I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Názov Dátum
zverejnenia
Typ Dátum
Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená…
Zobraziť
15.3.2017 Dražba 13.4.2017
Predmetom dražby je bývala výrobná budova, bez súp.č.,postavená na parcele č. 8598/34, v k.ú…
Zobraziť
2.3.2017 Dražba 23.3.2017
1 Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
2.3.2017 Dražba 23.3.2017
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v obci Koš, okres Prievidza. Jedná sa o pozemky parc.č.11…
Zobraziť
2.3.2017 Dražba 23.3.2017
1. Rodinný dom súp.č.691
Zobraziť
2.3.2017 Dražba 23.3.2017
Dražba - Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava
Zobraziť
22.2.2017 Dražba 22.3.2017
Nebytový priestor č. 902 na 1.p., Agátová 5/B, Bratislava
Zobraziť
22.2.2017 Dražba 22.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 27.1.2017
Byt č. 13 na prízemí (1.np) bytového domu čs. 280 na ul. Štefánikovej
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 20.3.2017
Iný nebytový priestor číslo 12 - 904, na 1.p., vchod Agátová 7/A, k.ú. Dúbravka.
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 22.2.2017
Nebytový priestor číslo 8-901 - skladový priestor (pivnica) na 1.p. vchod Agátová 7/B, k.ú. …
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 22.2.2017
1. Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 27.1.2017
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v obci Koš, okres Prievidza. Jedná sa o pozemky parc.č.11…
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 27.1.2017
1. Rodinný dom súp.č.691
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 27.1.2017
1.   Rodinný dom súp.č.269
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 27.1.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 20.1.2017
Obec Kremnické Bane sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom, vo vzdialenosti cca 21 km od …
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 25.1.2017
Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená…
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 27.1.2017
1 Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
30.11.2016 Dražba 15.12.2016
Rodinný dom súp.č.184 na parc.č.43 sa nachádza v zastavanom území obce Stránske,okres Žilina…
Zobraziť
14.11.2016 Dražba 15.12.2016
Predmetom dražby je bývala výrobná budova, bez súp.č.,postavená na parcele č. 8598/34, v k.ú…
Zobraziť
14.11.2016 Dražba 15.12.2016
Administratívna budova súp. číslo 452 je osadená na pozemku parc. číslo KN-C 1174/11 v kat. …
Zobraziť
14.11.2016 Dražba 15.12.2016
1 Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
14.11.2016 Dražba 15.12.2016
Predmetom dražby je Rozostavaný bytový dom na parc.č.74/14 je pôvodne navrhnutý ako 4-podlaž…
Zobraziť
14.11.2016 Dražba 15.12.2016
POPIS STAVBY
Zobraziť
7.10.2016 Dražba 8.11.2016
Pozemky s parcelným číslom 2951, s parcelným číslom 2954, s parcelným číslom …
Zobraziť
3.10.2016 Dražba 14.11.2016
Obec Kremnické Bane sa nachádza v okrese Žiar nad Hronom, vo vzdialenosti cca 21 km od …
Zobraziť
3.10.2016 Dražba 15.11.2016
Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená…
Zobraziť
3.10.2016 Dražba 18.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
22.9.2016 Dražba 28.7.2016
Budova predajne potravín so súpisným číslom 604 sa nachádza v zastavanom území obce Klu…
Zobraziť
9.9.2016 Dražba 7.10.2016
Administratívna budova súp. číslo 452 je osadená na pozemku parc. číslo KN-C 1174/11 v kat. …
Zobraziť
31.8.2016 Dražba 5.10.2016
Predmetom dražby je bývala výrobná budova, bez súp.č.,postavená na parcele č. 8598/34, v k.ú…
Zobraziť
31.8.2016 Dražba 5.10.2016
1 Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
31.8.2016 Dražba 5.10.2016
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v obci Koš, okres Prievidza. Jedná sa o pozemky parc.č.11…
Zobraziť
31.8.2016 Dražba 5.10.2016
1. Rodinný dom súp.č.691
Zobraziť
31.8.2016 Dražba 5.10.2016
1.   Rodinný dom súp.č.269
Zobraziť
31.8.2016 Dražba 5.10.2016
Rodinný dom súp.č.404 na parc.č.404/5
Zobraziť
30.8.2016 Dražba 29.9.2016
Nebytový priestor číslo 8 - 901, skladový priestor (pivnica) na 1.p. vchod Agátová 7/B, k.ú.…
Zobraziť
8.8.2016 Dražba 25.8.2016
Iný nebytový priestor číslo 12 - 904, na 1.p., vchod Agátová 7/A, k.ú. Dúbravka.
