Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Svätý Kríž 184

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
113 889€ 107 294€ 109 418€ 98 951€ 86 470€ 92 034€ 90 274€ 93 811€ 85 323€ 61 978€ 63 779€ 44 050€ 46 813€ 59 208€ 35 822€
02
501
Spotreba materiálu
74 735€ 74 387€ 74 216€ 65 830€ 53 792€ 56 470€ 49 959€ 56 986€ 58 157€ 49 909€ 45 491€ 31 554€ 38 289€ 46 466€ 35 822€
03
502
Spotreba energie
39 154€ 32 907€ 35 202€ 33 121€ 32 678€ 35 564€ 40 315€ 36 824€ 27 165€ 12 069€ 18 288€ 12 496€ 8 524€ 12 742€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
80 891€ 79 472€ 107 130€ 74 256€ 73 103€ 41 812€ 53 765€ 46 313€ 72 528€ 48 553€ 51 152€ 56 668€ 52 551€ 32 174€ 29 636€
07
511
Opravy a udržiavanie
35 527€ 24 140€ 22 655€ 12 799€ 28 912€ 2 145€ 13 885€ 9 290€ 27 312€ 10 657€ 0€ 58€ 167€ 4 729€ 555€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 45€ 14€ 0€ 22€ 0€ 0€ 383€ 2 753€ 394€ 743€ 268€
10
518
Ostatné služby
45 364€ 55 332€ 84 476€ 61 412€ 44 177€ 39 666€ 39 880€ 37 000€ 45 216€ 37 896€ 50 769€ 53 857€ 51 990€ 26 702€ 28 813€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
667 657€ 604 243€ 582 700€ 551 296€ 461 061€ 415 200€ 390 486€ 359 734€ 332 570€ 309 118€ 275 274€ 258 416€ 256 203€ 248 253€ 188 905€
12
521
Mzdové náklady
493 968€ 445 897€ 435 149€ 405 643€ 341 748€ 305 284€ 287 956€ 264 521€ 245 176€ 227 421€ 202 930€ 186 294€ 187 911€ 181 284€ 138 814€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
168 324€ 153 017€ 141 511€ 138 629€ 115 769€ 104 323€ 96 640€ 92 317€ 85 119€ 78 859€ 70 265€ 70 071€ 66 125€ 64 896€ 48 245€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 365€ 5 329€ 6 040€ 7 024€ 3 544€ 5 594€ 5 890€ 2 896€ 2 274€ 2 838€ 2 079€ 2 051€ 2 167€ 2 073€ 1 846€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 541€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
17 776€ 18 106€ 18 436€ 19 552€ 18 027€ 18 027€ 18 307€ 20 802€ 1 266€ 7 186€ 7 010€ 5 102€ 7 164€ 9 417€ 13 165€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 776€ 18 106€ 18 436€ 19 552€ 18 027€ 18 027€ 18 307€ 20 802€ 1 266€ 0€ 0€ 0€ 66€ 438€ 525€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 186€ 7 010€ 5 102€ 7 098€ 8 979€ 12 640€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 640€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 186€ 7 010€ 5 102€ 7 098€ 8 979€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 432€ 4 144€ 3 187€ 3 166€ 2 073€ 2 294€ 1 765€ 1 407€ 653€ 1 113€ 523€ 0€ 0€ 12€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 432€ 4 144€ 3 187€ 3 166€ 2 073€ 2 294€ 1 765€ 1 407€ 653€ 1 113€ 523€ 0€ 0€ 12€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
31 083€ 30 378€ 35 048€ 50 509€ 44 730€ 16 487€ 13 914€ 15 768€ 10 871€ 12 548€ 11 650€ 4 352€ 5 391€ 7 463€ 4 719€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
31 083€ 30 378€ 35 048€ 50 509€ 44 730€ 16 487€ 13 914€ 15 387€ 9 909€ 12 548€ 11 650€ 4 352€ 5 391€ 7 463€ 4 719€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 380€ 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
915 728€ 843 636€ 856 460€ 797 731€ 685 464€ 585 854€ 568 510€ 537 835€ 503 210€ 440 497€ 409 387€ 368 588€ 368 122€ 356 527€ 272 247€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
62 559€ 53 032€ 47 411€ 39 728€ 36 414€ 32 313€ 36 971€ 39 283€ 35 918€ 39 597€ 34 008€ 28 366€ 24 496€ 24 285€ 12 575€
67
602
Tržby z predaja služieb
62 559€ 53 032€ 47 411€ 39 728€ 36 414€ 32 313€ 36 971€ 39 283€ 35 918€ 39 597€ 34 008€ 28 366€ 24 496€ 24 285€ 12 575€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 401€ 7 092€ 4 521€ 8 570€ 8 523€ 13 656€ 4 981€ 4 692€ 2 908€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 811€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 401€ 7 092€ 3 710€ 8 570€ 8 523€ 13 656€ 4 981€ 4 692€ 2 908€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 186€ 7 010€ 5 102€ 7 098€ 8 979€ 12 640€ 4 517€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 186€ 7 010€ 5 102€ 7 098€ 8 979€ 12 640€ 4 517€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 640€ 4 517€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 186€ 7 010€ 5 102€ 7 098€ 8 979€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 8€ 57€ 38€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 8€ 57€ 38€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
848 768€ 783 512€ 804 310€ 746 986€ 641 798€ 546 556€ 519 835€ 501 243€ 457 022€ 396 057€ 366 054€ 337 182€ 351 898€ 296 762€ 246 391€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
196 114€ 160 218€ 153 724€ 213 149€ 171 573€ 139 706€ 117 796€ 132 811€ 106 489€ 85 141€ 85 779€ 72 985€ 85 970€ 72 979€ 33 244€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 176€ 17 506€ 17 836€ 19 102€ 18 027€ 18 027€ 18 307€ 20 802€ 1 266€ 2 443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 525€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
635 478€ 605 788€ 631 798€ 514 475€ 451 182€ 388 823€ 381 633€ 347 629€ 345 859€ 308 473€ 280 275€ 264 197€ 265 425€ 223 783€ 212 622€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 503€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 952€ 260€ 1 016€ 2 100€ 0€ 3 407€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
915 728€ 843 636€ 856 250€ 795 340€ 686 774€ 592 565€ 561 787€ 545 219€ 503 033€ 442 664€ 405 164€ 372 646€ 385 373€ 333 687€ 263 483€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
0€ 0€ -210€ -2 390€ 1 310€ 6 711€ -6 723€ 7 384€ -177€ 2 167€ -4 223€ 4 058€ 17 251€ -22 840€ -8 764€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 11€ 8€ 7€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
0€ 0€ -212€ -2 402€ 1 302€ 6 703€ -6 725€ 7 384€ -177€ 2 167€ -4 223€ 4 058€ 17 251€ -22 840€ -8 764€