Spoločnosť Podvršie Virhó bola založená 29. decembra 2005

  • IČO 42002796
  • Sídlo Podvršie Virhó
    Abovce 72 98044 Abovce
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví