Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Golde Lozorno spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.11.2015
31.10.2016
01.11.2014
31.10.2015
01.11.2013
31.10.2014
01.11.2012
31.10.2013
01.11.2011
31.10.2012
01.11.2010
31.10.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 978 713 € 1 072 469 € 2 345 713 € 21 421 681 € 4 168 917 € 521 250 € 3 828 153 € 3 020 550 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 704 078 € 185 807 € 3 481 852 € 20 552 091 € 4 110 889 € -533 565 € 4 058 465 € 3 455 773 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 274 635 € 886 662 € -1 136 139 € 869 590 € 58 028 € 1 054 815 € -230 312 € -435 223 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
182 445 464 € 199 014 626 € 245 866 864 € 246 765 340 € 196 662 281 € 164 889 290 € 163 755 721 € 14 877 290 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
182 810 848 € 200 220 664 € 245 092 263 € 245 254 682 € 195 204 717 € 164 352 281 € 163 932 574 € 14 545 015 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-365 384 € -1 206 038 € 774 601 € 1 510 658 € 1 457 564 € 537 009 € -176 853 € 332 275 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
159 738 281 € 171 815 480 € 212 985 867 € 225 833 034 € 180 791 705 € 155 211 662 € 147 948 027 € 12 108 242 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
129 431 781 € 143 253 415 € 172 674 918 € 184 913 744 € 150 182 424 € 130 154 197 € 124 760 319 € 10 816 148 €
10
B.2
Služby
30 198 681 € 28 386 943 € 41 157 126 € 40 468 130 € 30 609 281 € 25 057 465 € 23 187 708 € 1 292 094 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
23 981 818 € 28 085 808 € 31 744 858 € 21 801 896 € 15 928 604 € 10 732 443 € 15 577 382 € 2 333 825 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
20 916 952 € 22 736 204 € 23 368 786 € 19 778 705 € 14 472 366 € 12 539 045 € 11 029 229 € 910 097 €
13
C.1
Mzdové náklady
14 990 444 € 16 266 825 € 16 779 295 € 14 140 797 € 10 405 316 € 9 111 509 € 8 047 471 € 657 170 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 176 850 € 5 584 257 € 5 659 671 € 4 758 006 € 3 517 695 € 3 019 251 € 2 597 973 € 217 661 €
16
C.4
Sociálne náklady
749 658 € 885 122 € 929 820 € 879 902 € 549 355 € 408 285 € 383 785 € 35 266 €
17
D
Dane a poplatky
3 276 € 42 166 € 37 277 € 18 047 € 4 598 € 11 202 € 10 347 € 1 280 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 380 488 € 1 520 549 € 1 598 124 € 1 632 061 € 1 869 891 € 1 410 793 € 2 596 520 € 86 291 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
75 628 € 1 000 € 1 456 929 € 833 € 550 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 005 987 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
146 567 € -420 891 € 459 468 € -495 529 € 321 748 € 124 761 € -154 723 € -23 909 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
169 767 877 € 186 806 913 € 242 951 719 € 154 820 849 € 161 658 693 € 152 063 759 € 159 972 605 € 12 601 290 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
171 352 291 € 193 852 730 € 251 171 353 € 162 806 078 € 165 938 129 € 155 067 969 € 163 444 401 € 13 245 974 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
25 749 € -2 838 037 € -1 937 431 € -6 665 675 € -5 018 602 € -6 357 568 € -1 375 237 € 715 382 €
38
X.
Výnosové úroky
235 € 2 € 113 207 € 93 751 € 58 220 € 9 232 €
39
N
Nákladové úroky
128 245 € 156 632 € 214 985 € 155 246 € 224 912 € 210 376 € 301 166 € 18 292 €
40
XI.
Kurzové zisky
134 785 € 25 620 € 2 935 € 187 € 5 061 € 172 229 € 5 901 € 8 €
41
O
Kurzové straty
218 795 € 69 656 € 77 228 € 165 957 € 56 192 € 36 644 € 15 375 € 625 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
259 870 € 289 077 € 368 972 € 142 410 € 13 799 € 80 185 € 12 811 € 1 028 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-472 125 € -489 745 € -658 015 € -463 424 € -176 635 € -61 225 € -265 231 € -10 705 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-446 376 € -3 327 782 € -2 595 446 € -7 129 099 € -5 195 237 € -6 418 793 € -1 640 468 € 704 677 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 640 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 640 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-455 016 € -3 327 782 € -2 595 446 € -7 129 099 € -5 195 237 € -6 418 793 € -1 640 468 € 704 677 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-446 376 € -3 327 782 € -2 595 446 € -7 129 099 € -5 195 237 € -6 418 793 € -1 640 468 € 704 677 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-455 016 € -3 327 782 € -2 595 446 € -7 129 099 € -5 195 237 € -6 418 793 € -1 640 468 € 704 677 €