Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
68 412 839€ 46 684 280€ 46 697 494€ 46 831 946€ 46 876 229€ 39 487 474€ 41 592 033€ 39 328 603€ 35 697 618€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
63 337 133 € 49 993 292 € 49 711 093 € 48 028 385 € 47 141 693 € 39 680 186 € 40 795 108 € 40 062 145 € 36 595 744 € 38 491 719 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
68 412 839€ 46 684 280€ 46 697 494€ 46 831 946€ 46 876 229€ 39 487 474€ 41 592 033€ 39 328 603€ 36 081 967€ 39 023 783€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 275 002€ 3 006 850€ 2 868 744€ 1 004 078€ 50 711€ -105 869€ -1 023 168€ 521 133€ 351 039€ -746 724€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
125 413€ 242 669€ 112 302€ 175 564€ 141 260€ 224 492€ 150 543€ 142 905€ 116 681€ 162 262€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 883€ 59 493€ 32 553€ 16 797€ 73 493€ 74 089€ 75 700€ 69 504€ 46 057€ 52 398€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
56 501 299 € 47 286 485 € 45 957 817 € 46 719 695 € 44 883 697 € 37 512 773 € 36 777 413 € 37 029 039 € 34 520 006 € 34 238 587 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
297 179€ 219 134€ 205 003€ 292 437€ 293 675€ 318 406€ 358 222€ 383 989€ 407 939€ 389 776€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
33 357 601€ 26 437 350€ 26 846 479€ 28 589 823€ 27 182 364€ 20 946 519€ 21 214 601€ 21 878 583€ 19 849 922€ 20 922 489€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 485 315 € 19 096 812 € 17 601 011 € 16 442 449 € 16 104 920 € 14 942 047 € 14 014 722 € 13 632 190 € 13 088 355 € 11 770 191 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 564 747€ 13 483 256€ 12 280 851€ 11 906 273€ 11 676 436€ 10 766 633€ 10 439 782€ 10 458 633€ 10 002 319€ 8 954 676€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 545 458€ 4 421 159€ 4 356 080€ 3 683 303€ 3 588 817€ 3 432 652€ 2 897 658€ 2 547 811€ 2 519 168€ 2 342 685€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 375 110€ 1 192 397€ 964 080€ 852 873€ 839 667€ 742 762€ 677 282€ 625 746€ 566 868€ 472 830€
20
F.
Dane a poplatky
19 949€ 19 769€ 21 971€ 24 057€ 23 173€ 23 979€ 23 037€ 22 295€ 26 704€ 27 645€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 002 015€ 1 001 169€ 949 081€ 934 670€ 932 537€ 904 408€ 812 788€ 773 145€ 803 594€ 779 292€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 002 015€ 1 001 169€ 949 081€ 934 670€ 932 537€ 904 408€ 812 788€ 773 145€ 803 594€ 779 292€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 194€ 146 118€ 92 112€ 112 628€ 84 323€ 126 924€ 121 164€ 95 062€ 116 778€ 124 869€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 921€ 13 039€ -20 461€ 19 428€ 5 074€ -4 128€ 7 495€ -4 026€ 585€ -2 394€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
298 125€ 353 094€ 262 621€ 304 203€ 257 631€ 254 618€ 225 384€ 247 801€ 226 129€ 226 719€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 835 834 € 2 706 807 € 3 753 276 € 1 308 690 € 2 257 996 € 2 167 413 € 4 017 695 € 3 033 106 € 2 075 738 € 4 253 132 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
29 483 057 € 23 034 646 € 22 514 756 € 18 953 764 € 19 450 901 € 18 116 680 € 18 996 042 € 17 587 164 € 16 175 145 € 16 964 794 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 675 € 2 851 € 2 421 € 525 € 639 € 1 406 € 749 € 1 807 € 1 874 € 2 855 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 621 € 0 € 0 € 0 € 37 € 497 € 322 € 661 € 1 858 € 463 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 623€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22 621€ 0€ 0€ 0€ 37€ 497€ 322€ 661€ 235€ 463€
42
XII.
Kurzové zisky
7 054€ 2 851€ 2 421€ 525€ 602€ 909€ 427€ 1 146€ 16€ 2 392€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 711 € 18 268 € 9 316 € 4 774 € 4 864 € 7 334 € 13 999 € 10 408 € 7 320 € 11 931 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 56 € 17 € 0 € 0 € 1 178 € 494 € 1 520 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 1 178€ 494€ 1 520€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
15 611€ 5 879€ 1 495€ 781€ 743€ 1 932€ 8 986€ 7 418€ 1 959€ 4 925€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 100€ 12 333€ 7 804€ 3 993€ 4 121€ 4 224€ 4 519€ 2 990€ 3 841€ 7 006€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
8 964 € -15 417 € -6 895 € -4 249 € -4 225 € -5 928 € -13 250 € -8 601 € -5 446 € -9 076 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 844 798 € 2 691 390 € 3 746 381 € 1 304 441 € 2 253 771 € 2 161 485 € 4 004 445 € 3 024 505 € 2 070 292 € 4 244 056 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 981 759 € 410 791 € 1 642 097 € 539 898 € 945 742 € 676 302 € 1 186 510 € 855 716 € 632 408 € 1 222 454 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 757 000€ 1 149 176€ 1 210 255€ 688 563€ 960 438€ 499 638€ 1 991 570€ 899 181€ 566 471€ 1 127 199€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-775 241€ -738 385€ 431 842€ -148 665€ -14 696€ 176 664€ -805 060€ -43 465€ 65 937€ 95 255€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 863 039 € 2 280 599 € 2 104 284 € 764 543 € 1 308 029 € 1 485 183 € 2 817 935 € 2 168 789 € 1 437 884 € 3 021 602 €