Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOKAS spol. s r.o. v konkurze

2021 2020
01.01.2021
28.02.2021
01.01.2020
28.02.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
43 487 € 43 487 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
43 487 € 43 487 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
43 487 € 43 487 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
43 487€ 43 487€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
43 487 € 43 487 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-21 427 € 21 427 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 639€ 14 788€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-21 427 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
64 914 € 22 060 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
64 914 € 22 060 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
702€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
64 212€ 22 060€