Zobraziť
8.8.2016 Dražba 25.8.2016
Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava
Zobraziť
5.8.2016 Dražba 25.8.2016
Nebytový priestor č. 902 na 1.p., Agátová 5/B, Bratislava
Zobraziť
5.8.2016 Dražba 25.8.2016
Budova predajne potravín so súpisným číslom 604 sa nachádza v zastavanom území obce Klu…
Zobraziť
6.7.2016 Dražba 29.7.2016
Iný nebytový priestor číslo 12 - 904, na 1.p., vchod Agátová 7/A, k.ú. Dúbravka.
Zobraziť
24.6.2016 Dražba 22.7.2016
Nebytový priestor číslo 8 - 901, skladový priestor (pivnica) na 1.p. vchod Agátová 7/B, k.ú.…
Zobraziť
24.6.2016 Dražba 22.7.2016
Nebytový priestor číslo 1 - 901, zariadenie obchodu, na 1.p. vchod Agátová 7/D, k.ú. Dúbravk…
Zobraziť
24.6.2016 Dražba 22.7.2016
Administratívna budova súp. číslo 452 je osadená na pozemku parc. číslo KN-C 1174/11 v kat. …
Zobraziť
20.6.2016 Dražba 28.7.2016
1 Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
20.6.2016 Dražba 28.7.2016
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v obci Koš, okres Prievidza. Jedná sa o pozemky parc.č.11…
Zobraziť
20.6.2016 Dražba 28.7.2016
1. Rodinný dom súp.č.691
Zobraziť
20.6.2016 Dražba 28.7.2016
Rodinný dom súp.č.184 na parc.č.43 sa nachádza v zastavanom území obce Stránske,okres Žilina…
Zobraziť
20.6.2016 Dražba 28.7.2016
               &n…
Zobraziť
8.6.2016 Dražba 11.7.2016
               &n…
Zobraziť
8.6.2016 Dražba 11.7.2016
               &n…
Zobraziť
8.6.2016 Dražba 11.7.2016
Pozemky parc. KN-C č. 322 a parc. KN-C č. 323, k.ú. Prejta sú situované v juhových…
Zobraziť
1.6.2016 Dražba 8.7.2016
Bytový dom je postavený na ulici Školská v Tornali,súp.č.1246 na parc.č.881/9.Ide o panelový…
Zobraziť
26.5.2016 Dražba 30.6.2016
Predmetom dražby je bývala výrobná budova, bez súp.č.,postavená na parcele č. 8598/34, v k.ú…
Zobraziť
26.5.2016 Dražba 30.6.2016
Budova predajne potravín so súpisným číslom 604 sa nachádza v zastavanom území obce Klu…
Zobraziť
28.4.2016 Dražba 10.6.2016
Polyfunkčný dom
Zobraziť
27.4.2016 Dražba 23.5.2016
Polyfunkčný dom
Zobraziť
27.4.2016 Dražba 23.5.2016
               &n…
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 2.6.2016
               &n…
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 2.6.2016
               &n…
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 2.6.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 31.5.2016
               &n…
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 31.5.2016
 Nebytový priestor č. 8 - 901, 1.poschodie,  vchod 5/D, ul. Agátová.Bytový dom nie…
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 2.6.2016
               &n…
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 31.5.2016
 Nebytový priestor č.1 - 902, 1.poschodie, vchod 5 /F, ul. Agátová.
Zobraziť
25.4.2016 Dražba 31.5.2016
Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce Veľké Lovce v zástavbe rodinných domov s bežným t…
Zobraziť
15.4.2016 Dražba 16.5.2016
Administratívna budova súp. číslo 452 je osadená na pozemku parc. číslo KN-C 1174/11 v kat. …
Zobraziť
13.4.2016 Dražba 19.5.2016
1 Výroba nábytku Handlová - sklad súp.č.3666
Zobraziť
12.4.2016 Dražba 19.5.2016
Hala č.2
Zobraziť
24.3.2016 Dražba 19.4.2016
Rodinný dom
Zobraziť
25.2.2016 Dražba 23.3.2016
Pozemky sa nachádzajú na rovine na ulici Obchodnej a z časti aj na ulici Vysokoško…
Zobraziť
25.2.2016 Dražba 14.3.2016
               &n…
Zobraziť
17.2.2016 Dražba 5.4.2016
Pozemky parc. KN-C č. 322 a parc. KN-C č. 323, k.ú. Prejta sú situované v juhových…
Zobraziť
11.2.2016 Dražba 18.3.2016
Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava
Zobraziť
10.2.2016 Dražba 18.3.2016
Nebytový priestor č. 903 na 1.p., Agátová 5/B, Bratislava
Zobraziť
10.2.2016 Dražba 18.3.2016
Nebytový priestor č. 902 na 1.p., Agátová 5/B, Bratislava
Zobraziť
10.2.2016 Dražba 18.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 3.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 3.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 3.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 3.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 1.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 1.3.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.2.2016 Dražba 1.3.2016
Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce Veľké Lovce v zástavbe rodinných domov s bežným t…
Zobraziť
3.2.2016 Dražba 10.3.2016
Bytový dom je umiestnený na ul. Agátová 7/F, Bratislava IV m.č. Dúbravka
Zobraziť
1.2.2016 Dražba 22.2.2016
Pozemky sa nachádzajú na rovine na ulici Obchodnej a z časti aj na ulici Vysokoško…
Zobraziť
22.1.2016 Dražba 22.2.2016
 Nebytový priestor č.1 - 903, 1.poschodie, vchod 7 /E, ul. Agátová.  Bytový dom ni…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 3.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 3.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 3.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 3.3.2016
Nebytový priestor č.8 - 910, 3.poschodie,  vchod 5/D, ul. Agátová.
