143 168 € 136 781 € 140 397 € 115 530 € 131 890 € 140 251 € 213 218 € 222 082 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
143 168€ 136 781€ 140 397€ 115 530€ 131 890€ 140 251€ 213 218€ 222 082€
52
O.
Kurzové straty
11 477€ 6 099€ 11 961€ 10 509€ 10 375€ 8 857€ 12 352€ 13 968€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
59 316€ 60 028€ 58 700€ 72 135€ 67 108€ 106 794€ 53 116€ 39 536€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-206 443 € -199 475 € -205 344 € -183 378 € -201 974 € -241 572 € -275 730 € -268 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
246 736 € 249 061 € 365 382 € 381 305 € 373 966 € 357 974 € 299 228 € 306 488 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
52 037 € 63 674 € 103 132 € 101 408 € 105 421 € 94 240 € 69 519 € 71 923 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
52 037€ 63 674€ 103 132€ 101 408€ 105 421€ 94 240€ 69 519€ 71 923€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 €