Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
22 524€ 38 040€ 38 717€ 38 540€ 34 833€ 33 118€ 41 270€ 31 635€ 27 215€ 42 374€ 30 932€ 31 484€ 27 588€ 33 664€ 35 429€
02
501
Spotreba materiálu
13 752€ 16 617€ 12 234€ 14 764€ 6 771€ 4 907€ 10 174€ 6 605€ 2 965€ 17 173€ 3 539€ 8 606€ 5 893€ 4 668€ 8 542€
03
502
Spotreba energie
8 772€ 21 423€ 26 483€ 23 776€ 28 062€ 28 211€ 31 096€ 25 030€ 24 250€ 25 201€ 27 393€ 22 877€ 21 695€ 28 996€ 26 886€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
52 798€ 44 717€ 39 144€ 63 607€ 62 650€ 35 659€ 28 259€ 18 291€ 26 935€ 17 058€ 46 998€ 15 966€ 19 212€ 18 788€ 14 526€
07
511
Opravy a udržiavanie
128€ 45€ 19€ 19€ 313€ 5 057€ 1 708€ 7 593€ 1 282€ 20 281€ 356€ 2 668€ 2 023€ 1 506€
08
512
Cestovné
70€ 13€ 127€ 171€ 379€ 515€ 325€ 194€ 121€ 347€ 129€ 58€ 264€ 171€
09
513
Náklady na reprezentáciu
412€ 253€ 133€ 577€ 416€ 103€ 183€ 84€ 317€ 301€ 53€ 100€ 125€ 95€ 110€
10
518
Ostatné služby
52 258€ 44 349€ 38 997€ 62 884€ 62 045€ 34 864€ 22 504€ 16 173€ 18 832€ 15 355€ 26 316€ 15 381€ 16 361€ 16 407€ 12 740€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
177 073€ 159 303€ 146 751€ 139 927€ 142 730€ 132 562€ 120 537€ 118 409€ 101 327€ 96 755€ 90 528€ 94 049€ 84 535€ 93 298€ 91 892€
12
521
Mzdové náklady
123 521€ 108 797€ 100 422€ 98 091€ 100 623€ 94 701€ 84 527€ 83 077€ 70 798€ 66 617€ 64 127€ 66 552€ 59 261€ 66 568€ 64 552€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
43 152€ 37 225€ 32 763€ 32 106€ 33 560€ 30 716€ 28 765€ 28 915€ 24 737€ 23 534€ 21 432€ 22 473€ 19 150€ 21 740€ 21 586€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 778€ 1 682€ 1 331€ 1 632€ 1 439€ 1 297€ 1 338€ 1 377€ 1 114€ 1 126€ 242€ 269€ 232€ 279€ 289€
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 883€ 11 320€ 11 380€ 6 822€ 7 107€ 5 848€ 5 907€ 5 040€ 4 678€ 5 478€ 4 727€ 4 754€ 5 891€ 4 711€ 5 465€
16
528
Ostatné sociálne náklady
739€ 279€ 856€ 1 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 334€ 2 475€ 2 394€ 2 146€ 2 334€ 2 224€ 1 977€ 1 933€ 2 368€ 2 002€ 1 368€ 1 159€ 1 121€ 1 306€ 2 145€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
426€ 1 711€ 1 711€ 1 513€ 1 513€ 1 536€ 1 542€ 1 542€ 1 544€ 1 169€ 1 030€ 1 059€ 1 059€ 1 148€ 1 523€
20
538
Ostatné dane a poplatky
908€ 765€ 684€ 633€ 822€ 687€ 435€ 391€ 825€ 834€ 338€ 99€ 62€ 158€ 621€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 137€ 28 795€ 423€ 3 709€ 3 553€ 5 918€ 2 509€ 358€ 227€ 325€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 3€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 114€ 28 795€ 420€ 3 399€ 3 553€ 5 918€ 2 509€ 358€ 227€ 325€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
5 381€ 5 268€ 8 755€ 9 741€ 12 335€ 13 192€ 12 962€ 13 002€ 13 002€ 13 186€ 14 258€ 13 903€ 13 586€ 13 917€ 12 724€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 777€ 5 268€ 8 755€ 9 741€ 12 335€ 13 192€ 12 962€ 13 002€ 13 002€ 9 931€ 10 357€ 10 357€ 10 583€ 10 859€ 9 653€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 604€ 3 255€ 3 900€ 3 545€ 3 003€ 3 058€ 3 071€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 255€ 3 900€ 3 545€ 3 003€ 3 058€ 3 071€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
876€ 1 059€ 1 255€ 1 640€ 1 622€ 1 313€ 1 466€ 1 459€ 1 606€ 1 123€ 1 611€ 1 383€ 125€ 153€ 2 193€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
876€ 1 059€ 1 255€ 1 640€ 1 622€ 1 313€ 1 466€ 1 459€ 1 606€ 1 123€ 1 611€ 1 383€ 125€ 153€ 2 193€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
263 123€ 279 658€ 237 439€ 259 310€ 260 058€ 223 986€ 208 980€ 185 085€ 172 454€ 172 725€ 186 020€ 157 944€ 146 167€ 161 126€ 158 909€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 295€ 250€ 5 740€ 3 310€ 199€ 436€ 338€ 0€ 320€ 287€ 158€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 295€ 250€ 5 740€ 3 310€ 199€ 436€ 338€ 0€ 320€ 287€ 158€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 994€ 16 240€ 12 437€ 18 196€ 21 044€ 20 471€ 19 034€ 12 961€ 13 180€ 14 124€ 14 214€ 18 355€ 21 129€ 21 553€ 18 923€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 994€ 16 240€ 12 437€ 18 196€ 21 044€ 20 471€ 19 034€ 12 961€ 13 180€ 14 124€ 14 214€ 18 355€ 21 129€ 21 553€ 18 923€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 461€ 3 255€ 3 900€ 3 545€ 3 003€ 3 058€ 3 071€ 3 665€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 461€ 3 255€ 3 900€ 3 545€ 3 003€ 3 058€ 3 071€ 3 665€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 255€ 3 900€ 3 545€ 3 003€ 3 058€ 3 071€ 3 665€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 461€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 19€ 145€ 141€ 215€ 342€ 324€
102
662
Úroky
5€ 19€ 145€ 141€ 215€ 341€ 324€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 83€ 3 357€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 335€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 83€ 3 022€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
252 261€ 235 428€ 226 806€ 238 929€ 245 455€ 207 448€ 194 432€ 174 068€ 161 047€ 156 417€ 171 230€ 142 234€ 128 191€ 137 575€ 141 838€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
222 184€ 204 668€ 197 192€ 207 084€ 197 162€ 168 925€ 168 215€ 157 728€ 144 599€ 144 004€ 153 506€ 130 247€ 115 531€ 126 005€ 132 211€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 777€ 5 240€ 8 688€ 8 688€ 11 010€ 11 866€ 11 636€ 11 676€ 11 677€ 8 354€ 8 427€ 8 427€ 8 427€ 8 427€ 7 322€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 600€ 25 520€ 20 926€ 22 170€ 36 024€ 25 397€ 13 322€ 3 404€ 3 512€ 2 800€ 8 037€ 2 300€ 2 974€ 1 883€ 996€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
986€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€ 1 259€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
263 550€ 255 380€ 239 244€ 262 866€ 266 498€ 231 229€ 213 466€ 187 029€ 177 686€ 174 897€ 189 472€ 163 732€ 152 914€ 162 910€ 168 265€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
427€ -24 278€ 1 805€ 3 555€ 6 441€ 7 244€ 4 486€ 1 944€ 5 232€ 2 171€ 3 452€ 5 789€ 6 747€ 1 784€ 9 357€
136
591
Splatná daň z príjmov
357€ 2 109€ 1 284€ 3 516€ 2 888€ 2 639€ 2 269€ 1 913€ 2 024€ 2 074€ 1 079€ 2 300€ 2 766€ 2 746€ 2 327€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
69€ -26 387€ 521€ 39€ 3 552€ 4 605€ 2 217€ 31€ 3 208€ 97€ 2 374€ 3 489€ 3 981€ -962€ 7 030€