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 3.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 3.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 1.3.2016
 Nebytový priestor č. 8 - 902, 1.poschodie,  vchod 5/D, ul. Agátová.
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 1.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 1.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 1.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 1.3.2016
               &n…
Zobraziť
21.1.2016 Dražba 1.3.2016
Polyfunkčný dom
Zobraziť
20.1.2016 Dražba 22.2.2016
Polyfunkčný dom
Zobraziť
20.1.2016 Dražba 22.2.2016
Polyfunkčný dom
Zobraziť
20.1.2016 Dražba 22.2.2016
1.   Rodinný dom súp.č.269
Zobraziť
19.1.2016 Dražba 18.2.2016
Administratívna budova súp. číslo 452 je osadená na pozemku parc. číslo KN-C 1174/11 v kat. …
Zobraziť
19.1.2016 Dražba 18.2.2016
Budova s.č. 122
Zobraziť
18.12.2015 Dražba 28.1.2016
Byt číslo 26 na 1.p. vchod Hraničná 24/A, k.ú. Nivy
Zobraziť
15.12.2015 Dražba 19.1.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.12.2015 Dražba 8.12.2015
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.12.2015 Dražba 8.12.2015
Rodinný  dom súp. č. 404 na parcele 404/5 je situovaný v okrajovej časti obce Dolný&nbs…
Zobraziť
3.12.2015 Dražba 29.1.2016
Bytový dom je umiestnený na ul. Agátová 7/F, Bratislava IV m.č. Dúbravka
Zobraziť
27.11.2015 Dražba 14.1.2016
Rodinný dom
Zobraziť
27.11.2015 Dražba 14.1.2016
Hala č.2
Zobraziť
16.11.2015 Dražba 7.12.2015
Polyfunkčný dom
Zobraziť
16.11.2015 Dražba 15.12.2015
Polyfunkčný dom
Zobraziť
16.11.2015 Dražba 15.12.2015
Polyfunkčný dom
Zobraziť
16.11.2015 Dražba 15.12.2015
Polyfunkčný dom
Zobraziť
16.11.2015 Dražba 15.12.2015
Ohodnocované pozemky sa nachádzajú v obci Koš, okres Prievidza. Jedná sa o pozemky parc.č.11…
Zobraziť
3.11.2015 Dražba 8.12.2015
1. Rodinný dom súp.č.691
Zobraziť
3.11.2015 Dražba 8.12.2015
1.   Rodinný dom súp.č.269
Zobraziť
3.11.2015 Dražba 8.12.2015
Pozemok sa nachádza v miestnej časti Vranie - Žilina, k. ú. Vranie, obec Žilina. Do cen…
Zobraziť
30.10.2015 Dražba 3.12.2015
Pozemky parc. KN-C č. 322 a parc. KN-C č. 323, k.ú. Prejta sú situované v juhových…
Zobraziť
30.10.2015 Dražba 3.12.2015
Drobná stavba: Stará vodáreň na parcele č.2698- Popis podlaží : 1. Nadzemné podlažie. Objekt…
Zobraziť
12.10.2015 Dražba 25.11.2015
Hala č.2
Zobraziť
30.9.2015 Dražba 10.11.2015
Nebytový priestor č.1 - 903, 1.poschodie, vchod 7 /E, ul. Agátová.Bytový dom nie je typizova…
Zobraziť
30.9.2015 Dražba 18.11.2015
Nebytový priestor č.1 - 902, 1.poschodie, vchod 7 /E, ul. Agátová.  Bytový dom nie je t…
Zobraziť
30.9.2015 Dražba 18.11.2015
Nebytový priestor č. 8 - 916, 6.poschodie,  vchod 5/D, ul. Agátová. Bytový dom nie je t…
Zobraziť
30.9.2015 Dražba 18.11.2015
Nebytový priestor č. 8 - 915, 5.poschodie,  vchod 5/D, ul. Agátová. Bytový dom nie je t…
Zobraziť
30.9.2015 Dražba 18.11.2015