Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 228€ 1 870€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 228€ 1 870€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 228€ 1 870€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
11 104€ 10 516€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 104€ 10 516€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
8 256€ 4 838€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 848€ 5 678€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
12 332€ 12 386€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
12 332€ 12 386€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
12 386€ 11 081€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
12 386€ 11 081€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-54€ 1 305€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
12 332€ 12 386€