Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 935 € 6 378 € 5 888 € 8 524 € 3 192 € 5 678 € 5 457 € 6 816 € 8 952 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
996 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
996 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
996€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 935 € 6 378 € 5 888 € 8 524 € 3 192 € 5 678 € 5 457 € 6 816 € 7 840 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 0 € 353 € 1 910 € 559 € 2 881 € 4 195 € 5 670 € 6 403 €
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 353€ 1 910€ 559€ 2 881€ 4 195€ 5 670€ 6 403€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
781 € 1 120 € 32 € 472 € 144 € 1 604 € 781 € 263 € 84 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
781 € 1 120 € 0 € 472 € 144 € 0 € 422 € 84 € 84 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
781€ 1 120€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 472€ 144€ 0€ 422€ 84€ 84€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 604€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 32€ 0€ 359€ 179€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 154 € 5 258 € 5 503 € 6 142 € 2 489 € 1 193 € 481 € 883 € 1 353 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 672€ 2 672€ 2 672€ 1 671€ 547€ 806€ 7€ 80€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 482€ 2 586€ 2 831€ 4 471€ 1 942€ 387€ 474€ 883€ 1 273€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
116 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
116€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 935 € 6 378 € 5 888 € 8 524 € 3 192 € 5 678 € 5 457 € 6 816 € 8 952 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 848 € 6 310 € 5 820 € 4 847 € 2 456 € 1 208 € 906 € -5 049 € -1 547 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 158€ 12 158€ 12 158€ 12 158€ 12 158€ 8 559€ 8 559€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 848 € -11 338 € -12 311 € -12 350 € -12 350 € -10 623 € -10 049 € -6 547 € -3 565 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 848€ -11 338€ -12 311€ -12 350€ -12 350€ -10 623€ -10 049€ -6 547€ -3 565€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
538 € 490 € 973 € 39 € -2 352 € -1 728 € -2 604 € -3 502 € -2 982 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
87 € 68 € 68 € 3 677 € 736 € 4 470 € 4 551 € 11 865 € 10 499 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
68 € 68 € 68 € 68 € 61 € 49 € 36 € 26 € 15 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
68€ 68€ 68€ 68€ 61€ 49€ 36€ 26€ 15€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 € 0 € 0 € 3 609 € 675 € 4 421 € 4 515 € 11 839 € 10 484 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
0 € 0 € 0 € 3 609 € 0 € 3 600 € 3 879 € 2 582 € 4 228 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 609€ 3 600€ 3 879€ 2 582€ 4 228€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 559€ 6 050€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
75€ 125€ 104€ 135€ 137€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
120€ 154€ 52€ 74€ 69€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19€ 480€ 542€ 480€ 489€