Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
66 981€ 79 217€
02
502
Spotreba energie
5 691€ 5 347€
04
511
Opravy a udržiavanie
53 899€ 73 297€
05
512
Cestovné
140€ 510€
06
513
Náklady na reprezentáciu
949€ 3 292€
07
518
Ostatné služby
501 882€ 344 433€
08
521
Mzdové náklady
195 225€ 173 577€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
64 755€ 56 401€
11
527
Zákonné sociálne náklady
7 122€ 7 085€
13
531
Daň z motorových vozidiel
563€ 424€
14
532
Daň z nehnuteľností
238€ 238€
17
542
Ostatné pokuty a penále
6 000€
19
544
Úroky
3 534€ 5 710€
20
545
Kurzové straty
12€
21
546
Dary
4 000€ 2 500€
24
549
Iné ostatné náklady
14 029€ 305€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
173 728€ 172 317€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 098 736€ 924 665€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
7 191€ 9 175€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 044 949€ 768 621€
58
649
Iné ostatné výnosy
72 689€ 58 337€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
350€
70
664
Prijaté členské príspevky
29 040€ 28 533€
73
691
Dotácie
50 935€ 55 693€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 204 804€ 920 708€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
106 067€ -3 958€
76
591
Daň z príjmov
29 668€ 12 267€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
76 399€ -16 225€