Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
16 421€ 13 850€ 16 327€ 12 886€ 13 850€ 12 884€ 13 971€ 11 707€ 39 672€ 10 884€ 32 962€ 15 279€ 8 497€ 13 317€ 9 712€
02
501
Spotreba materiálu
9 543€ 8 217€ 11 600€ 7 898€ 8 808€ 9 932€ 9 212€ 7 381€ 35 603€ 7 706€ 29 048€ 12 217€ 5 194€ 10 126€ 7 452€
03
502
Spotreba energie
6 877€ 5 633€ 4 727€ 4 988€ 5 042€ 2 953€ 4 759€ 4 326€ 4 069€ 3 179€ 3 914€ 3 062€ 3 303€ 3 191€ 2 260€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
112 408€ 63 967€ 42 938€ 67 689€ 89 708€ 120 598€ 48 434€ 63 646€ 54 278€ 52 399€ 26 802€ 37 599€ 41 907€ 78 431€ 77 995€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 269€ 496€ 1 623€ 1 094€ 2 048€ 847€ 1 456€ 932€ 1 200€ 740€ 702€ 1 415€ 465€ 1 423€ 905€
08
512
Cestovné
3 209€ 1 227€ 617€ 2 961€ 2 670€ 3 238€ 2 284€ 2 255€ 2 774€ 2 312€ 1 365€ 1 695€ 2 184€ 1 565€ 6 967€
09
513
Náklady na reprezentáciu
765€ 709€ 309€ 706€ 1 031€ 861€ 428€ 472€ 484€ 406€ 288€ 520€ 346€ 423€ 293€
10
518
Ostatné služby
102 165€ 61 535€ 40 390€ 62 928€ 83 959€ 115 651€ 44 266€ 59 987€ 49 820€ 48 941€ 24 447€ 33 969€ 38 912€ 75 019€ 69 830€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
126 641€ 116 091€ 109 698€ 110 315€ 93 514€ 89 627€ 81 358€ 74 439€ 85 617€ 69 274€ 76 852€ 88 500€ 81 205€ 85 962€ 92 767€
12
521
Mzdové náklady
89 445€ 83 733€ 80 266€ 80 018€ 67 688€ 65 007€ 59 171€ 53 772€ 62 214€ 49 854€ 57 869€ 66 277€ 57 516€ 60 884€ 70 228€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
30 788€ 28 240€ 25 649€ 26 750€ 22 920€ 21 674€ 19 465€ 17 958€ 20 882€ 17 003€ 16 519€ 19 278€ 19 838€ 19 882€ 19 782€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 409€ 4 119€ 3 783€ 3 547€ 2 907€ 2 946€ 2 722€ 2 709€ 2 521€ 2 417€ 2 463€ 2 945€ 2 826€ 5 196€ 2 757€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 1 025€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
883€ 1 880€ 1 718€ 1 581€ 2 072€ 809€ 1 299€ 783€ 766€ 687€ 787€ 345€ 173€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
513€ 1 341€ 1 309€ 1 365€ 1 450€ 389€ 513€ 569€ 551€ 478€ 513€ 289€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
370€ 538€ 409€ 215€ 622€ 419€ 786€ 215€ 215€ 209€ 274€ 56€ 173€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
246€ 125€ 325€ 101€ 70€ 70€ 0€ 9€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
95€ 125€ 325€ 70€ 70€ 70€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
31€ 9€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 166€ 1 065€ 1 519€ 1 519€ 1 761€ 2 048€ 3 371€ 6 164€ 6 164€ 6 164€ 3 130€ 0€ 1 672€ 3 771€ 8 576€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 166€ 1 065€ 1 519€ 1 519€ 1 761€ 2 048€ 3 371€ 6 164€ 6 164€ 6 164€ 3 130€ 0€ 22€ 1 398€ 5 043€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 1 650€ 2 372€ 3 533€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 372€ 3 533€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 650€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
581€ 872€ 906€ 659€ 542€ 370€ 517€ 427€ 590€ 720€ 647€ 99€ 93€ 107€ 726€
43
563
Kurzové straty
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
581€ 872€ 906€ 659€ 542€ 370€ 517€ 427€ 590€ 706€ 647€ 99€ 93€ 107€ 726€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
166€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
258 347€ 197 850€ 173 431€ 194 748€ 201 448€ 226 405€ 149 186€ 157 167€ 187 096€ 140 127€ 141 209€ 141 822€ 133 547€ 181 587€ 189 776€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
17 163€ 12 467€ 11 268€ 14 555€ 14 837€ 19 906€ 14 063€ 13 027€ 10 038€ 7 905€ 5 741€ 3 726€ 5 341€ 7 672€ 29 019€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
29€ 96€ 132€ 299€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 134€ 12 371€ 11 136€ 14 256€ 14 726€ 19 906€ 14 063€ 13 027€ 10 038€ 7 905€ 5 741€ 3 726€ 5 341€ 7 672€ 29 019€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
209€ 317€ 165€ 3 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
209€ 317€ 165€ 1 768€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 2 372€ 3 533€ 5 425€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 2 372€ 3 533€ 5 425€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5 425€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 372€ 3 533€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 29€ 66€ 87€ 94€ 423€ 597€
102
662
Úroky
4€ 29€ 66€ 87€ 94€ 423€ 597€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
236 116€ 190 113€ 172 353€ 173 020€ 196 729€ 213 370€ 143 347€ 144 196€ 176 135€ 129 288€ 131 973€ 128 311€ 126 921€ 170 324€ 161 965€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
155 526€ 130 391€ 130 972€ 124 015€ 120 320€ 117 679€ 107 665€ 100 518€ 144 956€ 87 965€ 114 355€ 107 551€ 106 908€ 122 358€ 116 577€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
530€ 795€ 795€ 807€ 875€ 29€ 29€ 29€ 336€ 340€ 0€ 22€ 1 398€ 5 043€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
80 590€ 58 657€ 39 862€ 47 486€ 74 648€ 93 643€ 35 099€ 43 094€ 30 596€ 40 740€ 15 747€ 20 760€ 19 991€ 46 568€ 40 345€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
535€ 724€ 724€ 954€ 1 173€ 554€ 554€ 554€ 248€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 530€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
253 488€ 202 896€ 183 786€ 190 743€ 211 567€ 233 276€ 157 411€ 157 223€ 186 178€ 137 222€ 137 780€ 132 123€ 134 728€ 181 952€ 197 006€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-4 859€ 5 047€ 10 355€ -4 005€ 10 119€ 6 870€ 8 225€ 57€ -918€ -2 905€ -3 428€ -9 698€ 1 181€ 366€ 7 230€
136
591
Splatná daň z príjmov
117€ 12€ 441€ 1€ 5€ 7€ 14€ 17€ 80€ 104€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-4 976€ 5 047€ 10 343€ -4 447€ 10 119€ 6 870€ 8 225€ 57€ -918€ -2 910€ -3 436€ -9 713€ 1 163€ 286€ 7 126€