Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 420€ 645€ 339€ 553€ 242€ 7 323€ 300€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 3 741€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 3 741€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 420€ 645€ 339€ 553€ 242€ 3 582€ 300€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
410€ 517€ 257€ 388€ 144€ 1 311€ 300€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 010€ 128€ 82€ 165€ 98€ 2 271€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 420€ 645€ 339€ 553€ 242€ 7 323€ 300€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-7 080€ -1 276€ -1 432€ -11 518€ -16 146€ -183€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 275€ -1 432€ -11 519€ -16 146€ -183€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-5 805€ 156€ 10 087€ 4 628€ -15 963€ -183€ 0€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
8 500€ 1 921€ 1 771€ 12 071€ 16 388€ 500€ 300€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
500€ 400€ 450€ 300€ 500€ 500€ 300€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
500€ 400€ 450€ 300€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
500€ 500€ 300€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
0€ 1 521€ 1 321€ 1 552€ 4 388€ 4 506€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 1 521€ 1 321€ 1 552€ 4 388€ 4 506€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
8 000€ 0€ 10 219€ 11 500€ 2 500€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
8 000€ 0€ 10 219€ 11 500€ 2 500€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 420€ 645€ 339€ 553€ 242€ 7 323€ 300€