Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

8 points s.r.o. [zrušená]

2013 2012 2011 2010
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
06.05.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 150 015 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 993 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 993 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 993€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 125 022 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 100 786 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 100 786€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
24 236 €
056
B.IV.1
Peniaze
23 591€
057
B.IV.2
Účty v bankách
645€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 150 015 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
83 538 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
30 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
30 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
30 728 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
30 728€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 310 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 066 477 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 066 477 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 060 834€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 643€