Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
217 848€ 218 691€ 149 742€ 149 206€ 159 053€ 156 965€ 97 892€ 108 853€ 113 584€ 116 024€ 118 530€ 122 499€ 73 974€ 68 522€ 201 201€ 40 973€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
155 732€ 158 274€ 86 214€ 87 688€ 94 275€ 96 649€ 80 484€ 94 409€ 99 931€ 105 852€ 104 533€ 109 458€ 66 056€ 60 683€ 61 148€ 35 140€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 277€ 277€ 277€ 266€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 277€ 277€ 277€ 266€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
155 732€ 158 274€ 86 214€ 87 688€ 94 275€ 96 649€ 80 484€ 94 409€ 99 931€ 105 852€ 104 533€ 109 458€ 65 779€ 60 406€ 60 871€ 34 874€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
125 141€ 131 054€ 62 660€ 66 748€ 70 837€ 74 927€ 74 927€ 83 106€ 87 195€ 91 284€ 95 373€ 99 463€ 54 994€ 54 662€ 56 810€ 31 500€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
19 725€ 17 809€ 11 252€ 11 130€ 11 736€ 7 834€ 10€ 4 273€ 5 269€ 6 227€ 769€ 1 520€ 2 226€ 2 607€ 2 974€ 3 353€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
4 888€ 5 176€ 7 220€ 7 533€ 8 635€ 9 554€ 2 042€ 2 574€ 2 843€ 3 634€ 3 634€ 3 634€ 3 634€ 2 134€ 0€ 15€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
5 977€ 4 235€ 5 081€ 2 277€ 3 066€ 3 830€ 3 504€ 4 457€ 4 624€ 4 707€ 4 757€ 4 841€ 4 925€ 1 003€ 1 087€ 6€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
504€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
61 552€ 59 854€ 62 734€ 60 659€ 64 032€ 59 838€ 16 614€ 14 114€ 13 202€ 10 084€ 13 908€ 13 041€ 7 864€ 7 736€ 140 003€ 5 833€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
39 041€ 43 364€ 44 504€ 45 660€ 46 334€ 48 509€ 5 628€ 4 298€ 4 471€ 2 934€ 6 726€ 6 787€ 1 080€ 887€ 698€ 57€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
39 041€ 43 364€ 44 504€ 45 660€ 46 334€ 48 509€ 5 628€ 4 298€ 4 471€ 2 934€ 6 726€ 6 787€ 1 080€ 887€ 698€ 57€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132 672€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132 672€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
31€ 2 603€ 4 618€ 2 357€ 1 349€ 139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
920€ 4 618€ 1 879€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
139€ 139€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
31€ 1 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
22 511€ 16 459€ 15 628€ 14 999€ 13 079€ 8 973€ 9 637€ 9 677€ 8 731€ 7 150€ 7 182€ 6 254€ 6 743€ 6 849€ 6 633€ 5 776€
087
2.
Ceniny (213)
347€ 75€ 5€ 68€ 90€ 38€ 0€ 0€ 24€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
22 417€ 16 384€ 15 562€ 14 999€ 13 008€ 8 924€ 9 252€ 9 576€ 8 726€ 7 082€ 7 067€ 5 896€ 6 649€ 6 816€ 6 577€ 5 776€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
94€ 75€ 53€ 61€ 38€ 6€ 25€ 1€ 0€ 25€ 320€ 94€ 33€ 32€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
12€ 10€ 10€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
563€ 563€ 794€ 860€ 747€ 478€ 794€ 330€ 451€ 89€ 89€ 0€ 54€ 103€ 50€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
563€ 563€ 794€ 860€ 747€ 478€ 794€ 330€ 451€ 89€ 89€ 0€ 54€ 103€ 50€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
217 848€ 218 691€ 149 742€ 149 206€ 159 053€ 156 965€ 97 892€ 108 853€ 113 584€ 116 024€ 118 530€ 122 499€ 73 974€ 68 522€ 201 201€ 40 973€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
92 361€ 91 416€ 85 880€ 77 362€ 84 460€ 79 403€ 23 990€ 2 242€ 1 817€ 1 245€ 1 358€ 469€ 155€ -3 572€ 126 250€ 32 680€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
92 361€ 91 416€ 85 880€ 77 362€ 84 460€ 79 403€ 23 990€ 2 242€ 1 817€ 1 245€ 1 358€ 469€ 155€ -3 572€ 126 250€ 32 680€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
91 416€ 85 880€ 77 362€ 88 948€ 79 403€ 76 010€ 2 127€ 2 165€ 1 245€ 1 235€ 469€ 155€ 9€ -3 572€ 124 665€ 0€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
945€ 5 536€ 8 519€ -11 586€ 5 057€ 3 393€ 21 863€ 77€ 572€ 10€ 890€ 314€ 146€ 0€ 1 585€ 32 680€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
125 095€ 125 799€ 61 738€ 71 845€ 74 593€ 77 561€ 73 902€ 106 611€ 111 767€ 114 780€ 117 171€ 120 628€ 73 819€ 72 094€ 74 951€ 8 293€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 3 396€ 3 182€ 0€ 1 667€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 396€ 3 182€ 0€ 1 667€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
100 357€ 108 049€ 46 484€ 52 566€ 59 248€ 68 071€ 64 382€ 97 003€ 102 525€ 107 678€ 106 360€ 111 284€ 67 605€ 63 732€ 66 336€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
100 357€ 108 049€ 45 984€ 52 566€ 59 248€ 66 033€ 64 382€ 97 003€ 102 525€ 107 678€ 106 360€ 111 284€ 67 605€ 63 732€ 66 336€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 085€ 5€ 42€ 42€ 84€ 154€ 723€ 80€ 38€ 11€ 202€ 70€ 124€ 20€ 222€ 2 370€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 085€ 5€ 42€ 42€ 84€ 154€ 723€ 80€ 38€ 11€ 202€ 70€ 124€ 20€ 78€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 144€ 2 370€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
23 653€ 17 746€ 15 212€ 19 238€ 15 261€ 9 336€ 8 797€ 9 528€ 9 204€ 7 090€ 7 213€ 6 093€ 6 090€ 6 675€ 8 393€ 5 923€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 349€ 1 657€ 1 664€ 542€ 40€ 458€ 1 183€ 38€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
342€ 379€ 382€ 504€ 58€ 552€ 353€ 423€ 34€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 355€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 106€ 1 756€ 5 989€ 55€ 55€ 55€ 55€ 0€ 0€ 190€ 0€ 1 912€ 13€
163
12.
Zamestnanci (331)
4 830€ 7€ 0€ 112€ 0€ 155€ 168€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
10 556€ 9 514€ 8 055€ 7 534€ 5 449€ 5 130€ 46€ 5 481€ 5 197€ 4 166€ 4 012€ 3 306€ 3 213€ 3 968€ 3 840€ 3 292€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
6 349€ 5 652€ 4 723€ 4 369€ 3 230€ 2 850€ 1 906€ 2 969€ 2 900€ 2 380€ 2 330€ 2 065€ 1 758€ 2 420€ 2 345€ 2 007€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 292€ 923€ 771€ 741€ 553€ 457€ 398€ 595€ 514€ 319€ 319€ 213€ 338€ 253€ 251€ 256€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 296€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
392€ 1 476€ 2 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 402€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 402€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
392€ 1 476€ 2 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€