Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Kysucký Lieskovec 309

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
53 604€ 46 178€ 27 019€ 9 695€ 31 283€ 25 652€ 34 740€ 32 362€ 33 380€ 37 256€ 34 071€ 26 886€ 20 338€ 33 914€ 19 053€
02
501
Spotreba materiálu
41 618€ 37 674€ 22 134€ 5 249€ 20 138€ 21 861€ 25 022€ 23 224€ 26 561€ 28 344€ 19 386€ 15 520€ 14 327€ 15 760€ 14 406€
03
502
Spotreba energie
11 986€ 8 504€ 4 885€ 4 446€ 11 146€ 3 792€ 9 717€ 9 137€ 6 819€ 8 913€ 14 686€ 11 366€ 6 011€ 18 154€ 4 647€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
14 518€ 7 384€ 3 588€ 6 799€ 4 277€ 4 537€ 13 219€ 3 897€ 4 025€ 7 784€ 4 163€ 4 379€ 5 122€ 6 265€ 5 510€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 163€ 1 190€ 54€ 93€ 537€ 196€ 0€ 107€ 0€ 3 240€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 3€ 0€ 36€ 29€ 66€
10
518
Ostatné služby
13 355€ 6 194€ 3 533€ 6 706€ 3 740€ 4 341€ 13 219€ 3 790€ 4 025€ 4 541€ 4 160€ 4 349€ 5 086€ 6 236€ 5 444€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
210 092€ 180 172€ 184 262€ 167 358€ 115 115€ 93 830€ 111 553€ 121 056€ 119 944€ 111 757€ 100 987€ 90 471€ 84 513€ 87 494€ 76 579€
12
521
Mzdové náklady
148 830€ 128 264€ 135 952€ 104 372€ 73 780€ 77 532€ 77 599€ 85 469€ 84 693€ 78 786€ 72 372€ 63 705€ 60 026€ 62 151€ 54 405€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
52 122€ 44 553€ 42 657€ 55 970€ 24 451€ 12 918€ 29 273€ 30 357€ 29 984€ 27 910€ 23 857€ 22 442€ 20 719€ 21 371€ 18 954€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 794€ 2 396€ 2 329€ 2 721€ 11 255€ 547€ 1 366€ 1 325€ 1 267€ 1 190€ 1 048€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 347€ 4 884€ 3 324€ 4 295€ 5 628€ 2 832€ 3 314€ 3 905€ 3 927€ 3 257€ 2 845€ 2 772€ 2 265€ 2 587€ 2 091€
16
528
Ostatné sociálne náklady
75€ 0€ 0€ 0€ 72€ 614€ 866€ 1 552€ 1 503€ 1 385€ 1 129€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
60€ 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 34€ 0€ 100€
20
538
Ostatné dane a poplatky
60€ 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 34€ 0€ 100€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17€ 1 896€ 101€ 213€ 263€ 0€ 0€ 0€ 1€ 222€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 896€ 101€ 213€ 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 774€ 2 684€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 3 499€ 8 995€ 7 719€ 7 894€ 7 506€ 5 145€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 774€ 2 684€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 3 031€ 3 021€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 905€ 6 401€ 5 125€ 5 300€ 4 475€ 2 124€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 124€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 905€ 6 401€ 5 125€ 5 300€ 4 475€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
997€ 855€ 366€ 428€ 975€ 551€ 664€ 659€ 911€ 910€ 691€ 438€ 486€ 603€ 597€
47
568
Ostatné finančné náklady
997€ 855€ 366€ 428€ 975€ 551€ 664€ 659€ 911€ 910€ 691€ 438€ 486€ 603€ 597€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
30 850€ 25 243€ 19 643€ 21 997€ 22 936€ 11 199€ 8 805€ 10 305€ 8 966€ 9 215€ 8 300€ 5 760€ 3 786€ 4 191€ 3 950€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
30 727€ 25 243€ 19 643€ 21 997€ 22 936€ 11 199€ 8 805€ 9 330€ 8 966€ 9 215€ 8 300€ 5 760€ 3 786€ 4 191€ 3 950€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
123€ 0€ 0€ 975€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
312 914€ 264 595€ 237 472€ 208 870€ 177 280€ 138 576€ 171 837€ 170 873€ 169 819€ 170 421€ 157 208€ 135 898€ 122 173€ 139 973€ 110 934€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
21 516€ 53 585€ 36 196€ 10 581€ 13 821€ 19 611€ 18 295€ 19 913€ 19 680€ 17 803€ 15 846€ 12 015€ 10 320€ 10 003€ 10 788€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 788€
67
602
Tržby z predaja služieb
21 516€ 53 585€ 36 196€ 10 581€ 13 821€ 19 611€ 18 295€ 19 913€ 19 680€ 17 803€ 15 846€ 12 015€ 10 320€ 10 003€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
23 066€ 7 196€ 4 456€ 11 126€ 6 503€ 4 777€ 5 919€ 6 408€ 6 096€ 6 737€ 6 156€ 4 409€ 3 786€ 4 191€ 3 950€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
23 066€ 7 196€ 4 456€ 11 126€ 6 503€ 4 777€ 5 919€ 6 408€ 6 096€ 6 737€ 6 156€ 4 409€ 3 786€ 4 191€ 3 950€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 905€ 6 401€ 5 436€ 4 989€ 4 475€ 2 124€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 905€ 6 401€ 5 436€ 4 989€ 4 475€ 2 124€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 989€ 0€ 2 124€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 905€ 6 401€ 5 436€ 0€ 4 475€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
289 017€ 224 096€ 218 576€ 188 333€ 168 515€ 150 257€ 140 657€ 144 162€ 143 319€ 144 917€ 133 945€ 99 795€ 92 474€ 119 268€ 91 549€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
286 243€ 215 405€ 184 281€ 178 640€ 161 786€ 143 282€ 135 517€ 136 779€ 134 906€ 132 391€ 126 418€ 91 997€ 85 733€ 112 010€ 87 466€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 774€ 2 684€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 2 594€ 3 031€ 3 021€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 006€ 31 701€ 7 099€ 4 135€ 4 381€ 2 546€ 4 789€ 5 819€ 9 933€ 4 934€ 5 204€ 4 147€ 4 227€ 1 062€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
333 599€ 284 877€ 259 228€ 210 040€ 188 839€ 174 645€ 164 871€ 170 483€ 170 000€ 175 859€ 161 383€ 121 208€ 111 055€ 135 586€ 106 287€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
20 685€ 20 282€ 21 757€ 1 170€ 11 558€ 36 069€ -6 966€ -391€ 181€ 5 438€ 4 175€ -14 690€ -11 118€ -4 387€ -4 647€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
20 685€ 20 282€ 21 757€ 1 170€ 11 558€ 36 069€ -6 966€ -391€ 181€ 5 438€ 4 175€ -14 690€ -11 118€ -4 387€ -4 647€