Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.08.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
82 995€ 64 639€ 57 020€ 49 129€ 51 242€ 47 541€ 50 926€ 44 015€ 58 371€ 71 348€ 327 105€ 316 900€ 319 756€ 317 666€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 255 385€ 260 714€ 266 418€ 272 423€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 253 393€ 258 722€ 264 426€ 270 431€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 253 393€ 258 722€ 264 051€ 269 369€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 375€ 1 062€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
82 995€ 64 018€ 56 398€ 48 551€ 50 665€ 46 963€ 50 316€ 44 015€ 57 372€ 70 481€ 71 720€ 56 186€ 53 338€ 45 243€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
864€ 2 015€ 1 198€ 504€ 584€ 764€ 986€ 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
864€ 2 015€ 1 198€ 504€ 584€ 764€ 986€ 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 256€ 22 337€ 21 182€ 13 021€ 13 707€ 13 576€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 256€ 22 337€ 21 182€ 13 021€ 13 707€ 13 576€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 323€ 238€ 141€ 142€ 0€ 0€ 6 624€ 256€ 201€ 199€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 323€ 238€ 141€ 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 624€ 256€ 201€ 199€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
24 097€ 5 280€ 18€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
24 057€ 5 280€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
58 034€ 56 723€ 55 183€ 48 047€ 49 757€ 45 961€ 49 189€ 43 244€ 37 116€ 48 144€ 43 914€ 42 909€ 39 430€ 31 468€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
58 034€ 56 709€ 55 152€ 48 022€ 49 747€ 45 951€ 49 174€ 43 245€ 37 095€ 48 144€ 43 914€ 42 909€ 39 430€ 31 468€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 14€ 32€ 25€ 11€ 11€ 15€ -1€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 622€ 622€ 577€ 577€ 577€ 610€ 0€ 998€ 868€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 622€ 622€ 577€ 577€ 577€ 610€ 0€ 998€ 868€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
82 995€ 64 639€ 57 020€ 49 129€ 51 242€ 47 541€ 50 926€ 44 015€ 58 371€ 71 348€ 327 105€ 316 900€ 319 756€ 317 666€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
25 192€ 9 168€ 3 019€ 1 348€ 2 114€ 2 229€ 2 220€ 1 574€ -1 384€ -11 550€ -773€ 7 538€ 3 564€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
25 192€ 9 168€ 3 019€ 1 348€ 2 114€ 2 229€ 2 220€ 1 574€ -1 384€ -11 550€ -773€ 7 538€ 3 564€ 0€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
9 168€ 3 019€ 1 348€ 2 114€ 2 229€ 2 220€ 1 573€ -949€ -11 550€ -764€ 24€ 5 563€ 32€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
16 024€ 6 149€ 1 671€ -766€ -115€ 9€ 647€ 2 523€ 10 166€ -10 785€ -797€ 1 975€ 3 532€ 0€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
57 803€ 55 471€ 54 001€ 47 781€ 49 128€ 45 312€ 48 705€ 42 440€ 58 756€ 82 031€ 327 878€ 309 362€ 316 192€ 317 666€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 907€ 23 667€ 22 213€ 13 510€ 12 160€ 12 415€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 907€ 23 667€ 22 213€ 13 510€ 0€ 12 415€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 160€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
0€ 14€ 32€ 25€ 11€ 11€ 15€ 0€ 22€ 0€ 262 017€ 260 723€ 266 428€ 272 456€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 623€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 14€ 32€ 25€ 11€ 11€ 15€ 0€ 22€ 0€ 255 394€ 260 723€ 266 428€ 272 456€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 351€ 1 138€ 2 500€ 1 674€ 789€ 416€ 1 010€ 1 180€ 1 663€ 1 826€ 2 608€ 1 379€ 2 661€ 2 124€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 351€ 1 138€ 2 500€ 1 674€ 729€ 356€ 1 010€ 1 180€ 1 663€ 1 826€ 2 608€ 1 379€ 2 327€ 1 792€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 334€ 332€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
54 452€ 54 319€ 51 470€ 46 082€ 48 329€ 44 885€ 47 681€ 41 260€ 35 165€ 56 538€ 41 040€ 33 750€ 34 943€ 30 671€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 487€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 569€ 1 560€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 178€ 0€ 0€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
69€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
30 444€ 29 132€ 28 872€ 26 009€ 27 003€ 25 062€ 27 494€ 22 956€ 19 853€ 27 382€ 23 481€ 22 611€ 20 099€ 15 601€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
19 484€ 20 983€ 18 632€ 16 673€ 17 571€ 16 494€ 16 184€ 15 066€ 12 743€ 14 598€ 14 362€ 8 223€ 10 875€ 11 618€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 282€ 4 004€ 3 586€ 3 200€ 3 554€ 3 129€ 3 802€ 2 846€ 2 369€ 4 071€ 3 197€ 2 916€ 2 400€ 1 892€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 998€ 868€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 998€ 868€ 0€ 0€ 0€ 0€