Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
58€ -14€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
58€ -14€ 300€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
61€ 61€ 300€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
-3€ -75€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
58€ -14€ 300€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-892€ -314€ 300€ -300€ -300€ -150€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-314€ 0€ 0€ -300€ -150€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-578€ -314€ 300€ 0€ -150€ -150€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
950€ 300€ 300€ 300€ 150€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
950€ 300€ 0€ 300€ 300€ 150€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
0€ 150€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
950€ 300€ 0€ 300€ 300€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
58€ -14€ 300€ 0€ 0€ 0€