Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACTIVE Personnel Solutions, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
26 746€ 24 746€ 35 689€ 52 341€ 78 307€ 104 355€ 56 890€ 40 854€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
26 746 € 27 577 € 38 187 € 53 732 € 78 453 € 104 364 € 56 890 € 40 854 € 23 717 € 52 655 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 746€ 24 746€ 35 689€ 52 341€ 78 307€ 104 355€ 56 890€ 40 854€ 23 354€ 51 155€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
84€ 1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 831€ 2 414€ 1 391€ 146€ 9€ 363€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 564 € 25 382 € 34 396 € 53 399 € 86 668 € 105 185 € 47 897 € 19 100 € 19 032 € 60 202 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 493€ 1 389€ 1 607€ 2 722€ 3 304€ 4 720€ 4 958€ 2 987€ 2 278€ 4 460€
14
D.
Služby
12 767€ 14 199€ 14 531€ 22 707€ 45 810€ 65 777€ 32 590€ 12 730€ 11 090€ 16 991€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 578 € 9 400 € 17 783 € 26 240 € 35 170 € 32 452 € 8 923 € 2 847 € 3 483 € 34 272 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 680€ 7 548€ 13 260€ 18 766€ 25 162€ 23 826€ 7 006€ 2 160€ 2 526€ 24 090€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 877€ 1 831€ 4 461€ 6 605€ 8 901€ 7 693€ 1 840€ 682€ 874€ 8 275€
19
E.4.
Sociálne náklady
21€ 21€ 62€ 869€ 1 107€ 933€ 77€ 5€ 83€ 1 907€
20
F.
Dane a poplatky
42€ 42€ 141€ 339€ 410€ 414€ 397€ 331€ 138€ 284€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
72€ 875€ 875€ 875€ 803€ 1 467€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
72€ 875€ 875€ 875€ 803€ 1 467€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 266€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
684€ 352€ 262€ 516€ 1 099€ 947€ 226€ 205€ 2 043€ 462€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 182 € 2 195 € 3 791 € 333 € -8 215 € -821 € 8 993 € 21 754 € 4 685 € -7 547 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 486 € 9 158 € 19 551 € 26 912 € 29 193 € 33 858 € 19 342 € 25 137 € 9 986 € 29 704 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 €
42
XII.
Kurzové zisky
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
527 € 616 € 588 € 797 € 864 € 1 304 € 1 433 € 414 € 233 € 1 004 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
122 € 238 € 173 € 135 € 87 € 437 € 408 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
122€ 238€ 173€ 135€ 87€ 437€ 408€
52
O.
Kurzové straty
6€ 38€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
405€ 378€ 415€ 662€ 777€ 867€ 1 019€ 376€ 233€ 1 004€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-527 € -616 € -588 € -797 € -864 € -1 304 € -1 433 € -411 € -233 € -1 004 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 655 € 1 579 € 3 203 € -464 € -9 079 € -2 125 € 7 560 € 21 343 € 4 452 € -8 551 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
845 € 453 € 846 € 830 € 960 € 1 994 € 4 471 € 1 154 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
845€ 453€ 846€ 830€ 960€ 1 994€ 4 471€ 1 154€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
810 € 1 126 € 2 357 € -1 294 € -9 079 € -3 085 € 5 566 € 16 872 € 3 298 € -8 551 €