Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 289 245€ 1 341 666€ 1 387 509€ 1 207 192€ 1 161 301€ 1 194 936€ 1 224 252€ 1 269 393€ 1 284 606€ 1 298 489€ 1 277 976€ 1 328 499€ 1 375 784€ 86 612€ 85 647€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 180 244€ 1 244 585€ 1 308 926€ 1 139 660€ 1 095 305€ 1 138 170€ 1 177 060€ 1 226 583€ 1 239 960€ 1 255 216€ 1 240 499€ 1 287 748€ 1 335 077€ 48 029€ 52 892€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 180 244€ 1 244 585€ 1 308 926€ 1 139 660€ 1 095 305€ 1 138 170€ 1 177 060€ 1 226 583€ 1 239 960€ 1 255 216€ 1 240 499€ 1 287 748€ 1 335 077€ 48 029€ 52 892€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 20 482€ 21 675€ 21 675€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 145 333€ 1 202 071€ 1 258 809€ 1 089 775€ 1 058 114€ 1 107 234€ 1 156 354€ 1 170 302€ 1 218 252€ 1 232 662€ 1 215 997€ 1 260 799€ 1 305 601€ 17 539€ 20 720€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
14 429€ 22 032€ 29 635€ 29 402€ 16 709€ 10 454€ 224€ 725€ 1 226€ 2 072€ 4 020€ 6 467€ 5 860€ 5 681€ 7 363€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 35 074€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 134€ 3 134€ 3 134€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
107 234€ 95 240€ 77 087€ 66 034€ 64 672€ 55 233€ 45 972€ 41 682€ 43 508€ 42 458€ 36 534€ 39 950€ 39 808€ 37 770€ 32 652€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 896€ 2 533€ 2 902€ 2 749€ 2 078€ 2 000€ 1 407€ 1 277€ 1 271€ 708€ 758€ 808€ 729€ 513€ 609€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 896€ 2 533€ 2 902€ 2 749€ 2 078€ 2 000€ 1 407€ 1 277€ 1 271€ 708€ 758€ 808€ 729€ 513€ 609€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 9 196€ 4 446€ 4 992€ 5 776€ 3 820€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 9 196€ 4 446€ 4 992€ 5 776€ 3 820€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 263€ 1 070€ 1 342€ 71€ 1 509€ 514€ 212€ 0€ 2€ 0€ 279€ 284€ 257€ 157€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 158€ 1 070€ 1 321€ 65€ 1 509€ 514€ 212€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 1€ 0€ 279€ 284€ 257€ 157€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
105€ 20€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
102 075€ 91 637€ 72 843€ 63 214€ 61 085€ 52 720€ 44 353€ 40 405€ 42 235€ 32 554€ 31 051€ 33 866€ 33 046€ 33 280€ 32 043€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
102 075€ 91 637€ 72 843€ 63 214€ 61 085€ 52 703€ 44 336€ 40 388€ 42 219€ 32 538€ 31 035€ 33 849€ 33 021€ 33 249€ 32 012€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 9€ 14€ 14€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
16€ 16€ 16€ 17€ 17€ 17€ 16€ 16€ 17€ 17€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 766€ 1 842€ 1 496€ 1 498€ 1 323€ 1 533€ 1 221€ 1 129€ 1 137€ 815€ 943€ 801€ 899€ 813€ 103€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 766€ 1 842€ 1 496€ 1 498€ 1 323€ 1 533€ 1 221€ 1 129€ 1 137€ 815€ 943€ 801€ 899€ 813€ 103€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 289 245€ 1 341 666€ 1 387 509€ 1 207 192€ 1 161 301€ 1 194 936€ 1 224 252€ 1 269 393€ 1 284 606€ 1 298 489€ 1 277 976€ 1 328 499€ 1 375 784€ 86 612€ 85 647€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-3 803€ -2 888€ -2 929€ -911€ -1 111€ -431€ 191€ 197€ -8 632€ -2 972€ -3 278€ -1 355€ -3 367€ -3 446€ -5 037€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-3 803€ -2 888€ -2 929€ -911€ -1 111€ -431€ 191€ 197€ -8 632€ -2 972€ -3 278€ -1 355€ -3 367€ -3 446€ -5 037€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-2 888€ -2 929€ -911€ -1 111€ -431€ 191€ 197€ -8 632€ -2 972€ -3 278€ -1 355€ -3 367€ -3 388€ -5 037€ -339€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-915€ 41€ -2 017€ 200€ -680€ -622€ -6€ 8 829€ -5 660€ 306€ -1 924€ 2 012€ 21€ 1 591€ -4 698€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 197 275€ 1 244 480€ 1 286 347€ 1 099 799€ 1 050 094€ 1 078 840€ 1 103 243€ 1 144 355€ 1 200 344€ 1 236 185€ 1 276 113€ 1 323 979€ 1 371 451€ 84 332€ 85 150€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 098€ 4 876€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 876€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 12 311€ 7 880€ 6 488€ 8 420€ 7 098€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 085 727€ 1 145 856€ 1 205 985€ 1 032 507€ 983 940€ 1 022 610€ 1 057 288€ 1 102 696€ 1 156 028€ 1 190 645€ 1 236 178€ 1 282 566€ 1 329 039€ 43 333€ 47 670€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
16€ 16€ 16€ 17€ 17€ 17€ 16€ 16€ 17€ 17€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 085 727€ 1 145 856€ 1 205 985€ 1 032 507€ 983 940€ 1 022 594€ 1 057 272€ 1 102 680€ 1 148 012€ 1 190 629€ 1 236 161€ 1 282 550€ 1 329 023€ 43 316€ 47 653€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 7 999€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 560€ 7 054€ 5 466€ 1 973€ 4 125€ 2 477€ 1 302€ 289€ 467€ 287€ 1 951€ 1 948€ 1 651€ 1 866€ 1 417€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 560€ 7 054€ 5 466€ 1 973€ 4 125€ 2 477€ 1 302€ 289€ 467€ 287€ 1 951€ 1 948€ 1 651€ 1 866€ 1 417€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
107 987€ 91 570€ 74 896€ 65 313€ 62 029€ 53 753€ 44 653€ 41 371€ 43 849€ 32 942€ 30 104€ 32 977€ 32 341€ 32 035€ 31 187€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 560€ 3 401€ 3 292€ 1 275€ 2 589€ 3 797€ 530€ 11€ 8 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
12 475€ 11 710€ 6 402€ 5 735€ 7 637€ 7 450€ 6 552€ 4 203€ 4 841€ 3 422€ 3 539€ 3 545€ 3 000€ 3 001€ 6 503€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 824€ 2 844€ 2 561€ 2 600€ 2 101€ 1 963€ 1 233€ 1 529€ 1 457€ 1 129€ 1 041€ 1 630€ 1 377€ 1 224€ 1 263€
163
12.
Zamestnanci (331)
47 917€ 40 743€ 34 525€ 30 239€ 27 566€ 22 570€ 20 486€ 19 798€ 16 269€ 16 077€ 14 658€ 15 627€ 16 149€ 15 978€ 13 403€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
31 258€ 26 891€ 23 026€ 20 724€ 18 184€ 14 992€ 13 358€ 13 225€ 10 627€ 10 442€ 9 344€ 10 313€ 10 212€ 10 186€ 8 621€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 915€ 5 981€ 5 089€ 4 740€ 3 952€ 2 981€ 2 493€ 2 604€ 1 815€ 1 874€ 1 522€ 1 751€ 1 603€ 1 640€ 1 397€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
95 773€ 100 074€ 104 090€ 108 303€ 112 317€ 116 528€ 120 819€ 124 841€ 92 894€ 65 276€ 5 142€ 5 875€ 7 700€ 5 726€ 5 534€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 65€ 52€ 66€ 936€ 169€ 161€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
95 773€ 100 074€ 104 090€ 108 303€ 112 317€ 116 528€ 120 819€ 124 841€ 92 894€ 65 211€ 5 089€ 5 809€ 6 764€ 5 557€ 5 373€